Cô Thắm Không Về – Cảm Âm Sáo Trúc Chuẩn Nhất

Cảm Âm Cô Thắm Không Về (Phát Hồ x JokeS Bii x sinike)  Cảm Âm KaNốt Nhạc Có Lời

Cảm Âm Chuẩn Nhất Nốt Nhạc Sáo Trúc “Cô Thắm Không Về  Phát Hồ, JokeS Bii, sinike”

Từng là hơi ấm bên đời…giờ là cơn gió ngang trời….

Re2 RE FA SOL FA RE..RE RE SOL LA FA RE

Mọi người xung quanh thay nhau cho tôi biết, Cô Thắm không về nữa đâu!

Re2 RE FA SOL SOL SOL SOL SOL LA, SOL LA FA RE SOL FA

Đặt trọn niềm tin sai người…giờ này ai khóc ai cười…

Re2 RE FA SOL FA RE..RE RE SOL LA FA RE

Thề hẹn làm chi…để rồi bỏ đi…

Do2 RE FA SOL..LA RE SOL FA

Tôi cố đem tình vun đắp mây hoá ngang trời che lấp

Re2 FA RE sol RE FA RE FA RE la RE FA

Tôi vẫn nơi này, đợi chờ cô về với tôi

Re2 FA RE sol, fa sol fa re sol fa

Là vì tôi quá ngốc nghếch

sol sol DO RE DO RE

Hay là do gia cảnh tôi nghèo

fa2 RE FA FA SOL FA REDO

Gốc đa chỉ còn mình tôi ngồi nhìn trăng lên

RE DO sol sol sol si fa fa sol la

Bao nhiêu kí ức 1 thời…giờ thành cay đắng 1 đời

sol2 SOL FA SOL FA RE …RE RE SOL LA LA RE

Nhà cao xe sang, váy cưới lộng lẫy sớm tối có người đón đưa

Re2 RE FA SOL, SOL SOL FA SOL SOL SOL FA RE SOL FA

Hình dung theo gió mây ngàn…ngồi ôm thương nhớ bẻ bàng

Re2 RE FA SOL FA RE.. RE RE SOL LA LA RE

Phận đời ngang trái…giờ biết nói cùng với ai!

Re2 RE FA SOL… SOL LA LA RE SOL FA

Dẫu biết phận mình cay đắng…nhưng cớ sao lòng vẫn buồn

fa2 FA RE sol RE FA…RE FA RE sol RE la

Làm phu..làm thuê…làm sao, mơ cho được ngọc ngà

sol si..sol si.. sol si, si la sol fa sol

Cô Thắm ngày nào bên tôi..nay khuất xa dần mất rồi

Re2 FA RE sol RE RE.. RE FA RE la RE la

Đành thôi…tôi phải quên

sol si..FA SOL FA

[Rap]

Tôi còn nhớ ngày cô đi, mưa lâm râm nặng hạt

Cô vội trao chiếc nhẫn cỏ, gương mặt cô lạnh nhạt

Thề hẹn xưa nay còn đâu, khi tôi đã không còn cạnh cô

Áo gấm lụa đào, cô cất bước đi giữa chốn phù phiếm nơi thành đô

Cô Thắm ơi! Mỗi 1 ngày thiếu điều, tôi nhớ cô lắm

Ánh đèn vàng, thành phố xa hoa đã cướp mất đi cô Thắm

Túp lều tranh, nay chỉ lẻ bóng đơn điệu trong đó 1 trái tim

Chỉ biết đợi chờ cô về, trong nổi tuyệt vọng bóng ai dưới mái hiên

Tui lau! Giọt nước mắt, sau còn động 2 hàng mi

Đã bao lần, tui nắm lấy thứ tình cảm phai tàn đi

Con sông xưa, mà vẫn khúc Bồi, giờ đây lòng người chỉ Lỡ

Sao nỡ quên đi, thứ ân tình xưa là cả 1 đời tui ghi nhớ

Chờ cô về, chờ chiếc hôn, chờ 1 vòng tay ấm áp

Chờ cô nói “ Cô nhớ tui “ chỉ là câu nói thấm thoát

Câu hỏi đó, nợ tình duyên, liệu cô có trả lời?

