Yêu ai để không phải khóc – Cảm Âm Sáo Trúc Chuẩn Nhất

Cảm Âm Yêu ai để không phải khóc (Hương Ly)  Sáo Trúc Hoàng Anh Hay Nhất

Cảm Âm Chuẩn Nhất Nốt Nhạc Sáo Trúc “Yêu ai để không phải khóc Hương Ly”

Khi tình yêu nhạt phai

Re do re do re

Chẳng ai nhận lỗi do mình đã sai…

Re sol la si sol fa sol fa

Chỉ đơn giản lặng im và đi

Re sol la sol la sol la

Chỉ cần không thấy… nhau

Re do re fa …..re

Buông để không phải đau

Re do re do re

Còn nhớ, còn thương em bỏ phía sau…

Re si, sol la fa fa sol fa

Lặng lẽ bước giọt lệ héo hon

Re fa sol fa sol RE DO

Nỗi đau ai giữ trọn…?

si la la si sol

Em khóc nấc sau ngày chia tay

si DO RE si sol DO DO

Anh biết, nhưng vờ không hay

si DO, si sol siDO DO

Tựa như cả ngàn mũi dao

Re re re re si la

Giày xéo nơi tim thét gào…

sol si la la si fa

Một người bước,  một người cứ mãi ngóng trông

si DO RE, sol sol RE RE RE DO

Thời gian sẽ làm cho cả hai thay lòng

si DO DO si DO RE DO DO si

Hẹn yêu mãi một đời… Nay lỡ buông tay xa rời…?

sol la si re re….la si la la la sol

Em đâu cần một người lắng lo cho em

si la sol sol sol FA MI MI MI

Chỉ cần người nói em nghe xem

sol sol la MI RE RE RE

Chuyện cuộc đời mấy ai đôi khi

sol sol sol RE RE RE RE

Rời đi nói câu biệt ly…

sol la si la sol la

Anh nói lời ngọt ngào em biết phải làm sao?

si la sol fa sol MI FA RE RE RE

Vô tâm với em quen rồi!

fa2 FA SOL FA RE RE

Khoé môi nghẹn lời… Xin lỗi lại thôi

si la sol sol….Do2 RE si DO

Yêu ai để không phải khóc… Trong vô vọng.

Do2 DO si DO RE RE…

Em khóc nấc sau ngày chia tay

si DO RE si sol DO DO

Anh biết, nhưng vờ không hay

si DO, si sol siDO DO

Tựa như cả ngàn mũi dao

Re re re re si la

Giày xéo nơi tim thét gào…

sol si la la si fa

Một người bước,  một người cứ mãi ngóng trông

si DO RE, sol sol RE RE RE DO

Thời gian sẽ làm cho cả hai thay lòng

si DO DO si DO RE DO DO si

Hẹn yêu mãi một đời… Nay lỡ buông tay xa rời…?

sol la si re re….la si la la la sol

Em đâu cần một người lắng lo cho em

si la sol sol sol FA MI MI MI

Chỉ cần người nói em nghe xem

sol sol la MI RE RE RE

Chuyện cuộc đời mấy ai đôi khi

sol sol sol RE RE RE RE

Rời đi nói câu biệt ly…

sol la si la sol la

Anh nói lời ngọt ngào em biết phải làm sao?

si la sol fa sol MI FA RE RE RE

Vô tâm với em quen rồi!

fa2 FA SOL FA RE RE

Khoé môi nghẹn lời… Xin lỗi lại thôi

si la sol sol….Do2 RE si DO

Yêu ai để không phải khóc… Trong vô vọng.

Do2 DO si DO RE RE…

Em đâu cần một người lắng lo cho em

si la sol sol sol FA MI MI MI

Chỉ cần người nói em nghe xem

sol sol la MI RE RE RE

Chuyện cuộc đời mấy ai đôi khi

sol sol sol RE RE RE RE

Rời đi nói câu biệt ly…

sol la si la sol la

Anh nói lời ngọt ngào em biết phải làm sao?

si la sol fa sol MI FA RE RE RE

Vô tâm với em quen rồi!

fa2 FA SOL FA RE RE

Khoé môi nghẹn lời… Xin lỗi lại thôi

si la sol sol….Do2 RE si DO

Yêu ai để không phải khóc… Trong vô vọng.

Do2 DO si DO RE RE…

Đã quá trễ khi anh cố ôm em thật chặt sau lưng

si DO RE DO DO RE si si sol sol siDO DO

Chẳng còn bật khóc khi em mơ kí ức ta từng là duy nhất

si la si FA FA FA FA MI MI RE si si RE RE RE

Của nhau mà sao… không giữ?

Re2 RE RE RE…SOL LA

 

Cảm Âm   Nốt Nhạc số “Yêu ai để không phải khóc Hương Ly”

Khi tình yêu nhạt phai

2 1 2 1 2

Chẳng ai nhận lỗi do mình đã sai…

2 5 6 7 5 4 5 4

Chỉ đơn giản lặng im và đi

2 5 6 5 6 5 6

Chỉ cần không thấy… nhau

2 1 2 4…2

Buông để không phải đau

2 1 2 1 2

Còn nhớ, còn thương em bỏ phía sau…

2 7, 5 6 4 4 5 4

Lặng lẽ bước giọt lệ héo hon

2 4 5 4 5 2’ 1’

Nỗi đau ai giữ trọn…?

