Những Bức Tranh Màu – Cảm Âm Sáo Trúc Chuẩn Nhất

Cảm Âm Những Bức Tranh Màu Long Cao ft Thái Vũ Sáo Trúc Hoàng Anh Hay Nhất

Cảm Âm Chuẩn Nhất Nốt Nhạc Sáo Trúc “Những Bức Tranh Màu”

Một ngày thật tình cờ anh đến nơi đây

Do2 DO DO DO DO SOL SOL MI RE

Dịu dàng lời ngọt ngào nắm lấy đôi tay

Do2 DO DO DO DO SOL SOL MI RE

Em vẫn như đang thờ ơ ngại ngần

fa2 SOL FA FA MI FA RE DO

Như giấu đi trái tim bao điều phân vân

fa2 SOL FA SOL FA RE DO RE RE

Rồi từng ngày nhẹ nhàng, anh dắt em đi qua

Do2 DO DO DO DO, SOL SOL MI MI REMI

Thật nhiều điều tuyệt vời, những phút vui gần xa

Do2 DO DO DO DO, SOL SOL MI RE MI

Tô bức tranh màu sắc chan hòa

fa2 SOL FA RE MI RE DO

Vẽ giấc mơ không còn xa

la2 LA SOL FA MI SOL

Oh oh oh uh oh uh oh

sol2 SOL SOL SOL LA SI DO3

Những bức tranh màu, cho em vẽ nên vẽ nên chuyện tình đôi ta

Do3 DO3 LA SOL, LA LA DO3 LA MI RE SOL SOL 

Kìa nhìn em xem như tờ giấy trắng tinh

Do2 DO LA LA SOL FA SOL FA MI

Ngại ngùng bên anh bao màu sắc lung linh

Do2 DO LA LA LA SOL DO3 SI SI

Những bức tranh màu, cho anh vẽ nên vẽ nên chuyện tình bao la

Do3 DO3 LA SOL, LA LA DO3 LA LA SOL MI RE SOL SOL

Dù gần hay xa sắc màu không phai nhòa

Do2 DO LA LA SOL MI SOL RE DO

Chuyện buồn hay vui cùng nhau bước qua

Do2 DO LA LA LA SI DO3 SI

Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh

Do3 SI MI RE DO RE LA LA SOL FA

Bức tranh anh vẽ cho tình yêu bay xa

fa2 MI RE MI RE DO RE SOL SOL 

Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh

Do3 SI MI RE DO RE LA LA SOL FA

Bức tranh em vẽ cho tình yêu thật thà

fa2 MI RE MI RE DO RE DO DO

 

Rap

Nắm lấy tay em anh hát

Nụ cười em xinh tươi trong như hoa

Ngại ngùng bước bên em trong gió mát

Mình cùng đưa tình yêu ta tung bay xa

Nắng / tựa như bàn tay anh ấm/ dìu em đi qua bao nhiêu chông gai

Tay em êm như là mây trắng/ sẵn sàng cùng a vẽ lên cả tương lai

Tô thêm màu mắt / vẽ thêm đôi tay

Để anh nhìn theo rồi dìu dắt em bước nhẹ như bay

Em à hứa với anh em nhé/ không yêu ai khác /chỉ được là anh

Vì anh cũng đã trao em tất cả tình yêu này dành cho người tên là anh

Rồi từng ngày như thế, người dịu dàng như thế, mình thật gần như thế…

Re2 RE RE MI FA, MI MI MI FA SOL, FA FA FA SOL LA

Đợi chờ từ nơi đâu, đợi chờ từ bao lâu, rồi tình cờ ta đã có nhau!

