Anh Ơi Ở Lại – Cảm Âm Sáo Trúc Chuẩn Nhất

5/5 - (1012 votes)

Cảm Âm Anh Ơi Ở Lại Sáo Trúc Hoàng Anh Hay Nhất

Cảm Âm Chuẩn Nhất Nốt Nhạc Sáo Trúc “Anh Ơi Ở Lại” 

Bản cảm âm bắt đầu bằng fa1

Lại là chia tay sau những lần không hiểu nhau

fa fa la la, fa fa mi fa RE DO

Tại vì thơ ngây bao nhiêu lần yêu vỡ nát nữa rồi

fa fa la la, fa fa mi fa RE MI RE DO

Tại vì hôm mưa anh đưa chiếc ô

Do2 DO MI FA FA FA SOL FA

Đã làm trái tim em có cầu vồng

Do2 DO FA MI MI FA MIRE DO

Mà cầu vồng chỉ có khi mưa vừa tan

la la si DO RE si si la si

Anh cũng rời đi khi anh hết yêu

sol fa re la la la si sol

Vì sợ cô đơn nên em mặc kệ đúng sai

fa fa la la, fa fa re fa RE DO

Mặc kệ anh có đưa đôi bàn tay ấm áp cho ai

fa fa sol la, fa fa re fa RE MI RE DO

Chỉ cầu xin anh em đã rất đau

Do2 DO MI FA, fa2 FA SOL FA

Đừng làm mắt em vương vấn thêm buồn

Do2 DO FA MI, mi2 FA MI DO

Dù có yêu trăm người mà trái tim không cười thì vẫn cô đơn vậy thôi

Re DO si la fa, Re DO si la fa, Re la sol sol fa sol

Anh ơi anh ở lại, ở lại với em đi anh ở lại

FA FA FA DO DO, la la FA MI MI MI DO DO

Đừng làm áng mây trôi trên bầu trời một mình chơi vơi

la la MI RE RE RE la la, sol la DO DO

Bông hoa xinh ngoài vườn nhà giờ cũng đã xác xơ bông hoa lụi tàn thật nhiều đớn đau

fa2 FA FA DO DO DO, la la la FA MI MI MI DO DO, la la MI RE

Mà người lo lắng đâu rồi…

mi2 MI FA SOL FA DODO

Vì sợ cô đơn nên em mặc kệ đúng sai

fa fa la la, fa fa re fa RE DO

Mặc kệ anh có đưa đôi bàn tay ấm áp cho ai

fa fa sol la, la la sol la FA SOL FA MI

Chỉ cầu xin anh em đã rất đau

Do2 DO MI FA, fa2 FA SOL FA

Và đừng làm mắt em vương vấn thêm buồn

Do2 DO DO FA MI, mi2 FA MI DO

Dù có yêu trăm người mà trái tim không cười thì vẫn cô đơn thế thôi

Re DO si la fa, Re DO si la fa. Re la sol sol RE DO

Anh ơi anh ở lại, ở lại với em đi anh ở lại

FA FA FA DO DO, la la FA MI MI MI SOL DO

Đừng làm áng mây trôi trên bầu trời một mình chơi vơi

la la MI RE RE RE la la, sol la la DO DO

Bông hoa xinh ngoài vườn nhà giờ cũng đã xác xơ bông hoa lụi tàn thật nhiều đớn đau

fa2 FA FA DO DO DO, la la la FA MI MI MI DO DO, la la MI RE

Mà người lo lắng đâu rồi…

mi2 MI FA SOL FA RE

Anh ơi anh ở lại, đừng mang cô đơn về lại

fa2 FA FA DO DO, la MI MI MI DO DO

Và anh ơi anh, anh ơi anh anh đừng đi…

la FA FA FA, fa2 FA FA FA FA DO3

Anh ơi nên dừng lại, dừng lại để thấy đôi chân em mỏi mệt

sol2 SOL SOL RE RE, si si si SOL FA FA FA RE RE

Vì chạy phía sau theo anh trong cuộc đời mà anh đâu hay

si si FA MI MI MI MI DO DO, si DO RE RE

Lấp lánh những ánh đèn đường hòa cùng một chút mưa giông đang kéo về thật nhiều đau đớn

sol2 SOL SOL SOL RE RE, si si si SOL FA FA FA LA RE, si si FA SOL

Chẳng còn mạnh mẽ do tình yêu…

fa2 FA SOL LA SOL MI SOL

lau mi đi em đừng buồn

sol2 SOL SOL SOL RE RE

Vì chuyện lứa đôi đâu ai hiểu được vào một chiều tan vỡ

si si SOL FA FA FA RE RE, si si si FA SOL

Một người khóc một người đau…

fa2 SOL la SOL MI SOL

 

