Yêu Càng Thật Xa Càng Đau – Cảm Âm Sáo Trúc Chuẩn Nhất

Cảm Âm Yêu Càng Thật Xa Càng Đau (Châu Khải Phong)  Sáo Trúc Hoàng Anh Hay Nhất

Cảm Âm Chuẩn Nhất Nốt Nhạc Sáo Trúc “Yêu Càng Thật Xa Càng Đau Châu Khải Phong”

Em giờ anh không biết chắc là

si sol si si DO RE RE la

bao ngày qua giữa chúng ta tình yêu có phai nhòa

la sol la si si sol sol la si fa re

Hay là anh tự suy nghĩ thế thôi,

si sol si sol si RE RE la

vì em vẫn chưa thấy đáp lời sao anh cứ luôn chờ đợi

sol la sol la RE RE sol DO DO RE DO fa sol

Tìm tình yêu giữa chốn xa vời thật khó khăn em ơi

sol sol si FA SOL FA RE sol RE DO DO DO

Để chọn em cùng anh vượt qua giông tố cuộc đời

fa sol la sol la sol la FA SOL FA RE

Có khi dù anh níu lấy và yêu đến mấy

Re2 DO sol DO RE MI sol DO RE RE

thì tình mình vẫn cứ như vậy

RE RE RE FA SOL FA RE

Sẽ phai dần đi nụ cười vì ta đang có ba người

Re2 DO si DO si sol sol si si DO la sol

[ĐK]

Thời gian đã bên nhau bấy lâu

Re2 FA SOL FA FA RE DO

chẳng bằng một chút của người đến sau

si si RE SI SOL LA SI LASOL

Tình yêu mới không mang ưu sầu nên ta đang tạm quên nhau

Re2 FA SOL FA FA RE DO FA FA FA DO RE RE

Nào ai muôn xa em thế đâu vì hai lối của ta khác nhau

Re2 FA SOL FA FA RE DO RE FA LA SOL LA SILASOL

Dù vẫn nhớ tên anh nhưng không con đi với anh

sol2 LA SI LA SOL FA FA RE FA LA SOL

Ngày xưa nếu đôi ta thứ tha và đừng bận tâm mọi chuyện đã qua

Re2 FA SOL FA FA RE DO si si RE SI SOL LA SI LASOL

Dành tình yêu cho nhau thật thà sẽ chẳng có người thứ ba

Re2 FA SOL FA FA RE DO FA FA FA DO RE RE

Nào ai muôn xa em thế đâu vì hai lối của ta khác nhau

Re2 FA SOL FA FA RE DO RE FA LA SOL LA SILASOL

Dù vẫn nhớ tên anh nhưng không con đi với anh

sol2 LA SI LA SOL FA FA RE FA LA SOL

 

Cảm Âm   Nốt Nhạc số “Yêu Càng Thật Xa Càng Đau Châu Khải Phong”

Em giờ anh không biết chắc là

7 5 7 7 1’ 2’ 2’ 6

bao ngày qua giữa chúng ta tình yêu có phai nhòa

6 5 6 7 7 5 5 6 7 4 2

Hay là anh tự suy nghĩ thế thôi,

7 5 7 5 7 2’ 2’ 6

vì em vẫn chưa thấy đáp lời sao anh cứ luôn chờ đợi

5 6 5 6 2’ 2’ 5 1’ 1’ 2’ 1′ 4 5

Tìm tình yêu giữa chốn xa vời thật khó khăn em ơi

5 5 7 4’ 5’ 4’ 2’ 5 2’ 1’ 1’ 1’

Để chọn em cùng anh vượt qua giông tố cuộc đời

4 5 6 5 6 5 6 4’ 5’ 4’ 2’

Có khi dù anh níu lấy và yêu đến mấy

2’ 1’ 5 1’ 2’ 3’ 5 1’ 2’ 2’

thì tình mình vẫn cứ như vậy

2’ 2’ 2’ 4’ 5’ 4’ 2’

Sẽ phai dần đi nụ cười vì ta đang có ba người

2’ 1’ 7 1’ 7 5 5 7 7 1’ 6 5

[ĐK]

Thời gian đã bên nhau bấy lâu

2’ 4’ 5’ 4’ 4’ 2’ 1’

chẳng bằng một chút của người đến sau

7 7 2’ 7′ 5’ 6’ 7’ 6’5’

Tình yêu mới không mang ưu sầu nên ta đang tạm quên nhau

2’ 4’ 5’ 4’ 4’ 2’ 1’ 4’ 4’ 4’ 1’ 2’ 2’

Nào ai muôn xa em thế đâu vì hai lối của ta khác nhau

2’ 4’ 5’ 4’ 4’ 2’ 1’ 2’ 4’ 6’ 5’ 6’ 7’6’5’

