Yêu Là Tha Thu – Cảm Âm Sáo Trúc Chuẩn Nhất

5/5 - (1012 votes)

Cảm Âm Yêu Là Tha Thu  Sáo Trúc Hoàng Anh Hay Nhất

Cảm Âm Chuẩn Nhất Nốt Nhạc Sáo Trúc “Yêu Là Tha Thu Only C”

Khi em đến, ngày hôm ấy

la la do2, sol sol do2

Một người đang đứng, gần ngay kế bên

fa fa sol la fa sol re2 do2

Vội cầm bàn tay em

re2 re2 re2 mi2 fa2

Lối đi nhanh trước mắt của anh lúc đấy

do2 do2 do2 fa2 do2 la si re2 re2

Mờ dần rồi biến mất

do2 do2 do2 sol2 sol2

Rồi nhiều lần khi anh thấy em cười

re2 re2 re2 mi2 fa2 sol2 mi2 do2

Nhiều lần nước mắt rơi xuống ướt nhòa

si si si do2 re2 fa2 do2 si la

Dặn lòng mạnh mẽ đi kế bên và muốn nói, u um

re2 re2 re2 mi2 fa2 sol2 fa2 mi2 fa2 la2, sol2 fa2

“Đừng buồn một người không nhớ đến ta”

fa2 fa2 fa2 sol2 la2 la2 sol2

[ĐK]

Tình yêu như món quà

do2 fa2 sol2 la2 do2

Khi có nhau đừng quên là

la2 si2 la2 fa2 sol2 do2

Từng vui khóc cùng nhau mà

mi2 fa2 sol2 mi2 fa2 la

Cớ sao ta vội muốn cách xa?

fa2 mi2 re2 do2 mi2 sol2 mi2

Tình yêu vỡ tan, cứ quay đầu lại phía sau

do2 re2 la2 sol2, mi2 re2 do2 do2 sol2 fa2

Xem ai đã đang kề cạnh ta lúc đau?

fa2 sol2la2 si2 fa2 fa2 sol2 la2 sol2

Tình yêu sao khác thường

do2 fa2 sol2 la2 do2

doi lúc ta thật kiên cường

la2 si2 la2 fa2 sol2 do2

Nhiều người trách mình điên cuồng

mi2 fa2 sol2 mi2 fa2 la

Cứ lao theo dù không lối ra

fa2 mi2 re2 do2 mi2 sol2 mi2

Một khi đã yêu, trái tim bằng lòng thứ tha

do2 re2 la2 sol2, mi2 re2 do2 do2 sol2 fa2

Cho quá khứ hai ta, từng đi qua

fa2 sol2la2 si2 fa2 fa2 mi2 fa2 fa2

 

Cảm Âm   Nốt Nhạc số “Yêu Là Tha Thu Only C”

Khi em đến, ngày hôm ấy

6 6 1’ 5 5 1’

Một người đang đứng, gần ngay kế bên

4 4 5 6 4 5 2’ 1’

Vội cầm bàn tay em

2’ 2’ 2’ 3’ 4’

Lối đi nhanh trước mắt của anh lúc đấy

1’ 1’ 1’ 4’ 1’ 6 7 2’ 2’

Mờ dần rồi biến mất

1’ 1’ 1’ 5’ 5’

Rồi nhiều lần khi anh thấy em cười

2’ 2’ 2’ 3’ 4’ 5’ 3’ 1’

Nhiều lần nước mắt rơi xuống ướt nhòa

7 7 7 1’ 2’ 4’1’ 7 6

Dặn lòng mạnh mẽ đi kế bên và muốn nói, u um

2’ 2’ 2’ 3’ 4’ 5’  4’ 3’ 4’ 6’ 5’ 4’

“Đừng buồn một người không nhớ đến ta”

4’ 4’ 4’ 5’ 6’ 6’ 5’

[ĐK]

Tình yêu như món quà

1’ 4’ 5’ 6’ 1’

Khi có nhau đừng quên là

6’7’ 6’ 4’ 5’ 1’

Từng vui khóc cùng nhau mà

3’ 4’ 5’ 3’ 4’ 6

Cớ sao ta vội muốn cách xa?

