Anh Sẽ Tốt Mà – Cảm Âm Sáo Trúc Chuẩn Nhất

5/5 - (1012 bình chọn)

Cảm Âm Anh Sẽ Tốt Mà (Phạm Hồng Phước, Thùy Chi)  Sáo Trúc Hoàng Anh Hay Nhất

Cảm Âm Chuẩn Nhất Nốt Nhạc Sáo Trúc “Anh Sẽ Tốt Mà Phạm Hồng Phước, Thùy Chi”

Hãy cứ bước đi đừng quay đầu lại

mi2 mi2 mi2 re2 do2 re2 sol sol

Hãy cứ bước đi đừng lưu luyến chi

mi2 mi2 mi2 re2 re2 la2 si2 sol2

1, 2, 3, câu chuyện tình ta tan ra

mi2 la2 la2 mi2 re2 do2 re2 si2 si2

doi mình chẳng còn vương vấn chi đâu

si2 la2 sol2 la2 do3 re3 do3 do3

Anh sẽ tốt mà, sẽ tìm người mới quan tâm và hạnh phúc

do2 re2 mi2 la, do2 si do2 re2 la la sol mi la

Anh sẽ tốt mà nên em đừng lo lắng hay nói do ta không hợp

do2 re2 mi2 la do2 do2 si do2 re2 si si la la la sol

Anh sẽ tốt mà nên rồi nỗi đau sẽ qua nhanh mà thôi

do2 re2 mi2 la do2 si do2 re2 fa2 mi2 mi2 re2 mi2

Những kỉ niệm này anh xin gửi lại nơi tim

do2 do2 la la re2 do2 la la re2 re2

Nhớ khi xưa đôi mình hẹn hò quen nhau

mi2 re2 re2 do2 la la la re2 re2

Quán xá quanh ven đường ngập màu yêu thương

re2 re2 si la sol sol sol si do2

Em đã ôm anh ngại ngùng

do2 re2 la la sol sol

Đan tay vòng qua lưng, tựa đầu ấm áp

la la sol la si do2 do2 re2 mi2

Phố xá nơi đây thị thành dòng người đông đúc

mi2 mi2 re2 re2 do2 la la la re2 mi2

Thế chắc hạnh phúc tắc đường, chưa kịp ghé qua

mi2 mi2 re2 re2 do2 sol re2 re2 fa2 mi2

Chia tay nhau rồi, anh làm người cô đơn

do2 do2 do2 fa do2 si si do2 do2

Em sẽ tốt mà, sẽ tìm người mới quan tâm và hạnh phúc

do2 re2 mi2 la, do2 si do2 re2 la la sol mi la

Anh sẽ tốt mà nên em đừng lo lắng hay nói do ta không hợp nhau

do2 re2 mi2 la do2 do2 si do2 re2 re2 mi2 re2 re2 re2 do2 mi2

Anh sẽ tốt mà nên rồi nỗi đau sẽ qua nhanh mà thôi

do2 re2 mi2 la do2 si do2 re2 fa2 mi2 mi2 re2 mi2

Những kỉ niệm này em xin gửi lại nơi tim

do2 do2 la la do2 do2 la la re2 re2

Nhớ khi xưa đôi mình hẹn hò quen nhau

mi2 re2 re2 do2 la la la re2 re2

Quán xá quanh ven đường ngập màu yêu thương

re2 re2 si la sol sol sol si do2

Em đã ôm anh ngại ngùng

do2 re2 la la sol sol

Đan tay vòng qua lưng, tựa đầu ấm áp

la la sol la si do2 do2 re2 mi2

Phố xá nơi đây thị thành dòng người đông đúc

mi2 mi2 re2 re2 do2 la la la re2 mi2

Thế chắc hạnh phúc tắc đường, chưa kịp ghé qua

mi2 mi2 re2 re2 sol2 sol re2 re2 fa2 mi2

Chia tay nhau rồi, anh làm người cô đơn

do2 do2 do2 fa do2 si si do2 do2

Chia tay nhau rồi, ai là người cô đơn

do2 do2 do2 fa do2 si si do2 do2

 

Cảm Âm   Nốt Nhạc số “Anh Sẽ Tốt Mà Phạm Hồng Phước, Thùy Chi”