Re2 RE RE MI FA, MI MI MI FA SOL, FA FA FA SOL LA DO3 SI

 

Cảm Âm   Nốt Nhạc số “Những Bức Tranh Màu”

Một ngày thật tình cờ anh đến nơi đây

1’ 1’ 1’ 1’ 1’ 5’ 5’ 3’ 2’

Dịu dàng lời ngọt ngào nắm lấy đôi tay

1’ 1’ 1’ 1’ 1’ 5’ 5’ 3’ 2’

Em vẫn như đang thờ ơ ngại ngần

4’ 5’ 4’ 4’ 3’ 4’ 2’ 1’

Như giấu đi trái tim bao điều phân vân

4’ 5’ 4’ 5’ 4’ 2’  1’ 2’ 2’

Rồi từng ngày nhẹ nhàng, anh dắt em đi qua

1’ 1’ 1’ 1’ 1’, 5’ 5’ 3’ 3’ 2’3’

Thật nhiều điều tuyệt vời, những phút vui gần xa

1’ 1’ 1’ 1’ 1’, 5’ 5’ 3’ 2’ 3’

Tô bức tranh màu sắc chan hòa

4’ 5’ 4’ 2’ 3’ 2’ 1’

Vẽ giấc mơ không còn xa

6’ 6’ 5’ 4’ 3’ 5’

Oh oh oh uh oh uh oh

5’ 5’ 5’ 5’ 6’ 7’ 1’’

Những bức tranh màu, cho em vẽ nên vẽ nên chuyện tình đôi ta

1’’ 1’’ 6’ 5’, 6’ 6’ 1’’ 6’ 3’ 2’ 5’ 5’

Kìa nhìn em xem như tờ giấy trắng tinh

1’ 1’ 6’ 6’ 5’ 4’ 5’ 4’ 3’

Ngại ngùng bên anh bao màu sắc lung linh

1’ 1’ 6’ 6’ 6’ 5’ 1’’ 7’ 7’

Những bức tranh màu, cho anh vẽ nên vẽ nên chuyện tình bao la

1’’ 1’’ 6’ 5’, 6’ 6’ 1’’ 6’ 6’ 5’ 3’ 2’ 5’ 5’

Dù gần hay xa sắc màu không phai nhòa

1’ 1’ 6’ 6’ 5’ 3’ 5’ 2’ 1’

Chuyện buồn hay vui cùng nhau bước qua

1’ 1’ 6’ 6’ 6’ 7’ 1’’ 7’

Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh

1’’ 7’ 3’ 2’ 1’ 2’ 6’ 6’ 5’ 4’

Bức tranh anh vẽ cho tình yêu bay xa

4’ 3’ 2’ 3’ 2’ 1’ 2’ 5’ 5’

Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh

1’’ 7’ 3’ 2’ 1’ 2’ 6’ 6’ 5’ 4’

Bức tranh em vẽ cho tình yêu thật thà

4’ 3’ 2’ 3’ 2’ 1’ 2’ 1’ 1’

 

Rap

Nắm lấy tay em anh hát

Nụ cười em xinh tươi trong như hoa

Ngại ngùng bước bên em trong gió mát

Mình cùng đưa tình yêu ta tung bay xa

Nắng / tựa như bàn tay anh ấm/ dìu em đi qua bao nhiêu chông gai

Tay em êm như là mây trắng/ sẵn sàng cùng a vẽ lên cả tương lai

Tô thêm màu mắt / vẽ thêm đôi tay

Để anh nhìn theo rồi dìu dắt em bước nhẹ như bay

Em à hứa với anh em nhé/ không yêu ai khác /chỉ được là anh

Vì anh cũng đã trao em tất cả tình yêu này dành cho người tên là anh

Rồi từng ngày như thế, người dịu dàng như thế, mình thật gần như thế…

2’ 2’ 2’ 3’ 4’, 3’ 3’ 3’ 4’ 5’, 4’ 4’ 4’ 5’ 6’

Đợi chờ từ nơi đâu, đợi chờ từ bao lâu, rồi tình cờ ta đã có nhau!

2’ 2’ 2’ 3’ 4’, 3’ 3’ 3’ 4’ 5’, 4’ 4’ 4’ 5’ 6’ 1’’ 7’

 

Cảm âm dạng chữ  Nốt Nhạc chữ “Những Bức Tranh Màu”

Một ngày thật tình cờ anh đến nơi đây

C’ C’ C’ C’ C’ G’ G’ E’ D’

Dịu dàng lời ngọt ngào nắm lấy đôi tay

C’ C’ C’ C’ C’ G’ G’ E’ D’

Em vẫn như đang thờ ơ ngại ngần

F’ G’ F’ F’ E’ F’ D’ C’

