Suýt Nữa Thì – Cảm Âm Sáo Trúc Chuẩn Nhất

Cảm Âm Suýt Nữa Thì (Andiez)  Sáo Trúc Hoàng Anh Hay Nhất

Cảm Âm Chuẩn Nhất Nốt Nhạc Sáo Trúc “Suýt Nữa Thì Andiez”

Suýt nữa thì

la la fa

Anh có thể nói muôn vàn lời muốn nói

sol la sol la fa mi mi DO DO

Suýt nữa thì

la la fa

Có thể đèo em, qua từng hàng phố quen

sol la sol la fa mi mi RE DO

Dòng lưu bút năm xưa viết vội

la DO RE RE RE RE fa

Hay còn nhớ nhau đến những ngày sau

fa fa RE DO DO DO sol la

Tình yêu đầu tiên anh giữ, vẫn vẹn nguyên nơi con tim này

Re si la si DO RE, DO la DO DO DO la sol

Anh còn nhớ

la sol la

Mỗi lúc tan trường ngại ngùng theo em

sol la fa mi, mi mi DO DO

Là con phố, có hoa bay anh mãi theo sau

fa sol la, FA MI MI  MI MI RE DO

Khoảng cách ấy mà sao xa quá

la DO RE, DO RE FA SOL

Chẳng thể nào để tới bên em

mi2 RE DO DO LA SOL FA

Thời thanh xuân anh đang có là những nỗi buồn nuối tiếc

fa2 SOL LA LA SI, LA SI LA FA SOL SOL

Lời chưa nói

fa2 SOL LA

Anh thả vào trong cơn gió nhắn với mây trời

la2 LA SOL LA SI DO3, DO3 DO3 LA SOL

Tình yêu đó

fa2 SOL LA

Chỉ riêng anh biết anh cũng chẳng mong hơn nhiều

sol2 LA SOL LA FA MI MI MI RE DO

Liệu rằng em còn ai đưa đón

la DO RE DO RE FA SOL

Anh ơ thờ dõi theo em

mi2 RE DO LA SOL FA

Nếu có thể trở về hôm ấy

fa2 MI FA RE RE MI FA

Anh sẽ chẳng để phí cơ hội

la2 LA SOL LA SI LA SOL

Từng vòng quay trên chiếc xe đạp anh đón đưa em ngang qua

fa2 so2 LA, SOL LA SOL FA, FA DO3 DO3 DO3 LA SOL

Thời thanh xuân, mà ta cùng nhau viết lên những giấc mơ đẹp

fa2 SOL LA, SOL LA SOL LA, FA MI MI MI RE DO

Một buổi chiều ngập tràn mảnh vỡ

la DO RE, DO RE FA SOL

Rơi ra từ hạnh phúc riêng anh

mi2 RE DO DO LA SOL FA

Suýt nữa thì người đã biết

mi2 FA RE RE MI FA

Yêu thương 1 thời anh đã tương tư

fa2 FA DO DO FA l2…SOL MIRE

Quả chò bay

la sol la

Muốn nhắc anh rằng hãy đừng nuối tiếc

la la sol fa fa mi DO DO

Vậy mà sao, chính anh vẫn mãi hy vọng

fa sol la, FA MI FA MI MI RE DO

Để rồi trên đoạn đường phía trước

la DO RE DO RE FA SOL

Ta vô tình nhìn thấy nhau

mi2 RE DO sol DO la

Liệu bây giờ anh sẽ nói

la RE DO RE FA SOL

Những tình yêu cất giữ bấy lâu

mi2 DO RE RE RE RE DO

Ai cũng phải

la sol la

Gói cho mình khoảng trời ký ức

la sol fa mi mi DO DO

Ai cũng phải có trong tim một vài vết thương

la sol la FA MI MI DO DO RE DO

Thời gian trôi chẳng chờ đợi ai

la DO RE DO RE FA SOL

Em đã được người đón ai đưa

mi2 RE DO, DO LA SOL FA

Tình yêu anh vẫn thế

fa2 SOL LA SI SI

Vẫn mãi chôn vùi nơi đây

la2 SOL DO DO3 re3 DO3

Lời chưa nói

fa2 SOL LA

Anh thả vào trong cơn gió nhắn với mây trời