Cô bắt tui chờ, và chờ bao giờ hay tui phải chờ đến chờ đến cả đời

[Melody]

Từng là hơi ấm bên đời…giờ là cơn gió ngang trời….

Re2 RE FA SOL FA RE..RE RE SOL LA FA RE

Mọi người xung quanh thay nhau cho tôi biết, Cô Thắm không về nữa đâu!

Re2 RE FA SOL SOL SOL SOL SOL LA, SOL LA FA RE SOL FA

Đặt trọn niềm tin sai người…giờ này ai khóc ai cười…

Re2 RE FA SOL FA RE..RE RE SOL LA FA RE

Thề hẹn làm chi…để rồi bỏ đi…

Do2 RE FA SOL..LA RE SOL FA

Bao nhiêu kí ức 1 thời…giờ thành cay đắng 1 đời

sol2 SOL FA SOL FA RE …RE RE SOL LA LA RE

Nhà cao xe sang, váy cưới lộng lẫy sớm tối có người đón đưa

Re2 RE FA SOL, SOL SOL FA SOL SOL SOL FA RE SOL FA

Hình dung theo gió mây ngàn…ngồi ôm thương nhớ bẻ bàng

Re2 RE FA SOL FA RE.. RE RE SOL LA LA RE

Phận đời ngang trái…giờ biết nói cùng với ai!

Re2 RE FA SOL… SOL LA LA RE SOL FA

[Rap]

Một tiểu thư đài các, cô không còn là Cô Thắm xưa

Nơi đô thành tấp nập, cuộc sống cô giờ êm ấm chưa?

Sao buồn vương trên mắt, sao đôi lần khóc ướt mi

Tôi vẫn luôn dõi theo từ cái ngày cô bước đi

Cô xa nơi mái chèo bến sông nhỏ ta thường qua

Cô xa nơi đồng cỏ mái tranh nghèo cạnh vườn hoa

Ánh trăng kia còn đợi, nhưng bóng người giờ nơi đâu

Tôi chỉ biết mượn hơi men, tâm sự cùng trăng cho vơi sầu

 

Cảm Âm   Nốt Nhạc số “Cô Thắm Không Về  Phát Hồ, JokeS Bii, sinike”

Từng là hơi ấm bên đời…giờ là cơn gió ngang trời….

2’ 2’ 4’ 5’ 4’ 2’… 2’ 2’ 5’ 6’ 4’ 2’

Mọi người xung quanh thay nhau cho tôi biết, Cô Thắm không về nữa đâu!

2’ 2’ 4’ 5’ 5’ 5’ 5’ 5’ 6’, 5’ 6’ 4’ 2’ 5’ 4’

Đặt trọn niềm tin sai người…giờ này ai khóc ai cười…

2’ 2’ 4’ 5’4’ 2’…2’ 2’ 5’ 6’ 4’ 2’

Thề hẹn làm chi…để rồi bỏ đi…

1’ 2’ 4’ 5’… 6’ 2’ 5’ 4’

Tôi cố đem tình vun đắp mây hoá ngang trời che lấp

2’ 4’ 2’ 5 2’ 4’ 2’ 4’ 2’ 6 2’ 4’

Tôi vẫn nơi này, đợi chờ cô về với tôi

2’ 4’ 2’ 5, 4 5 4 2 5 4

Là vì tôi quá ngốc nghếch

5 5 1’ 2’ 1’ 2’

Hay là do gia cảnh tôi nghèo

4’ 2’ 4’ 4’ 5’ 4’ 2’1’

Gốc đa chỉ còn mình tôi ngồi nhìn trăng lên

2’ 1’ 5 5 5 7 4 4 5 6

Bao nhiêu kí ức 1 thời…giờ thành cay đắng 1 đời

5’ 5’ 4’ 5’ 4’ 2’… 2’ 2’ 5’ 6’ 6’ 2’

Nhà cao xe sang, váy cưới lộng lẫy sớm tối có người đón đưa

2’ 2’ 4’ 5’, 5’ 5’ 4’ 5’ 5’ 5’ 4’ 2′ 5’ 4’

Hình dung theo gió mây ngàn…ngồi ôm thương nhớ bẻ bàng

2’ 2’ 4’ 5’ 4’ 2’…2’ 2’ 5’ 6’ 6’ 2’

Phận đời ngang trái…giờ biết nói cùng với ai!