Dù vẫn nhớ tên anh nhưng không con đi với anh

5’ 6’ 7’ 6’ 5’ 4’ 4’ 2’ 4’ 6’ 5’

Ngày xưa nếu đôi ta thứ tha và đừng bận tâm mọi chuyện đã qua

2’ 4’ 5’ 4’ 4’ 2’ 1’ 7 7 2’ 7’ 5’ 6’ 7’ 6’5’

Dành tình yêu cho nhau thật thà sẽ chẳng có người thứ ba

2’ 4’ 5’ 4’ 4’ 2’ 1’ 4’ 4’ 4’ 1’ 2’ 2’

Nào ai muôn xa em thế đâu vì hai lối của ta khác nhau

2’ 4’ 5’ 4’ 4’ 2’ 1’ 2’ 4’  6’ 5’ 6’ 7’6’5’

Dù vẫn nhớ tên anh nhưng không con đi với anh

5’ 6’ 7’ 6’ 5’ 4’ 4’ 2’ 4’ 6’ 5’

 

Cảm âm dạng chữ  Nốt Nhạc chữ “Yêu Càng Thật Xa Càng Đau Châu Khải Phong”

Em giờ anh không biết chắc là

B G B B C’ D’ D’ A

bao ngày qua giữa chúng ta tình yêu có phai nhòa

A G A B B G G A B F D

Hay là anh tự suy nghĩ thế thôi,

B G B G B D’ D’ A

vì em vẫn chưa thấy đáp lời sao anh cứ luôn chờ đợi

G A G A D’ D’ G C’ C’ D’ C’ F G

Tìm tình yêu giữa chốn xa vời thật khó khăn em ơi

G G B F’ G’ F’ D’ G D’ C’ C’ C’

Để chọn em cùng anh vượt qua giông tố cuộc đời

F G A G A G A F’ G’ F’ D’

Có khi dù anh níu lấy và yêu đến mấy

D’ C’ G C’ D’ E’ G C’ D’ D’

thì tình mình vẫn cứ như vậy

D’ D’ D’ F’ G’ F’ D’

Sẽ phai dần đi nụ cười vì ta đang có ba người

D’ C’ B C’ B G G B B C’ A G

[ĐK]

Thời gian đã bên nhau bấy lâu

D’ F’ G’ F’ F’ D’ C’

chẳng bằng một chút của người đến sau

B B D’ B’ G’ A’ B’ A’G’

Tình yêu mới không mang ưu sầu nên ta đang tạm quên nhau

D’ F’ G’ F’ F’ D’ C’ F’ F’ F’ C’ D’ D’

Nào ai muôn xa em thế đâu vì hai lối của ta khác nhau

D’ F’ G’ F’ F’ D’ C’ D’ F’ A’ G’ A’ B’A’G’

Dù vẫn nhớ tên anh nhưng không con đi với anh

G’ A’ B’ A’ G’ F’ F’ D’ F’ A’ G’

Ngày xưa nếu đôi ta thứ tha và đừng bận tâm mọi chuyện đã qua

D’ F’ G’ F’ F’ D’ C’ B B D’ B’ G’ A’ B’ A’G’

Dành tình yêu cho nhau thật thà sẽ chẳng có người thứ ba

D’ F’ G’ F’ F’ D’ C’ F’ F’ F’ C’ D’ D’

Nào ai muôn xa em thế đâu vì hai lối của ta khác nhau

D’ F’ G’ F’ F’ D’ C’ D’ F’ A’ G’ A’ B’A’G’

Dù vẫn nhớ tên anh nhưng không con đi với anh

G’ A’ B’ A’ G’ F’ F’ D’ F’ A’ G’

Trên đây là Cm âm Yêu Càng Thật Xa Càng Đau Sáo Trúc Hoàng Anh . Cám ơn các bạn ủng hộ Sáo Trúc Hoàng Anh https://saotruchoanganh.com này một cách tốt nhất và hay nhất .

Chúc cả nhà vui vẻ, và chơi sáo được dễ dàng nhất, nhớ like và chia sẻ giúp tớ nha hoặc đóng góp về bản cảm âm này các bạn comment xuống bên dưới nhé.
Cảm Âm Chuẩn Nhất Cm âm Yêu Càng Thật Xa Càng Đau!

Cảm Âm

 

    

 

     

     

     

   

 

Đổi Trả Miễn Phí

Đổi trả miễn phí tất cả sản phẩm nếu không vừa ý

Money Back Guarantee

Hoàn trả 100% tiền nếu khách hàng chưa hài lòng

Tặng Kèm Khóa Học

Tặng ngay khóa học phù hợp với khách hàng khi mua sáo trúc