Day Dứt Nỗi Đau – Cảm Âm Sáo Trúc Chuẩn Nhất

Cảm Âm Day Dứt Nỗi Đau (Mr. siro)  Sáo Trúc Hoàng Anh Hay Nhất

Cảm Âm Chuẩn Nhất Nốt Nhạc Sáo Trúc “Day Dứt Nỗi Đau – Mr. siro”

Chợt tỉnh giấc

la2 LA do
Điều anh đã thấy như mới vừa xảy ra

la2 LA do do do sol mi do fa
Trong mơ anh thấy em tìm anh

fa mi mi la mi do re
Gục vào vai anh mà

la2 LA do do FA
Tại sao thức dậy nước mắt rơi

fa2 LA LA DO re re do

 

Ngày xưa em

la2 LA do
Từng ra đi bỏ lại người tổn thương là anh

la2 LA do do do do sol mi do fa
Nhớ em day dứt không thể buông hết kỷ niệm cũ

fa mi mi la mi do re mi re do fa
Tại sao vẫn mong một người

Re fa la sol fa fa
Một người đã từng làm anh đau

Re fa la sol fa sol sol

 

Từng giờ từng phút ký ức bên nhau làm anh nhớ em

Do do do sol sol sol sol sol fa sol RE DO
Mình chia tay nhau là điều anh chẳng muốn

Do sol sol sol fa fa sol la la
Giá như ngày em thay đổi

Do2 la sol la sol fa
Anh có tình yêu mới

sol la re fa sol
Giá như tình yêu chỉ là một cơn mưa nước mắt đi qua

Do2 la sol la sol fa fa sol la RE RE la sol

 

Từ ngày mình chia tay không thể nào yêu ai khác em

Do do do sol sol sol sol sol fa fa sol la RE DO
Người không yêu anh thật lòng sao anh vẫn tin

Do sol sol sol fa fa sol la DO la
Mỗi khi tình yêu bắt đầu

Do2 la sol la sol fa
Mưa cũng là hạnh phúc

sol la re fa sol
Đến khi niềm tin tan dần

Do2 la sol la sol fa
Một người lặng khóc trông một người

fa sol la RE MI la sol
Bước đi

sol fa

 

Điện thoại rung lên trong đêm

la2 LA do do do do
Giật mình không tin người nhắn lại là em

la2 LA do do do sol mi do fa
Giờ anh nên vui hay anh phải nén đau vào sâu thẳm trong lòng anh

fa sol la la la la la la fa do re mi re do fa
Vì em nói nhớ anh, rất muốn gặp anh

fa sol la la la fa fa do re
Mà sợ ngày mai cũng chỉ còn mỗi anh

Do fa sol la la la la DO sol

 

Cảm Âm   Nốt Nhạc số “Day Dứt Nỗi Đau – Mr. siro”

Chợt tỉnh giấc

6′ 6′ 1
Điều anh đã thấy như mới vừa xảy ra

6′ 6′ 1 1 1 5 3 1 4
Trong mơ anh thấy em tìm anh

4 3 3 6 3 1 2
Gục vào vai anh mà

6′ 6′ 1 1 4′
Tại sao thức dậy nước mắt rơi

4′ 6′ 6′ 1′ 2 2 1

 

Ngày xưa em

6′ 6′ 1
Từng ra đi bỏ lại người tổn thương là anh

6′ 6′ 1 1 1 1 5 3 1 4
Nhớ em day dứt không thể buông hết kỷ niệm cũ

4 3 3 6 3 1 2 3 2 1 4
Tại sao vẫn mong một người

2 4 6 5 4 4
Một người đã từng làm anh đau

2 4 6 5 4 5 5

 

Từng giờ từng phút ký ức bên nhau làm anh nhớ em

1 1 1 5 5 5 5 5 4 5 2′ 1′
Mình chia tay nhau là điều anh chẳng muốn

1 5 5 5 4 4 5 6 6
Giá như ngày em thay đổi

1′ 6 5 6 5 4
Anh có tình yêu mới

5 6 2 4 5
Giá như tình yêu chỉ là một cơn mưa nước mắt đi qua

1′ 6 5 6 5 4 4 5 6 2′ 2′ 6 5

 

