Buồn Thì Cứ Khóc Đi – Cảm Âm Sáo Trúc Chuẩn Nhất

5/5 - (1012 bình chọn)

Cảm âm Buồn Thì Cứ Khóc Đi Lynk Lee  Cảm Âm Sáo Trúc Hoàng Anh

Cảm Âm Chuẩn Nhất  Nốt Nhạc Sáo Trúc “Buồn Thì Cứ Khóc Đi”

Em có buồn nếu anh để lại cây viết, dòng thư cuối sau bức màn

mi2 MI RE MI RE DO DO RE MI, DO RE MI RE DO si

Nghe tiếng đàn cất lên trong không gian thật yên lặng khiến anh ngỡ ngàng

mi2 MI RE MI RE DO DO DO la DO la RE si RE si

Chợt dòng chữ ấy đã phai nhanh vì mắt ướt nhoè, sợ em không thấy rõ

sol la si DO MI RE DO si DO DO si, la si si DO RE

Anh để lại yêu thương gói trong khúc nhạc anh viết tặng nhưng em đã quên

Do2 sol la si DO MI RE DO si DO si la DO DO MI RE

 

Là gió thì gió cứ bay về trời, chỉ cần đến nơi

sol DO si DO DO si sol sol, la sol la sol

Bình yên nhẹ nhàng cùng với những áng mây bay xa xôi

mi fa mi fa sol la si DO si sol sol sol

Tình yêu mà chỉ có nói bằng lời, nói yêu suốt đời

sol DO si DO si DO sol sol, la sol la sol

Sẽ chẳng thể nào tồn tại mãi mãi

mi fa mi fa sol la DO DOsi

Mình quen rồi đấy ừ thì cứ khóc đi

mi DO si DO si DO SOL SOL RE

Mình quen rồi đấy ừ thì cứ khóc đi

mi DO si DO la DO MI MI RE

 

Sáng hôm sau, ta sẽ không gặp lại nhau nữa

mi2 RE RE, RE MI RE DO DO RE MI

Hàng cây bên hiên vẫn đứng trông theo bóng người nơi phương xa

mi DO si DO si RE DO si DO la DO DO DO

Liệu rằng em vui hơn? Liệu rằng em có còn tâm trí nhớ đến anh

sol la DO RE RE ? la la DO RE sol la si si DO si

Một lời em nói như thể là em không thấy xót xa ah

la la  RE MI RE MI la RE RE MI MI RE ..DO

Anh cũng vẫn biết những sự thật liên quan đến chúng ta mà

Do2 DO RE MI MI DO la DO DO DO DO DO si la

Quan tâm một người hơn anh, yêu thương một người hơn anh

Do2 DO la la RE RE, DO DO la la RE RE DO

Một lần đau hơn là trăm lần khóc

sol la DO RE DO RE DO MI

 

Là gió thì gió cứ bay về trời, chỉ cần đến nơi

sol DO si DO DO si sol sol, la sol la sol

Bình yên nhẹ nhàng cùng với những áng mây bay xa xôi

mi fa mi fa sol la si DO si sol sol sol

Tình yêu mà chỉ có nói bằng lời, nói yêu suốt đời

sol DO si DO si DO sol sol, la sol la sol

Sẽ chẳng thể nào tồn tại mãi mãi

mi fa mi fa sol la DO DOsi

 

Được khóc thì cứ khóc cho một lần hết nước mắt đi

sol DO si DO si DO sol sol la sol la sol

Để rồi ngày mai tỉnh giấc không vấn vương một điều gì

mi fa mi fa sol la si DO si sol sol sol

Tự nhiên lại cứ đớn đau dằn vặt, khác nào trói mình

sol DO si DO si DO sol sol, la sol la sol

Vì đâu phải khổ như thế mãi mãi

mi fa mi fa sol la DO DOsi

 

Giang tấu

Vì đâu phải khổ như thế

Vì đâu phải khổ như thế

Vì đâu phải khổ như thế

Vì đâu phải khổ như thế

 

