Vết Chân Tròn Trên Cát – Cảm Âm Sáo Trúc Chuẩn Nhất

Cảm Âm Vết Chân Tròn Trên Cát Sáo Trúc Hoàng Anh Hay Nhất

Cảm Âm Chuẩn Nhất Nốt Nhạc Sáo Trúc “Viết Chân Tròn Trên Cát Vũ Thắng Lợi “

Vết chân tròn vẫn đi về trên con đường mòn cát trắng quê tôi.

fa2 MI RE FA MI DO MI MI la la LA LA MI MI 

Anh thương binh vẫn đến trường làng, 

sol sol sol sol la mi mi

vẫn ôm đàn dạy các em thơ bài hát quê hương..

 mi re do, do DO si si la si la la 

Bài hát có ngọn núi quê anh …

la MI RE DO MI RE RE 

Xa vời.

sila sol

Bài hát có đồng lúa, mênh mang câu hò.

la MI RE DO MI, RE RE sila sol

Bài hát có người lính đã hy sinh âm thầm.

mi siDO si la DO DO si si mi re 

Cho hôm nay những gót chân son, vui quanh dấu chân tròn.

fa fa fa sol la sol sol, si si laDO la mi 

Bài hát có trận đánh không quên bên đồi.

la MI RE DO MI, RE RE sila sol

Bài hát có người lính biên cương thương mẹ.

la MI RE DO MI, RE RE sila sol

Bài hát có ngọn gió cuốn bay theo dấu chân tròn.

mi siDO si la DO DO si si si la re

Để lại một bài ca, trên cát trắng…

Do do do re fa, la la lasi 

Bao la.

la la 

Vết chân tròn…

fa2 MI RE

Vẫn đi về trên con đường mòn cát trắng quê tôi.

FA MI DO MI MI la la LA LA MI MI 

Như bài ca anh viết trong thầm lặng.

sol mi sol sol la sol do do 

Trên bờ cát không lời cứ hát mãi trong tôi, hát mãi trong tôi.

la sol la sol re DO DO DO si si RE RE DO DO 

Ôi bài ca cuộc đời!

si la si sol re 

Cháy mãi trong tôi, đốt mãi trong tôi.

Do2 DO la la, si si la la 

Cháy mãi…

fa2 FA 

Trong tôi.

mi2 MI 

 

Cảm Âm   Nốt Nhạc số “Viết Chân Tròn Trên Cát Vũ Thắng Lợi “

Vết chân tròn vẫn đi về trên con đường mòn cát trắng quê tôi.

4’ 3’ 2’ 4’ 3’ 1’ 3’ 3’ 6 6 6’ 6′ 3’ 3’ 

Anh thương binh vẫn đến trường làng, 

5 5 5 5 6 3 3 

vẫn ôm đàn dạy các em thơ bài hát quê hương..

3 2 1, 1 1’ 7 7 6 7 6 6

Bài hát có ngọn núi quê anh …

6 3’ 2’ 1’ 3’ 2’ 2’

Xa vời.

76 5

Bài hát có đồng lúa, mênh mang câu hò.

6 3’ 2’ 1’ 3’, 2’ 2’ 76 5

Bài hát có người lính đã hy sinh âm thầm.

3 71’ 7 6 1’ 1’ 7 7 3 2

Cho hôm nay những gót chân son, vui quanh dấu chân tròn.

4 4 4 5 6 5 5, 7 7 61’ 6 3

Bài hát có trận đánh không quên bên đồi.

6 3’ 2’ 1’ 3’, 2’ 2’ 76 5

Bài hát có người lính biên cương thương mẹ.

6 3’ 2’ 1’ 3’, 2’ 2’ 76 5

Bài hát có ngọn gió cuốn bay theo dấu chân tròn.

3 71’ 7 6 1’ 1’ 7 7 7 6 2

Để lại một bài ca, trên cát trắng…

1 1 1 2 4, 6 6 67

Bao la.