7 6 6 7 5

Em khóc nấc sau ngày chia tay

7 1’ 2’ 7 5 1’ 1’

Anh biết, nhưng vờ không hay

7 1’ 7 5 71’ 1’

Tựa như cả ngàn mũi dao

2 2 2 2 7 6

Giày xéo nơi tim thét gào…

5 7 6 6 7 4

Một người bước,  một người cứ mãi ngóng trông

7 1’ 2’, 5 5 2’ 2’ 2’ 1’

Thời gian sẽ làm cho cả hai thay lòng

7 1’ 1’ 7 1’ 2’ 1’ 1’ 7

Hẹn yêu mãi một đời… Nay lỡ buông tay xa rời…?

5 6 7 2 2… 6 7 6 6 6 5

Em đâu cần một người lắng lo cho em

7 6 5 5 5 4’ 3’ 3’ 3’

Chỉ cần người nói em nghe xem

5 5 6 3’ 2’ 2’ 2’

Chuyện cuộc đời mấy ai đôi khi

5 5 5 2’ 2’ 2’ 2’

Rời đi nói câu biệt ly…

5 6 7 6 5 6

Anh nói lời ngọt ngào em biết phải làm sao?

7 6 5 4 5 3’ 4’ 2’ 2’ 2’

Vô tâm với em quen rồi!

4’ 4’ 5’ 4’ 2’ 2’

Khoé môi nghẹn lời… Xin lỗi lại thôi

7 6 5 5… 1’ 2’ 7 1’

Yêu ai để không phải khóc… Trong vô vọng.

1’ 1’ 7 1’ 2’ 2’…

Em khóc nấc sau ngày chia tay

7 1’ 2’ 7 5 1’ 1’

Anh biết, nhưng vờ không hay

7 1’ 7 5 71’ 1’

Tựa như cả ngàn mũi dao

2 2 2 2 7 6

Giày xéo nơi tim thét gào…

5 7 6 6 7 4

Một người bước,  một người cứ mãi ngóng trông

7 1’ 2’, 5 5 2’ 2’ 2’ 1’

Thời gian sẽ làm cho cả hai thay lòng

7 1’ 1’ 7 1’ 2’ 1’ 1’ 7

Hẹn yêu mãi một đời… Nay lỡ buông tay xa rời…?

5 6 7 2 2… 6 7 6 6 6 5

Em đâu cần một người lắng lo cho em

7 6 5 5 5 4’ 3’ 3’ 3’

Chỉ cần người nói em nghe xem

5 5 6 3’ 2’ 2’ 2’

Chuyện cuộc đời mấy ai đôi khi

5 5 5 2’ 2’ 2’ 2’

Rời đi nói câu biệt ly…

5 6 7 6 5 6

Anh nói lời ngọt ngào em biết phải làm sao?

7 6 5 4 5 3’ 4’ 2’ 2’ 2’

Vô tâm với em quen rồi!

4’ 4’ 5’ 4’ 2’ 2’

Khoé môi nghẹn lời… Xin lỗi lại thôi

7 6 5 5… 1’ 2’ 7 1’

Yêu ai để không phải khóc… Trong vô vọng.

1’ 1’ 7 1’ 2’ 2’…

Em đâu cần một người lắng lo cho em

7 6 5 5 5 4’ 3’ 3’ 3’

Chỉ cần người nói em nghe xem

5 5 6 3’ 2’ 2’ 2’

Chuyện cuộc đời mấy ai đôi khi

5 5 5 2’ 2’ 2’ 2’

Rời đi nói câu biệt ly…

5 6 7 6 5 6

Anh nói lời ngọt ngào em biết phải làm sao?

7 6 5 4 5 3’ 4’ 2’ 2’ 2’

Vô tâm với em quen rồi!

4’ 4’ 5’ 4’ 2’ 2’

Khoé môi nghẹn lời… Xin lỗi lại thôi

7 6 5 5… 1’ 2’ 7 1’

Yêu ai để không phải khóc… Trong vô vọng.

1’ 1’ 7 1’ 2’ 2’

Đã quá trễ khi anh cố ôm em thật chặt sau lưng

7 1’ 2’ 1’ 1’ 2’ 7 7 5 5 71’ 1’

Chẳng còn bật khóc khi em mơ kí ức ta từng là duy nhất

7 6 7 4’ 4’ 4’ 4’ 3’ 3’ 2’  7 7 2’ 2’ 2’

Của nhau mà sao… không giữ?

2’ 2’ 2’ 2’… 5’ 6’

 

Cảm âm dạng chữ  Nốt Nhạc chữ “Yêu ai để không phải khóc Hương Ly”

Khi tình yêu nhạt phai

D C D C D

Chẳng ai nhận lỗi do mình đã sai…

D G A B G F G F

Chỉ đơn giản lặng im và đi

D G A G A G A

Chỉ cần không thấy… nhau

D C D F…D

Buông để không phải đau

D C D C D

Còn nhớ, còn thương em bỏ phía sau…

D B, G A F F G F

Lặng lẽ bước giọt lệ héo hon

D F G F G D’ C’

Nỗi đau ai giữ trọn…?