Là gió thì gió cứ bay về trời, chỉ cần đến nơi

sol DO si DO DO si sol sol, la sol la sol

Bình yên nhẹ nhàng cùng với những áng mây bay xa xôi

mi fa mi fa sol la si DO si sol sol sol

Tình yêu mà chỉ có nói bằng lời, nói yêu suốt đời

sol DO si DO si DO sol sol, la sol la sol

Sẽ chẳng thể nào tồn tại mãi mãi

mi fa mi fa sol la DO DOsi

 

Mình quen rồi đấy ừ thì cứ khóc đi

sol DO si DO si DO MI MI RE

Mình quen rồi đấy ừ thì cứ khóc đi

mi2 FA MI FA MI FA LA LA SOL

Mình quen rồi đấy ừ thì cứ khóc đi

sol DO si DO si DO SOL SOL REMI

Mình quen rồi đấy ừ thì cứ khóc đi

sol DO si DO si DO MI MI RE

Khóc đi

Do2si la

 

Cảm Âm   Nốt Nhạc số “Buồn Thì Cứ Khóc Đi”

Em có buồn nếu anh để lại cây viết, dòng thư cuối sau bức màn

3’ 3’ 2’ 3’ 2’ 1’ 1’ 2’ 3’, 1’ 2’ 3’ 2’ 1’ 7

Nghe tiếng đàn cất lên trong không gian thật yên lặng khiến anh ngỡ ngàng

3’ 3’ 2’ 3’ 2’ 1’ 1’ 1’ 6 1’ 6 2’ 7 2’ 7

Chợt dòng chữ ấy đã phai nhanh vì mắt ướt nhoè, sợ em không thấy rõ

5 6 7 1’ 3’ 2’ 1’ 7 1’ 1’ 7, 6 7 7 1’ 2’ 

Anh để lại yêu thương gói trong khúc nhạc anh viết tặng nhưng em đã quên

1’ 5 6 7 1’ 3’ 2’ 1’ 7 1’ 7 6 1’ 1’ 3’ 2’

 

Là gió thì gió cứ bay về trời, chỉ cần đến nơi

5 1’ 7 1’ 1’ 7 5 5, 6 5 6 5

Bình yên nhẹ nhàng cùng với những áng mây bay xa xôi

3 4 3 4  5 6 7 1’ 7 5 5 5

Tình yêu mà chỉ có nói bằng lời, nói yêu suốt đời

5 1’ 7 1’ 7 1’ 5 5 , 6 5 6 5

Sẽ chẳng thể nào tồn tại mãi mãi

3 4 3 4 5 6 1’ 1’7

Mình quen rồi đấy ừ thì cứ khóc đi

3 1’ 7 1’ 7 1’ 5’ 5’ 2’

Mình quen rồi đấy ừ thì cứ khóc đi

3 1’ 7 1’ 6 1’ 3’ 3’ 2’

 

Sáng hôm sau, ta sẽ không gặp lại nhau nữa

3’ 2’ 2’, 2’ 3’ 2’ 1’ 1’ 2’ 3’

Hàng cây bên hiên vẫn đứng trông theo bóng người nơi phương xa

3 1’ 7 1’ 7 2’ 1’ 7 1’ 6 1’ 1’ 1’

Liệu rằng em vui hơn? Liệu rằng em có còn tâm trí nhớ đến anh

5 6 1’ 2’ 2’ 6 6 1’ 2’ 5 6 7 7 1’ 7

Một lời em nói như thể là em không thấy xót xa ah

6 6 2’ 3’ 2’ 3’ 6 2’ 2’ 3’ 3’ 2’..1’

Anh cũng vẫn biết những sự thật liên quan đến chúng ta mà

1’ 1’ 2’ 3’ 3’ 1’ 6 1’ 1’ 1’ 1’ 1’ 7 6

Quan tâm một người hơn anh, yêu thương một người hơn anh

1’ 1’ 6 6 2’ 2’, 1’ 1’ 6 6 2’ 2’ 1’

Một lần đau hơn là trăm lần khóc

5 6 1’ 2’ 1’ 2’ 1’ 3’

 

