Vô Cùng (Vì Anh Thương Em) – Cảm Âm Sáo Trúc Chuẩn Nhất

Cảm Âm Vô Cùng / Vì Anh Thương Em (Phan Duy Anh)  Sáo Trúc Hoàng Anh Hay Nhất

Cảm Âm Chuẩn Nhất Nốt Nhạc Sáo Trúc “Vô Cùng (Vì Anh Thương Em) – Phan Duy Anh”

Em nghe gì không từng hạt mưa đã gọi tên

Do do SI so MI LA SI do SI do
Anh bỗng thấy thương cây bàng non, thương chiếc bóng cô phòng

Do do re SI SI LA SI, LA LA SI LA SOL
Đâu là cô đơn?

Do SI do do
Nếu mình nghe như trong hạt mưa

si2 LA SI do do SI do
Nghe tiếng khóc mưa rơi

Do do re do SI
Nghe tiếng mưa cười

la2 SI LA SOL
Và tiếng trái tim từng đêm gọi trên lá bàng non

mi2 SOL SOL FA MI FA MI RE RE DO MI
Em nghe gì không …hỡi em

Do do SI doSI dore SILA

Vì anh thương em, như thương cây bàng non

Re mi la la, sol sol sol mi remi sol
Cây nhớ ai làm sao nói được

sol la sol mi sol la mi
Vì anh thương em, như thương hạt mưa non dại

Re mi la la sol sol remi sol sol remi
Vỡ rồi mà có được đâu

lasol re re sol re mi
Anh thương em sẽ không cần trước sau

Re re re mi re LA mi re
Vì anh đã đặt mình ở hướng vô cùng

Re mi sol SI SI LA mi SI LA

 

Cảm Âm   Nốt Nhạc số “Vô Cùng (Vì Anh Thương Em) – Phan Duy Anh”

Em nghe gì không từng hạt mưa đã gọi tên

1 1 7′ 5 3′ 6′ 7′ 1 7′ 1
Anh bỗng thấy thương cây bàng non, thương chiếc bóng cô phòng

1 1 2 7′ 7′ 6′ 7′, 6′ 6′ 7′ 6′ 5′
Đâu là cô đơn?

1 7′ 1 1
Nếu mình nghe như trong hạt mưa

7′ 6′ 7′ 1 1 7′ 1
Nghe tiếng khóc mưa rơi

1 1 2 1 7′
Nghe tiếng mưa cười

6′ 7′ 6′ 5′
Và tiếng trái tim từng đêm gọi trên lá bàng non

3′ 5′ 5′ 4′ 3′ 4′ 3′ 2′ 2′ 1′ 3′
Em nghe gì không …hỡi em

1 1 7′ 17′ 12 7’6′

Vì anh thương em, như thương cây bàng non

2 3 6 6, 5 5 5 3 23 5
Cây nhớ ai làm sao nói được

5 6 5 3 5 6 3
Vì anh thương em, như thương hạt mưa non dại

2 3 6 6 5 5 23 5 5 23
Vỡ rồi mà có được đâu

65 2 2 5 2 3
Anh thương em sẽ không cần trước sau

2 2 2 3 2 6′ 3 2
Vì anh đã đặt mình ở hướng vô cùng

2 3 5 7′ 7′ 6′ 3 7′ 6′

 

Cảm âm dạng chữ Nốt Nhạc chữ “Vô Cùng (Vì Anh Thương Em) – Phan Duy Anh”

Em nghe gì không từng hạt mưa đã gọi tên

C C B’ G E’ A’ B’ C B’ C
Anh bỗng thấy thương cây bàng non, thương chiếc bóng cô phòng

C C D B’ B’ A’ B’, A’ A’ B’ A’ G’
Đâu là cô đơn?

C B’ C C
Nếu mình nghe như trong hạt mưa

B’ A’ B’ C C B’ C
Nghe tiếng khóc mưa rơi

C C D C B’
Nghe tiếng mưa cười

A’ B’ A’ G’
Và tiếng trái tim từng đêm gọi trên lá bàng non

E’ G’ G’ F’ E’ F’ E’ D’ D’ C’ E’
Em nghe gì không …hỡi em

C C B’ CB’ CD B’A’

Vì anh thương em, như thương cây bàng non

D E A A, G G G E DE G
Cây nhớ ai làm sao nói được

G A G E G A E
Vì anh thương em, như thương hạt mưa non dại

D E A A G G DE G G DE
Vỡ rồi mà có được đâu

AG D D G D E
Anh thương em sẽ không cần trước sau

D D D E D A’ E D
Vì anh đã đặt mình ở hướng vô cùng

D E G B’ B’ A’ E B’ A’

Trên đây là Cm âm Vô Cùng (Vì Anh Thương Em) Kalimba . Cám ơn các bạn ủng hộ Sáo Trúc Hoàng Anh https://saotruchoanganh.com này một cách tốt nhất và hay nhất .

Chúc cả nhà vui vẻ, và chơi sáo được dễ dàng nhất, nhớ like và chia sẻ giúp tớ nha hoặc đóng góp về bản cảm âm này các bạn comment xuống bên dưới nhé.

Cảm Âm Chuẩn Nhất Cm âm Vô Cùng (Vì Anh Thương Em) này nhé !

Cảm Âm

 

     

 

     

     

     

   

 

Đổi Trả Miễn Phí

Đổi trả miễn phí tất cả sản phẩm nếu không vừa ý

Money Back Guarantee

Hoàn trả 100% tiền nếu khách hàng chưa hài lòng

Tặng Kèm Khóa Học

Tặng ngay khóa học phù hợp với khách hàng khi mua sáo trúc