Anh Đánh Rơi Người Yêu Này – Cảm Âm Sáo Trúc Chuẩn Nhất

Cảm Âm Anh Đánh Rơi Người Yêu Này (Amee, Andiez)  Sáo Trúc Hoàng Anh Hay Nhất

Cảm Âm Chuẩn Nhất Nốt Nhạc Sáo Trúc “Anh Đánh Rơi Người Yêu Này  Amee, Andiez”

Đêm dài thêm

fa redo SOL

Với những nhớ nhung ban chiều

mi fa fa mi re do

Khi người chợt ghé đến

Re do do fa sol

Khiến em mơ mộng

mi re re do

Anh gì ơi anh đánh rơi người yêu này

fa redo sol sol la sol sol la sol

Chẳng biết có gặp lại anh không này?

la si DO fa redo fa sol fa re

Và cứ thế ta vội vàng ngang qua

la DO RE DO la la DO DO

Đường phố thênh thang như thế

Do2 FA RE RE FA SOL

Sao em lại chọn trái tim

mi2 RE DO DO RE DO

Này để từng bước lưu lạc vào nơi tim anh

Re re mi fa mi re fa sol la la… sol fa

Chẳng biết có gặp lại nhau nữa không?

si DO RE fa redo fa la solfa

Và thế là em đã biết nhớ thương

fa si fa fa do fa sol fa

Từng chút ngại ngùng vì đó vấn vương

fa si fa fa do fa sol fa

Em tên là gì thế? Cho anh làm quen nhé

fa fa re do la ? fa fa do fa la

Mong sao ta cùng chung lối về

sol sol sol fa sol la fa

Từng bước nhẹ nhàng mình đến với nhau

fa si fa fa do fa sol fa

Chẳng thấy xa lạ nào giữa chúng ta

fa si fa fa do fa sol fa

Vì giây phút mình tình cờ thấy nhau

Do sol la fa fa fa la sol

Tiếng con tim vang lên!

la sol sol fa fa

Đâu ai biết ngày mai thế nào

Do2 DO RE la DO RE

Hay hôm nay gặp ai ra sao

Do2 DO DO la DO FA FA

Mấy ai tin vào tình yêu

si2 LA SOL FA FA SOL

Từ tình cờ thấy nhau trên đường đời

Do2 DO DO SI LA SOL FA FA

Dự báo nói hôm nay có mưa

Do2 LA LA SOL FA SOL FA

Chẳng biết em có người yêu hay chưa

fa2 SI LA FA RE DO FA LA LA

Để đón đưa từng ngày

fa2 LA SOL FA FA

Nhớ mong từng ngày

la2 SOL FA FA

Để ta tin, yêu từng phút giây này đây

Do2 FA FA, FA DO SOL FA MI FA

Và thế là em đã biết nhớ thương

fa si fa fa do fa sol fa

Từng chút ngại ngùng vì đó vấn vương

fa si fa fa do fa sol fa

Em tên là gì thế? Cho anh làm quen nhé

fa fa re do la ? fa fa do fa la

Mong sao ta cùng chung lối về

sol sol sol fa sol la fa

Từng bước nhẹ nhàng mình đến với nhau

fa si fa fa do fa sol fa

Chẳng thấy xa lạ nào giữa chúng ta

fa si fa fa do fa sol fa

Vì giây phút mình tình cờ thấy nhau

Do sol la fa fa fa la sol

Tiếng con tim vang lên!

la sol sol fa fa

A lot like love, a lot like love

Do fa fa mi fa,Do fa fa mi fa

A lot like love, a lot like love

Do fa fa mi fa,Do fa fa mi fa

A lot like love

Do fa fa mi fa

Lại gần hơn, lại gần hơn

Do re fa, re do fa

Lại gần hơn, yeah

re do fa, fa

Và thế là em đã biết nhớ thương

fa si fa fa do fa sol fa

Từng chút ngại ngùng vì đó vấn vương

fa si fa fa do fa sol fa

Em tên là gì thế? Cho anh làm quen nhé

fa fa re do la ? fa fa do fa la

Mong sao ta cùng chung lối về

sol sol sol fa sol la fa

Từng bước nhẹ nhàng mình đến với nhau

fa si fa fa do fa sol fa

Chẳng thấy xa lạ nào giữa chúng ta

fa si fa fa do fa sol fa

Vì giây phút mình tình cờ thấy nhau

Do sol la fa fa fa la sol

Tiếng con tim vang lên!

la sol sol fa fa

 

Cảm Âm Chuẩn Nhất Nốt Nhạc Sáo Trúc “Anh Đánh Rơi Người Yêu Này  Amee, Andiez”

Đêm dài thêm

4 21 5’

Với những nhớ nhung ban chiều

3 4 4 3 2 1

Khi người chợt ghé đến

2 1 1 4 5

Khiến em mơ mộng

3 2 2 1

Anh gì ơi anh đánh rơi người yêu này

4 21 5 5 6 5 5 6 5

Chẳng biết có gặp lại anh không này?