Là gió thì gió cứ bay về trời, chỉ cần đến nơi

5 1’ 7 1’ 1’ 7 5 5, 6 5 6 5

Bình yên nhẹ nhàng cùng với những áng mây bay xa xôi

3’ 4’ 3’ 4’ 5 6 7 1’ 7 5 5 5 

Tình yêu mà chỉ có nói bằng lời, nói yêu suốt đời

5 1’ 7 1’ 7 1’ 5 5, 6 5 6 5

Sẽ chẳng thể nào tồn tại mãi mãi

3 4 3 4 5 6 1’ 1’7

 

Được khóc thì cứ khóc cho một lần hết nước mắt đi

5 1’ 7 1’ 7 1′ 5 5, 6 5 6 5

Để rồi ngày mai tỉnh giấc không vấn vương một điều gì

3 4 3 4 5 6 7 1’ 7 5 5 5

Tự nhiên lại cứ đớn đau dằn vặt, khác nào trói mình

5 1’ 7 1’  7 1’ 5 5, 6 5 6 5

Vì đâu phải khổ như thế mãi mãi

3 4 3 4 5 6 1’ 1’7

 

Giang tấu

Vì đâu phải khổ như thế

Vì đâu phải khổ như thế

Vì đâu phải khổ như thế

Vì đâu phải khổ như thế

 

Là gió thì gió cứ bay về trời, chỉ cần đến nơi

5 1′ 7 1′ 1′ 7 5 5 6 5 6 5

Bình yên nhẹ nhàng cùng với những áng mây bay xa xôi

3 4 3 4 5 6 7 1′ 7 5 5 5

Tình yêu mà chỉ có nói bằng lời, nói yêu suốt đời

5 1′ 7 1′ 7 1′ 5 5 6 5 6 5

Sẽ chẳng thể nào tồn tại mãi mãi

3 4 3 4 5 6 1′ 1’7

 

Mình quen rồi đấy ừ thì cứ khóc đi

5 1’ 7 1’ 7 1’ 3’ 3’ 2’

Mình quen rồi đấy ừ thì cứ khóc đi

3’ 4’ 3’ 4’ 3’ 4’ 6’ 6’ 5’

Mình quen rồi đấy ừ thì cứ khóc đi

5 1’ 7 1’ 7 1’ 5’ 5’ 2’3’

Mình quen rồi đấy ừ thì cứ khóc đi

5 1’ 7 1’ 7 1’ 3’ 3’ 2’

Khóc đi

1’7 6

 

Cảm âm dạng chữ  Nốt Nhạc chữ “Buồn Thì Cứ Khóc Đi”

Em có buồn nếu anh để lại cây viết, dòng thư cuối sau bức màn

E’ E’ D’ E’ D’ C’ C’ D’ E’, C’ D’ E’ D’ C’ B

Nghe tiếng đàn cất lên trong không gian thật yên lặng khiến anh ngỡ ngàng

E’ E’ D’ E’ D’ C’ C’ C’ A C’ A D’ B D’ B

Chợt dòng chữ ấy đã phai nhanh vì mắt ướt nhoè, sợ em không thấy rõ

G A B E’ D’ C’ B C’ C’ B, A B B C’ D’

Anh để lại yêu thương gói trong khúc nhạc anh viết tặng nhưng em đã quên

C’ G A B C’ E’ D’ C’ B C’ B A C’ C’ E’ D’

 

Là gió thì gió cứ bay về trời, chỉ cần đến nơi

G C’ B C’ C’ B G G, A G A G

Bình yên nhẹ nhàng cùng với những áng mây bay xa xôi

E F E F G A C’ B G G G

Tình yêu mà chỉ có nói bằng lời, nói yêu suốt đời

G C’ B C’ B C’ G G, A G A G

Sẽ chẳng thể nào tồn tại mãi mãi

E F E F G A C’ C’B

Mình quen rồi đấy ừ thì cứ khóc đi

E C’ B C’ B C’ G’ G’ D’

Mình quen rồi đấy ừ thì cứ khóc đi

E C’ B C’ A C’ E’ E’ D’

 