2’ 2’ 4’ 5’…5’ 6’ 6’ 2’ 5’ 4’

Dẫu biết phận mình cay đắng…nhưng cớ sao lòng vẫn buồn

4’ 4’ 2’ 5 2’ 4’… 2’ 4’ 2’ 5 2’ 6

Làm phu..làm thuê…làm sao, mơ cho được ngọc ngà

5 7..5 7…5 7, 7 6 5 4 5

Cô Thắm ngày nào bên tôi..nay khuất xa dần mất rồi

2’ 4’ 2’ 5 2’ 2’.. 2’ 4’ 2’ 6 2’ 6

Đành thôi…tôi phải quên

5 7…4’ 5’ 4’

[Rap]

Tôi còn nhớ ngày cô đi, mưa lâm râm nặng hạt

Cô vội trao chiếc nhẫn cỏ, gương mặt cô lạnh nhạt

Thề hẹn xưa nay còn đâu, khi tôi đã không còn cạnh cô

Áo gấm lụa đào, cô cất bước đi giữa chốn phù phiếm nơi thành đô

Cô Thắm ơi! Mỗi 1 ngày thiếu điều, tôi nhớ cô lắm

Ánh đèn vàng, thành phố xa hoa đã cướp mất đi cô Thắm

Túp lều tranh, nay chỉ lẻ bóng đơn điệu trong đó 1 trái tim

Chỉ biết đợi chờ cô về, trong nổi tuyệt vọng bóng ai dưới mái hiên

Tui lau! Giọt nước mắt, sau còn động 2 hàng mi

Đã bao lần, tui nắm lấy thứ tình cảm phai tàn đi

Con sông xưa, mà vẫn khúc Bồi, giờ đây lòng người chỉ Lỡ

Sao nỡ quên đi, thứ ân tình xưa là cả 1 đời tui ghi nhớ

Chờ cô về, chờ chiếc hôn, chờ 1 vòng tay ấm áp

Chờ cô nói “ Cô nhớ tui “ chỉ là câu nói thấm thoát

Câu hỏi đó, nợ tình duyên, liệu cô có trả lời?

Cô bắt tui chờ, và chờ bao giờ hay tui phải chờ đến chờ đến cả đời

[Melody]

Từng là hơi ấm bên đời…giờ là cơn gió ngang trời….

2’ 2’ 4’ 5’ 4’ 2’.. 2’ 2’ 5’ 6’ 4’ 2’

Mọi người xung quanh thay nhau cho tôi biết, Cô Thắm không về nữa đâu!

2’ 2’4’ 5’ 5’ 5’ 5’ 5’ 6’, 5’ 6’ 4’ 2’ 5’ 4’

Đặt trọn niềm tin sai người…giờ này ai khóc ai cười…

2’ 2’ 4’ 5’ 4’ 2’…2’ 2’ 5’ 6’ 4’ 2’

Thề hẹn làm chi…để rồi bỏ đi…

1’ 2’ 4’ 5’…4’ 2’ 5’ 4’

Bao nhiêu kí ức 1 thời…giờ thành cay đắng 1 đời

5’ 5’ 4’ 5’ 4’ 2’…2’ 2’ 5’ 6’ 6’ 2’

Nhà cao xe sang, váy cưới lộng lẫy sớm tối có người đón đưa

2’ 2’ 4’ 5’, 5’ 5’ 4’ 5’ 5’ 5’ 4’ 2’ 5’ 4’

Hình dung theo gió mây ngàn…ngồi ôm thương nhớ bẻ bàng

2’ 2’ 4’ 5’ 4’ 2’..2’ 2’ 5’ 6’ 6’ 2’

Phận đời ngang trái…giờ biết nói cùng với ai!