la2 LA SOL LA SI DO3, DO3 DO3 LA SOL

Tình yêu đó

fa2 SOL LA

Chỉ riêng anh biết anh cũng chẳng mong hơn nhiều

sol2 LA SOL LA FA MI MI MI RE DO

Liệu rằng em còn ai đưa đón

la DO RE DO RE FA SOL

Anh ơ thờ dõi theo em

mi2 RE DO LA SOL FA

Nếu có thể trở về hôm ấy

fa2 MI FA RE RE MI FA

Anh sẽ chẳng để phí cơ hội

la2 LA SOL LA SI LA SOL

Từng vòng quay trên chiếc xe đạp anh đón đưa em ngang qua

fa2 so2 LA, SOL LA SOL FA, FA DO3 DO3 DO3 LA SOL

Thời thanh xuân, mà ta cùng nhau viết lên những giấc mơ đẹp

fa2 SOL LA, SOL LA SOL LA, FA MI MI MI RE DO

Một buổi chiều ngập tràn mảnh vỡ

la DO RE, DO RE FA SOL

Rơi ra từ hạnh phúc riêng anh

mi2 RE DO DO LA SOL FA

Suýt nữa thì người đã biết

mi2 FA RE RE MI FA

Yêu thương 1 thời anh đã tương tư

fa2 FA DO DO FA l2…SOL MIRE

 

Cảm Âm Nốt Nhạc số “Suýt Nữa Thì Andiez”

Suýt nữa thì

6 6 4

Anh có thể nói muôn vàn lời muốn nói

5 6 5 6 4 3 3 1’ 1’

Suýt nữa thì

6 6 4

Có thể đèo em, qua từng hàng phố quen

5 6 5 6 4 3 3 2’ 1’

Dòng lưu bút năm xưa viết vội

6 1’ 2’ 2’ 2’ 2’ 4

Hay còn nhớ nhau đến những ngày sau

4 4 2’ 1’ 1’ 1’ 5 6

Tình yêu đầu tiên anh giữ, vẫn vẹn nguyên nơi con tim này

2 7 6 7 1’ 2’, 1’ 6 1’ 1’ 1’ 6 5

Anh còn nhớ

6 5 6

Mỗi lúc tan trường ngại ngùng theo em

5 6 4 3, 3 3 1’ 1’ 

Là con phố, có hoa bay anh mãi theo sau

4 5 6, 4’ 3’ 3’ 3’ 3’ 2’ 1’

Khoảng cách ấy mà sao xa quá

6 1’ 2’, 1’ 2’ 4’ 5’

Chẳng thể nào để tới bên em

3’ 2’ 1’ 1’ 6’ 5’ 4’

Thời thanh xuân anh đang có là những nỗi buồn nuối tiếc

4’ 5’ 6’ 6’ 7’, 6’ 7’ 6’ 4’ 5’ 5’

Lời chưa nói

4’ 5’ 6’

Anh thả vào trong cơn gió nhắn với mây trời

6’ 6’ 5’ 6’ 7’ 1’’, 1’’ 1’’ 6’ 5’

Tình yêu đó

4’ 5’ 6’

Chỉ riêng anh biết anh cũng chẳng mong hơn nhiều

5’ 6’ 5’ 6’ 4’ 3’ 3’ 3’ 2’ 1’

Liệu rằng em còn ai đưa đón

6 1’ 2’ 1’ 2’ 4’ 5’

Anh ơ thờ dõi theo em

3’ 2’ 1’ 6’ 5’ 4’

Nếu có thể trở về hôm ấy

4’ 3’ 4’ 2’ 2’ 3’ 4’

Anh sẽ chẳng để phí cơ hội

6’ 6’ 5’ 6’ 7’ 6’ 5’

Từng vòng quay trên chiếc xe đạp anh đón đưa em ngang qua

4’ 5’ 6’, 5’ 6’ 5’ 4’, 4’ 1’’ 1’’ 1’’ 6’ 5’

Thời thanh xuân, mà ta cùng nhau viết lên những giấc mơ đẹp

4’ 5’ 6’, 5’ 6’ 5’ 6’, 4’ 3’ 3’ 3’ 2’ 1’

Một buổi chiều ngập tràn mảnh vỡ

6 1’ 2’, 1’ 2’ 4’ 5’

Rơi ra từ hạnh phúc riêng anh

3’ 2’ 1’ 1’ 6’ 5’ 4’

Suýt nữa thì người đã biết

3’ 4’ 2’ 2’ 3’ 4’

Yêu thương 1 thời anh đã tương tư

4’ 4’ 1’ 1’ 4’ 6’5’ 3’2’

Quả chò bay

6 5 6 

Muốn nhắc anh rằng hãy đừng nuối tiếc

6 6  5 4 4 3 1’ 1’

Vậy mà sao, chính anh vẫn mãi hy vọng

4 5 6, 4’ 3’ 4’ 3’ 3’ 2’ 1’

Để rồi trên đoạn đường phía trước

6 1’ 2’ 1’ 2’ 4’ 5’