Sáng hôm sau, ta sẽ không gặp lại nhau nữa

E’ D’ D’, D’ E’ D’ C’ C’ D’ E’

Hàng cây bên hiên vẫn đứng trông theo bóng người nơi phương xa

E  C’ B C’ B D’ C’ B C’ A C’ C’ C’

Liệu rằng em vui hơn? Liệu rằng em có còn tâm trí nhớ đến anh

G A C’ D’ D’ ? A A C’ D’ G A B B C’ B

Một lời em nói như thể là em không thấy xót xa ah

A A D’ E’ D’ E’ A D’ D’ E’ E’ D’ C’

Anh cũng vẫn biết những sự thật liên quan đến chúng ta mà

C’ C’ D’ E’ E’ C’ A C’ C’ C’ C’ C’ B A

Quan tâm một người hơn anh, yêu thương một người hơn anh

C’ C’ A A D’ D’, C’ C’ A A D’ D’ C’

Một lần đau hơn là trăm lần khóc

G A C’ D’ C’ D’ C’ E’

 

Là gió thì gió cứ bay về trời, chỉ cần đến nơi

G C’ B C’ C’ B G G, A G A G

Bình yên nhẹ nhàng cùng với những áng mây bay xa xôi

E F E F G A B C’ B G G G

Tình yêu mà chỉ có nói bằng lời, nói yêu suốt đời

G C’ B C’ B C’ G G, A G A G

Sẽ chẳng thể nào tồn tại mãi mãi

E F E F G A C’ C’B

 

Được khóc thì cứ khóc cho một lần hết nước mắt đi

G C’ B C’ B C’ G G A G A G

Để rồi ngày mai tỉnh giấc không vấn vương một điều gì

E F E F G A B C’ B G G G

Tự nhiên lại cứ đớn đau dằn vặt, khác nào trói mình

G C’ B C’ B C’ G G, A G A G

Vì đâu phải khổ như thế mãi mãi

E F E F G A C’ C’B

 

Giang tấu

Vì đâu phải khổ như thế

Vì đâu phải khổ như thế

Vì đâu phải khổ như thế

Vì đâu phải khổ như thế

 

Là gió thì gió cứ bay về trời, chỉ cần đến nơi

G C’ B C’ C’ B G G, A G A G

Bình yên nhẹ nhàng cùng với những áng mây bay xa xôi

E F E F G A B C’ B G G G

Tình yêu mà chỉ có nói bằng lời, nói yêu suốt đời

G C’ B C’ B C’ G G, A G A G

Sẽ chẳng thể nào tồn tại mãi mãi

E F E F G A C’ C’B

 

Mình quen rồi đấy ừ thì cứ khóc đi

G C’ B C’ B C’ E’ E’ D’

Mình quen rồi đấy ừ thì cứ khóc đi

E’ F’ E’ F’ E’ F’ A’ A’ G’

Mình quen rồi đấy ừ thì cứ khóc đi

G C’ B C’ B C’ G’ G’ D’E’

Mình quen rồi đấy ừ thì cứ khóc đi

G C’ B C’ B C’ E’ E’ D’

Khóc đi

C’B A

Trên đây là Cm âm Buồn Thì Cứ Khóc Đi Sáo Trúc Hoàng Anh . Cám ơn các bạn ủng hộ Sáo Trúc Hoàng Anh https://saotruchoanganh.com này một cách tốt nhất và hay nhất .

Chúc cả nhà vui vẻ, và chơi sáo được dễ dàng nhất, nhớ like và chia sẻ giúp tớ nha hoặc đóng góp về bản cảm âm này các bạn comment xuống bên dưới nhé.
Cảm Âm Chuẩn Nhất Cm âm Buồn Thì Cứ Khóc Đi!

Cảm Âm

 

    

 

     

     

     

   

 

Đổi Trả Miễn Phí

Đổi trả miễn phí tất cả sản phẩm nếu không vừa ý

Money Back Guarantee

Hoàn trả 100% tiền nếu khách hàng chưa hài lòng

Tặng Kèm Khóa Học

Tặng ngay khóa học phù hợp với khách hàng khi mua sáo trúc