Anh Không Nhớ Em – Cảm Âm Sáo Trúc Chuẩn Nhất

Cảm Âm Anh Không Nhớ Em (Trịnh Thanh Vân)  Sáo Trúc Hoàng Anh Hay Nhất

Cảm Âm Chuẩn Nhất Nốt Nhạc Sáo Trúc “Anh Không Nhớ Em Trịnh Thanh Vân”

Mưa còn rơi buồn không từng đêm mãi xa

mi2 RE MI RE MI la DO MI RE

doi bàn tay còn đong đầy bao thiết tha

Re2 DO RE DO RE sol si RE DO

Vì nỗi nhớ em chẳng thể nhạt nhòa

mi si DO si DO la sol sol

Rất gần thôi mà sao dường như chúng ta

mi2 RE MI RE MI la DO MI RE

Chưa một giây nào thôi dừng những nghĩ suy…

Re2 DO RE DO RE sol si RE DO

Này em liệu em có biết…

la DO si DO DO REDO

 

Bởi vì anh chẳng nhớ mong em

Do2 RE MI LA LA MI MI

Một người cứ mãi xa xôi mãi thôi

Re2 MI SOL SOL RE RE MI RE

Vẫn mong có em bên mình, khẽ đôi tay này

mi2 RE MI RE DO la, MI RE DO la

Chạm nhẹ để ôm em trong thiết tha

sol sol sol MI MI MI SOL MI

Đường dài cô đơn những bước anh đi

Do2 DO RE MI LA LA MI MI

Tìm về phía nắng xanh trong mắt em

Re2 MI  SOL SOL MI RE MI RE

Muốn ôm lấy em ngọt ngào, nói anh nhớ em từng ngày…

mi2 RE MI RE DO DO, MI RE MI RE DO DO

Mưa còn rơi buồn không từng đêm mãi xa

mi2 RE MI RE MI la DO MI RE

Muốn gần hơn về nơi bình yên có em

Re2 DO RE DO RE  mi si RE DO

Dù biết ai kia dấu đi muộn phiền

mi DO si la si la sol sol

Những ngày qua gần bên mà sao trái tim

mi2 RE MI RE MI RE MI LA SOL

Em còn lo sợ hay niềm tin đắn đo…

Re2 DO RE DO RE DO RE SOL FAMIDO

Lời yêu nào dành cho anh, cho anh…

sol DO si DO RE RE, DO DO

Nhủ lòng bao nhiêu lý trí

Do2 si MI MI LA LA

Bao nhiêu anh không nhớ em

Re2 RE RE RE MI RE

Mà sao còn mong đợi chi tâm tư vấn vương…

sol DO si DO si DO MI MI FA MI

Nhìn sau lưng có thấy anh không

Do2 RE MI LA LA MI MI

Chàng trai vẫn ngước nơi em ngóng trông

Re2 MI SOL SOL RE RE MI RE

Khẽ ru giấc mơ riêng mình,

mi2 RE MI RE DO la

Thấy môi em cười nhẹ nhàng tình yêu nơi anh cất lời

mi2 RE DO la sol sol sol MI MI MI SOL MI

Đường dài riêng anh nỗi nhớ cô đơn

Do2 DO RE MI LA LA MI MI

Tìm về phía nắng nơi em mãi xa

Re2 MI SI SI LA SOL LA SOL

Muốn ôm lấy em ngọt ngào

mi2 RE MI RE DO DO

nói anh nhớ em từng ngày..