B A A B G

Em khóc nấc sau ngày chia tay

B C’ D’ B G C’ C’

Anh biết, nhưng vờ không hay

B C’, B G BC’ C’

Tựa như cả ngàn mũi dao

D D D D B A

Giày xéo nơi tim thét gào…

G B A A B F

Một người bước,  một người cứ mãi ngóng trông

B C’ D’, G G D’ D’ D’ C’

Thời gian sẽ làm cho cả hai thay lòng

B C’ C’ B C’ D’ C’ C’ B

Hẹn yêu mãi một đời… Nay lỡ buông tay xa rời…?

G A B D D…A B A A A G

Em đâu cần một người lắng lo cho em

B A G G G F’ E’ E’ E’

Chỉ cần người nói em nghe xem

G G A E’ D’ D’ D’

Chuyện cuộc đời mấy ai đôi khi

G G G D’ D’ D’ D’

Rời đi nói câu biệt ly…

G A B A G A

Anh nói lời ngọt ngào em biết phải làm sao?

B A G F G E’ F’ D’ D’ D’

Vô tâm với em quen rồi!

F’ F’ G’ F’ D’ D’

Khoé môi nghẹn lời… Xin lỗi lại thôi

B A G G…C’ D’ B C’

Yêu ai để không phải khóc… Trong vô vọng.

C’ C’ B C’ D’ D’

Em khóc nấc sau ngày chia tay

B C’ D’ B G C’ C’

Anh biết, nhưng vờ không hay

B C’, B G BC’ C’

Tựa như cả ngàn mũi dao

D D D D B A

Giày xéo nơi tim thét gào…

G B A A B F

Một người bước,  một người cứ mãi ngóng trông

B C’ D’, G G D’ D’ D’ C’

Thời gian sẽ làm cho cả hai thay lòng

B C’ C’ B C’ D’ C’ C’ B

Hẹn yêu mãi một đời… Nay lỡ buông tay xa rời…?

G A B D D…A B A A A G

Em đâu cần một người lắng lo cho em

B A G G G F’ E’ E’ E’

Chỉ cần người nói em nghe xem

G G A E’ D’ D’ D’

Chuyện cuộc đời mấy ai đôi khi

G G G D’ D’ D’ D’

Rời đi nói câu biệt ly…

G A B A G A

Anh nói lời ngọt ngào em biết phải làm sao?

B A G F G E’ F’ D’ D’ D’

Vô tâm với em quen rồi!

F’ F’ G’ F’ D’ D’

Khoé môi nghẹn lời… Xin lỗi lại thôi

B A G G..C’ D’ B C’

Yêu ai để không phải khóc… Trong vô vọng.

C’ C’ B C’ D’ D’

Em đâu cần một người lắng lo cho em

B A G G G F’ E’ E’ E’

Chỉ cần người nói em nghe xem

G G A E’ D’ D’ D’

Chuyện cuộc đời mấy ai đôi khi

G G G D’ D’ D’ D’

Rời đi nói câu biệt ly…

G A B A G A

Anh nói lời ngọt ngào em biết phải làm sao?

B A G F G E F’ D’ D’ D’

Vô tâm với em quen rồi!

F’ F’ G’ F’ D’ D’

Khoé môi nghẹn lời… Xin lỗi lại thôi

B A G G…C’ D’ B C’

Yêu ai để không phải khóc… Trong vô vọng.

C’ C’ B C’ D’ D’

Đã quá trễ khi anh cố ôm em thật chặt sau lưng

B C’ D’ C’ C’ D’ B B G G BC’ C’

Chẳng còn bật khóc khi em mơ kí ức ta từng là duy nhất

B A B F’ F’ F’ F’ E’ E’ D’ B B D’ D’ D’

Của nhau mà sao… không giữ?

D’ D’ D’ D’…G’ A’

Trên đây là Cm âm Yêu Ai Để Không Phải Khóc Sáo Trúc Hoàng Anh . Cám ơn các bạn ủng hộ Sáo Trúc Hoàng Anh https://saotruchoanganh.com này một cách tốt nhất và hay nhất .

Chúc cả nhà vui vẻ, và chơi sáo được dễ dàng nhất, nhớ like và chia sẻ giúp tớ nha hoặc đóng góp về bản cảm âm này các bạn comment xuống bên dưới nhé.
Cảm Âm Chuẩn Nhất Cm âm Yêu Ai Để Không Phải Khóc!

Cảm Âm

 

    

 

    

     

    

   

 

Đổi Trả Miễn Phí

Đổi trả miễn phí tất cả sản phẩm nếu không vừa ý

Money Back Guarantee

Hoàn trả 100% tiền nếu khách hàng chưa hài lòng

Tặng Kèm Khóa Học

Tặng ngay khóa học phù hợp với khách hàng khi mua sáo trúc