Có Ai Thương Em Như Anh – Cảm Âm Sáo Trúc Chuẩn Nhất

Cảm Âm Có Ai Thương Em Như Anh (Tóc Tiên, Touliver)  Sáo Trúc Hoàng Anh Hay Nhất

Cảm Âm Chuẩn Nhất Nốt Nhạc Sáo Trúc “Có Ai Thương Em Như Anh Tóc Tiên, Touliver”
Đường về chiều mưa rơi

Do re mi sol sol
Thấy anh cùng ai bước chung

mi re do re sol mi
Bỗng nhiên bao nhiêu ký ức quen thuộc

mi re do do re mi re do
Cứ hiện lên làm em thấy buồn

sol mi fa mi fa sol re

Hình như anh đang vui

Do re mi sol sol
Vì thấy anh mỉm cười rất tươi

sol2 mi re do re sol mi
Nắm tay anh rồi ai đó ôm anh

mi re do LA re mi re do
Mắt nhẹ cay vì phút yếu mềm

sol mi fa mi fa sol re

Thời gian trôi qua mà anh vẫn giữ những tấm hình của đôi ta

Re mi fa fa re mi fa fa mi re do re mi mi
Ngày mình chia xa và anh đã nói đằng sau anh luôn vẫn chờ

Re mi fa fa re mi fa fa fa sol sol la si sol

Làm gì có ai thương em như vậy

sol sol MI RE DO DO la sol
Có ai cần em đến thế

mi2 RE DO RE MI SOL
Có ai chia tay mà vẫn mong từng ngày

mi2 RE DO DO la MI RE DO DO
Mong niềm vui dù em thuộc về ai

sol mi fa mi fa mi fa sol

Làm gì có ai thương em như vậy

sol sol MI RE DO DO la sol
Có ai vẫn luôn ở đấy

mi2 RE DO RE MI SOL
Đứng sau lưng em để những khi chơi vơi

mi2 RE DO DO la MI RE DO DO
Mang bình yên chẳng mang gì xa xôi

sol mi fa mi fa mi fa sol
Có ai thương em…

mi2 RE DO DO

Đường mình giờ chia đôi

Do re mi sol sol
Hãy cất em vào quá khứ thôi

sol2 mi re do re sol mi
Cứ yên lặng nhẹ như áng mây trôi

mi re do do re mi re do
Để chẳng ai buồn ai đứng đợi

sol mi fa mi fa sol re

Thời gian trôi qua mà anh vẫn giữ những tấm hình của đôi ta

Re mi fa fa re mi fa fa mi re do re mi mi
Ngày mình chia xa và anh đã nói đằng sau anh luôn vẫn chờ

Re mi fa fa re mi fa fa fa sol sol la si sol

Làm gì có ai thương em như vậy

sol sol MI RE DO DO la sol
Có ai cần em đến thế

mi2 RE DO RE MI SOL
Có ai chia tay mà vẫn mong từng ngày

mi2 RE DO DO la MI RE DO DO
Mong niềm vui dù em thuộc về ai

sol mi fa mi fa mi fa sol

Làm gì có ai thương em như vậy

sol sol MI RE DO DO la sol
Có ai vẫn luôn ở đấy

mi2 RE DO RE MI SOL
Đứng sau lưng em để những khi chơi vơi

mi2 RE so2 so2 la MI RE DO DO
Mang bình yên chẳng mang gì xa xôi

sol mi fa mi fa mi fa sol

Có ai thương em như vậy

mi2 RE DO DO la sol
Có ai cần em đến thế

mi2 RE DO RE MI SOL
Có ai chia tay mà vẫn mong từng ngày

mi2 RE DO DO la MI RE DO DO
Mong niềm vui dù em thuộc về ai

sol mi fa mi fa mi fa sol

Có ai thương em như vậy

mi2 RE DO DO la sol
Có ai vẫn luôn ở đấy

mi2 RE DO RE MI SOL
Đứng sau lưng em để những khi chơi vơi

mi2 RE DO DO la MI RE DO DO
Mang bình yên chẳng mang gì xa xôi

sol mi fa mi fa mi fa sol
Có ai thương em như vậy…

mi2 RE DO DO la sol

Có ai thương em như anh…

mi2 RE DO DO si la
Có ai cần em như anh…

sol mi re mi re do

 

Cảm Âm   Nốt Nhạc số “Có Ai Thương Em Như Anh Tóc Tiên, Touliver”
Đường về chiều mưa rơi

