Tự Tâm – Cảm Âm Sáo Trúc Chuẩn Nhất

Cảm Âm Tự Tâm (Nguyễn Trần Trung Quân)  Sáo Trúc Hoàng Anh Hay Nhất

Cảm Âm Chuẩn Nhất Nốt Nhạc Sáo Trúc “Tự Tâm Nguyễn Trần Trung Quân”

[Verse]

Biết đến bao giờ mới có thể quên một người

Re2 RE DO si si sol la fa fa 

Nhớ đến rã rời nước mắt rơi

Re2 RE DO sol DO FA RE 

Biết đến bao giờ mới hết tổn thương trong tình yêu

Re2 RE DO si si si sol la la sol la 

Giữ riêng anh tủi thân đến lạ

Re2 DO DO DO RE FA sol 

[PreChorus]

Nếu còn yêu thương nhau 

Re2 sol DO DO DO 

Tự tình sẽ trở lại thôi

Do2 DO FA DO DO RE 

Héo mòn ba thu qua

Re2 sol DO DO DO 

Chờ hoài đâu thấy

si si DO RE 

[Chorus 1]

Dành trọn hết niềm tin để yêu 

Do2 RE SOL FA SOL FA SOL

Nhưng nhận lại chỉ là tổn thương

fa2 DO DO DO DO FA RE 

Tóc ai đã phai màu theo vấn vương

sol2 FA SOL FA DO RE FA RE 

Dành trọn hết niềm tin để yêu

Do2 RE SOL FA SOL FA SOL

Đến cuối cùng chẳng ai ở lại

sol2 LA FA FA SOL LA RE  

Chỉ còn mình anh nơi đây đau đến tận cùng

Do2 RE FA SOL SOL SOL LA SIB2 SOL SOL 

Dặn lòng không còn thương còn nhớ 

Do2 RE SOL FA SOL FA SOL 

Nhưng chẳng thể nào ngăn trái tim lại

fa2 RE DO RE RE FA RE sol 

Chưa một ai thật lòng thương anh

sol2 FA SOL RE DO RE RE  

Dặn lòng không còn thương còn nhớ 

Do2 RE SOL FA SOL FA SOL 

Cớ sao hy vọng đến cố chấp

si2 LA SOL FA SI DO3 

Nhạt nhoà bờ mi trong giấc mộng si

Re2 RE FA SOL SOL LA FA SOL

[Coda 1]

Đừng chờ nữa ai ơi… họ thương người khác rồi

sol sol RE DO DO…si DO si RE sol

[Chorus 2]

Chuyện tình yêu sao cứ dở dang 

Do2 RE SOL FA SOL FA SOL

Chẳng thể trọn vẹn yêu hết đời

sol2 MI RE MI MI SOL MI

Bên cạnh ai một thời cũng sẽ rời

la2 SOL LA SOL MI RE SOL MI

Chuyện tình yêu sao cứ dở dang 

Do2 RE SOL FA SOL FA SOL

Kết thúc chỉ là sự nuối tiếc

sol2 SOL SOL FA SOL DO3 DO3

Người tổn thương nhất ở lại cũng chính là anh

Re2 RE FA SOL LA LA LA SI SOL LA

Dặn lòng không còn thương còn nhớ 

Do2 RE SOL FA SOL FA SOL 

Nhưng chẳng thể nào ngăn trái tim lại

fa2 RE DO RE RE FA RE sol 

Chưa một ai thật lòng thương anh

sol2 FA SOL RE DO RE RE  

Dặn lòng không còn thương còn nhớ 

Do2 RE SOL FA SOL FA SOL 

Cớ sao hy vọng đến cố chấp

si2 LA SOL FA SI DO3 

Nhạt nhoà bờ mi trong giấc mộng si

Re2 RE FA SOL SOL LA FA SOL

 

Cảm Âm Chuẩn Nhất Nốt Nhạc Sáo Trúc “Tự Tâm Nguyễn Trần Trung Quân”

[Verse]

Biết đến bao giờ mới có thể quên một người

2’ 2’ 1’ 7 7 5 6 4 4 

Nhớ đến rã rời nước mắt rơi

2’ 2’ 1’ 5 1’ 4’ 2’