MI RE MI RE DO DO

 

Cảm Âm   Nốt Nhạc số “Anh Không Nhớ Em Trịnh Thanh Vân”

Mưa còn rơi buồn không từng đêm mãi xa

3’ 2’ 3’ 2’ 3’ 6 1’ 3’ 2’

doi bàn tay còn đong đầy bao thiết tha

2’ 1’ 2’ 1’ 2’ 5 7 2’ 1’

Vì nỗi nhớ em chẳng thể nhạt nhòa

3 7 1’ 7 1’ 6 5 5 

Rất gần thôi mà sao dường như chúng ta

3’ 2’ 3’ 2’ 3’ 6 1’ 3’ 2’

Chưa một giây nào thôi dừng những nghĩ suy…

2’ 1’ 2’ 1’ 2’ 5 7 2’ 1’

Này em liệu em có biết…

6 1’ 7 1’ 1’ 2’1’

 

Bởi vì anh chẳng nhớ mong em

1’ 2’ 3’ 6’ 6’ 3’ 3’

Một người cứ mãi xa xôi mãi thôi

2’ 3’ 5’ 5’ 2’ 2’ 3’ 2’

Vẫn mong có em bên mình, khẽ đôi tay này

3’ 2’ 3’ 2’ 1’ 6, 3’ 2’ 1’ 6

Chạm nhẹ để ôm em trong thiết tha

5 5 5 3’ 3’ 3’ 5’ 3’

Đường dài cô đơn những bước anh đi

1’ 1’ 2’ 3’ 6’ 6’ 3’ 3’

Tìm về phía nắng xanh trong mắt em

2’ 3’ 5’ 5’ 3’ 2’ 3’ 2’

Muốn ôm lấy em ngọt ngào, nói anh nhớ em từng ngày…

3’ 2’ 3’ 2’ 1’ 1’, 3’ 2’ 3’ 2’ 1’ 1’

Mưa còn rơi buồn không từng đêm mãi xa

3’ 2’ 3’ 2’ 3’ 6 1’ 3’ 2’

Muốn gần hơn về nơi bình yên có em

2’ 1’ 2’ 1’ 2’ 3 7 2’ 1’

Dù biết ai kia dấu đi muộn phiền

3 1’ 7 6 7 6 5 5 

Những ngày qua gần bên mà sao trái tim

3’ 2’ 3’ 2’ 3’ 2’  3’ 6’ 5’

Em còn lo sợ hay niềm tin đắn đo…

2’ 1’ 2’ 1’ 2’ 1’ 2’ 5’ 4’3’1’

Lời yêu nào dành cho anh, cho anh…

5 1’ 7 1’ 2’ 2’, 1’ 1’

Nhủ lòng bao nhiêu lý trí

1’ 7 3’ 3’ 6’ 6’

Bao nhiêu anh không nhớ em

2’ 2’ 2’ 2’ 3’ 2’

Mà sao còn mong đợi chi tâm tư vấn vương…

5 1’ 7 1’ 7 1’ 3’ 3’ 4’ 3’

Nhìn sau lưng có thấy anh không

1’ 2’ 3’ 6’ 6’ 3’ 3’

Chàng trai vẫn ngước nơi em ngóng trông

2’ 3’ 5’ 5’ 2’ 2’ 3’ 2’

Khẽ ru giấc mơ riêng mình,

3’ 2’ 3’ 2’ 1’ 6

Thấy môi em cười nhẹ nhàng tình yêu nơi anh cất lời

3’ 2’ 1’ 6 5 5 5 3’ 3’ 3’ 5’ 3’

Đường dài riêng anh nỗi nhớ cô đơn

1’ 1’ 2’ 3’ 6’ 6’ 3’ 3’

Tìm về phía nắng nơi em mãi xa

2’ 3’ 7’ 7’ 6’ 5’ 6’ 5’

Muốn ôm lấy em ngọt ngào

3’ 2’ 3’ 2’ 1’ 1’

nói anh nhớ em từng ngày..