4’ 3’ 2’ 1’ 3’ 5’ 3’

Tình yêu vỡ tan, cứ quay đầu lại phía sau

1’ 2’ 6’ 5’ 3’ 2’ 1’ 1’ 5’ 4’

Xem ai đã đang kề cạnh ta lúc đau?

4’ 5’6’ 7’ 4’ 4’ 5’ 6’ 5’

Tình yêu sao khác thường

1’ 4’ 5’ 6’ 1’

doi lúc ta thật kiên cường

6’ 7’ 6’ 4’ 5’ 1’

Nhiều người trách mình điên cuồng

3’ 4’ 5’ 3’ 4’ 6

Cứ lao theo dù không lối ra

4’ 3’ 2’ 1’ 3’ 5’ 3’

Một khi đã yêu, trái tim bằng lòng thứ tha

1’ 2’ 6’ 5’, 3’ 2’ 1’ 1’ 5’ 4’

Cho quá khứ hai ta, từng đi qua

4’ 5’6’ 7’ 4’ 4’ 3’ 4’ 4’

 

Cảm âm dạng chữ  Nốt Nhạc chữ “Yêu Là Tha Thu Only C”

Khi em đến, ngày hôm ấy

A A C’, G G C’

Một người đang đứng, gần ngay kế bên

F F G A F G D’ C’

Vội cầm bàn tay em

D’ D’ D’ E’ F’

Lối đi nhanh trước mắt của anh lúc đấy

C’ C’ C’ F’ C’ A B D’ D’

Mờ dần rồi biến mất

C’ C’ C’ G’ G’

Rồi nhiều lần khi anh thấy em cười

D’ D’ D’ E’ F’ G’ E’ C’

Nhiều lần nước mắt rơi xuống ướt nhòa

B B B C’ D’ F’ C’ B A

Dặn lòng mạnh mẽ đi kế bên và muốn nói, u um

D’ D’ D’ E’ F’ G’ F’ E’ F’ A’, G’ F’

“Đừng buồn một người không nhớ đến ta”

F’ F’ F’ G’ A’ A’ G’

[ĐK]

Tình yêu như món quà

C’ F’ G’ A’ C’

Khi có nhau đừng quên là

A’ B’ A’ F’ G’ C’

Từng vui khóc cùng nhau mà

E’ F’ G’ E’ F’ A

Cớ sao ta vội muốn cách xa?

F’ E’ D’ C’ E’ G’ E’

Tình yêu vỡ tan, cứ quay đầu lại phía sau

C’ D’ A’ G’, E’ D’ C’ C’ G’ F’

Xem ai đã đang kề cạnh ta lúc đau?

F’ G’A’ B’ F’ F’ G’ A’ G’

Tình yêu sao khác thường

C’ F’ G’ A’ C’

doi lúc ta thật kiên cường

A’ B’ A’ F’ G’ C’

Nhiều người trách mình điên cuồng

E’ F’ G’ E’ F’ A

Cứ lao theo dù không lối ra

F’ E’ D’ C’ E’ G’ E’

Một khi đã yêu, trái tim bằng lòng thứ tha

C’ D’ A’ G’, E’ D’ C’ C’ G’ F’

Cho quá khứ hai ta, từng đi qua

F’ G’A’ B’ F’ F’ E’ F’ F’

Trên đây là Cm âm Yêu Là Tha Thu Sáo Trúc Hoàng Anh . Cám ơn các bạn ủng hộ Sáo Trúc Hoàng Anh https://saotruchoanganh.com này một cách tốt nhất và hay nhất .

Chúc cả nhà vui vẻ, và chơi sáo được dễ dàng nhất, nhớ like và chia sẻ giúp tớ nha hoặc đóng góp về bản cảm âm này các bạn comment xuống bên dưới nhé.
Cảm Âm Chuẩn Nhất Cm âm Yêu Là Tha Thu!

 

     

 

     

     

     

   

 

Đổi Trả Miễn Phí

Đổi trả miễn phí tất cả sản phẩm nếu không vừa ý

Money Back Guarantee

Hoàn trả 100% tiền nếu khách hàng chưa hài lòng

Tặng Kèm Khóa Học

Tặng ngay khóa học phù hợp với khách hàng khi mua sáo trúc