Top 5 Cảm Âm Nhạc Nhạc Cách Mạng, Nhạc Đỏ Hay Nhất

Cảm âm miễn phí Đô C5


Top 5 Cảm Âm Nhạc Nhạc Cách Mạng, Nhạc Đỏ Hay Nhất

 

Cảm Âm Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây | Sáo C5 | Dễ Thổi Nhất | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cùng mắc võng trên rừng Trường Sơn

re la DO / la sol sol la

Hai đứa ở hai đầu xa thẳm

sol la fa / fa mi fa re

Đường ra trận mùa này đẹp lắm

la RE DO la / re sol la DO

Trường Sơn Đông nhớ Trường Sơn Tây.

FA SOL SOL  / SOL LA la RE RE

Trường Sơn Tây anh đi, thương em, thuong em

LA RE RE RE DO RE / RE DO RE / RE DO RE

Bên ấy mưa nhiều, con đường gánh gạo

RE DO la / DO fa fa DO RE DO la

Muỗi bay rừng già cho dài tay áo

sib sib la sol / la sol sol la RE

Hết rau rồi, em có lấy măng không.

la DO la re /  la RE RE si la

 

Còn Em thương anh bên Tây mùa đông

la MI MI / MI MI / MI RE MI

Nước khe cạn bướm bay lèn đá

MI FA MI RE DO / MI RE DO la MI

Biết lòng anh say miền đất lạ

RE la MI / MI RE DO RE la

Chắc em lo đường chắn bom thù

MI la MI Sol / FA MI RE

 

Anh lên xe, trời đổ cơn mưa

sib sib sib / sol re sol sib

Cái gạt nước xua đi nỗi nhớ

RE DO sib DO RE / DO sib DO RE

Em xuống núi nắng về rực rỡ

sib sib sib / sol re sol sib

Cái nhành cây gạt nỗi riêng tư.

la sol fa sol la / re la DO la sol la

 

Từ nơi em đưa đến nơi anh

la MI MI / MI MI MI MI

Những binh đoàn nối nhau ra tiền tuyến

MI FA MI RE DO MI RE DO la MI

Như tình yêu nối lời vô tận

RE la MI / MI RE DO RE MI mi

Đông Trường Sơn, nối tây Trường Sơn.

MI la MI SOL / MI RE la RE

 

 

YouTube video

Cảm Âm Trên Đường Chiến Thắng | Đinh Thìn | Sáo C5 | Dễ Thổi Nhất | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

DO DO DO / DO sol / DO DO DO / DO sol / DO FA FA / MI SOL FA

DO-SOL SOL SOL / SOL LA SOL / FA MI / DO FA FA FA MI FA

DO-SOL SOL SOL / SOL LA SOL / FA MI / FA SOL DO

DO sol DO sol sol / RE FA DO-SOL DO-SOL / DO SOL DO SOL SOL

RE3 FA3 DO3 / DO3 RE3 DO3 / LA SOL MI FA SOL

DO / DO RE DO LA SOL / MI FA SOL

DO DO DO / DO sol / DO DO DO / DO sol / DO FA FA / MI SOL FA

DO-SOL SOL SOL / SOL LA SOL / FA MI / DO FA FA FA MI FA

DO-SOL SOL SOL / SOL LA SOL / FA MI / FA SOL DO

DO sol DO sol sol / RE FA DO-SOL DO-SOL / DO SOL DO SOL SOL

RE3 FA3 DO3 / DO3 RE3 DO3 / LA SOL MI FA SOL

DO / DO RE DO LA SOL / MI FA SOL DO / RE la sol mi fa sol

do mi fa mi fa la sol / DO RE la sol mi fa sol

DO la DO sol / la do mi la / sol fa mi fa

 

RE RE SOL RE DO sib / sib DO RE / SOL RE / RE DO sol

RE RE SOL RE DO sib / DO RE FA SOL / FA MI sol

fa mi  / DO DO DO DO sol / DO DO DO DO sol / DO FA FA MI SOL FA

 

SOL SOL SOL / SOL LA SOL / FA MI DO FA FA FA MI FA

SOL SOL SOL / SOL LA SOL / FA MI FA SOL DO

DO sol DO sol DO sol DO sol / RE sol RE FA / DO-SOL DO-SOL

DO3 SOL DO3 SOL SOL / RE3 FA3 DO3 / DO3 RE3 DO3 LA SOL MI FA SOL

DO3 RE3 LA SOL MI FA SOL

DO MI FA MI FA LA SOL

DO3 RE3 LA SOL MI FA SOL

DO3 LA DO3 SOL LA DO MI LA SOL FA MI sol

DO mi fa sol la do mi la sol fa mi fa

 

