Tết Đong Đầy – Cảm Âm Sáo Trúc Chuẩn Nhất

Cảm Âm Tết Đong Đầy (Kay TrầnNguyễn KhoaDuck V Tone C5 )  Sáo Trúc Hoàng Anh Hay Nhất

Cảm Âm Chuẩn Nhất Nốt Nhạc Sáo Trúc “Tết Đong Đầy (Kay TrầnNguyễn KhoaDuck V)”

Ngoài đường đông vui tràn ngập bao tiếng ca

fa sol si si  fa fa si RE DO

Xuân năm nay đã đến rồi em ơi

si si si DO RE sol si si

Người người bên nhau tạm biệt năm cũ qua

fa sol si si fa fa si RE DO

Xuân yên vui về khắp bên mọi nhà

si si si si RE si sol si

Xuân năm nay đến, bao nhiêu câu chúc

Re2 RE RE FA, DO DO DO FA

Chúc gia đình nhà nhà luôn hạnh phúc

Re2 DO si si si DO si RE

Hoa mai đua sắc cùng rạo rực đón xuân

Re2 RE RE FA si si si RE DO

Hy vọng một năm mới luôn bình an

si sol la si RE DO sol si

Mẹ nấu bánh chưng xanh

fa RE RE DO si

Làn gió khẽ lay đưa

fa RE RE DO DO

Cùng tiếng múa lân vang

fa RE RE DO si

Tùng cheng tùng cheng thích mê chưa

sol si sol si sol si RE DO si

Đàn cháu chúc ông bà

fa RE RE DO si

Nhiều sức khỏe vui tươi

fa RE FA RE DO

Nồng ấm cứ đong đầy

fa RE RE DO si

Cùng nhau chào xuân đến bên ta

sol si sol si RE DO si

Tết đong đầy

fa DO si

Xuân năm nay vui hơn năm qua

si si si si si DO DO

Phúc lộc tài về với muôn mọi nhà

fa si si si RE DO si si

Tay trong tay anh và em luôn vui ca

si si si si sol si si si si

Hạnh phúc đong đầy là cái tết sum vầy

fa FA DO si fa FA DO si

Lá la là lá la là lá la la tết đong đầy

Lá la là lá la là lá la la tết đong đầy

 

Thịt kho hột vịt

Năm nào nhìn mà không phát ngán

Thêm bánh tét bánh chưng rồi các kiểu

Ăn xong đừng hỏi tại sao mập quá đáng

Chú Tám bàn bên lại đứng lên

Cô Tư cô Sáu ở kế bên

Nhạc quẩy tưng bừng và năm cũ đã qua rồi

Năm mới anh em chúng ta lại lên

 

Xuân năm nay đến, bao nhiêu câu chúc

Re2 RE RE FA, DO DO DO FA

Chúc gia đình nhà nhà luôn hạnh phúc

Re2 DO si si si DO si RE

Hoa mai đua sắc cùng rạo rực đón xuân

Re2 RE RE FA si si si RE DO

Hy vọng một năm mới luôn bình an

si sol la si RE DO sol si

Mẹ nấu bánh chưng xanh

fa RE RE DO si

Làn gió khẽ lay đưa

fa RE RE DO DO

Cùng tiếng múa lân vang

fa RE RE DO si

Tùng cheng tùng cheng thích mê chưa

sol si sol si sol si RE DO si

Đàn cháu chúc ông bà

fa RE RE DO si

Nhiều sức khỏe vui tươi

fa RE FA RE DO

Nồng ấm cứ đong đầy

fa RE RE DO si

Cùng nhau chào xuân đến bên ta

sol si sol si RE DO si

Tết đong đầy

fa DO si

Xuân năm nay vui hơn năm qua

si si si si si DO DO

Phúc lộc tài về với muôn mọi nhà

fa si si si RE DO si si

Tay trong tay anh và em luôn vui ca

si si si si sol si si si si

Hạnh phúc đong đầy là cái tết sum vầy

fa FA DO si fa FA DO si

Lá la là lá la là lá la la tết đong đầy

Lá la là lá la là lá la la tết đong đầy

 