Cảm Âm   Nốt Nhạc số “Anh Ơi Ở Lại” 

Lại là chia tay sau những lần không hiểu nhau

4 4 6 6, 4 4 3 4 2’ 1’

Tại vì thơ ngây bao nhiêu lần yêu vỡ nát nữa rồi

4 4 6 6, 4 4 3 4 2’ 3’ 2’ 1’

Tại vì hôm mưa anh đưa chiếc ô

1’ 1’ 3’ 4’ 4’ 4’ 5’4’

Đã làm trái tim em có cầu vồng

1’ 1’ 4’ 3’ 3’ 4’ 3’2’ 1’

Mà cầu vồng chỉ có khi mưa vừa tan

6 6 7 1’ 2’ 7 7 6 7

Anh cũng rời đi khi anh hết yêu

5 4 2 6 6 6 7 5

Vì sợ cô đơn nên em mặc kệ đúng sai

4 4 6 6, 4 4 2 4 2’ 1’

Mặc kệ anh có đưa đôi bàn tay ấm áp cho ai

4 4 5 6, 4 4 2 4 2’ 3’ 2’ 1’

Chỉ cầu xin anh em đã rất đau

1’ 1’ 3’ 4’, 4’ 4’ 5’ 4’

Đừng làm mắt em vương vấn thêm buồn

1’ 1’ 4’ 3’, 3’ 4’ 3’ 1’

Dù có yêu trăm người mà trái tim không cười thì vẫn cô đơn vậy thôi

2 1’ 7 6 4, 2 1’ 7 6 4, 2 6 5 5 4 5

Anh ơi anh ở lại, ở lại với em đi anh ở lại

4’ 4’ 4’ 1’ 1’, 6 6 4’ 3’ 3’ 3’ 1’ 1’

Đừng làm áng mây trôi trên bầu trời một mình chơi vơi

6 6 3’ 2’ 2’ 2’ 6 6, 5 6 1’ 1’

Bông hoa xinh ngoài vườn nhà giờ cũng đã xác xơ bông hoa lụi tàn thật nhiều đớn đau

4’ 4’ 4’ 1’ 1’ 1’, 6 6 6 4’ 3’ 3’ 3’ 1’ 1’, 6 6 3’ 2’

Mà người lo lắng đâu rồi…

3’ 3’ 4’ 5’ 4’ 1’1’

Vì sợ cô đơn nên em mặc kệ đúng sai

4 4 6 6, 4 4 2 4 2’ 1’

Mặc kệ anh có đưa đôi bàn tay ấm áp cho ai

4 4 5 6, 6 6 5 6 4’ 5’ 4’ 3’

Chỉ cầu xin anh em đã rất đau

1’ 1’ 3’ 4’, 4’ 4’ 5’ 4’

Và đừng làm mắt em vương vấn thêm buồn

1’ 1’ 1’ 4’ 3’, 3’ 4’ 3’ 1’

Dù có yêu trăm người mà trái tim không cười thì vẫn cô đơn thế thôi

2 1’ 7 6 4, 2 1’ 7 6 4 2 6 5 5 2’ 1’

Anh ơi anh ở lại, ở lại với em đi anh ở lại

4’ 4’ 4’ 1’ 1’, 6 6 4’ 3’ 3’ 3’ 5’ 1’

Đừng làm áng mây trôi trên bầu trời một mình chơi vơi

6 6 3’ 2’ 2’ 2’ 6 6, 5 6 6 1’ 1’

Bông hoa xinh ngoài vườn nhà giờ cũng đã xác xơ bông hoa lụi tàn thật nhiều đớn đau

