Yêu – Cảm Âm Sáo Trúc Chuẩn Nhất

Cảm Âm Yêu (min)  Sáo Trúc Hoàng Anh Hay Nhất

Cảm Âm Chuẩn Nhất – Nốt Nhạc Sáo Trúc “Yêu – min”

Y.Ê.U là cùng nhau trong tay đi dưới con đường,

fa do do fa fa fa fasol fa mi

Là cùng trao cho nhau ngọt môi hôn

Do do fa fa fa re mi fa

Là vòng tay yêu thương ôm mãi không rời

Do do fa fa fa sol la sol fa

Từng phút giây tuyệt vời.

Do la sol fa mi fa

Y.Ê.U là ngày em bên anh không chút ưu phiền

fa do do fa fa fa fasol fa mi

Từng buồn lo trôi qua ngày bình yên

Do do fa fa fa re mi fa

Nồng nàn ta trao nhau giấy phút tuyệt vời

Do do fa fa fa sol la sol fa

Nguyện thề luôn bên nhau mãi

Do do fa sol la DO

(Bridge)

Dù thời gian trôi qua vẫn luôn bên người

fa fa DO DO DO la si la sol

Dù ngày tháng phôi pha ta vẫn không cách rời

fa fa DO DO DO sol la sol la fa

Bên nhau suốt đời, cùng xây giấc mơ chung đôi

sol sol la fa, do fa sol fa fa fa

(Chorus)

Hãy bên em thật gần nhé anh

Do2 la sol fa sol DO sol

Để cảm nhận những thứ yêu thương từ trong trái tim này, dành hết cho người.

fa mi fa RE la sol fa sol si sol fa, la si sol fa

Hãy trao em nụ hôn đắm say, ngọt ngào như phút giây ban đầu

Do2 la sol fa sol DO sol, mi fa sol RE la sol fa

Ngày nắng xanh ngời, nguyện ước có nhau trọn đời.

la si la fa, fa si la sol fa fa

Y.Ê.U là bình minh mỗi sớm có anh bên mình,

fa do do fa fa fa fasol fa mi

Là hoàng hôn mênh mang từng con phố

Do do fa fa fa re mi fa

Mình cùng tay trong tay đi giữa cuộc đời,

Do do fa fa fa sol la sol fa

Nguyện thề luôn bên nhau mãi

Do do fa sol la DO

(Bridge)

Dù thời gian trôi qua vẫn luôn bên người

fa fa DO DO DO la si la sol

Dù ngày tháng phôi pha ta vẫn không cách rời

fa fa DO DO DO sol la sol la fa

Bên nhau suốt đời, cùng xây giấc mơ chung đôi

sol sol la fa, do fa sol fa fa fa

(Chorus)

Hãy bên em thật gần nhé anh

Do2 la sol fa sol DO sol

Để cảm nhận những thứ yêu thương từ trong trái tim này, dành hết cho người.

fa mi fa RE la sol fa sol si sol fa, la si sol fa

Hãy trao em nụ hôn đắm say, ngọt ngào như phút giây ban đầu

Do2 la sol fa sol DO sol, mi fa sol RE la sol fa

Ngày nắng xanh ngời, nguyện ước có nhau trọn đời.

la si la fa, fa si la sol fa fa

(Bridge)

Dù thời gian trôi qua vẫn luôn bên người

fa fa DO DO DO la si la sol

Dù ngày tháng phôi pha ta vẫn không cách rời

fa fa DO DO DO sol la sol la fa

Bên nhau suốt đời, cùng xây giấc mơ chung đôi

sol sol la fa, do fa sol fa fa fa

Hãy trao em nụ hôn đắm say, ngọt ngào như phút giây ban đầu

Do2 la sol fa sol DO sol, mi fa sol RE la sol fa

Ngày nắng xanh ngời, nguyện ước có nhau trọn đời.

la si la fa, fa si la sol fa fa

 

Cảm Âm  – Nốt Nhạc số “Yêu – min”

Y.Ê.U là cùng nhau trong tay đi dưới con đường,

4 1 1 4 4 4 45 4 3

Là cùng trao cho nhau ngọt môi hôn

1 1 4 4 4 2 3 4

Là vòng tay yêu thương ôm mãi không rời

1 1 4 4 4 5 6 5 4

Từng phút giây tuyệt vời.