Xuân năm nay đến, bao nhiêu câu chúc

Re2 RE RE FA, DO DO DO FA

Chúc gia đình nhà nhà luôn hạnh phúc

Re2 DO si si si DO si RE

Hoa mai đua sắc cùng rạo rực đón xuân

Re2 RE RE FA si si si RE DO

Hy vọng một năm mới luôn bình an

si sol la si RE DO sol si

Mẹ nấu bánh chưng xanh

fa RE RE DO si

Làn gió khẽ lay đưa

fa RE RE DO DO

Cùng tiếng múa lân vang

fa RE RE DO si

Tùng cheng tùng cheng thích mê chưa

sol si sol si sol si RE DO si

Đàn cháu chúc ông bà

fa RE RE DO si

Nhiều sức khỏe vui tươi

fa RE FA RE DO

Nồng ấm cứ đong đầy

fa RE RE DO si

Cùng nhau chào xuân đến bên ta

sol si sol si RE DO si

Tết đong đầy

fa DO si

Xuân năm nay vui hơn năm qua

si si si si si DO DO

Phúc lộc tài về với muôn mọi nhà

fa si si si RE DO si si

Tay trong tay anh và em luôn vui ca

si si si si sol si si si si

Hạnh phúc đong đầy là cái tết sum vầy

fa FA DO si fa FA DO si

Lá la là lá la là lá la la tết đong đầy

Lá la là lá la là lá la la tết đong đầy

 

Cảm Âm   Nốt Nhạc số “Tết Đong Đầy (Kay TrầnNguyễn KhoaDuck V)”

Ngoài đường đông vui tràn ngập bao tiếng ca

4 5 7 7 4 4 7 2’ 1’

Xuân năm nay đã đến rồi em ơi

7 7 7 1’ 2’ 5 7 7

Người người bên nhau tạm biệt năm cũ qua

4 5 7 7 4 4 7 2’ 1’

Xuân yên vui về khắp bên mọi nhà

7 7 7 7 2’ 7 5 7

Xuân năm nay đến, bao nhiêu câu chúc

2’ 2’ 2’ 4’, 1’ 1’  1’ 4’

Chúc gia đình nhà nhà luôn hạnh phúc

2’ 1’ 7 7 7 1’ 7 2’

Hoa mai đua sắc cùng rạo rực đón xuân

2’ 2’ 2’ 4’ 7 7 7  2’ 1’

Hy vọng một năm mới luôn bình an

7 5 6 7 2’ 1’ 5 7

Mẹ nấu bánh chưng xanh

4 2’ 2’ 1’ 7

Làn gió khẽ lay đưa

4 2’ 2’ 1’ 1’

Cùng tiếng múa lân vang

4 2’ 2’ 1’ 7

Tùng cheng tùng cheng thích mê chưa

5 7 5 7 5 7 2’ 1’ 7

Đàn cháu chúc ông bà

4 2’ 2’ 1’ 7

Nhiều sức khỏe vui tươi

4 2 4’ 2’ 1’

Nồng ấm cứ đong đầy

4 2’ 2’ 1’ 7

Cùng nhau chào xuân đến bên ta

5 7 5 7 2’ 1’ 7

Tết đong đầy

4 1’ 7

Xuân năm nay vui hơn năm qua

7  7 7 7 7 1’ 1’

Phúc lộc tài về với muôn mọi nhà

4 7 7 7 2’ 1’ 7 7 

Tay trong tay anh và em luôn vui ca

7 7 7 7 5 7 7 7 7

Hạnh phúc đong đầy là cái tết sum vầy

4 4’ 1’ 7 4 4’ 1’ 7

Lá la là lá la là lá la la tết đong đầy

Lá la là lá la là lá la la tết đong đầy

 

Thịt kho hột vịt

Năm nào nhìn mà không phát ngán

Thêm bánh tét bánh chưng rồi các kiểu

Ăn xong đừng hỏi tại sao mập quá đáng

Chú Tám bàn bên lại đứng lên

Cô Tư cô Sáu ở kế bên

Nhạc quẩy tưng bừng và năm cũ đã qua rồi

Năm mới anh em chúng ta lại lên

 

Xuân năm nay đến, bao nhiêu câu chúc

2’ 2’ 2’ 4’, 1’ 1’ 1’ 4’