Ta vô tình nhìn thấy nhau

3’ 2’ 1’ 5 1’ 6

Liệu bây giờ anh sẽ nói

6 2’ 1’ 2’ 4’ 5’

Những tình yêu cất giữ bấy lâu

3’ 1’ 2’ 2’ 2’ 2’ 1’

Ai cũng phải

6 5 6

Gói cho mình khoảng trời ký ức

6 5 4 3 3 1’ 1’

Ai cũng phải có trong tim một vài vết thương

6 5 6 4’ 3’ 3’ 1’ 1’ 2’ 1’

Thời gian trôi chẳng chờ đợi ai

6 1’ 2’ 1’ 2’ 4’ 5’

Em đã được người đón ai đưa

3’ 2’ 1’, 1’ 6’ 5’ 4’

Tình yêu anh vẫn thế

4’ 5’ 6’ 7’ 7’

Vẫn mãi chôn vùi nơi đây

6’ 5’ 1’ 1’’ 2’’ 1’’

Lời chưa nói

4’ 5’ 6’

Anh thả vào trong cơn gió nhắn với mây trời

6’ 6’ 5’ 6’ 7’ 1’’ 1’’ 1’’ 6’ 5’

Tình yêu đó

4’ 5’ 6’

Chỉ riêng anh biết anh cũng chẳng mong hơn nhiều

5’ 6’ 5’ 6’ 4’ 3’ 3’ 3’ 2’ 1’

Liệu rằng em còn ai đưa đón

6 1’ 2’ 1’ 2’ 4’ 5’

Anh ơ thờ dõi theo em

3’ 2’ 1’ 6’ 5’ 4’

Nếu có thể trở về hôm ấy

4’ 3’ 4’ 2’ 2’ 3’ 4’

Anh sẽ chẳng để phí cơ hội

6’ 6 ‘5’ 6’ 7’ 6’ 5’

Từng vòng quay trên chiếc xe đạp anh đón đưa em ngang qua

4’ 5’ 6’, 5’ 6’ 5’ 4’, 4’ 1’’ 1’’ 1’’ 6’ 5’

Thời thanh xuân, mà ta cùng nhau viết lên những giấc mơ đẹp

4’ 5’ 6’, 5’ 6’ 5’ 6’, 4’ 3’ 3’ 3’ 2’ 1’

Một buổi chiều ngập tràn mảnh vỡ

6 1’ 2’, 1’ 2’ 4’ 5’

Rơi ra từ hạnh phúc riêng anh

3’ 2’ 1’ 1’ 6’ 5’ 4’

Suýt nữa thì người đã biết

3’ 4’ 2’ 2’ 3’ 4’

Yêu thương 1 thời anh đã tương tư

4’ 4’ 1’ 1’ 4’ 6’… 5’ 3’2’

 

Cảm âm dạng chữ  Nốt Nhạc chữ “Suýt Nữa Thì Andiez”

Suýt nữa thì

A A F

Anh có thể nói muôn vàn lời muốn nói

G A G A F E E C’ C’

Suýt nữa thì

A A F

Có thể đèo em, qua từng hàng phố quen

G A G A F E E D’ C’

Dòng lưu bút năm xưa viết vội

A C’ D’ D’ D’ D’ F

Hay còn nhớ nhau đến những ngày sau

F F D’ C’ C’ C’ G A

Tình yêu đầu tiên anh giữ, vẫn vẹn nguyên nơi con tim này

D B A B C’ D’, C’ A C’ C’ C’ A G

Anh còn nhớ

A G A

Mỗi lúc tan trường ngại ngùng theo em

G A F E, E E C’C’

Là con phố, có hoa bay anh mãi theo sau

F G A, F’ E’ E’ E’ E’ D’ C’

Khoảng cách ấy mà sao xa quá

A C’ D’ C’ D’ F’ G’

Chẳng thể nào để tới bên em

E’ D’ C’ C’ A’ G’ F’

Thời thanh xuân anh đang có là những nỗi buồn nuối tiếc

F’ G’ A’ A’ B’, A’ B’ A’ F’ G’ G’

Lời chưa nói

F’ G’ A’

Anh thả vào trong cơn gió nhắn với mây trời

A’ A’ G’ A’ B’ C’’, C’’ C’’ A’ G’

Tình yêu đó

F’ G’ A’

Chỉ riêng anh biết anh cũng chẳng mong hơn nhiều

G’ A’ G’ A’ F’ E’ E’ E’ D’ C’

Liệu rằng em còn ai đưa đón

A C’ D’ C’ D’ F’ G’

Anh ơ thờ dõi theo em

E’ D’ C’ A’ G’ F’

Nếu có thể trở về hôm ấy

F’ E’ F’ D’ D’ E’ F’