Hãy cứ bước đi đừng quay đầu lại

3’ 3’ 3’ 2’ 1’ 2’ 5 5

Hãy cứ bước đi đừng lưu luyến chi

3’ 3’ 3’ 2’ 2’ 6’ 7’ 5’

1, 2, 3, câu chuyện tình ta tan ra

3’ 6’ 6’ 3’ 2’ 1’ 2’ 7’ 7’

doi mình chẳng còn vương vấn chi đâu

7’ 6’ 5’ 6’ 1’’ 2’’ 1’’ 1’’

Anh sẽ tốt mà, sẽ tìm người mới quan tâm và hạnh phúc

1’ 2’ 3’ 6, 1’  7 1’ 2’ 6 6 5 3 6

Anh sẽ tốt mà nên em đừng lo lắng hay nói do ta không hợp

1’ 2’ 3’ 6 1’ 1’  7 1’ 2’ 7 7 6 6 6 5

Anh sẽ tốt mà nên rồi nỗi đau sẽ qua nhanh mà thôi

1’ 2’ 3’ 6 1’ 7 1’ 2’ 4’ 3’ 3’ 2’ 3’

Những kỉ niệm này anh xin gửi lại nơi tim

1’ 1’ 6 6 2’ 1’ 6 6 2’ 2’

Nhớ khi xưa đôi mình hẹn hò quen nhau

3’ 2’ 2’ 1’ 6 6 6 2’ 2’

Quán xá quanh ven đường ngập màu yêu thương

2’ 2’ 7 6 5 5 5 7 1’

Em đã ôm anh ngại ngùng

1’ 2’ 6 6 5 5 

Đan tay vòng qua lưng, tựa đầu ấm áp

6 6 5 6 7 1’ 1’ 2’ 3’

Phố xá nơi đây thị thành dòng người đông đúc

3’ 3’ 2’ 2’ 1’ 6  6 6 2’ 3’

Thế chắc hạnh phúc tắc đường, chưa kịp ghé qua

3’ 3’ 2’ 2’ 1’ 5 2’ 2’ 4’ 3’

Chia tay nhau rồi, anh làm người cô đơn

1’ 1’ 1’ 4 1’ 7 7 1’ 1’ 

Em sẽ tốt mà, sẽ tìm người mới quan tâm và hạnh phúc

1’ 2’ 3’ 6, 1’ 7 1’ 2’ 6 6 5 3 6

Anh sẽ tốt mà nên em đừng lo lắng hay nói do ta không hợp nhau

1’ 2’ 3’ 6 1’ 1’ 7 1’ 2’ 2’ 3’ 2’ 2’ 2’ 1’ 3’

Anh sẽ tốt mà nên rồi nỗi đau sẽ qua nhanh mà thôi

1’ 2’ 3’ 6 1’ 7 1’ 2’ 4’ 3’ 3’ 2’ 3’ 

Những kỉ niệm này em xin gửi lại nơi tim

1’ 1’ 6 6 1’ 1’ 6 6 2’ 2’

Nhớ khi xưa đôi mình hẹn hò quen nhau

3’ 2’ 2’ 1’ 6 6 6 2’ 2’ 

Quán xá quanh ven đường ngập màu yêu thương

2’ 2’ 7 6 5 5 5 7 1’

Em đã ôm anh ngại ngùng

1’ 2’ 6 6 5 5

Đan tay vòng qua lưng, tựa đầu ấm áp

6 6 5 6 7 1’ 1’ 2’ 3’

Phố xá nơi đây thị thành dòng người đông đúc

3’ 3’ 2’ 2’ 1’ 6 6 6 2’ 3’

Thế chắc hạnh phúc tắc đường, chưa kịp ghé qua

3’ 3’ 2’ 2’ 5’ 5 2’ 2’ 4’ 3’

Chia tay nhau rồi, anh làm người cô đơn

1’ 1’ 1’ 4 1’ 7 7 1’ 1’

Chia tay nhau rồi, ai là người cô đơn

1’ 1’ 1’ 4 1’ 7 7 1’ 1’

 

Cảm âm dạng chữ Nốt Nhạc chữ “Anh Sẽ Tốt Mà Phạm Hồng Phước, Thùy Chi”

Hãy cứ bước đi đừng quay đầu lại

E’ E’ E’ D’ C’ D’ G G

Hãy cứ bước đi đừng lưu luyến chi

E’ E’ E’ D’ D’ A’ B G’

