Nhạt – Cảm Âm Sáo Trúc Chuẩn Nhất

Cảm Âm Nhạt ( Phan Mạnh Quỳnh )  Sáo Trúc Hoàng Anh Hay Nhất

Cảm Âm Chuẩn Nhất Nốt Nhạc Sáo Trúc “Nhạt”

 Ta từng là lẽ sống

la sol la MI MI

Ta từng là ánh sáng nơi nhau

la sol la MI MI RE RE

Nhưng điều luon nói trước đây,  

la sol la MI MI RE, 

cho rằng chuyện chẳng đổi thay 

la sol la MI MI RE

Hôm nay nên xem lại.

sol sol sol sol mi

Ta chạy theo ý nghĩ riêng

la sol la MI MI RE

Ta bận tâm những thứ xung quanh nhiều hơn

la sol la MI MI RE RE la DO

Không phải do kẻ thứ ba, nhưng tại sao cứ cách xa

la sol la MI MI RE, la sol la MI MI RE

Dù được gần hơn trước.

sol sol sol la si

Điều này giống như ta đang phí phạm ngày giờ,

la la SOL MI RE DO DO la sol la la,

 và để cho tháng năm trôi đi không nhiều đợi chờ

 la sol la SOL MI RE RE DO la la la 

Người nói xem ta nên tiếp tục chuyện này để làm gì cơ chứ?

la SOL (MI)RE DO DO DO la sol la sol sol sol la si

 

ĐK

Vì một khi đã ngưng cố gắng làm người kia vui, 

la sol la SOL SOL LA LA DO DO RE RE,

ngay trong lúc ấy thấy  như ta sai từ đầu.

 RE RE MI MI MI RE RE DO la la

Tình yêu luôn cần những ánh nắng,

la DO DO la SOL LA LA, 

 và gần đây thôi, đã mất.

DO DO RE RE, (RE) MI MI

Một trong hai điều anh nghĩ tới là ngừng bên nhau,

la DO DO la SOL LA LA DO DO RE RE, 

 đôi khi thiếu vắng biết thêm yêu thương biết nhớ.

RE RE MI MI MI RE RE RE MI MI

Thế nhưng rồi  anh lại sợ,

mi2 RE DO RE la la,

 lỡ chỉ mới đôi nơi, ta lạc nhau cả đời.

 MI MI MI RE RE, RE DO RE la la

 

Lời 2

Điều này giống như mây đen che mờ, 

la la SOL MI RE DO DO la, 

chuyện mình làm nhạt nhòa mắt môi,

la la la la la SOL MI,

 bên nhau như chịu cực hình

 RE DO DO la la la

Người có nghe con tim bảo cần làm gì? 

la SOL MI RE DO DO la la la ?

Hoặc là đã quá trễ!

 sol la MI MI RE DO

Ta từng là lẽ sống, ta từng là ánh sáng nơi nhau

la sol la MI MI, la sol la MI MI RE RE

Nhưng giờ đây bỗng quá xa

la sol la MI MI RE (ngân DO la )

Chỉ còn lại băng giá

la sol la DO RE DO 

 

Cảm Âm   Nốt Nhạc số “Nhạt”

 Ta từng là lẽ sống

6 5 6 3’ 3’

Ta từng là ánh sáng nơi nhau

6 5 6 3’ 3’ 2’ 2’

Nhưng điều luon nói trước đây,  

6 5 6 3’ 3’ 2’

cho rằng chuyện chẳng đổi thay 

6 5 6 3’ 3’ 2’

Hôm nay nên xem lại.

5 5 5 5 3

Ta chạy theo ý nghĩ riêng

6 5 6 3’ 3’ 2’

Ta bận tâm những thứ xung quanh nhiều hơn

6 5 6 3’ 3’ 2’ 2’ 6 1’

Không phải do kẻ thứ ba, nhưng tại sao cứ cách xa

6 5 6 3’ 3’ 2’, 6 5 6 3’ 3’ 2’

Dù được gần hơn trước.

5 5 5 6 7

Điều này giống như ta đang phí phạm ngày giờ,

6 6 5’ 3’ 2’ 1’ 1’ 6 5 6 6 

 và để cho tháng năm trôi đi không nhiều đợi chờ

6 5 6 5’ 3’ 2’ 2’ 1’ 6 6 6

Người nói xem ta nên tiếp tục chuyện này để làm gì cơ chứ?

6 5’ (3’) 2’ 1’ 1’ 1’ 6 5 6 5 5 5 6 7

 

ĐK

Vì một khi đã ngưng cố gắng làm người kia vui, 

6 5 6 5’ 5’ 6’ 6’ 1’ 1’ 2’ 2’

ngay trong lúc ấy thấy  như ta sai từ đầu.

2’ 2’ 3’ 3’ 3’ 2’ 2’ 1’ 6 6

Tình yêu luôn cần những ánh nắng,

6 1’ 1’ 6 5’ 6’ 6’

 và gần đây thôi, đã mất.

1’ 1’ 2’ 2’, (2’) 3’ 3’ 

Một trong hai điều anh nghĩ tới là ngừng bên nhau,

6 1’ 1’ 6 5’ 6’ 6’ 1’ 1’ 2’ ‘2

 đôi khi thiếu vắng biết thêm yêu thương biết nhớ.

