Anh Thanh Niên – Cảm Âm Sáo Trúc Chuẩn Nhất

5/5 - (1012 bình chọn)

Cảm Âm Anh Thanh Niên Sáo Trúc Hoàng Anh Hay Nhất

Cảm Âm Chuẩn Nhất Nốt Nhạc Sáo Trúc “Anh Thanh Niên”

Anh thanh niên năm nay đã ngót nghét 30 rồi

fa2 FA FA FA MI MI MI MI RE MI RE

Sáng mua 5 nghìn xôi, tối 3 nghìn trà đá

Re2 RE RE DO RE RE DO sol sol la

Anh luôn luôn onl face để biết hết chuyện trên đời

fa2 FA FA FA MI MI LA LA RE MI RE

Đăng cái status bình thường cũng phải gần nghìn like

Re2 RE RE DO RE RE RE DO DORE FA

 

Anh thanh niên năm nay vẫn chẳng thấy vợ con gì

fa2 FA FA FA MI MI RE MI RE MI RE

Anh nói mấy cô yêu, nhưng anh không cần người yêu

Re2 RE RE DO RE RE RE DO sol sol la

Ba má anh sáng ra vẫn vội vã chạy đi làm

fa2 FA FA FA MI MI LA LA RE MI RE

Anh nói anh còn nhỏ nên đã biết làm gì đâu

Re2 RE RE DO RE RE RE DO DORE FA

 

Rồi một hôm anh gặp cô gái và

Do2 RE FA RE DO SOL LA FA

Cứ thế lòng thẩn thơ đêm lại ôm nhớ mong

fa2 FA RE DO FA RE DO FA SOL FA

Để rồi chợt nhận ra anh bỏ quên quá nhiều

Do2 DO DO RE FA RE DO SOL LA FA

Nghĩ đến ba má anh lại thấy thật buồn

la2 LA SOL SOL SOL FA SOL FA FA

 

Là do em tất cả chính em đã

fa2 SOL LA LA DO3, SOL SOL DO3

Khiến chàng trai đổi thay và không còn như trước kia

fa2 RE FA RE FA RE FA RE FA SOL FA

Tinh yêu đã dẫn lối anh bối rối

fa2 SOL LA LA DO3, SOL SOL DO3

Thế là bây giờ đây anh đã biết yêu rồi

fa2 RE FA RE FA FA SOL SI LA SOL FA

Chẳng lê la quán xá, anh đã khác

fa2 SOL LA LA DO3, SOL SOL DO3

Không mải mê mộng mơ nữa đâu

fa2 RE FA RE FA RE FA RE SOL LA FA

Vì lo cho ba má cho em á

fa2 SOL LA LA DO3, SOL SOL DO3

Nên anh thanh niên học cách đổi thay bản thân mỗi ngày

fa2 FA FA FA RE FA RE FA LA SOL FA

 

Anh kể về những ngày xưa, lúc anh còn chạy con dream trên đường

Sửa soạn sáng đến tận trưa, tóc tai vuốt ngược bảnh như Đan Trường

Nhưng mà anh có tính hay ngại, tụi con gái cứ lại làm quen

Chẳng qua là anh không thích, chứ một khi nhích thiếu gì vài em

Chuyện ngày xưa ghê thế nhở

Sau mấy năm vẫn như thế này

Chuyện thật hay anh nói đùa

Cứ nói đi dối lòng làm chi ???

 

Anh thanh niên hôm nay thức dậy sớm từ 6h

fa2 FA FA FA MI MI MI MI RE MI RE

Giúp má đi chợ sáng, mua rau thịt về nấu

Re2 RE RE DO RE RE DO sol sol la

Anh lên online face đăng tus kiếm tìm công việc

fa2 FA FA FA MI MI LA LA RE MI RE

Anh biết mình đã lớn nên phải trưởng thành hơn

Re2 RE RE DO RE RE RE DO DORE FA

 