Anh sẽ chẳng để phí cơ hội

A’ A’ G’ A’ B’ A’ G’

Từng vòng quay trên chiếc xe đạp anh đón đưa em ngang qua

F’ G’ A’, G’ A’ G’ F’, F’ C’’ C’’ C’’ A’ G’

Thời thanh xuân, mà ta cùng nhau viết lên những giấc mơ đẹp

F’ G’ A’, G’ A’ G’ A’, F’ E’ E’ E’ D’ C’

Một buổi chiều ngập tràn mảnh vỡ

A C’ D’, C’ D’ F’ G’

Rơi ra từ hạnh phúc riêng anh

E’ D’ C’ C’ A’ G’ F’

Suýt nữa thì người đã biết

E’ F’ D’ D’  E’ F’

Yêu thương 1 thời anh đã tương tư

F’ F’ C’ C’ F’ A’..G’ E’D’

Quả chò bay

A G A

Muốn nhắc anh rằng hãy đừng nuối tiếc

A A G F F E C’ C’

Vậy mà sao, chính anh vẫn mãi hy vọng

F G A, F’ E’ F’ E’ E’ D’ C’

Để rồi trên đoạn đường phía trước

A C’ D’ C’ D’ F’ G’

Ta vô tình nhìn thấy nhau

E’ D’ C’ G C’ A

Liệu bây giờ anh sẽ nói

A D’ C’ D’ F’ G’

Những tình yêu cất giữ bấy lâu

E’ C’ D’ D’ D’ D’ C’

Ai cũng phải

A G A

Gói cho mình khoảng trời ký ức

A G F E E C’ C’

Ai cũng phải có trong tim một vài vết thương

A G A F’ E’ E’ C’ C’ D’ C’

Thời gian trôi chẳng chờ đợi ai

A C’ D’ C’ D’ F’ G’

Em đã được người đón ai đưa

E’ D’ C’, C’ A’ G’ F’

Tình yêu anh vẫn thế

F’ G’ A’ B’ B’

Vẫn mãi chôn vùi nơi đây

A’ G’ C’ C’’ D’’ C’’

Lời chưa nói

F’ G’ A’

Anh thả vào trong cơn gió nhắn với mây trời

A’ A’ G’ A’ B’ C’’, C’’ C’’ A’ G’

Tình yêu đó

F’ G’ A’

Chỉ riêng anh biết anh cũng chẳng mong hơn nhiều

G’ A’ G’ A’ F’ E’ E’ E’ D’ C’

Liệu rằng em còn ai đưa đón

A C’ D’ C’ D’ F’ G’

Anh ơ thờ dõi theo em

E’ D’ C’ A’ G’ F’

Nếu có thể trở về hôm ấy

F’ E’ F’ D’ D’ E’ F’

Anh sẽ chẳng để phí cơ hội

A’ A’ G’ A’ B’ A’ G’

Từng vòng quay trên chiếc xe đạp anh đón đưa em ngang qua

F’ G’ A’, G’ A’ G’ F’, F’ C’’ C’’ C’’ A’ G’

Thời thanh xuân, mà ta cùng nhau viết lên những giấc mơ đẹp

F’ G’ A’, G’ A’ G’ A’, F’ E’ E’ E’ D’ C’

Một buổi chiều ngập tràn mảnh vỡ

A C’ D’, C’ D’ F’ G’

Rơi ra từ hạnh phúc riêng anh

E’ D’ C’ C’ A’ G’ F’

Suýt nữa thì người đã biết

E’ F’ D’ D’ E’ F’

Yêu thương 1 thời anh đã tương tư

D’ F’ C’ C’ F’ A’.. G’ E’D’

Trên đây là Cm âm Suýt Nữa Thì Sáo Trúc Hoàng Anh . Cám ơn các bạn ủng hộ Sáo Trúc Hoàng Anh https://saotruchoanganh.com này một cách tốt nhất và hay nhất .

Chúc cả nhà vui vẻ, và chơi sáo được dễ dàng nhất, nhớ like và chia sẻ giúp tớ nha hoặc đóng góp về bản cảm âm này các bạn comment xuống bên dưới nhé.
Cảm Âm Chuẩn Nhất Cm âm Suýt Nữa Thì!

Cảm Âm

 

  

 

    

     

    

   

 

Đổi Trả Miễn Phí

Đổi trả miễn phí tất cả sản phẩm nếu không vừa ý

Money Back Guarantee

Hoàn trả 100% tiền nếu khách hàng chưa hài lòng

Tặng Kèm Khóa Học

Tặng ngay khóa học phù hợp với khách hàng khi mua sáo trúc