6 6

Vết chân tròn…

4′ 3′ 2′

Vẫn đi về trên con đường mòn cát trắng quê tôi.

4’ 3’ 1’ 3’ 3’ 6 6 6’ 6′ 3’ 3’

Như bài ca anh viết trong thầm lặng.

5 3 5 5 6 5 1 1 

Trên bờ cát không lời cứ hát mãi trong tôi, hát mãi trong tôi.

6 5 6 5 2 1’ 1’ 1’ 7 7 2’ 2’ 1’ 1’

Ôi bài ca cuộc đời!

7 6 7 5 2

Cháy mãi trong tôi, đốt mãi trong tôi.

1’ 1’ 6 6, 7 7 6 6 

Cháy mãi…

4’ 4’

Trong tôi.

3’ 3’

 

Cảm âm dạng chữ  Nốt Nhạc chữ “Viết Chân Tròn Trên Cát Vũ Thắng Lợi “

Vết chân tròn vẫn đi về trên con đường mòn cát trắng quê tôi.

F’ E’ D’ F’ E’ C’ E’ E’ A A A’ A’ E’ E’

Anh thương binh vẫn đến trường làng, 

G G G G A E E

vẫn ôm đàn dạy các em thơ bài hát quê hương..

E D C, C C’ B B A B A A

Bài hát có ngọn núi quê anh …

A E’ D’ C’ E’ D’ D’

Xa vời.

BA G

Bài hát có đồng lúa, mênh mang câu hò.

A E’ D’ C’ E’, D’ D’ BA G

Bài hát có người lính đã hy sinh âm thầm.

E BC’ B A C’ C’ B B E D

Cho hôm nay những gót chân son, vui quanh dấu chân tròn.

F F F G A G G, B B AC’ A E

Bài hát có trận đánh không quên bên đồi.

A E’ D’ C’ E’, D’ D’ BA G

Bài hát có người lính biên cương thương mẹ.

A E’ D’ C’ E’, D’ D’ BA G

Bài hát có ngọn gió cuốn bay theo dấu chân tròn.

E BC’ B A C’ C’ B B B A D

Để lại một bài ca, trên cát trắng…

C C C D F, A A AB

Bao la.

A A

Vết chân tròn…

F’ E’ D’

Vẫn đi về trên con đường mòn cát trắng quê tôi.

F’ E’ C’ E’ E’ A A A’ A’ E’ E’

Như bài ca anh viết trong thầm lặng.

G E G G A G C C

Trên bờ cát không lời cứ hát mãi trong tôi, hát mãi trong tôi.

A G A G D C’ C’ C’ B B D’ D’ C’ C’

Ôi bài ca cuộc đời!

B A B G D

Cháy mãi trong tôi, đốt mãi trong tôi.

C’ C’ A A, B B A A

Cháy mãi…

F’ F’

Trong tôi.

E’ E’

Trên đây là Cm âm Vết Chân Tròn Trên Cát Sáo Trúc Hoàng Anh . Cám ơn các bạn ủng hộ Sáo Trúc Hoàng Anh https://saotruchoanganh.com này một cách tốt nhất và hay nhất .

Chúc cả nhà vui vẻ, và chơi sáo được dễ dàng nhất, nhớ like và chia sẻ giúp tớ nha hoặc đóng góp về bản cảm âm này các bạn comment xuống bên dưới nhé.
Cảm Âm Chuẩn Nhất Cm âm Vết Chân Tròn Trên Cát!

Cảm Âm

 

    

 

     

     

     

   

 

Đổi Trả Miễn Phí

Đổi trả miễn phí tất cả sản phẩm nếu không vừa ý

Money Back Guarantee

Hoàn trả 100% tiền nếu khách hàng chưa hài lòng

Tặng Kèm Khóa Học

Tặng ngay khóa học phù hợp với khách hàng khi mua sáo trúc