3’ 2’ 3’ 2’ 1’ 1’

 

Cảm âm dạng chữ  Nốt Nhạc chữ “Anh Không Nhớ Em Trịnh Thanh Vân”

Mưa còn rơi buồn không từng đêm mãi xa

E’ D’ E’ D’ E’ A C’ E’ D’

doi bàn tay còn đong đầy bao thiết tha

D’ C’ D’ C’ D’ G B D’ C’

Vì nỗi nhớ em chẳng thể nhạt nhòa

E B C’ B C’ A G G

Rất gần thôi mà sao dường như chúng ta

E’ D’ E’ D’ E’ A C’ E’ D’

Chưa một giây nào thôi dừng những nghĩ suy…

D’ C’ D’ C’ D’ G B D’ C’

Này em liệu em có biết…

A C’ B C’ C’ D’C’

 

Bởi vì anh chẳng nhớ mong em

C’ D’ E’ A’ A’ E’ E’

Một người cứ mãi xa xôi mãi thôi

D’ E’ G’ G’ D’ D’ E’ D’

Vẫn mong có em bên mình, khẽ đôi tay này

E’ D’ E’ D’ C’ A, E’ D’ C’ A

Chạm nhẹ để ôm em trong thiết tha

G G G E’ E’ E’ G’ E’

Đường dài cô đơn những bước anh đi

C’ C’ D’ E’ A’ A’ E’ E’

Tìm về phía nắng xanh trong mắt em

D’ E’ G’ G’ E’ D’ E’ D’

Muốn ôm lấy em ngọt ngào, nói anh nhớ em từng ngày…

E’ D’ E’ D’ C’ C’, E’ D’ E’ D’ C’ C’

Mưa còn rơi buồn không từng đêm mãi xa

E’ D’ E’ D’ E’ A C’ E’ D’

Muốn gần hơn về nơi bình yên có em

D’ C’ D’ C’ D’ E B D’ C’

Dù biết ai kia dấu đi muộn phiền

E C’ B A B A G G

Những ngày qua gần bên mà sao trái tim

E’ D’ E’ D’ E’ D’ E’ A’ G’

Em còn lo sợ hay niềm tin đắn đo…

D’ C’ D’ C’ D’ C’ D’ G’ F’E’ C’

Lời yêu nào dành cho anh, cho anh…

G C’ B C’ D’ D’, C’ C’

Nhủ lòng bao nhiêu lý trí

C’ B E’ E’ A’ A’

Bao nhiêu anh không nhớ em

D’ D’ D’ D’ E’ D’

Mà sao còn mong đợi chi tâm tư vấn vương…

G C’ B C’ B C’ E’ E’ F’ E’

Nhìn sau lưng có thấy anh không

C’ D’ E’ A’ A’ E’ E’

Chàng trai vẫn ngước nơi em ngóng trông

D’ E’ G’ G’ D’ D’ E’ D’

Khẽ ru giấc mơ riêng mình,

E’ D’ E’ D’ C’ A

Thấy môi em cười nhẹ nhàng tình yêu nơi anh cất lời

E’ D’ C’ A G G G E’ E’ E’ G’ E’

Đường dài riêng anh nỗi nhớ cô đơn

C’ C’ D’ E’ A’ A’ E’ E’

Tìm về phía nắng nơi em mãi xa

D’ E’ B’ B’ A’ G’ A’ G’

Muốn ôm lấy em ngọt ngào

E’ D’ E’ D’ C’ C’

nói anh nhớ em từng ngày..

E’ D’ E’ D’ C’ C’

Trên đây là Cm âm Anh Không Nhớ Em Kalimba . Cám ơn các bạn ủng hộ Sáo Trúc Hoàng Anh https://saotruchoanganh.com này một cách tốt nhất và hay nhất .

Chúc cả nhà vui vẻ, và chơi sáo được dễ dàng nhất, nhớ like và chia sẻ giúp tớ nha hoặc đóng góp về bản cảm âm này các bạn comment xuống bên dưới nhé.
Cảm Âm Chuẩn Nhất Cm âm Anh Không Nhớ Em!

Cảm Âm

 

    

 

     

     

     

   

 

Đổi Trả Miễn Phí

Đổi trả miễn phí tất cả sản phẩm nếu không vừa ý

Money Back Guarantee

Hoàn trả 100% tiền nếu khách hàng chưa hài lòng

Tặng Kèm Khóa Học

Tặng ngay khóa học phù hợp với khách hàng khi mua sáo trúc