Biết đến bao giờ mới hết tổn thương trong tình yêu

2’ 2’ 1’ 7 7 7 5 6 6 5 6

Giữ riêng anh tủi thân đến lạ

2’ 1’ 1’ 1’ 2’ 4’ 5

[PreChorus]

Nếu còn yêu thương nhau 

2’ 5 1’ 1’ 1’

Tự tình sẽ trở lại thôi

1’ 1’ 4’ 1’ 1’ 2’

Héo mòn ba thu qua

2’ 5 1’ 1’ 1’

Chờ hoài đâu thấy

7 7 1’ 2’

[Chorus 1]

Dành trọn hết niềm tin để yêu 

1’ 2’ 5’ 4’ 5’ 4’ 5’

Nhưng nhận lại chỉ là tổn thương

4’ 1’ 1’ 1’ 1’ 4’ 2’

Tóc ai đã phai màu theo vấn vương

5’ 4’ 5’ 4’ 1’ 2’ 4’ 2’

Dành trọn hết niềm tin để yêu

1’ 2’ 5’ 4’ 5’ 4’ 5’

Đến cuối cùng chẳng ai ở lại

5’ 6’ 4’ 4’ 5’ 6’ 2’

Chỉ còn mình anh nơi đây đau đến tận cùng

1’ 2’ 4’ 5’ 5’ 5’ 6’ 7’ 5’ 5’

Dặn lòng không còn thương còn nhớ 

1’ 2’ 5’ 4’ 5’ 4’ 5’

Nhưng chẳng thể nào ngăn trái tim lại

4’ 2’ 1’ 2’ 2’ 4’ 2’ 5

Chưa một ai thật lòng thương anh

5’ 4’ 5’ 2’ 1’ 2’ 2’ 

Dặn lòng không còn thương còn nhớ 

1’ 2’ 5’ 4’ 5’ 4’ 5’

Cớ sao hy vọng đến cố chấp

7’ 6’ 5’ 4’ 7’ 1’’

Nhạt nhoà bờ mi trong giấc mộng si

2’ 2’ 4’ 5’ 5’ 6’ 4’ 5’

[Coda 1]

Đừng chờ nữa ai ơi… họ thương người khác rồi

5 5 2’ 1’ 1’…7 1’ 7 2’ 5

[Chorus 2]

Chuyện tình yêu sao cứ dở dang 

1’ 2’ 5’ 4’ 5’ 4’ 5’

Chẳng thể trọn vẹn yêu hết đời

5’ 3’ 2’ 3’ 3’ 5’ 3’

Bên cạnh ai một thời cũng sẽ rời

6’ 5’ 6’ 5’ 3’ 2’ 5’ 3’

Chuyện tình yêu sao cứ dở dang 

1’ 2’ 5’ 4’ 5’ 4’ 5’

Kết thúc chỉ là sự nuối tiếc

5’ 5’ 5’ 4’ 5’ 1’’ 1’’

Người tổn thương nhất ở lại cũng chính là anh

2’ 2’ 4’ 5’ 6’ 6’ 6’ 7’ 5’ 6’

Dặn lòng không còn thương còn nhớ 

1’ 2’ 5’ 4’ 5’ 4’ 5’

Nhưng chẳng thể nào ngăn trái tim lại

4’ 2’ 1’ 2’ 2’ 4’ 2’ 5

Chưa một ai thật lòng thương anh

5’ 4’ 5’ 2’ 1’ 2’ 2’

Dặn lòng không còn thương còn nhớ 

1′ 2′ 5′ 4′ 5′ 4′ 5′

Cớ sao hy vọng đến cố chấp

7’ 6’ 5’ 4’ 7’ 1’’ 

Nhạt nhoà bờ mi trong giấc mộng si

2’ 2’ 4’ 5’ 5’ 6’ 4’ 5’

 

Cảm âm dạng chữ Nốt Nhạc chữ “Tự Tâm Nguyễn Trần Trung Quân”

[Verse]

Biết đến bao giờ mới có thể quên một người

D’ D’ C’ B B G A F F

Nhớ đến rã rời nước mắt rơi

D’ D’ C’ G C’ F’ D’