2’ 2’ 4’ 5’… 5’ 6’ 6’ 2’ 5’ 4’

[Rap]

Một tiểu thư đài các, cô không còn là Cô Thắm xưa

Nơi đô thành tấp nập, cuộc sống cô giờ êm ấm chưa?

Sao buồn vương trên mắt, sao đôi lần khóc ướt mi

Tôi vẫn luôn dõi theo từ cái ngày cô bước đi

Cô xa nơi mái chèo bến sông nhỏ ta thường qua

Cô xa nơi đồng cỏ mái tranh nghèo cạnh vườn hoa

Ánh trăng kia còn đợi, nhưng bóng người giờ nơi đâu

Tôi chỉ biết mượn hơi men, tâm sự cùng trăng cho vơi sầu

 

Cảm âm dạng chữ  Nốt Nhạc chữ “Cô Thắm Không Về  Phát Hồ, JokeS Bii, sinike”

Từng là hơi ấm bên đời…giờ là cơn gió ngang trời….

D’ D’ F’ G’ F’ D’..D’ D’ G’ A’ F’ D’

Mọi người xung quanh thay nhau cho tôi biết, Cô Thắm không về nữa đâu!

D’ D’ F’ G’ G’ G’ G’ G’ A’, G’ A’ F’ D’ G’ F’

Đặt trọn niềm tin sai người…giờ này ai khóc ai cười…

D’ D’ F’ G’ F’ D’..D’ D’ G’ A’ F’ D’

Thề hẹn làm chi…để rồi bỏ đi…

C’ D’ F’ G’..A’ D’ G’ F’

Tôi cố đem tình vun đắp mây hoá ngang trời che lấp

D’ F’ D’ G D’ F’ D’ F’ D’ A D’ F’

Tôi vẫn nơi này, đợi chờ cô về với tôi

D’ F’ D’ G, F G F D G F

Là vì tôi quá ngốc nghếch

G G C’ D’ C’ D’

Hay là do gia cảnh tôi nghèo

F’ D’ F’ F’ G’ F’ D’C’

Gốc đa chỉ còn mình tôi ngồi nhìn trăng lên

D’ C’ G G G B F F G A

Bao nhiêu kí ức 1 thời…giờ thành cay đắng 1 đời

G’ G’ F’ G’ F’ D’..D’ D’ G’ A’ A’ D’

Nhà cao xe sang, váy cưới lộng lẫy sớm tối có người đón đưa

D’ D’ F’ G’, G’ G’ F’ G’ G’ G’ F’ D’ G’ F’

Hình dung theo gió mây ngàn…ngồi ôm thương nhớ bẻ bàng

D’ D’ F’ G’ F’ D’..D’ D’ G’ A’ A’ D’

Phận đời ngang trái…giờ biết nói cùng với ai!

D’ D’ F’ G’…G’ A’ A’ D’ G’ F’

Dẫu biết phận mình cay đắng…nhưng cớ sao lòng vẫn buồn

F’ F’ D’ G D’ F’…D’ F’ D’ G D’ A

Làm phu..làm thuê…làm sao, mơ cho được ngọc ngà

G B..G B..G B, B A G F G

Cô Thắm ngày nào bên tôi..nay khuất xa dần mất rồi

D’ F’ D’ G D’ D’, D’ F’ D’ A D’ A 

Đành thôi…tôi phải quên

G B…F’ G’ F’

[Rap]

