Anh Đợi Em Được Không – Cảm Âm Sáo Trúc Chuẩn Nhất

Cảm Âm Anh Đợi Em Được Không Sáo Trúc Hoàng Anh Hay Nhất

Cảm Âm Chuẩn Nhất Nốt Nhạc Sáo Trúc “Anh đợi em được không”

[Verse 1]

Đêm nay là đêm cuối hai ta gần nhau

Re2 RE DO RE FA RE RE DO RE 

Có biết bao nhiêu điều em muốn nói

Do2 RE DO si sol si DO RE 

Khi nhìn vào đôi mắt em thấy niềm đau

Re2 DO RE FA SOL RE RE DO RE 

Em biết anh đang buồn lắm đúng không?

Do2 RE DO si sol si RE DO

Anh siết chặt thân xác em trong lặng im

Re2 RE DO RE FA RE RE DO RE 

Nước mắt anh thay lời anh muốn nói

Re2 RE DO si sol si DO RE 

Em sẽ thật mạnh mẽ sẽ cố mỉm cười

Re2 RE DO RE SOL LA SI LA SOL 

Chỉ là ta tạm xa nhau chút thôi.

si2 SOL SI SOL SI SI RE DO 

[Chorus]

Anh đừng yêu người khác nhé, anh chờ em được không?

si la si la si RE, si sol si sol si

Cho dù đêm dài lạnh lẽo không một ai kề bên

sol fa sol fa sol si re do re do re 

Em phải đi thật xa nhưng em sẽ quay về sớm thôi

Re do re do re fa fa sol re do re do 

Biết là anh sẽ buồn lắm khi mưa rơi ngoài hiên

si la si la si RE si si si sol la 

Không còn em gần bên khẽ ôm anh trong bình yên

sol fa sol fa sol si re re re do re 

Em phải đi thật xa nhưng em sẽ quay về sớm thôi

Re do re do re fa fa sol fa re do re do 

Anh hãy đợi một người.

fa sol si si si 

[Verse 2]

Khi đông về anh hãy mặc cho thật ấm

Re2 RE DO RE FA DO RE DO RE 

Luôn giữ cho không để lạnh bàn chân

Do2 RE DO si sol si RE 

Dẫu cho bận đến mấy đừng thức khuya quá

Re2 RE DO RE SOL DO RE DO RE 

Nếu biết em sẽ thật là xót xa

Do2 RE DO si sol SIB RE DO 

Em sẽ gọi anh mỗi khi có chuyện vui

Re2 RE DO RE FA RE RE DO RE 

Hay mỗi khi em cần nghe anh nói

Do2 RE DO si sol si DO RE 

Chỉ cần được như thế, dẫu có xa xôi

Re2 DO RE FA SOL, LA SI LA SOL 

Em nguyện mong chờ từng ngày tháng trôi.

si2 SOL SI SOL SOL RE DO 

[Chorus]

Anh đừng yêu người khác nhé, anh chờ em được không?

si la si la si RE, si sol si sol si 

Cho dù đêm dài lạnh lẽo không một ai kề bên

sol fa sol fa sol si re do re do re 

Em phải đi thật xa nhưng em sẽ quay về sớm thôi

Re do re do re fa fa sol re do re do 

Biết là anh sẽ buồn lắm khi mưa rơi ngoài hiên

si la si la si RE si si si sol la 

Không còn em gần bên khẽ ôm anh trong bình yên

sol fa sol fa sol si re re re do re 

Em phải đi thật xa nhưng em sẽ quay về sớm thôi

Re do re do re fa fa sol fa re do re do 

Anh hãy đợi một người.

fa sol si si si

 

Cảm Âm Nốt Nhạc số “Anh đợi em được không”

[Verse 1]

Đêm nay là đêm cuối hai ta gần nhau

2’ 2’ 1’ 2’ 4’ 2’ 2’ 1’ 2’

Có biết bao nhiêu điều em muốn nói

1’ 2’ 1’ 7 5 7 1’ 2’

Khi nhìn vào đôi mắt em thấy niềm đau

2’ 1’ 2’ 4’ 5’ 2’ 2’ 1’ 2’

Em biết anh đang buồn lắm đúng không?