Như giấu đi trái tim bao điều phân vân

F’ G’ F’ G’ F’ D’ C’ D’ D’

Rồi từng ngày nhẹ nhàng, anh dắt em đi qua

C’ C’ C’ C’ C’, G’ G’ E’ E’ D’E’

Thật nhiều điều tuyệt vời, những phút vui gần xa

C’ C’ C’ C’ C’, G’ G’ E’ D’ E’

Tô bức tranh màu sắc chan hòa

F’ G’ F’ D’ E’ D’ C’

Vẽ giấc mơ không còn xa

A’ A’ G’ F’ E’ G’

Oh oh oh uh oh uh oh

G’ G’ G’ G’ A’ B’ C’’

Những bức tranh màu, cho em vẽ nên vẽ nên chuyện tình đôi ta

C’’ C’’ A’ G’, A’ A’ C’’ A’ E’ D’ G’ G’

Kìa nhìn em xem như tờ giấy trắng tinh

C’ C’ A’ A’ G’ F’ G’ F’ E’

Ngại ngùng bên anh bao màu sắc lung linh

C’ C’ A’ A’ A’ G’ C’’ B’ B’

Những bức tranh màu, cho anh vẽ nên vẽ nên chuyện tình bao la

C’’ C’’ A’ G’, A’ A’ C’ A’ A’ G’ E’ D’ G’ G’

Dù gần hay xa sắc màu không phai nhòa

C’ C’ A’ A’ G’ E’ G’ D’ C’

Chuyện buồn hay vui cùng nhau bước qua

C’ C’ A’ A’ A’ B’ C’’ B’

Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh

C’’ B’ E’ D’ C’ D’ A’ A’ G’ F’

Bức tranh anh vẽ cho tình yêu bay xa

F’ E’ D’ E’ D’ C’ D’ G’ G’

Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh

C’’ B’ E’ D’ C’ D’ A’ A’ G’ F’

Bức tranh em vẽ cho tình yêu thật thà

F’ E’ D’ E’ D’ C’ D’ C’ C’ 

 

Rap

Nắm lấy tay em anh hát

Nụ cười em xinh tươi trong như hoa

Ngại ngùng bước bên em trong gió mát

Mình cùng đưa tình yêu ta tung bay xa

Nắng / tựa như bàn tay anh ấm/ dìu em đi qua bao nhiêu chông gai

Tay em êm như là mây trắng/ sẵn sàng cùng a vẽ lên cả tương lai

Tô thêm màu mắt / vẽ thêm đôi tay

Để anh nhìn theo rồi dìu dắt em bước nhẹ như bay

Em à hứa với anh em nhé/ không yêu ai khác /chỉ được là anh

Vì anh cũng đã trao em tất cả tình yêu này dành cho người tên là anh

Rồi từng ngày như thế, người dịu dàng như thế, mình thật gần như thế…

D’ D’ D’ E’ F’, E’ E’ E’ F’ G’, F’ F’ F’ G’ A’

Đợi chờ từ nơi đâu, đợi chờ từ bao lâu, rồi tình cờ ta đã có nhau!

D’ D’ D’ E’ F’, E’ E’ E’ F’ G’, F’ F’ F’ G’ A’ C’’ B’

Trên đây là Cm âm Những Bức Tranh Màu Sáo Trúc Hoàng Anh . Cám ơn các bạn ủng hộ Sáo Trúc Hoàng Anh https://saotruchoanganh.com này một cách tốt nhất và hay nhất .

Chúc cả nhà vui vẻ, và chơi sáo được dễ dàng nhất, nhớ like và chia sẻ giúp tớ nha hoặc đóng góp về bản cảm âm này các bạn comment xuống bên dưới nhé.
Cảm Âm Chuẩn Nhất Cm âm Những Bức Tranh Màu!

Cảm Âm

 

     

 

     

     

     

   

 

Đổi Trả Miễn Phí

Đổi trả miễn phí tất cả sản phẩm nếu không vừa ý

Money Back Guarantee

Hoàn trả 100% tiền nếu khách hàng chưa hài lòng

Tặng Kèm Khóa Học

Tặng ngay khóa học phù hợp với khách hàng khi mua sáo trúc