4’ 4’ 4’ 1’ 1’ 1’, 6 6 6 4’ 3’ 3’ 3’ 1’ 1’ 6 6 3’ 2’

Mà người lo lắng đâu rồi…

3’ 3’ 4’ 5’ 4’ 2’

Anh ơi anh ở lại, đừng mang cô đơn về lại

4’ 4’ 4’ 1’ 1’, 6 3’ 3’ 3’ 1’ 1’

Và anh ơi anh, anh ơi anh anh đừng đi…

6 4’ 4’ 4’, 4’ 4’ 4’ 4’ 4’ 1’’

Anh ơi nên dừng lại, dừng lại để thấy đôi chân em mỏi mệt

5’ 5’ 5’ 2’ 2’, 7 7 7 5’ 4’ 4’ 4’ 2’ 2’

Vì chạy phía sau theo anh trong cuộc đời mà anh đâu hay

7 7 4’ 3’ 3’ 3’ 3’ 1’ 1’, 7 1’ 2’ 2’

Lấp lánh những ánh đèn đường hòa cùng một chút mưa giông đang kéo về thật nhiều đau đớn

5’ 5’ 5’ 5’ 2’ 2’, 7 7 7 5’ 4’ 4’ 4’ 6’ 2’, 7 7 4’ 5’

Chẳng còn mạnh mẽ do tình yêu…

4’ 4’ 5’ 6’ 5’ 3’ 5’

lau mi đi em đừng buồn

5’ 5’ 5’  5’ 2’ 2’

Vì chuyện lứa đôi đâu ai hiểu được vào một chiều tan vỡ

7 7 5’ 4’ 4’ 2’ 2’, 7 7 7 4’ 5’

Một người khóc một người đau…

4’ 5’ 6 5’ 3’ 5’

 

Cảm Âm Chuẩn Nhất Nốt Nhạc Sáo Trúc “Anh Ơi Ở Lại” 

Bản cảm âm bắt đầu bằng fa1

Lại là chia tay sau những lần không hiểu nhau

F F A A, F F E F D’ C’

Tại vì thơ ngây bao nhiêu lần yêu vỡ nát nữa rồi

F F A A, F F E F D’ E’ D’ C’

Tại vì hôm mưa anh đưa chiếc ô

C’ C’ E’ F’ F’ F’ G’ F’

Đã làm trái tim em có cầu vồng

C’ C’ F’ E’ E’ F’ E’D’ C’

Mà cầu vồng chỉ có khi mưa vừa tan

A A B C’ D’ B B A B

Anh cũng rời đi khi anh hết yêu

G F D A A A B G

Vì sợ cô đơn nên em mặc kệ đúng sai

F F A A, F F D F D’ C’

Mặc kệ anh có đưa đôi bàn tay ấm áp cho ai

F F G A, F F D F D’ E’ D’ C’

Chỉ cầu xin anh em đã rất đau

C’ C’ E’ F’, F’ F’ G’ F’

Đừng làm mắt em vương vấn thêm buồn

C’ C’ F’ E’, E’ F’ E’ C’

Dù có yêu trăm người mà trái tim không cười thì vẫn cô đơn vậy thôi

D C’ B A F, D C’ B A F, D A G G F G

Anh ơi anh ở lại, ở lại với em đi anh ở lại

F’ F’ F’ C’ C’, A A F’ E’ E’ E’ C’ C’

Đừng làm áng mây trôi trên bầu trời một mình chơi vơi

A A E’ D’ D’ D’ A A, G A C’ C’

Bông hoa xinh ngoài vườn nhà giờ cũng đã xác xơ bông hoa lụi tàn thật nhiều đớn đau

F’ F’ F’ C’ C’ C’, A A A F’ E’ E’ E’ C’ C’, A A E’ D’ 

Mà người lo lắng đâu rồi…

E’ E’ F’ G’ F’ C’C’

Vì sợ cô đơn nên em mặc kệ đúng sai

F F A A, F F D F D’ C’

Mặc kệ anh có đưa đôi bàn tay ấm áp cho ai

F F G A, A A G A F’ G’ F’ E’

Chỉ cầu xin anh em đã rất đau

C’ C’ E’ F’, F’ F’ G’ F’