Biết đến bao giờ mới hết tổn thương trong tình yêu

D’ D’ C’ B B B G A A G A

Giữ riêng anh tủi thân đến lạ

D’ C’ C’ C’ D’ F’ G

[PreChorus]

Nếu còn yêu thương nhau 

D’ G C’ C’ C’

Tự tình sẽ trở lại thôi

C’ C’ F’ C’ C’ D’

Héo mòn ba thu qua

D’ G C’ C’ C’

Chờ hoài đâu thấy

B B C’ D’

[Chorus 1]

Dành trọn hết niềm tin để yêu 

C’ D’ G’ F’ G’ F’ G’

Nhưng nhận lại chỉ là tổn thương

F’ C’ C’ C’ C’ F’ D’

Tóc ai đã phai màu theo vấn vương

G’ F’ G’ F’ C’ D’ F’ D’

Dành trọn hết niềm tin để yêu

C’ D’ G’ F’ G’ F’ G’

Đến cuối cùng chẳng ai ở lại

G’ A’ F’ F’ G’ A’ D’

Chỉ còn mình anh nơi đây đau đến tận cùng

C’ D’ F’ G’ G’ G’ A’ B’ G’ G’

Dặn lòng không còn thương còn nhớ 

C’ D’ G’ F’ G’ F’ G’

Nhưng chẳng thể nào ngăn trái tim lại

F’ D’ C’ D’ D’ F’ D’ G

Chưa một ai thật lòng thương anh

G’ F’ G’ D’ C’ D’ D’

Dặn lòng không còn thương còn nhớ 

C’ D’ G’ F’ G’ F’ G’

Cớ sao hy vọng đến cố chấp

B’ A’ G’ F’ B’ C’’

Nhạt nhoà bờ mi trong giấc mộng si

D’ D’ F’ G’ G’ A’ F’ G’

[Coda 1]

Đừng chờ nữa ai ơi… họ thương người khác rồi

G G D’ C’ C’.. B C’ B D’ G

[Chorus 2]

Chuyện tình yêu sao cứ dở dang 

C’ D’ G’ F’ G’ F’ G’

Chẳng thể trọn vẹn yêu hết đời

G’ E’ D’ E’ E’ G’ E’

Bên cạnh ai một thời cũng sẽ rời

A’ G’ A’ G’ E’ D’ G’ E’

Chuyện tình yêu sao cứ dở dang 

C’ D’ G’ F’ G’ F’ G’

Kết thúc chỉ là sự nuối tiếc

G’ G’ G’ F’ G’ C’ C’

Người tổn thương nhất ở lại cũng chính là anh

D’ D’ F’ G’ A’ A’ A’ B’ G’ A’

Dặn lòng không còn thương còn nhớ 

C’ D’ G’ F’ G’ F’ G’

Nhưng chẳng thể nào ngăn trái tim lại

F’ D’ C’ D’ D’ F’ D’ G

Chưa một ai thật lòng thương anh

G’ F’ G’ D’ C’ D’ D’

Dặn lòng không còn thương còn nhớ 

C’ D’ G’ F’ G’ F’ G’

Cớ sao hy vọng đến cố chấp

B’ A’ G’ F’ B’ C’’

Nhạt nhoà bờ mi trong giấc mộng si

D’ D’ F’ G’ G’ A’ F’ G’

 

Trên đây là Cm âm Tự Tâm Sáo Trúc Hoàng Anh . Cám ơn các bạn ủng hộ Sáo Trúc Hoàng Anh https://saotruchoanganh.com này một cách tốt nhất và hay nhất .

Chúc cả nhà vui vẻ, và chơi sáo được dễ dàng nhất, nhớ like và chia sẻ giúp tớ nha hoặc đóng góp về bản cảm âm này các bạn comment xuống bên dưới nhé.
Cảm Âm Chuẩn Nhất Cm âm Tự Tâm!

Cảm Âm

 

    

 

     

     

     

   

 

Đổi Trả Miễn Phí

Đổi trả miễn phí tất cả sản phẩm nếu không vừa ý

Money Back Guarantee

Hoàn trả 100% tiền nếu khách hàng chưa hài lòng

Tặng Kèm Khóa Học

Tặng ngay khóa học phù hợp với khách hàng khi mua sáo trúc