1 6 5 4 3 4

Y.Ê.U là ngày em bên anh không chút ưu phiền

4 1 1 4 4 4 45 4 3

Từng buồn lo trôi qua ngày bình yên

1 1 4 4 4 2 3 4

Nồng nàn ta trao nhau giấy phút tuyệt vời

1 1 4 4 4 5 6 5 4

Nguyện thề luôn bên nhau mãi

1 1 4 5 6 1’

(Bridge)

Dù thời gian trôi qua vẫn luôn bên người

4 4 1’ 1’ 1’ 6 7 6 5

Dù ngày tháng phôi pha ta vẫn không cách rời

4 4 1’ 1’ 1’ 5 6 5 6 4

Bên nhau suốt đời, cùng xây giấc mơ chung đôi

5 5 6 4, 1 4 5 4 4 4

(Chorus)

Hãy bên em thật gần nhé anh

1’ 6 5 4 5 1’ 5

Để cảm nhận những thứ yêu thương từ trong trái tim này, dành hết cho người.

4 3 4 2’ 6 5 4 5 7 5 4, 6 7 5 4

Hãy trao em nụ hôn đắm say, ngọt ngào như phút giây ban đầu

1’ 6 5 4 5 1’ 5, 3 4 5 2’ 6 5 4

Ngày nắng xanh ngời, nguyện ước có nhau trọn đời.

6 7 6 4, 4 7 6 5 4 4

Y.Ê.U là bình minh mỗi sớm có anh bên mình,

4 1 1 4 4 4 45 4 3

Là hoàng hôn mênh mang từng con phố

1 1 4 4 4 2 3 4

Mình cùng tay trong tay đi giữa cuộc đời,

1 1 4 4 4 5 6 5 4

Nguyện thề luôn bên nhau mãi

1 1 4 5 6 1’

(Bridge)

Dù thời gian trôi qua vẫn luôn bên người

4 4 1’ 1’ 1’ 6 7 6 5

Dù ngày tháng phôi pha ta vẫn không cách rời

4 4 1’ 1’ 1’  5 6 5 6 4

Bên nhau suốt đời, cùng xây giấc mơ chung đôi

5 5 6 4, 1 4 5 4 4 4

(Chorus)

Hãy bên em thật gần nhé anh

1’ 6 5 4 5 1’ 5

Để cảm nhận những thứ yêu thương từ trong trái tim này, dành hết cho người.

4 3 4 2’ 6 5 4 5 7 5 4, 6 7 5 4

Hãy trao em nụ hôn đắm say, ngọt ngào như phút giây ban đầu

1’ 6 5 4 5 1’ 5, 3 4 5 2’ 6 5 4

Ngày nắng xanh ngời, nguyện ước có nhau trọn đời.

6 7 6 4, 4 7 6 5 4 4

(Bridge)

Dù thời gian trôi qua vẫn luôn bên người

4 4 1’ 1’ 1’ 6 7 6 5

Dù ngày tháng phôi pha ta vẫn không cách rời

4 4 1’ 1’ 1’ 5 6 5 6 4

Bên nhau suốt đời, cùng xây giấc mơ chung đôi

5 5 6 4, 1 4 5 4 4 4

Hãy trao em nụ hôn đắm say, ngọt ngào như phút giây ban đầu

1’ 6 5 4 5 1’ 5, 3 4 5 2’ 6 5 4

Ngày nắng xanh ngời, nguyện ước có nhau trọn đời.

6 7 6 4, 4 7 6 5 4 4

Cảm âm dạng chữ – Nốt Nhạc chữ “Yêu – min”

Y.Ê.U là cùng nhau trong tay đi dưới con đường,

F C C F F F FG F E

Là cùng trao cho nhau ngọt môi hôn

C C F F F D E F

Là vòng tay yêu thương ôm mãi không rời

C C F F F  G A G F

Từng phút giây tuyệt vời.