Và đừng làm mắt em vương vấn thêm buồn

C’ C’ C’ F’ E’, E’ F’ E’ C’

Dù có yêu trăm người mà trái tim không cười thì vẫn cô đơn thế thôi

D C’ B A F, D C’ B A F. D A G G D’ C’

Anh ơi anh ở lại, ở lại với em đi anh ở lại

F’ F’ F’ C’ C’, A A F’ E’ E’ E’ G’ C’

Đừng làm áng mây trôi trên bầu trời một mình chơi vơi

A A E’ D’ D’ D’ A A, G A A C’ C’

Bông hoa xinh ngoài vườn nhà giờ cũng đã xác xơ bông hoa lụi tàn thật nhiều đớn đau

F’ F’ F’ C’ C’ C’, A A A F’ E’ E’ E’ C’ C’, A A E’ D’

Mà người lo lắng đâu rồi…

E’ E’ F’ G’ F’ D’

Anh ơi anh ở lại, đừng mang cô đơn về lại

F’ F’ F’ C’ C’, A E’ E’ E’ C’ C’

Và anh ơi anh, anh ơi anh anh đừng đi…

A F’ F’ F’, F’ F’ F’ F’ F’ C’’

Anh ơi nên dừng lại, dừng lại để thấy đôi chân em mỏi mệt

G’ G’ G’ D’ D’, B B B G’ F’ F’ F’ D’ D’

Vì chạy phía sau theo anh trong cuộc đời mà anh đâu hay

B B F’ E’ E’ E’ E’ C’ C’, B C’ D’ D’

Lấp lánh những ánh đèn đường hòa cùng một chút mưa giông đang kéo về thật nhiều đau đớn

G’ G’ G’ G’ D’ D’, B B B G’ F’ F’ F’ A’ D’, B B F’ G’

Chẳng còn mạnh mẽ do tình yêu…

F’ F’ G’ A’ G’ E’ G’

lau mi đi em đừng buồn

G’ G’ G’ G’ D’ D’

Vì chuyện lứa đôi đâu ai hiểu được vào một chiều tan vỡ

B B G’ F’ F’ F’ D’ D’, B B B F’ G’

Một người khóc một người đau…

F’ G’ A G’ E’ G’

 

Cảm âm Sáo Trúc Tone Cao dành cho Sáo Trúc Hoàng Anh Âm Trầm 21 phím trở lên

Lại là chia tay sau những lần không hiểu nhau

sol sol la si si la sol fa RE MI RE

Tại vì thơ ngây bao nhiêu lần yêu vỡ nát nữa rồi

sol sol la si si sol sol fa sol SOL SOL RE

Tại vì hôm mưa anh đưa chiếc ô

Re2 RE FA SOL SOL SOL LA SOL

Đã làm trái tim em có cầu vồng

Re2 RE SOL FA FA SOL FA MI

Mà cầu vồng chỉ có khi mưa vừa tan

Do2 DO DO RE MI RE DO si DO 

Anh cũng rời đi khi anh hết yêu

sol sol mi(re) la la la si la 

Vì sợ cô đơn nên em mặc kệ đúng sai

sol sol la si si la sol fa RE MI RE

Mặc kệ anh có đưa đôi bàn tay ấm áp cho ai

sol sol la si si la sol fa sol FA so2 MI RE

Chỉ cầu xin anh em đã rất đau

Re2 RE FA SOL SOL SOL LA SOL 

Đừng làm mắt em vương vấn thêm buồn

Re2 RE SOL FA, fa SOL FA MI

Dù có yêu trăm người mà trái tim không cười thì vẫn cô đơn vậy thôi

Re RE DO si sol re RE DO si sol re RE DO sol fa sol

Anh ơi anh ở lại, ở lại với em đi anh ở lại

sol2 SOL SOL RE RE, RE RE LA SOL FA FA RE RE

Đừng làm áng mây trôi trên bầu trời một mình chơi vơi

si si FA MI MI MI (si)DO DO si si DO RE RE 

Bông hoa xinh ngoài vườn nhà giờ cũng đã xác xơ bông hoa lụi tàn thật nhiều đớn đau