Chúc gia đình nhà nhà luôn hạnh phúc

2’ 1’ 7 7 7 1’ 7 2’

Hoa mai đua sắc cùng rạo rực đón xuân

2’ 2’ 2’ 4’ 7 7 7 2’ 1’

Hy vọng một năm mới luôn bình an

7 5 6 7  2’ 1’  5 7

Mẹ nấu bánh chưng xanh

4 2’ 2’ 1’ 7

Làn gió khẽ lay đưa

4 2’ 2’ 1’ 1’

Cùng tiếng múa lân vang

4 2’ 2’ 1’ 7

Tùng cheng tùng cheng thích mê chưa

5 7 5 7 5 7 2’ 1’ 7

Đàn cháu chúc ông bà

4 2’ 2’ 1’ 7

Nhiều sức khỏe vui tươi

4 2’ 4’ 2’ 1’

Nồng ấm cứ đong đầy

4 2’ 2’ 1’ 7

Cùng nhau chào xuân đến bên ta

5 7 5 7 2’ 1’ 7

Tết đong đầy

4 1’ 7

Xuân năm nay vui hơn năm qua

7 7 7 7 7 1’ 1’

Phúc lộc tài về với muôn mọi nhà

4 7 7 7 2’ 1’ 7 7

Tay trong tay anh và em luôn vui ca

7 7 7 7 5 7 7 7 7

Hạnh phúc đong đầy là cái tết sum vầy

4 4’ 1’ 7 4 4’1’ 7

Lá la là lá la là lá la la tết đong đầy

Lá la là lá la là lá la la tết đong đầy

 

Xuân năm nay đến, bao nhiêu câu chúc

2’ 2’ 2’ 4’, 1’ 1’ 1’ 4’

Chúc gia đình nhà nhà luôn hạnh phúc

2’ 1’ 7 7 7 1’ 7 2’

Hoa mai đua sắc cùng rạo rực đón xuân

2’ 2’ 2’ 4’ 7 7 7 2’ 1’

Hy vọng một năm mới luôn bình an

7 5 6 7 2’ 1’ 5 7

Mẹ nấu bánh chưng xanh

4 2’ 2’ 1’ 7

Làn gió khẽ lay đưa

4 2’ 2’ 1’ 1’

Cùng tiếng múa lân vang

4 2’ 2’ 1’ 7

Tùng cheng tùng cheng thích mê chưa

5 7 5 7 5 7 2’ 1’ 7 

Đàn cháu chúc ông bà

4 2’ 2’ 1’ 7

Nhiều sức khỏe vui tươi

4 2’ 4’ 2’ 1’

Nồng ấm cứ đong đầy

4 2’ 2’ 1’ 7

Cùng nhau chào xuân đến bên ta

5 7 5 7 2’ 1’ 7

Tết đong đầy

4 1’ 7

Xuân năm nay vui hơn năm qua

7 7 7 7 1’ 1’

Phúc lộc tài về với muôn mọi nhà

4 7 7 7 2’ 1’ 7 7

Tay trong tay anh và em luôn vui ca

7 7 7 7 5 7 7 7 7

Hạnh phúc đong đầy là cái tết sum vầy

4 4’ 1’ 7 4 4’ 1’ 7

Lá la là lá la là lá la la tết đong đầy

Lá la là lá la là lá la la tết đong đầy

Trên đây là Cm âm Tết Đong Đầy Sáo Trúc Hoàng Anh . Cám ơn các bạn ủng hộ Sáo Trúc Hoàng Anh https://saotruchoanganh.com này một cách tốt nhất và hay nhất .

Chúc cả nhà vui vẻ, và chơi sáo được dễ dàng nhất, nhớ like và chia sẻ giúp tớ nha hoặc đóng góp về bản cảm âm này các bạn comment xuống bên dưới nhé.
Cảm Âm Chuẩn Nhất Cm âm Tết Đong Đầy!

Cảm Âm

 

  

 

    

     

    

   

 

Đổi Trả Miễn Phí

Đổi trả miễn phí tất cả sản phẩm nếu không vừa ý

Money Back Guarantee

Hoàn trả 100% tiền nếu khách hàng chưa hài lòng

Tặng Kèm Khóa Học

Tặng ngay khóa học phù hợp với khách hàng khi mua sáo trúc