Anh thanh niên hôm nay đã nghĩ đến chuyện gia đình

fa2 FA FA FA MI MI RE MI RE MI RE

Nhưng chưa có ai yêu, anh biết lấy vợ làm sao

Re2 RE RE DO RE RE RE DO sol sol la

Mấy cô gái anh khoe, hóa ra cũng chỉ nói xạo

fa2 FA FA FA MI MI LA LA RE MI RE

Chẳng có chi là thật, anh cứ mơ mộng vậy thôi

Re2 RE RE DO RE RE RE DO DORE FA

 

Kể từ khi anh gặp cô gái rồi

Do2 RE FA RE DO SOL LA FA

Cứ thế lòng thần thơ đêm ngày ôm nhớ mong

fa2 FA RE DO FA RE DO FA SOL FA

Và rồi chợt nhận ra, anh đã yêu mất rồi

Do2 DO DO RE FA RE DO SOL LA FA

Chẳng giống như lúc xưa, giờ anh đã khác thật nhiều

fa2 FA FA FA RE FA RE FA LA SOL FA

 

Là do em tất cả chính em đã

fa2 SOL LA LA DO3, SOL SOL DO3

Khiến chàng trai đổi thay và không còn như trước kia

fa2 RE FA RE FA RE FA RE FA SOL FA

Tinh yêu đã dẫn lối anh bối rối

fa2 SOL LA LA DO3, SOL SOL DO3

Thế là bây giờ đây anh đã biết yêu rồi

fa2 RE FA RE FA FA SOL SI LA SOL FA

Chẳng lê la quán xá, anh đã khác

fa2 SOL LA LA DO3, SOL SOL DO3

Không mải mê mộng mơ nữa đâu

fa2 RE FA RE FA RE FA RE SOL LA FA

Vì lo cho ba má cho em á

fa2 SOL LA LA DO3, SOL SOL DO3

Nên anh thanh niên học cách đổi thay bản thân mỗi ngày

fa2 FA FA FA RE FA RE FA LA SOL FA

 

Cảm Âm   Nốt Nhạc số “Anh Thanh Niên”

Anh thanh niên năm nay đã ngót nghét 30 rồi

4’ 4’ 4’ 4’ 3’ 3’ 3’ 3’ 2’ 3’ 2’

Sáng mua 5 nghìn xôi, tối 3 nghìn trà đá

2’ 2’ 2’ 1’ 2’ 2’ 1’ 5 5 6

Anh luôn luôn onl face để biết hết chuyện trên đời

4’ 4’ 4’ 4’ 3’ 3’ 6’ 6’ 2’ 3’ 2’

Đăng cái status bình thường cũng phải gần nghìn like

3’ 3’ 3’ 1’ 2’ 2’ 2’ 1’ 1’2’ 4’

 

Anh thanh niên năm nay vẫn chẳng thấy vợ con gì

4’ 4’ 4’ 4’ 3’ 3 ‘2’ 3’ 2’ 3’ 2’

Anh nói mấy cô yêu, nhưng anh không cần người yêu

2’ 2’ 2’ 1’ 2’ 2’ 2’ 1’ 5 5 6

Ba má anh sáng ra vẫn vội vã chạy đi làm

4’ 4’ 4’ 4’ 3’ 3’ 6’ 6’ 2’ 3’ 2’

Anh nói anh còn nhỏ nên đã biết làm gì đâu

2’ 2’ 2’ 1’ 2’ 2’ 2’ 1’ 1’2’ 4’

 

Rồi một hôm anh gặp cô gái và

1’ 2’ 4’ 2’ 1’5’ 6’ 4’

Cứ thế lòng thẩn thơ đêm lại ôm nhớ mong

4’ 4’ 2’ 1’ 4’ 2’ 1’ 4’ 5’ 4’

Để rồi chợt nhận ra anh bỏ quên quá nhiều

1’ 1’ 1’ 2’ 4’ 2’ 1’ 5’ 6’ 4’

Nghĩ đến ba má anh lại thấy thật buồn

6’ 6’ 5’ 5’ 5’ 4’ 5’ 4’ 4’

 