sol2 SOL SOL RE RE RE si DO RE LA SOL FA FA RE re si DO MI RE

Mà người lo lắng đâu rồi…

fa2 FA SOL LA SOL RE

Vì sợ cô đơn nên em mặc kệ đúng sai

sol sol la si si la sol fa RE MI RE

Mặc kệ anh có đưa đôi bàn tay ấm áp cho ai

sol sol la si si la sol fa sol FA so2 MI RE

Chỉ cầu xin anh em đã rất đau

Re2 RE FA SOL SOL SOL LA SOL 

Và đừng làm mắt em vương vấn thêm buồn

Re2 RE SOL FA, fa SOL FA MI

Dù có yêu trăm người mà trái tim không cười thì vẫn cô đơn thế thôi

Re RE DO si sol re RE DO si sol re RE DO si MI RE

Anh ơi anh ở lại, ở lại với em đi anh ở lại

sol2 SOL SOL RE RE, RE RE LA SOL FA FA RE RE

Đừng làm áng mây trôi trên bầu trời rồi một mình chơi vơi

si si FA MI MI MI (si)DO DO si si DO RE RE 

Bông hoa xinh ngoài vườn nhà giờ cũng đã xác xơ bông hoa lụi tàn thật nhiều đớn đau

sol2 SOL SOL RE RE RE si DO RE LA SOL FA FA RE re si DO MI RE

Mà người lo lắng đâu rồi…

fa2 FA SOL LA SOL RE

Anh ơi anh ở lại, đừng mang cô đơn về lại

sol2 SOL SOL RE RE, RE SOL SOL SOL RE RE

Và anh ơi anh, anh ơi anh anh đừng đi…

sol SOL SOL SOL , SOL SOL so2 SOL SOL re3 

Anh ơi nên dừng lại, dừng lại để thấy đôi chân em mỏi mệt

la2 LA LA MI MI, DO RE MI SI LA LA LA MI MI

Vì chạy phía sau theo anh trong cuộc đời mà anh đâu hay

Do2 RE LA FA FA FA FA MI MI RE MI MI MI

Lấp lánh những ánh đèn đường hòa cùng một chút mưa giông đang kéo về thật nhiều đau đớn

la2 LA LA LA MI MI DO RE MI SI LA LA LA LA SI MI DO RE LA SI

 

Cảm âm số Tone Cao dành cho Sáo Trúc Hoàng Anh Âm Trầm 21 phím trở lên

Lại là chia tay sau những lần không hiểu nhau

5 5 6 7 7 6 5 4 2’ 3’ 2’

Tại vì thơ ngây bao nhiêu lần yêu vỡ nát nữa rồi

5 5 6 7 7 5 5 4 5 5’ 5’ 2’

Tại vì hôm mưa anh đưa chiếc ô

2’ 2’ 4’ 5’ 5’ 5’ 6’ 5’

Đã làm trái tim em có cầu vồng

2’ 2’ 5’ 4’ 4’ 5’ 4’ 3’

Mà cầu vồng chỉ có khi mưa vừa tan

1’ 1’ 1’ 2’ 3’ 2’ 1’ 7 1’

Anh cũng rời đi khi anh hết yêu

5 5 3 (2) 6 6 6 7 6

Vì sợ cô đơn nên em mặc kệ đúng sai

5 5 6 7 7 6 5 4 2’ 3’ 2’

Mặc kệ anh có đưa đôi bàn tay ấm áp cho ai

5 5 6 7 7 6 5 4 5 4’ 5’ 3’ 2’

Chỉ cầu xin anh em đã rất đau

2’ 2’ 4’ 5’ 5’ 5’ 6’ 5’

Đừng làm mắt em vương vấn thêm buồn

2’ 2’ 5’ 4’, 4 5’ 4’ 3’

Dù có yêu trăm người mà trái tim không cười thì vẫn cô đơn vậy thôi

2 2’ 1’ 7 5 2 2’ 1’ 7

Anh ơi anh ở lại, ở lại với em đi anh ở lại

5’ 5’ 5’ 2’ 2’, 2’ 2’ 6’ 5’ 4’ 4’ 2’ 2’

Đừng làm áng mây trôi trên bầu trời một mình chơi vơi

7 7 4’ 3’ 3’ 3’ (7) 1’ 1’ 7 7  1’ 2’ 2’