2’ 2’ 3’ 3’ 3’ 2’ 2’ 2’ 3’ 3’ 

Thế nhưng rồi  anh lại sợ,

3’ 2’ 1’ 2’ 6 6

 lỡ chỉ mới đôi nơi, ta lạc nhau cả đời.

3’ 3’ 3’ 2’ 2’, 2’ 1’ 2’ 6 6

 

Lời 2

Điều này giống như mây đen che mờ, 

6 6 5’ 3’ 2’ 1’ 1’ 6

chuyện mình làm nhạt nhòa mắt môi,

6 6 6 6 6 5’ 3’

 bên nhau như chịu cực hình

2’ 1’ 1’ 6 6 6

Người có nghe con tim bảo cần làm gì? 

6 5’ 3’ 2’ 1’ 1’ 6 6 6

Hoặc là đã quá trễ!

5 6 3’ 3’ 2’ 1’

Ta từng là lẽ sống, ta từng là ánh sáng nơi nhau

6 5 6 3’ 3’, 6 5 6 3’ 3’ 2’ 2’

Nhưng giờ đây bỗng quá xa

6 5 6 3’ 3’ 2’ (ngân 1’ 6)

Chỉ còn lại băng giá

6 5 6 1’ 2’ 1’

 

Cảm âm dạng chữ  Nốt Nhạc chữ “Nhạt”

 Ta từng là lẽ sống

A G A E’ E’

Ta từng là ánh sáng nơi nhau

A G A E’ E’ D’ D’

Nhưng điều luon nói trước đây,  

A G A E’ E’ D’

cho rằng chuyện chẳng đổi thay 

A G A E’ E’ D’

Hôm nay nên xem lại.

G G G G E

Ta chạy theo ý nghĩ riêng

A G A E’ E’ D’

Ta bận tâm những thứ xung quanh nhiều hơn

A G A E’ E’ D’ D’ A C’

Không phải do kẻ thứ ba, nhưng tại sao cứ cách xa

A G A E’ E’ D’, A G A E’ E’ D’

Dù được gần hơn trước.

G G G A B

Điều này giống như ta đang phí phạm ngày giờ,

A A G’ E’ D’ C’ C’ A G A A

 và để cho tháng năm trôi đi không nhiều đợi chờ

A G A G’ E’ D’ D’ C’ A A A

Người nói xem ta nên tiếp tục chuyện này để làm gì cơ chứ?

A G’ (E’) D’ C’ C’ C’ A G A G G G A B

 

ĐK

Vì một khi đã ngưng cố gắng làm người kia vui, 

A G A G’ G’ A’ A’ C’ C’ D’ D’

ngay trong lúc ấy thấy  như ta sai từ đầu.

 D’ D’ E’ E’ E’ D’ D’ C’ A A

Tình yêu luôn cần những ánh nắng,

A C’ C’ A G’ A’ A’

 và gần đây thôi, đã mất.

C’ C’ D’ D’, (D’) E’ E’

Một trong hai điều anh nghĩ tới là ngừng bên nhau,

A C’ C’ A G’ A’ A’ C’ C’ D’ D’

 đôi khi thiếu vắng biết thêm yêu thương biết nhớ.

D’ D’ E’ E’ E’ D’ D’ D’ E’ E’

Thế nhưng rồi  anh lại sợ,

E’ D’ C’ D’ A A 

 lỡ chỉ mới đôi nơi, ta lạc nhau cả đời.

E’ E’ E’ D’ D’, D’ C’ D’ A A

 

Lời 2

Điều này giống như mây đen che mờ, 

A A G’ E’ D’ C’ C’ A

chuyện mình làm nhạt nhòa mắt môi,

A A A A A G’ E’

 bên nhau như chịu cực hình

D’ C’ C’ A A A

Người có nghe con tim bảo cần làm gì? 

A G’ E’ D’ C’ C’ A A A

Hoặc là đã quá trễ!

G A E’ E’ D’ C’

Ta từng là lẽ sống, ta từng là ánh sáng nơi nhau

A G A E’ E’, A G A E’ E’ D’ D’

Nhưng giờ đây bỗng quá xa

A G A E’ E’ D’ (ngân C’ A)

Chỉ còn lại băng giá

A G A C’ D’ C’

Trên đây là Cm âm Nhạt Sáo Trúc Hoàng Anh . Cám ơn các bạn ủng hộ Sáo Trúc Hoàng Anh https://saotruchoanganh.com này một cách tốt nhất và hay nhất .

Chúc cả nhà vui vẻ, và chơi sáo được dễ dàng nhất, nhớ like và chia sẻ giúp tớ nha hoặc đóng góp về bản cảm âm này các bạn comment xuống bên dưới nhé.
Cảm Âm Chuẩn Nhất Cm âm Nhạt!

Cảm Âm

 

   

 

    

     

    

   

 

Đổi Trả Miễn Phí

Đổi trả miễn phí tất cả sản phẩm nếu không vừa ý

Money Back Guarantee

Hoàn trả 100% tiền nếu khách hàng chưa hài lòng

Tặng Kèm Khóa Học

Tặng ngay khóa học phù hợp với khách hàng khi mua sáo trúc