Là do em tất cả chính em đã

4’ 5’ 6’ 6’ 1’’, 5’ 5’ 1’’

Khiến chàng trai đổi thay và không còn như trước kia

4’ 2’ 4’ 2’ 4’ 2’ 4’ 2’ 4’ 5’ 4

Tinh yêu đã dẫn lối anh bối rối

4’ 5’ 6’ 6’ 1’’, 5’ 5’ 1’’

Thế là bây giờ đây anh đã biết yêu rồi

4’ 2’ 4’ 2’ 4’ 4’ 5’ 7’ 6’ 5’ 4’

Chẳng lê la quán xá, anh đã khác

4’ 5’ 6’ 6’ 1’’, 5’ 5’ 1’’

Không mải mê mộng mơ nữa đâu

4’ 2’ 4’ 2’ 4’ 2’ 4’ 2’ 5’ 6’ 4’

Vì lo cho ba má cho em á

4’ 5’ 6’ 6’ 1’’, 5’ 5’ 1’’

Nên anh thanh niên học cách đổi thay bản thân mỗi ngày

4’ 4’ 4’ 4’ 2’ 4’ 2’ 4’ 6’ 5’ 4’

 

Anh kể về những ngày xưa, lúc anh còn chạy con dream trên đường

Sửa soạn sáng đến tận trưa, tóc tai vuốt ngược bảnh như Đan Trường

Nhưng mà anh có tính hay ngại, tụi con gái cứ lại làm quen

Chẳng qua là anh không thích, chứ một khi nhích thiếu gì vài em

Chuyện ngày xưa ghê thế nhở

Sau mấy năm vẫn như thế này

Chuyện thật hay anh nói đùa

Cứ nói đi dối lòng làm chi ???

 

Anh thanh niên hôm nay thức dậy sớm từ 6h

4’ 4’ 4’ 4’ 3’ 3’ 3’ 3’ 2’ 3’ 2’

Giúp má đi chợ sáng, mua rau thịt về nấu

2’ 2’ 2’ 1’ 2’ 2’ 1’ 5 5 6

Anh lên online face đăng tus kiếm tìm công việc

4’ 4’ 4’ 4’ 3’ 3’ 6’ 6’ 2’ 3’ 2’

Anh biết mình đã lớn nên phải trưởng thành hơn

2’ 2’ 2’ 1’ 2’ 2’ 2’ 1’ 1’2’ 4’

 

Anh thanh niên hôm nay đã nghĩ đến chuyện gia đình

4’ 4’ 4’ 4’ 3’ 3’ 2’ 3’ 2’ 3’ 2’

Nhưng chưa có ai yêu, anh biết lấy vợ làm sao

2’ 2’ 2’ 1’ 2’ 2’ 2’ 1’ 5 5 6

Mấy cô gái anh khoe, hóa ra cũng chỉ nói xạo

4’ 4’ 4’ 4’ 3’ 3’ 6’ 6’ 2’ 3’ 2’

Chẳng có chi là thật, anh cứ mơ mộng vậy thôi

2’ 2’ 2’ 1’ 2’ 2’ 2’ 1’ 1’2’ 4’

 

Kể từ khi anh gặp cô gái rồi

1’ 2’ 4’ 2’ 1’ 5’ 6’ 4’

Cứ thế lòng thần thơ đêm ngày ôm nhớ mong

4’ 4’ 2’ 1’ 4’ 2’ 1’ 4’ 5’ 4’

Và rồi chợt nhận ra, anh đã yêu mất rồi

1’ 1’ 1’ 2’ 4’ 2’ 1’ 5’ 6’ 4’

Chẳng giống như lúc xưa, giờ anh đã khác thật nhiều

4’ 4’ 4’ 4’ 2’ 4’ 2’ 4’ 6’ 5’ 4’

 

Là do em tất cả chính em đã

4’ 5’ 6’ 6’ 1’’, 5’ 5’ 1’’

Khiến chàng trai đổi thay và không còn như trước kia

4’ 2’ 4’ 2’ 4’ 2’ 4’ 2’ 4’ 5’ 4’