RE RE SOL RE DO sib / sib DO RE / SOL RE / RE DO sol

RE RE SOL RE DO sib / DO RE FA SOL / FA MI sol

fa mi DO / DO DO DO / sol DO / DO DO DO sol DO / FA FA MI SOL FA

SOL SOL SOL SOL / LA SOL / FA MI DO / FA FA FA MI FA

SOL SOL SOL SOL / LA SOL / FA MI FA SOL DO

DO sol DO sol DO sol DO sol / RE sol RE FA DO-SOL DO-SOL

DO3 SOL RE3 SOL SOL RE3 FA3 DO3 / DO3 RE3 DO3 LA SOL MI FA SOL

DO-SOL DOL-SOL DO-SOL DO-SOL

DO3 SOL FA SOL / DO3 SOL FA SOL / DO3 SOL FA SOL

DO3 SOL FA SOL / DO3 SOL FA SOL / DO3 SOL FA SOL DO3

do-DO3

 

 

YouTube video

Cảm Âm Cô Gái Vót Chông | Sáo C5 | Dễ Thổi Nhất | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Như bao cô gái ở trên non, cô gái sông ba đầu búi tóc thon.

SOL SOL SOL / SOL DO3 MI FA SOL / MI SOL FA MI DO SOL FA MI

Tay vót chông miệng hát không nghỉ.

DO / DO MI DO / DO DO MI DO sol

Như bao cô gái ở trên non, như bao cô gái ở tây nguyên.

RE RE RE SOL si DO RE DO / RE RE RE SOL si DO RE DO

 

Ai nhanh tay vót bằng tay em?

SOL SOL SOL / SOL DO3 MI FA SOL

Chim hót không hay bằng tiếng hát em.

MI SOL FA MI DO SOL FA MI

Mỗi mũi chông nhọn hoắc căm thù.

DO / DO MI DO / DO DO MI DO sol

Xiên thây quân cướp nào vô đây.

RE RE RE SOL si DO RE DO

 

Còn giặc Mỹ cọp beo, khi còn giặc Mỹ cọp beo.

DO DO LA MI FA / FA SOL DO DO LA MI FA

Em chưa ngừng tay vót chông rào buông rẫy.

MI DO MI / MI FA MI / MI FA SOL

Nhưng mai đây giặc chạy rồi.

RE RE RE / si si sol

Tre rừng ta làm nhà làm chòi cao.

si sol RE si DO si si DO

Ê chân ta đi chưa nghỉ, trời chưa xanh.

DO3 SI SI SI SI RE / RE FA SOL

Em còn vót chông nhiều làm cạm bẫy.

MI DO SOL FA RE FA RE FA SOL

Ê quân xâm lăng gian ác bay muốn vào mũi chông sẵn sàng đây

RE3 / SI SI SI DO3 RE3 SI RE3 SOL / SOL FA MI si DO / si si DO

Chờ bọn bay diệt bọn bay!

SI SI DO3

 

 

YouTube video

Cảm Âm Tiếng Đàn Ta Lư | Sáo C5 | Dễ Thổi Nhất | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Đi chiến trường gùi trên vai nặng trĩu

RE RE la / DO RE RE DO RE

Đàn Ta lư, em hát tiếng ca vang cùng núi rừng

RE FA FA / FA LA LA SOL FA RE DO RE la

Mừng thắng trận quê  em

DO RE DO RE RE

 

Từ trên đỉnh núi cao chon von

fa sol la RE /  FA FA FA

Thánh thót nhịp  nhàng vang lời em ca.