Bông hoa xinh ngoài vườn nhà giờ cũng đã xác xơ bông hoa lụi tàn thật nhiều đớn đau

5’ 5’ 5’ 2’ 2’ 2’ 7 1’ 2’ 6’ 5’ 4’ 4’ 2’ 2 7 1’ 3’ 2’

Mà người lo lắng đâu rồi…

4’ 4’ 5’ 6’ 5’ 2’

Vì sợ cô đơn nên em mặc kệ đúng sai

5 5 6 7 7 6 5 4 2’ 3’ 2’

Mặc kệ anh có đưa đôi bàn tay ấm áp cho ai

5 5 6 7 7 6 5 4 5 4’ 5’ 3’ 2’

Chỉ cầu xin anh em đã rất đau

2’ 2’ 4’ 5’ 5’ 5’ 6’ 5’

Và đừng làm mắt em vương vấn thêm buồn

2’ 2’ 5’ 4’, 4 5’ 4’ 3’

Dù có yêu trăm người mà trái tim không cười thì vẫn cô đơn thế thôi

2 2’ 1’ 7 5 2 2’ 1’ 7 5 2 2’ 1’ 7 3’ 2’

Anh ơi anh ở lại, ở lại với em đi anh ở lại

5’ 5’ 5’ 2’ 2’, 2’ 2’ 6’ 5’ 4’ 4’ 2’ 2’

Đừng làm áng mây trôi trên bầu trời rồi một mình chơi vơi

7 7 4’ 3’ 3’ 3’ (7) 1’ 1’ 7 7 1’ 2’ 2’

Bông hoa xinh ngoài vườn nhà giờ cũng đã xác xơ bông hoa lụi tàn thật nhiều đớn đau

5’ 5’ 5’ 2’ 2’ 2’ 7 1’ 2’ 6’ 5’ 4’  4’ 2’ 2 7 1’ 3’ 2’

Mà người lo lắng đâu rồi…

4’ 4’ 5’ 6’ 5’ 2’

Anh ơi anh ở lại, đừng mang cô đơn về lại

5’ 5’ 5’ 2’ 2’, 2’ 5’ 5’ 5’ 2’ 2’

Và anh ơi anh, anh ơi anh anh đừng đi…

5 5’ 5’ 5’, 5’ 5’ 5’ 5’ 5’ 2’’

Anh ơi nên dừng lại, dừng lại để thấy đôi chân em mỏi mệt

6’ 6’ 6’ 3’ 3’, 1’ 2’ 3’ 7’ 6’ 6’ 6’ 3’ 3’

Vì chạy phía sau theo anh trong cuộc đời mà anh đâu hay

1’ 2’ 6’ 4’ 4’ 4’ 4’ 3’ 3’ 2’ 3’ 3’ 3’

Lấp lánh những ánh đèn đường hòa cùng một chút mưa giông đang kéo về thật nhiều đau đớn

6’ 6’ 6’ 6’ 3’ 3’ 1’ 2’ 3’ 7’ 6’ 6’ 6’ 6’ 7’ 3’ 1’ 2’ 6’ 7’

 

Cảm âm chữ Tone Cao dành cho Sáo Trúc Hoàng Anh Âm Trầm 21 phím trở lên

Lại là chia tay sau những lần không hiểu nhau

G G A B B A G F D’ E’ D’

Tại vì thơ ngây bao nhiêu lần yêu vỡ nát nữa rồi

G G A B B G G F G G’ G’ D’

Tại vì hôm mưa anh đưa chiếc ô

D’ D’ F’ G’ G’ G’ A’ G’

Đã làm trái tim em có cầu vồng

D’ D’ G’ F’ F’ G’ F’ E’

Mà cầu vồng chỉ có khi mưa vừa tan

C’ C’ C’ D’ E’ D’ C’ B C’

Anh cũng rời đi khi anh hết yêu

G G E (D) A A A B A

Vì sợ cô đơn nên em mặc kệ đúng sai

G G A B B A G F D’ E’ D’

Mặc kệ anh có đưa đôi bàn tay ấm áp cho ai

G G A B B A G F G F’ G’ E’ D’

Chỉ cầu xin anh em đã rất đau

D’ D’ F’ G’ G’ G’ A’ G’