6 7 1’ 4 21 4 5 4 2

Và cứ thế ta vội vàng ngang qua

4 1’ 2’ 1’ 6 6 1’ 1’

Đường phố thênh thang như thế

1’ 4’ 2’ 2’ 4’ 5’

Sao em lại chọn trái tim

3’ 2’ 1’ 1’ 2’ 1’

Này để từng bước lưu lạc vào nơi tim anh

2 2 3 4 3 2 4 5 6 6…5 4

Chẳng biết có gặp lại nhau nữa không?

7 1’ 2’ 4 21 4 6 54

Và thế là em đã biết nhớ thương

4 7 4 4 1 4 5 4

Từng chút ngại ngùng vì đó vấn vương

4 7 4 4 1 4 5 4

Em tên là gì thế? Cho anh làm quen nhé

4 4 2 1 6 4 4 1 4 6

Mong sao ta cùng chung lối về

5 5 5 4 5 6 4

Từng bước nhẹ nhàng mình đến với nhau

4 7 4 4 1 4 5 4

Chẳng thấy xa lạ nào giữa chúng ta

4 7 4 4 1 4 5 4

Vì giây phút mình tình cờ thấy nhau

1 5 6 4 4 4 6 5

Tiếng con tim vang lên!

6 5 5 4 4

Đâu ai biết ngày mai thế nào

1’ 1’ 2’ 6 1’ 2’

Hay hôm nay gặp ai ra sao

1’ 1’ 1’ 6 1’ 4’ 4’

Mấy ai tin vào tình yêu

7’ 6’ 5’ 4’ 4’ 5’

Từ tình cờ thấy nhau trên đường đời

1’ 1’ 1’ 7’ 6’ 5’ 4’ 4’

Dự báo nói hôm nay có mưa

1’ 6’ 6’ 5’4’ 5’ 4’

Chẳng biết em có người yêu hay chưa

4’ 7’ 6’ 4’ 2’ 1’ 4’ 6’ 6’

Để đón đưa từng ngày

4’ 6’ 5’ 4’ 4’

Nhớ mong từng ngày

6’ 5’ 4’ 4’

Để ta tin, yêu từng phút giây này đây

1’ 4’ 4’, 4’ 1’ 5’ 4’ 3’ 4’

Và thế là em đã biết nhớ thương

4 7 4 4 1 4 5 4

Từng chút ngại ngùng vì đó vấn vương

4 7 4 4 1 4 5 4

Em tên là gì thế? Cho anh làm quen nhé

4 4 2 1 6 4 4 1 4 6

Mong sao ta cùng chung lối về

5 5 5 4 5 6 4

Từng bước nhẹ nhàng mình đến với nhau

4 7 4 4 1 4 5 4

Chẳng thấy xa lạ nào giữa chúng ta

4 7 4 4 1 4 5 4

Vì giây phút mình tình cờ thấy nhau

1 5 6 4 4 4 6 5

Tiếng con tim vang lên!

6 5 5 4 4

A lot like love, a lot like love

1 4 4 3 4, 1 4 4 3 4

A lot like love, a lot like love

1 4 4 3 4, 1 4 4 3 4

A lot like love

1 4 4 3 4

Lại gần hơn, lại gần hơn

1 2 4, 2 1 4

Lại gần hơn, yeah

2 1 4, 4

Và thế là em đã biết nhớ thương

4 7 4 4 1 4 5 4

Từng chút ngại ngùng vì đó vấn vương

4 7 4 4 1 4 5 4

Em tên là gì thế? Cho anh làm quen nhé

4 4 2 1 6 4 4 1 4 6

Mong sao ta cùng chung lối về

5 5 5 4 5 6 4

Từng bước nhẹ nhàng mình đến với nhau

4 7 4 4 1 4 5 4

Chẳng thấy xa lạ nào giữa chúng ta

4 7 4 4 1 4 5 4

Vì giây phút mình tình cờ thấy nhau

1 5 6 4 4 4 6 5

Tiếng con tim vang lên!