SOL LA SOL FA RE DO RE RE  

Theo nhịp  bước quân đi  trong tiếng đàn Ta lư

sol fa DO la la / RE FA la RE FA FA

 

Tính tính tính tính tính tính tính tính tang tang tình

LA LA / LA LA LA LA  LA FA RE la

Con chim ch’rao xinh  hót trên cành vui mừng công anh

SOL SOL / SOL SOL /  LA LA SOL FA RE DO RE RE

Bộ đội giải phóng  quân ơi,  anh thắng trận miền  tây Khe Sanh

sol sol fa DO la-sol la / RE FA la RE FA RE FA

Đồn Tà Cơn hôm nào bốc cháy, đồi Đồng Chi xác Mỹ chất đầy

DO DO RE RE DO RE FA / FA FA SOL LA SOL FA RE la

Kìa trông 1, 2, 3, 4, 5, sáu chục tên lính thủy đánh bộ Mỹ kia

SOL SOL / SOL SOL SOL SOL FA RE la / RE FA la RE FA RE FA

Nó bỏ xác trên rừng

FA RE FA FA RE

Bộ đội giải phóng ơi, các anh đánh hay hung ! (Hú)

RE RE DO FA RE / SOL SOL SOL SOL LA (RE)

 

Đàn em reo ca, ơi đàn Ta Lư

DO RE MI MI / MI RE DO RE RE

Rừng núi quê ta, tưng bừng reo ca

DO SOL MI MI / MI RE DO RE RE

 

 

YouTube video

Cảm Âm Chào Em Cô Gái Lam Hồng | Sáo C5 | Dễ Thổi Nhất | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Xe ta bon trên những dặm đường

RE RE RE / RE DO la DO la

Giữa làng quê ta băng qua bao suối đèo, đồi nương

sol la DO RE MI MI MI / RE MI RE la DO

Mà xe ta bon ra chiến trường.

RE MI MI MI RE MI RE

 

Chào em cô gái Lam Hồng giữa tiếng bom gào đạn dội

DO la RE DO RE MI RE la / RE la RE RE la RE

Vẫn nghe vang vang câu hò trên đường

RE la la la / la sol fa sol la sol

Niềm vui lớn tỏa lan trên quê ta

re sol la / la la sol la

Đi thông đường để những chuyến xe ta băng băng qua.

FA / FA MI RE / la SOL / SOL FA SOL

 

Điệp Khúc: Cảm Âm “Chào Em Cô Gái Lam Hồng”

Hồng Lĩnh ơi, đỉnh cao mây vờn đã cùng em từ những đêm thức trọn

RE RE SOL / FA SOL SOL FA RE / DO DO RE DO RE DO RE FA la

Nối tiếp những mạch đường quê nhà

la la la / la sol fa sol la sol

Đường rộn ràng những chuyến xe qua

re re re / la la DO la sol la

Tình nghĩa quê em sáng tỏ như ánh trăng đêm rằm

la la FA FA SOL FA MI RE

Tiền phương tay lái mang tình em đảm đang.

DO RE SOL / FA SOL LA / SOL FA SOL FA la RE

 

Xe ta bon bon đi trên đường lòng vui như mở hội

FA FA FA FA / FA RE FA RE RE / FA MI RE MI RE

Đường quê em êm êm đưa như thoi dệt bao tâm tình

la DO DO DO DO / DO DO DO DO / sib la sol la sol

Lững lờ đèn giặc dõi lửa soi để em đi thông đường

re re  la  / la DO la sol la fa sol / sol fa re

Kìa gà rừng vẳng gáy cuối nương vượt đèo Ngang nào bạn ơi

re re re / re la la DO la / la la FA MI RE

Tay lái ta dồn lên lời ca.

MI FA / FA MI RE MI RE

 

Hỡi cô gái trên đất Lam Hồng mỗi dặm xe qua lòng em thấu tỏ

DO RE SOL / FA SOL SOL FA RE / DO DO MI DO RE DO RE MI la

Dù xe anh chạy đêm chạy ngày cũng chẳng bằng tình nghĩa em

RE FA SOL / FA SOL SOL FA RE / la DO RE DO la DO RE FA

Vì miền Nam bao yêu thương đi thông đường để những chuyến xe qua

la la RE RE RE RE / FA FA MI RE la SOL SOL fa SOL

Hòa chung tay lái em đã góp công ngày đêm trên tuyến đường.

RE FA SOL LA / LA LA LA SOL / SOL FA RE FA / SOL FA RE

 

 

YouTube video

Cảm âm miễn phí Đô C5


Đổi Trả Miễn Phí

Đổi trả miễn phí tất cả sản phẩm nếu không vừa ý

Money Back Guarantee

Hoàn trả 100% tiền nếu khách hàng chưa hài lòng

Tặng Kèm Khóa Học

Tặng ngay khóa học phù hợp với khách hàng khi mua sáo trúc