Đừng làm mắt em vương vấn thêm buồn

D’ D’ G’ F’, F G’ F’ E’

Dù có yêu trăm người mà trái tim không cười thì vẫn cô đơn vậy thôi

D D’ C’ B G D D’ C’ B G D D’ C’ G F G

Anh ơi anh ở lại, ở lại với em đi anh ở lại

G’ G’ G’ D’ D’, D’ D’ A’ G’ F’ F’ D’ D’

Đừng làm áng mây trôi trên bầu trời một mình chơi vơi

B B F’ E’ E’ E’ (B) C’ C’ B B C’ D’ D’

Bông hoa xinh ngoài vườn nhà giờ cũng đã xác xơ bông hoa lụi tàn thật nhiều đớn đau

G’ G’ G’ D’ D’ D’ B C’ D’ A’ G’ F’ F’ D’ D B C’ E’ D’

Mà người lo lắng đâu rồi…

F’ F’ G’ A’ G’ D’

Vì sợ cô đơn nên em mặc kệ đúng sai

G G A B B A G F D’ E’ D’

Mặc kệ anh có đưa đôi bàn tay ấm áp cho ai

G G A B B A G F G F’ G’ E’ D’

Chỉ cầu xin anh em đã rất đau

D’ D’ F’ G’ G’ G’ A’ G’

Và đừng làm mắt em vương vấn thêm buồn

D’ D’ G’ F’, F G’ F’ E’

Dù có yêu trăm người mà trái tim không cười thì vẫn cô đơn thế thôi

D D’ C’ B G D D’ C’ B G D D’ C’ B E’ D’

Anh ơi anh ở lại, ở lại với em đi anh ở lại

G’ G’ G’ D’ D’, D’ D’ A’ G’ F’ F’ D’ D’

Đừng làm áng mây trôi trên bầu trời rồi một mình chơi vơi

B B F’ E’ E’ E’ (B) C’ C’ B B C’ D’ D’

Bông hoa xinh ngoài vườn nhà giờ cũng đã xác xơ bông hoa lụi tàn thật nhiều đớn đau

G’ G’ G’ D’ D’ D’ B C’ D’ A’ G’ F’ F’ D’ D B C’ E’ D’

Mà người lo lắng đâu rồi…

F’ F’ G’ A’ G’ D’

Anh ơi anh ở lại, đừng mang cô đơn về lại

G’ G’ G’ D’ D’, D’ G’ G’ G’ D’ D’

Và anh ơi anh, anh ơi anh anh đừng đi…

G G’ G’ G’, G’ G’ G’ G’ G’ D’’

Anh ơi nên dừng lại, dừng lại để thấy đôi chân em mỏi mệt

A’ A’ A’ E’ E’, C’ D’ E’ B’ A’ A’ A’ E’ E’

Vì chạy phía sau theo anh trong cuộc đời mà anh đâu hay

C’ D’ A’ F’ F’ F’ F’ E’ E’ D’ E’ E’ E’

Lấp lánh những ánh đèn đường hòa cùng một chút mưa giông đang kéo về thật nhiều đau đớn

A’ A’ A’ A’ E’ E’ C’ D’ E’ B’ A’ A’ A’ A’ B’ E’ C’ D’ A’ B’

Trên đây là Cm âm Anh Ơi Ở Lại Sáo Trúc Hoàng Anh . thể giúp các bạn cover ca khúc này một cách tốt nhất và hay nhất .

Chúc cả nhà vui vẻ, và chơi sáo được dễ dàng nhất, nhớ like và chia sẻ giúp tớ nha hoặc đóng góp về bản cảm âm này các bạn comment xuống bên dưới nhé.
Cảm Âm Chuẩn Nhất Cm âm Anh Ơi Ở Lại!

 

Cảm Âm

 

     

 

     

     

     

   

 

Đổi Trả Miễn Phí

Đổi trả miễn phí tất cả sản phẩm nếu không vừa ý

Money Back Guarantee

Hoàn trả 100% tiền nếu khách hàng chưa hài lòng

Tặng Kèm Khóa Học

Tặng ngay khóa học phù hợp với khách hàng khi mua sáo trúc