Từ ngày mình chia tay không thể nào yêu ai khác em

1 1 1 5 5 5 5 5 4 4 5 6 2′ 1′
Người không yêu anh thật lòng sao anh vẫn tin

1 5 5 5 4 4 5 6 1′ 6
Mỗi khi tình yêu bắt đầu

1′ 6 5 6 5 4
Mưa cũng là hạnh phúc

5 6 2 4 5
Đến khi niềm tin tan dần

1′ 6 5 6 5 4
Một người lặng khóc trông một người

4 5 6 2′ 3′ 6 5
Bước đi

5 4

 

Điện thoại rung lên trong đêm

6′ 6′ 1 1 1 1
Giật mình không tin người nhắn lại là em

6′ 6′ 1 1 1 5 3 1 4
Giờ anh nên vui hay anh phải nén đau vào sâu thẳm trong lòng anh

4 5 6 6 6 6 6 6 4 1 2 3 2 1 4
Vì em nói nhớ anh, rất muốn gặp anh

4 5 6 6 6 4 4 1 2
Mà sợ ngày mai cũng chỉ còn mỗi anh

1 4 5 6 6 6 6 1′ 5

 

Cảm âm dạng chữ  Nốt Nhạc chữ “Day Dứt Nỗi Đau – Mr. siro”

Chợt tỉnh giấc

A’ A’ C
Điều anh đã thấy như mới vừa xảy ra

A’ A’ C C C G E C F
Trong mơ anh thấy em tìm anh

F E E A E C D
Gục vào vai anh mà

A’ A’ C C F’
Tại sao thức dậy nước mắt rơi

F’ A’ A’ C’ D D C

 

Ngày xưa em

A’ A’ C
Từng ra đi bỏ lại người tổn thương là anh

A’ A’ C C C C G E C F
Nhớ em day dứt không thể buông hết kỷ niệm cũ

F E E A E C D E D C F
Tại sao vẫn mong một người

D F A G F F
Một người đã từng làm anh đau

D F A G F G G

 

Từng giờ từng phút ký ức bên nhau làm anh nhớ em

C C C G G G G G F G D’ C’
Mình chia tay nhau là điều anh chẳng muốn

C G G G F F G A A
Giá như ngày em thay đổi

C’ A G A G F
Anh có tình yêu mới

G A D F G
Giá như tình yêu chỉ là một cơn mưa nước mắt đi qua

C’ A G A G F F G A D’ D’ A G

 

Từ ngày mình chia tay không thể nào yêu ai khác em

C C C G G G G G F F G A D’ C’
Người không yêu anh thật lòng sao anh vẫn tin

C G G G F F G A C’ A
Mỗi khi tình yêu bắt đầu

C’ A G A G F
Mưa cũng là hạnh phúc

G A D F G
Đến khi niềm tin tan dần

C’ A G A G F
Một người lặng khóc trông một người

F G A D’ E’ A G
Bước đi

G F

 

Điện thoại rung lên trong đêm

A’ A’ C C C C
Giật mình không tin người nhắn lại là em

A’ A’ C C C G E C F
Giờ anh nên vui hay anh phải nén đau vào sâu thẳm trong lòng anh

F G A A A A A A F C D E D C F
Vì em nói nhớ anh, rất muốn gặp anh

F G A A A F F C D
Mà sợ ngày mai cũng chỉ còn mỗi anh

C F G A A A A C’ G

Trên đây là Cm âm Day Dứt Nỗi Đau Kalimba . Cám ơn các bạn ủng hộ Sáo Trúc Hoàng Anh https://saotruchoanganh.com này một cách tốt nhất và hay nhất .

Chúc cả nhà vui vẻ, và chơi sáo được dễ dàng nhất, nhớ like và chia sẻ giúp tớ nha hoặc đóng góp về bản cảm âm này các bạn comment xuống bên dưới nhé.

Cảm Âm Chuẩn Nhất Cm âm Day Dứt Nỗi Đau này nhé !

Cảm Âm

 

    

 

     

     

     

   

 

Đổi Trả Miễn Phí

Đổi trả miễn phí tất cả sản phẩm nếu không vừa ý

Money Back Guarantee

Hoàn trả 100% tiền nếu khách hàng chưa hài lòng

Tặng Kèm Khóa Học

Tặng ngay khóa học phù hợp với khách hàng khi mua sáo trúc