1’ 2’ 1’ 7 5 7 2’ 1’

Anh siết chặt thân xác em trong lặng im

2’ 2’ 1’ 2’ 4’ 2’ 2’ 1’ 2’

Nước mắt anh thay lời anh muốn nói

2’ 2’ 1’ 7 5 7 1’ 2’

Em sẽ thật mạnh mẽ sẽ cố mỉm cười

2’ 2’ 1’ 2’ 5’ 6’ 7’ 6’ 5’

Chỉ là ta tạm xa nhau chút thôi.

7’ 5’ 7’ 5’ 7’ 7’ 2’ 1’

[Chorus]

Anh đừng yêu người khác nhé, anh chờ em được không?

7 6 7 6 7 2’, 7 5 7 5 7

Cho dù đêm dài lạnh lẽo không một ai kề bên

5 4 5 4 5 7 2 1 2 1 2

Em phải đi thật xa nhưng em sẽ quay về sớm thôi

2 1 2 1 2 4 4 5 2 1 2 1

Biết là anh sẽ buồn lắm khi mưa rơi ngoài hiên

7 6 7 6 7 2’ 7 7 7 5 6

Không còn em gần bên khẽ ôm anh trong bình yên

5 4 5 4 5 7 2 2 2 1 2

Em phải đi thật xa nhưng em sẽ quay về sớm thôi

2 1 2 1 2 4 4 5 4 2 1 2 1

Anh hãy đợi một người.

4 5 7 7 7

[Verse 2]

Khi đông về anh hãy mặc cho thật ấm

2’ 2’ 1’ 2’ 4’ 1’ 2’ 1’ 2’

Luôn giữ cho không để lạnh bàn chân

1’ 2’ 1’ 7 5 7 2’

Dẫu cho bận đến mấy đừng thức khuya quá

2’ 2’ 1’ 2’ 5’ 1’ 2’ 1’ 2’

Nếu biết em sẽ thật là xót xa

1’ 2’ 1’ 7 5 7 2’ 1’

Em sẽ gọi anh mỗi khi có chuyện vui

2’ 2’ 1’ 2’ 4’ 2’ 2’ 1’ 2’

Hay mỗi khi em cần nghe anh nói

1’ 2’ 1’ 7 5 7 1’ 2’

Chỉ cần được như thế, dẫu có xa xôi

2’ 1’ 2’ 4’ 5’, 6’ 7’ 6’ 5’

Em nguyện mong chờ từng ngày tháng trôi.

7’ 5’ 7’ 5’ 5’ 2’ 1’

[Chorus]

Anh đừng yêu người khác nhé, anh chờ em được không?

7 6 7 6 7 2’, 7 5 7 5 7

Cho dù đêm dài lạnh lẽo không một ai kề bên

5 4 5 4 5 7 2 1 2 1 2

Em phải đi thật xa nhưng em sẽ quay về sớm thôi

2 1 2 1 2 4 4 5 2 1 2 1

Biết là anh sẽ buồn lắm khi mưa rơi ngoài hiên

7 6 7 6 7 2’ 7 7 7 5 6

Không còn em gần bên khẽ ôm anh trong bình yên

5 4 5 4 5 7 2 2 2 1 2

Em phải đi thật xa nhưng em sẽ quay về sớm thôi

2 1 2 1 2 4 4 5 4 2 1 2 1

Anh hãy đợi một người.

4 5 7 7 7

 

Cảm âm dạng chữ  Nốt Nhạc chữ “Anh đợi em được không”

[Verse 1]

Đêm nay là đêm cuối hai ta gần nhau

D’ D’ C’ D’ F’ D’ D’ C’ D’

Có biết bao nhiêu điều em muốn nói

C’ D’ C’ B G B C’ D’

Khi nhìn vào đôi mắt em thấy niềm đau

D’ C’ D’ F’ G’ D’ D’ C’ D’

Em biết anh đang buồn lắm đúng không?