C A G F E F

Y.Ê.U là ngày em bên anh không chút ưu phiền

F C C F F F FG F E

Từng buồn lo trôi qua ngày bình yên

C C F F F D E F

Nồng nàn ta trao nhau giấy phút tuyệt vời

C C F F F G A G F

Nguyện thề luôn bên nhau mãi

C C F G A C’

(Bridge)

Dù thời gian trôi qua vẫn luôn bên người

F F C’ C’ C’ A B A G

Dù ngày tháng phôi pha ta vẫn không cách rời

F F C’ C’ C’ G A G A F

Bên nhau suốt đời, cùng xây giấc mơ chung đôi

G G A F, C F G F F F

(Chorus)

Hãy bên em thật gần nhé anh

C’ A G F G C’ G

Để cảm nhận những thứ yêu thương từ trong trái tim này, dành hết cho người.

F E F D’ A G F G B G F, A B G F

Hãy trao em nụ hôn đắm say, ngọt ngào như phút giây ban đầu

C’ A G F G C’ G, E F G D’ A G F

Ngày nắng xanh ngời, nguyện ước có nhau trọn đời.

A B A F, F B A G F F

Y.Ê.U là bình minh mỗi sớm có anh bên mình,

F C C F F F FG F E

Là hoàng hôn mênh mang từng con phố

C C F F F D E F

Mình cùng tay trong tay đi giữa cuộc đời,

C C F F F G A G F

Nguyện thề luôn bên nhau mãi

C C F G A C’

(Bridge)

Dù thời gian trôi qua vẫn luôn bên người

F F C’ C’ C’ A B A G

Dù ngày tháng phôi pha ta vẫn không cách rời

F F C’ C’ C’ G A G A F

Bên nhau suốt đời, cùng xây giấc mơ chung đôi

G G A F, C F G F F F

(Chorus)

Hãy bên em thật gần nhé anh

C’ A G F G C’ G

Để cảm nhận những thứ yêu thương từ trong trái tim này, dành hết cho người.

F E F D’ A G F G B G F, A B G F

Hãy trao em nụ hôn đắm say, ngọt ngào như phút giây ban đầu

C’ A G F G C’ G, E F G D’ A G F

Ngày nắng xanh ngời, nguyện ước có nhau trọn đời.

A B A F, F B A G F F

(Bridge)

Dù thời gian trôi qua vẫn luôn bên người

F F C’ C’ C’ A B A G

Dù ngày tháng phôi pha ta vẫn không cách rời

F F C’ C’ C’ G A G A F

Bên nhau suốt đời, cùng xây giấc mơ chung đôi

G G A F, C F G F F F

Hãy trao em nụ hôn đắm say, ngọt ngào như phút giây ban đầu

C’ A G F G C’ G, E F G D’ A G F

Ngày nắng xanh ngời, nguyện ước có nhau trọn đời.

A B A F, F B A G F F

Trên đây là Cm âm Yêu Kalimba . Cám ơn các bạn ủng hộ Sáo Trúc Hoàng Anh https://saotruchoanganh.com này một cách tốt nhất và hay nhất .

Chúc cả nhà vui vẻ, và chơi sáo được dễ dàng nhất, nhớ like và chia sẻ giúp tớ nha hoặc đóng góp về bản cảm âm này các bạn comment xuống bên dưới nhé.

Cảm Âm Chuẩn Nhất Cm âm Yêu này nhé !

Cảm Âm

 

     

 

     

     

     

   

 

Đổi Trả Miễn Phí

Đổi trả miễn phí tất cả sản phẩm nếu không vừa ý

Money Back Guarantee

Hoàn trả 100% tiền nếu khách hàng chưa hài lòng

Tặng Kèm Khóa Học

Tặng ngay khóa học phù hợp với khách hàng khi mua sáo trúc