Tôi còn nhớ ngày cô đi, mưa lâm râm nặng hạt

Cô vội trao chiếc nhẫn cỏ, gương mặt cô lạnh nhạt

Thề hẹn xưa nay còn đâu, khi tôi đã không còn cạnh cô

Áo gấm lụa đào, cô cất bước đi giữa chốn phù phiếm nơi thành đô

Cô Thắm ơi! Mỗi 1 ngày thiếu điều, tôi nhớ cô lắm

Ánh đèn vàng, thành phố xa hoa đã cướp mất đi cô Thắm

Túp lều tranh, nay chỉ lẻ bóng đơn điệu trong đó 1 trái tim

Chỉ biết đợi chờ cô về, trong nổi tuyệt vọng bóng ai dưới mái hiên

Tui lau! Giọt nước mắt, sau còn động 2 hàng mi

Đã bao lần, tui nắm lấy thứ tình cảm phai tàn đi

Con sông xưa, mà vẫn khúc Bồi, giờ đây lòng người chỉ Lỡ

Sao nỡ quên đi, thứ ân tình xưa là cả 1 đời tui ghi nhớ

Chờ cô về, chờ chiếc hôn, chờ 1 vòng tay ấm áp

Chờ cô nói “ Cô nhớ tui “ chỉ là câu nói thấm thoát

Câu hỏi đó, nợ tình duyên, liệu cô có trả lời?

Cô bắt tui chờ, và chờ bao giờ hay tui phải chờ đến chờ đến cả đời

[Melody]

Từng là hơi ấm bên đời…giờ là cơn gió ngang trời….

D’ D’ F’ G’ F’ D’..D’ D’ G’ A’ F’ D’

Mọi người xung quanh thay nhau cho tôi biết, Cô Thắm không về nữa đâu!

D’ D’ F’ G’ G’ G’ G’ G’ A’, G’ A’ F’ D’ G’ F’

Đặt trọn niềm tin sai người…giờ này ai khóc ai cười…

D’ D’ F’ G’ F’ D’..D’ D’ G’ A’ F’ D’

Thề hẹn làm chi…để rồi bỏ đi…

C’ D’ F’ G’..A’ D’ G’ F’

Bao nhiêu kí ức 1 thời…giờ thành cay đắng 1 đời

G’ G’ F’ G’ F’ D’…D’ D’ G’ A’ A’ D’

Nhà cao xe sang, váy cưới lộng lẫy sớm tối có người đón đưa

D’ D’ F’ G’, G’ G’ F’ G’ G’ G’ F’ D’ G’ F’

Hình dung theo gió mây ngàn…ngồi ôm thương nhớ bẻ bàng

D’ D’ F’ G’ F’ D’…D’ D’ G’ A’ A’ D’

Phận đời ngang trái…giờ biết nói cùng với ai!

D’ D’ F’ G’…G’ A’ A’ D’ G’ F’

[Rap]

Một tiểu thư đài các, cô không còn là Cô Thắm xưa

Nơi đô thành tấp nập, cuộc sống cô giờ êm ấm chưa?

Sao buồn vương trên mắt, sao đôi lần khóc ướt mi

Tôi vẫn luôn dõi theo từ cái ngày cô bước đi

Cô xa nơi mái chèo bến sông nhỏ ta thường qua

Cô xa nơi đồng cỏ mái tranh nghèo cạnh vườn hoa

Ánh trăng kia còn đợi, nhưng bóng người giờ nơi đâu

Tôi chỉ biết mượn hơi men, tâm sự cùng trăng cho vơi sầu

Trên đây là Cm âm Cô Thắm Không Về Sáo Trúc Hoàng Anh . Cám ơn các bạn ủng hộ Sáo Trúc Hoàng Anh https://saotruchoanganh.com này một cách tốt nhất và hay nhất .

Chúc cả nhà vui vẻ, và chơi sáo được dễ dàng nhất, nhớ like và chia sẻ giúp tớ nha hoặc đóng góp về bản cảm âm này các bạn comment xuống bên dưới nhé.
Cảm Âm Chuẩn Nhất Cm âm Cô Thắm Không Về!

Cảm Âm

 

     

 

     

     

     

   

 

Đổi Trả Miễn Phí

Đổi trả miễn phí tất cả sản phẩm nếu không vừa ý

Money Back Guarantee

Hoàn trả 100% tiền nếu khách hàng chưa hài lòng

Tặng Kèm Khóa Học

Tặng ngay khóa học phù hợp với khách hàng khi mua sáo trúc