1 2 3 5 5 
Thấy anh cùng ai bước chung

3 2 1 2 5 3
Bỗng nhiên bao nhiêu ký ức quen thuộc

3 2 1 1 2 3 2 1
Cứ hiện lên làm em thấy buồn

5 3 4 3 4 5 2


Hình như anh đang vui

1 2 3 5 5
Vì thấy anh mỉm cười rất tươi

5′ 3 2 1 2 5 3
Nắm tay anh rồi ai đó ôm anh

3 2 1′ 6′ 2 3 2 1
Mắt nhẹ cay vì phút yếu mềm

5 3 4 3 4 5 2

Thời gian trôi qua mà anh vẫn giữ những tấm hình của đôi ta

2 3 4 4 2 3 4 4 3 2 1 2 3 3
Ngày mình chia xa và anh đã nói đằng sau anh luôn vẫn chờ

2 3 4 4 2 3 4 4 4 5 5 6 7 5

Làm gì có ai thương em như vậy

5 5 3′ 2′ 1′ 1′ 6 5
Có ai cần em đến thế

3′ 2′ 1′ 2′ 3′ 5′
Có ai chia tay mà vẫn mong từng ngày

3′ 2′ 1′ 1′ 6 3′ 2′ 1′ 1′
Mong niềm vui dù em thuộc về ai

5 3 4 3 4 3 4 5

Làm gì có ai thương em như vậy

5 5 3′ 2′ 1′ 1′ 6 5
Có ai vẫn luôn ở đấy

3′ 2′ 1′ 2′ 3′ 5′
Đứng sau lưng em để những khi chơi vơi

3′ 2′ 1′ 1′ 6 3′ 2′ 1′ 1′
Mang bình yên chẳng mang gì xa xôi

5 3 4 3 4 3 5
Có ai thương em…

3′ 2′ 1′ 1′

Đường mình giờ chia đôi

1 2 3 5 5
Hãy cất em vào quá khứ thôi

5′ 3 2 1 2 5 3
Cứ yên lặng nhẹ như áng mây trôi

3 2 1 1 2 3 2 1
Để chẳng ai buồn ai đứng đợi

5 3 4 3 4 5 2

Thời gian trôi qua mà anh vẫn giữ những tấm hình của đôi ta

2 3 4 4 2 3 4 4 3 2 1 2 3 3
Ngày mình chia xa và anh đã nói đằng sau anh luôn vẫn chờ

2 3 4 4 2 3 4 4 4 5 5 6 7 5

Làm gì có ai thương em như vậy

5 5 3′ 2′ 1′ 1′ 6 5
Có ai cần em đến thế

3′ 2′ 1′ 2′ 3′ 5′
Có ai chia tay mà vẫn mong từng ngày

3′ 2′ 1′ 1′ 6 3′ 2′ 1′ 1′
Mong niềm vui dù em thuộc về ai

5 3 4 3 4 3 4 5

Làm gì có ai thương em như vậy

5 5 3′ 2′ 1′ 1′ 6 5
Có ai vẫn luôn ở đấy

3′ 2′ 1′ 2′ 3′ 5′
Đứng sau lưng em để những khi chơi vơi

3′ 2′ 5′ 5′ 6 3′ 2′ 1′ 1′
Mang bình yên chẳng mang gì xa xôi

5 3 4 3 4 3 4 5

Có ai thương em như vậy

3′ 2′ 1′ 1′ 6 5
Có ai cần em đến thế

3′ 2′ 1′ 2′ 3′ 5′
Có ai chia tay mà vẫn mong từng ngày

3′ 2′ 1′ 1′ 6 3′ 2′ 1′ 1′
Mong niềm vui dù em thuộc về ai

5 3 4 3 4 3 4 5

Có ai thương em như vậy

3′ 2′ 1′ 1′ 6 5
Có ai vẫn luôn ở đấy

3′ 2′ 1′ 2′ 3′ 5′
Đứng sau lưng em để những khi chơi vơi

3′ 2′ 1′ 1′ 6 3′ 2′ 1′ 1′
Mang bình yên chẳng mang gì xa xôi

5 3 4 3 4 3 4 5
Có ai thương em như vậy…

3′ 2′ 1′ 1′ 6 5

Có ai thương em như anh…

3′ 2′ 1′ 1′ 7 6
Có ai cần em như anh…

5 3 2 3 2 1

 

Cảm âm dạng chữ  Nốt Nhạc chữ “Có Ai Thương Em Như Anh Tóc Tiên, Touliver”
Đường về chiều mưa rơi