6 5 5 4 4

 

Cảm âm dạng chữ  Nốt Nhạc chữ “Anh Đánh Rơi Người Yêu Này  Amee, Andiez”

Đêm dài thêm

F DC G’

Với những nhớ nhung ban chiều

E F F E D C

Khi người chợt ghé đến

D C C F G

Khiến em mơ mộng

E D D C

Anh gì ơi anh đánh rơi người yêu này

F DC G G A G G A G

Chẳng biết có gặp lại anh không này?

A B C’ F DC F G F D

Và cứ thế ta vội vàng ngang qua

A C’ D’ C’ A A C’ C’

Đường phố thênh thang như thế

C’ F’ D’ D’ F’ G’

Sao em lại chọn trái tim

E’ D’ C’ C’ D’ C’

Này để từng bước lưu lạc vào nơi tim anh

D D E F E D F G A A….G F

Chẳng biết có gặp lại nhau nữa không?

B C’ D’ F DC F A GF

Và thế là em đã biết nhớ thương

F B F F C F G F

Từng chút ngại ngùng vì đó vấn vương

F B F F C F G F

Em tên là gì thế? Cho anh làm quen nhé

F F D C A? F F C F A

Mong sao ta cùng chung lối về

G G G F G A F

Từng bước nhẹ nhàng mình đến với nhau

F B F F C F G F

Chẳng thấy xa lạ nào giữa chúng ta

F B F F C F G F

Vì giây phút mình tình cờ thấy nhau

C G A F F F A G

Tiếng con tim vang lên!

A G G F F

Đâu ai biết ngày mai thế nào

C’ C’ D’ A C’ D’ 

Hay hôm nay gặp ai ra sao

C’ C’ C’ A C’ F’ F’

Mấy ai tin vào tình yêu

B’ A’ G’ F’ F’ G’

Từ tình cờ thấy nhau trên đường đời

C’ C’ C’ B’ A’ G’ F’ F’

Dự báo nói hôm nay có mưa

C’ A’ A’ G’ F’ G’ F’

Chẳng biết em có người yêu hay chưa

F’ B’ A’ F’ D’ C’ F’ A’ A’

Để đón đưa từng ngày

F’ A’ G’ F’ F’

Nhớ mong từng ngày

A’ G’ F’ F’

Để ta tin, yêu từng phút giây này đây

C’ F’ F’, F’ C’ G’ F’ E’ F’

Và thế là em đã biết nhớ thương

F B F F C F G F

Từng chút ngại ngùng vì đó vấn vương

F B F F C F G F

Em tên là gì thế? Cho anh làm quen nhé

F F D C A? F F C F A

Mong sao ta cùng chung lối về

G G G F G A F

Từng bước nhẹ nhàng mình đến với nhau

F B F F C F G F

Chẳng thấy xa lạ nào giữa chúng ta

F B F F C F G F

Vì giây phút mình tình cờ thấy nhau

C G A F F F A G

Tiếng con tim vang lên!

A G G F F

A lot like love, a lot like love

C F F E F, C F F E F

A lot like love, a lot like love

C F F E F, C F F E F

A lot like love

C F F E F

Lại gần hơn, lại gần hơn

C D F, D C F

Lại gần hơn, yeah

D C F, F

Và thế là em đã biết nhớ thương

F B F F C F G F

Từng chút ngại ngùng vì đó vấn vương

F B F F C F G F

Em tên là gì thế? Cho anh làm quen nhé

F F D C A? F F C F A

Mong sao ta cùng chung lối về

G G G F G A F

Từng bước nhẹ nhàng mình đến với nhau

F B F F C F G F

Chẳng thấy xa lạ nào giữa chúng ta

F B F F C F G F

Vì giây phút mình tình cờ thấy nhau

C G A F F F A G

Tiếng con tim vang lên!

A G G F F

Trên đây là Cm âm Anh Đánh Rơi Người Yêu Này Sáo Trúc Hoàng Anh . Cám ơn các bạn ủng hộ Sáo Trúc Hoàng Anh https://saotruchoanganh.com này một cách tốt nhất và hay nhất .

Chúc cả nhà vui vẻ, và chơi sáo được dễ dàng nhất, nhớ like và chia sẻ giúp tớ nha hoặc đóng góp về bản cảm âm này các bạn comment xuống bên dưới nhé.
Cảm Âm Chuẩn Nhất Cm âm Anh Đánh Rơi Người Yêu Này!

Cảm Âm

 

     

 

     

     

     

   

 

Đổi Trả Miễn Phí

Đổi trả miễn phí tất cả sản phẩm nếu không vừa ý

Money Back Guarantee

Hoàn trả 100% tiền nếu khách hàng chưa hài lòng

Tặng Kèm Khóa Học

Tặng ngay khóa học phù hợp với khách hàng khi mua sáo trúc