1, 2, 3, câu chuyện tình ta tan ra

E’ A’ A’ E’ D’ C’ D’ B’ B’

doi mình chẳng còn vương vấn chi đâu

B’ A’ G’ A’ C’’D’’ C’’ C’’

Anh sẽ tốt mà, sẽ tìm người mới quan tâm và hạnh phúc

C’ D’ E’ A, C’ B C’ D’ A A G E A

Anh sẽ tốt mà nên em đừng lo lắng hay nói do ta không hợp

C’ D’ E’ A C’ C’ B C’ D’ B B A A A G

Anh sẽ tốt mà nên rồi nỗi đau sẽ qua nhanh mà thôi

C’ D’ E’ A C’ B C’ D’ F’ E’ E’ D’ E’

Những kỉ niệm này anh xin gửi lại nơi tim

C’ C’ A A D’ C’ A A D’ D’

Nhớ khi xưa đôi mình hẹn hò quen nhau

E’ D’ D’ C’ A A A D’ D’

Quán xá quanh ven đường ngập màu yêu thương

D’ D’ B A G G G B C’

Em đã ôm anh ngại ngùng

C’ D’ A A G G

Đan tay vòng qua lưng, tựa đầu ấm áp

A A G A B C’ C’ D’ E’

Phố xá nơi đây thị thành dòng người đông đúc

E’ E’ D’ D’ C’ A A A D’ E’

Thế chắc hạnh phúc tắc đường, chưa kịp ghé qua

E’ E’ D’ D’ C’ G D’ D’ F’ E’

Chia tay nhau rồi, anh làm người cô đơn

C’ C’ C’ F C’ B B C’ C’

Em sẽ tốt mà, sẽ tìm người mới quan tâm và hạnh phúc

C’ D’ E’ A, C’ B C’ D’ A A G E A

Anh sẽ tốt mà nên em đừng lo lắng hay nói do ta không hợp nhau

C’ D’ E’ A C’ C’ B C’ D’ D’ E’ D’ D’ C’ E’

Anh sẽ tốt mà nên rồi nỗi đau sẽ qua nhanh mà thôi

C’ D’ E’ A C’ B C’ D’ F’ E’ E’ D’ E’

Những kỉ niệm này em xin gửi lại nơi tim

C’ C’ A A C’ C’ A A D’ D’

Nhớ khi xưa đôi mình hẹn hò quen nhau

E’ D’ D’ C’ A A D’ 

Quán xá quanh ven đường ngập màu yêu thương

D’ D’ B A G G G B C’

Em đã ôm anh ngại ngùng

C’ D’ A A G G

Đan tay vòng qua lưng, tựa đầu ấm áp

A A G A B C’ C’ D’ E’

Phố xá nơi đây thị thành dòng người đông đúc

E’ E’ D’ D’ C’ A A A D’ E’

Thế chắc hạnh phúc tắc đường, chưa kịp ghé qua

E’ E’ D’ D’ G’ G D’ D’ F’ E’

Chia tay nhau rồi, anh làm người cô đơn

C’ C’ C’ F’ C’ B B C’ C’

Chia tay nhau rồi, ai là người cô đơn

C’ C’ C’ F C’ B B C’ C’

Trên đây là Cm âm Anh Sẽ Tốt Mà Sáo Trúc Hoàng Anh . Cám ơn các bạn ủng hộ Sáo Trúc Hoàng Anh https://saotruchoanganh.com này một cách tốt nhất và hay nhất .

Chúc cả nhà vui vẻ, và chơi sáo được dễ dàng nhất, nhớ like và chia sẻ giúp tớ nha hoặc đóng góp về bản cảm âm này các bạn comment xuống bên dưới nhé.
Cảm Âm Chuẩn Nhất Cm âm Anh Sẽ Tốt Mà!

Cảm Âm

 

     

 

     

     

     

   

 

Đổi Trả Miễn Phí

Đổi trả miễn phí tất cả sản phẩm nếu không vừa ý

Money Back Guarantee

Hoàn trả 100% tiền nếu khách hàng chưa hài lòng

Tặng Kèm Khóa Học

Tặng ngay khóa học phù hợp với khách hàng khi mua sáo trúc