C D E G G
Thấy anh cùng ai bước chung

E D C D G E
Bỗng nhiên bao nhiêu ký ức quen thuộc

E D C C D E D C
Cứ hiện lên làm em thấy buồn

G E F E F G D

Hình như anh đang vui

C D E G G
Vì thấy anh mỉm cười rất tươi

G’ E D C D G E
Nắm tay anh rồi ai đó ôm anh

E D C A’ D E D C
Mắt nhẹ cay vì phút yếu mềm

G E F E F G D

Thời gian trôi qua mà anh vẫn giữ những tấm hình của đôi ta

D E F F D E F F E D C D E E
Ngày mình chia xa và anh đã nói đằng sau anh luôn vẫn chờ

D E F F D E F F F G G A B G

Làm gì có ai thương em như vậy

G G E’ D’ C’ C’ A G
Có ai cần em đến thế

E’ D’ C’ D’ E’ G’
Có ai chia tay mà vẫn mong từng ngày

E’ D’ C’ C’ A E’ D’ C’ C’
Mong niềm vui dù em thuộc về ai

G E F E F E F G

Làm gì có ai thương em như vậy

G G E’ D’ C’ C’ A G
Có ai vẫn luôn ở đấy

E’ D’ C’ D’ E’ G’
Đứng sau lưng em để những khi chơi vơi

E’ D’ C’ C’ A E’ D’ C’ C’
Mang bình yên chẳng mang gì xa xôi

G E F E F E F G
Có ai thương em…

E’ D’ C’ C’

Đường mình giờ chia đôi

C D E G G
Hãy cất em vào quá khứ thôi

G’ E D C D G E
Cứ yên lặng nhẹ như áng mây trôi

E D C C D E D C
Để chẳng ai buồn ai đứng đợi

G E F E F G D

Thời gian trôi qua mà anh vẫn giữ những tấm hình của đôi ta

D E F F D E F F E D C D E E
Ngày mình chia xa và anh đã nói đằng sau anh luôn vẫn chờ

D E F F D E F F F G G A B G

Làm gì có ai thương em như vậy

G G E’ D’ C’ C’ A G
Có ai cần em đến thế

E’ D’ C’ D’ E’ G’
Có ai chia tay mà vẫn mong từng ngày

E’ D’ C’ C’ A E’ D’ C’ C’
Mong niềm vui dù em thuộc về ai

G E F E F E F G

Làm gì có ai thương em như vậy

G G E’ D’ C’ C’ A G
Có ai vẫn luôn ở đấy

E’ D’ C’ D’ E’ G’
Đứng sau lưng em để những khi chơi vơi

E’ D’ G’ G’ A E’ D’ C’ C’
Mang bình yên chẳng mang gì xa xôi

G E F E F E F G

Có ai thương em như vậy

E’ D’ C’ C’ A G
Có ai cần em đến thế

E’ D’ C’ D’ E’ G’
Có ai chia tay mà vẫn mong từng ngày

E’ D’ C’ C’ A E’ D’ C’ C’
Mong niềm vui dù em thuộc về ai

G E F E F E F G

Có ai thương em như vậy

E’ D’ C’ C’ A G
Có ai vẫn luôn ở đấy

E’ D’ C’ D’ E’ G’
Đứng sau lưng em để những khi chơi vơi

E’ D’ C’ C’ A E’ D’ C’ C’
Mang bình yên chẳng mang gì xa xôi

G E F E F E F G
Có ai thương em như vậy…

E’ D’ C’ C’ A G

Có ai thương em như anh…

E’ D’ C’ C’ B A
Có ai cần em như anh…

G E D E D C

Trên đây là Cm âm Có Ai Thương Em Như Anh  Kalimba . Cám ơn các bạn ủng hộ Sáo Trúc Hoàng Anh https://saotruchoanganh.com này một cách tốt nhất và hay nhất .

Chúc cả nhà vui vẻ, và chơi sáo được dễ dàng nhất, nhớ like và chia sẻ giúp tớ nha hoặc đóng góp về bản cảm âm này các bạn comment xuống bên dưới nhé.

Cảm Âm Chuẩn Nhất Cm âm Có Ai Thương Em Như Anh này nhé !

Cảm Âm

 

     

 

     

     

     

   

 

Đổi Trả Miễn Phí

Đổi trả miễn phí tất cả sản phẩm nếu không vừa ý

Money Back Guarantee

Hoàn trả 100% tiền nếu khách hàng chưa hài lòng

Tặng Kèm Khóa Học

Tặng ngay khóa học phù hợp với khách hàng khi mua sáo trúc