Tinh yêu đã dẫn lối anh bối rối

4’ 5’ 6’ 6’ 1’’, 5’ 5’ 1’’

Thế là bây giờ đây anh đã biết yêu rồi

4’ 2’ 4’ 2’ 4’ 4′ 5′ 7′ 6′ 5′ 4′

Chẳng lê la quán xá, anh đã khác

4’ 5’ 6’ 6’ 1’’, 5’ 5’ 1’’

Không mải mê mộng mơ nữa đâu

4’ 2’ 4’ 2’ 4’ 2’ 4’ 2’ 5’ 6’ 4’

Vì lo cho ba má cho em á

4’ 5’ 6’ 6’ 1’’, 5’ 5’ 1’’

Nên anh thanh niên học cách đổi thay bản thân mỗi ngày

4’ 4’ 4’ 4’ 2’ 4’ 2’ 4’ 6’ 5’ 4’

 

Cảm âm dạng chữ  Nốt Nhạc chữ “Anh Thanh Niên”

Anh thanh niên năm nay đã ngót nghét 30 rồi

F’ F’ F’ F’ E’ E’ E’ E’ D’ E’ D’

Sáng mua 5 nghìn xôi, tối 3 nghìn trà đá

D’ D’ D’ C’ D’ D’ C’ G G A

Anh luôn luôn onl face để biết hết chuyện trên đời

F’ F’ F’ F’ E’ E’  A’ A’ D’ E’ D’

Đăng cái status bình thường cũng phải gần nghìn like

D’ D’ D’ C’ D’ D’ D’ C’ C’D’ F’

 

Anh thanh niên năm nay vẫn chẳng thấy vợ con gì

F’ F’ F’ F’ E’ E’ D’ E’ D’ E’ D’

Anh nói mấy cô yêu, nhưng anh không cần người yêu

D’ D’ D’ C’ D’ D’ D’ C’ G G A

Ba má anh sáng ra vẫn vội vã chạy đi làm

F’ F’ F’ F’ E’ E’ A’ A’ D’ E’ D’

Anh nói anh còn nhỏ nên đã biết làm gì đâu

D’ D’ D’ C’ D’ D’ D’ C’ C’D’ F’

 

Rồi một hôm anh gặp cô gái và

C’ D’ F’ D’ C’ G’ A’ F’

Cứ thế lòng thẩn thơ đêm lại ôm nhớ mong

F’ F’ D’ C’ F’ D’ C’ F’ G’ F’

Để rồi chợt nhận ra anh bỏ quên quá nhiều

C’ C’ C’ D’ F’ D’ C’ G’ A’ F’

Nghĩ đến ba má anh lại thấy thật buồn

A’ A’ G’ G’ G’ F’ G’ F’ F’

 

Là do em tất cả chính em đã

F’ G’ A’ A’ C’’, G’ G’ C’’

Khiến chàng trai đổi thay và không còn như trước kia

F’ D’ F’ D’ F’ D’ F’ D’ F’ G’ F’

Tinh yêu đã dẫn lối anh bối rối

F’ G’ A’ A’ C’’, G’ G’ C’’

Thế là bây giờ đây anh đã biết yêu rồi

F’ D’ F’ D’ F’ F’ G’ B’ A’ G’ F’

Chẳng lê la quán xá, anh đã khác

F’ G’ A’ A’ C’’, G’ G’ C’’

Không mải mê mộng mơ nữa đâu

F’ D’ F’ D’ F’ D’ F’ D’ G’ A’ F’

Vì lo cho ba má cho em á

F’ G’ A’ A’ C’’, G’ G’ C’’

Nên anh thanh niên học cách đổi thay bản thân mỗi ngày

F’ F’ F’ D’ F’ D’ F’ A’ G’ F’

 

Anh kể về những ngày xưa, lúc anh còn chạy con dream trên đường

Sửa soạn sáng đến tận trưa, tóc tai vuốt ngược bảnh như Đan Trường

Nhưng mà anh có tính hay ngại, tụi con gái cứ lại làm quen

Chẳng qua là anh không thích, chứ một khi nhích thiếu gì vài em

Chuyện ngày xưa ghê thế nhở

Sau mấy năm vẫn như thế này

Chuyện thật hay anh nói đùa

Cứ nói đi dối lòng làm chi ???