C’ D’ C’ B G B D’ C’

Anh siết chặt thân xác em trong lặng im

D’ D’ C’ D’ F’ D’ D’ C’ D’

Nước mắt anh thay lời anh muốn nói

D’ D’ C’ B G B C’ D’

Em sẽ thật mạnh mẽ sẽ cố mỉm cười

D’ D’ C’ D’ G’ A’ B’ A’ G’

Chỉ là ta tạm xa nhau chút thôi.

B’ G’ B’ G’ B’ B’ D’ C’

[Chorus]

Anh đừng yêu người khác nhé, anh chờ em được không?

B A B A B D’, B G B G B

Cho dù đêm dài lạnh lẽo không một ai kề bên

G F G F G B D C D C D

Em phải đi thật xa nhưng em sẽ quay về sớm thôi

D C D C D F F G D C D C

Biết là anh sẽ buồn lắm khi mưa rơi ngoài hiên

B A B A B D’ B B B G A

Không còn em gần bên khẽ ôm anh trong bình yên

G F G F G B D D D C D

Em phải đi thật xa nhưng em sẽ quay về sớm thôi

D C D C F F G F D C D C

Anh hãy đợi một người.

F G B B B

[Verse 2]

Khi đông về anh hãy mặc cho thật ấm

D’ D’ C’ D’ F’ C’ D’ C’ D’

Luôn giữ cho không để lạnh bàn chân

C’ D’ C’ B G B D’

Dẫu cho bận đến mấy đừng thức khuya quá

D’ D’ C’ D’ G’ C’ D’ C’ D’

Nếu biết em sẽ thật là xót xa

C’ D’ C’ B G B D’ C’

Em sẽ gọi anh mỗi khi có chuyện vui

D’ D’ C’ D’ F’  D’ D’ C’ D’

Hay mỗi khi em cần nghe anh nói

C’ D’ C’ B G B C’ D’

Chỉ cần được như thế, dẫu có xa xôi

D’ C’ D’ F’ G’, A’ B’ A’ G’

Em nguyện mong chờ từng ngày tháng trôi.

B’ G’ B’ G’ G’ D’ C’

[Chorus]

Anh đừng yêu người khác nhé, anh chờ em được không?

B A B A B D’, B G B G B

Cho dù đêm dài lạnh lẽo không một ai kề bên

G F G F G B D C D C D

Em phải đi thật xa nhưng em sẽ quay về sớm thôi

D C D C D F F G D C D C

Biết là anh sẽ buồn lắm khi mưa rơi ngoài hiên

B A B A B D’ B B B G A

Không còn em gần bên khẽ ôm anh trong bình yên

G F G F G B D D D C D

Em phải đi thật xa nhưng em sẽ quay về sớm thôi

D C D C D F F G F D C D C

Anh hãy đợi một người.

F G B B B

Trên đây là Cm âm Anh Đợi Em Được Không Sáo Trúc Hoàng Anh . thể giúp các bạn cover ca khúc này một cách tốt nhất và hay nhất .

Chúc cả nhà vui vẻ, và chơi sáo được dễ dàng nhất, nhớ like và chia sẻ giúp tớ nha hoặc đóng góp về bản cảm âm này các bạn comment xuống bên dưới nhé.
Cảm Âm Chuẩn Nhất Cm âm Anh Đợi Em Được Không!

Cảm Âm

 

     

 

     

     

     

   

 

Đổi Trả Miễn Phí

Đổi trả miễn phí tất cả sản phẩm nếu không vừa ý

Money Back Guarantee

Hoàn trả 100% tiền nếu khách hàng chưa hài lòng

Tặng Kèm Khóa Học

Tặng ngay khóa học phù hợp với khách hàng khi mua sáo trúc