 

Anh thanh niên hôm nay thức dậy sớm từ 6h

F’ F’ F’ F’ E’ E’ E’ E’ D’ E’ D’

Giúp má đi chợ sáng, mua rau thịt về nấu

D’ D’ D’ C’ D’ D’ C’ G G A

Anh lên online face đăng tus kiếm tìm công việc

F’ F’ F’ F’ E’ E’ A’ A’ D’ E’ D’

Anh biết mình đã lớn nên phải trưởng thành hơn

D’ D’ D’ C’ D’ D’ D’ C’ C’D’ F’

 

Anh thanh niên hôm nay đã nghĩ đến chuyện gia đình

F’ F’ F’ F’ E’ E’ D’ E’ D’ E’ D’

Nhưng chưa có ai yêu, anh biết lấy vợ làm sao

D’ D’ D’ C’ D’ D’ D’ C’ G G A

Mấy cô gái anh khoe, hóa ra cũng chỉ nói xạo

F’ F’ F’ F’ E’ E’ A’ A’ D’ E’ D’

Chẳng có chi là thật, anh cứ mơ mộng vậy thôi

D’ D’ D’ C’ D’ D’ D’ C’ C’D’ F’

 

Kể từ khi anh gặp cô gái rồi

C’ D’ F’ D’ C’ G’ A’ F’

Cứ thế lòng thần thơ đêm ngày ôm nhớ mong

F’ F’ D’ C’ F’ D’ C’ F’ G’ F’

Và rồi chợt nhận ra, anh đã yêu mất rồi

C’ C’ C’ D’ F’ D’ C’ G’ A’ F’

Chẳng giống như lúc xưa, giờ anh đã khác thật nhiều

F’ F’ F’ F’ D’ F’ D’ F’ A’ G’ F’

 

Là do em tất cả chính em đã

F’ G’ A’ A’ C’, G’ G’ C’’

Khiến chàng trai đổi thay và không còn như trước kia

F’ D’ F’ D’ F’ D’ F’ D’ F’ G’ F’

Tinh yêu đã dẫn lối anh bối rối

F’ G’ A’ A’ C’’, G’ G’ C’’

Thế là bây giờ đây anh đã biết yêu rồi

F’ D’ F’ D’ F’ F’ G’ B’ A’ G’ F’

Chẳng lê la quán xá, anh đã khác

F’ G’ A’ A’ C’’, G’ G’ C’’

Không mải mê mộng mơ nữa đâu

F’ D’ F’ D’ F’ D’ F’ D’ G’ A’ F’

Vì lo cho ba má cho em á

F’ G’ A’ A’ C’’, G’ G’ C’’

Nên anh thanh niên học cách đổi thay bản thân mỗi ngày

F’ F’ F’ F’ D’ F’ A’ G’ F’

Trên đây là Cm âm Anh Thanh Niên Sáo Trúc Hoàng Anh . Cám ơn các bạn ủng hộ Sáo Trúc Hoàng Anh https://saotruchoanganh.com này một cách tốt nhất và hay nhất .

Chúc cả nhà vui vẻ, và chơi sáo được dễ dàng nhất, nhớ like và chia sẻ giúp tớ nha hoặc đóng góp về bản cảm âm này các bạn comment xuống bên dưới nhé.
Cảm Âm Chuẩn Nhất Cm âm Anh Thanh Niên!

Cảm Âm

 

    

 

     

     

     

   

 

Đổi Trả Miễn Phí

Đổi trả miễn phí tất cả sản phẩm nếu không vừa ý

Money Back Guarantee

Hoàn trả 100% tiền nếu khách hàng chưa hài lòng

Tặng Kèm Khóa Học

Tặng ngay khóa học phù hợp với khách hàng khi mua sáo trúc