Sống Xa Anh Chẳng Dễ Dàng – Cảm Âm Sáo Trúc Chuẩn Nhất

Cảm Âm Sống Xa Anh Chẳng Dễ Dàng (Bảo Anh) Sáo Trúc Hoàng Anh Hay Nhất

Cảm âm Sáo Trúc Nốt Nhạc Sáo Trúc “Sống Xa Anh Chẳng Dễ Dàng Bảo Anh”

Nhìn vào hư không ngước vô định vào xa xăm
la la re2mi2 mi2 re2 do2 si2 si2 re2mi2 mi2
Thở dài tiếc nuối biết bao ân hận với một người
la la re2mi2 mi2 re2 do2 si la si la sol
Nặng lời nhau đau vỡ trái tim người tổn thương đi rồi
la la re2mi2 mi2 sol2 sol2 mi2 re2 mi2 sol2 sol2 mi2
Nhận ra phải sống xa anh chẳng dễ dàng chẳng dễ dàng
re2 mi2 sol2 la2 sol2 sol2 re2 fa2sol2 mi2 si do2 la

Ong đã biết cần hoa lấy mật
fa2 mi2 fa2 mi2 fa2 sol2 re2
Biết đợi nắng, sưởi ấm mỗi ngày
mi2 re2 mi2 re2 mi2 sol2 do2
Em giờ không trẻ con như trước
re2 do2 re2 do2 re2 mi2 fa2
sẽ không để lạc nhau dù một bước
mi2 re2 mi2 re2 mi2 mi2 la2 si2

[Đoạn Kết ]

Nếu quá khứ có trở lại
re2mi2 mi2 mi2 re2mi2 mi2 mi2
Hứa với anh sẽ chẳng còn sự khờ dại và
do3 si2 la2 re2 mi2 mi2 re2mi2 mi2 mi2 mi2
Sẽ yêu anh êm đềm vững chãi
do3 si2 la2 re2 do2 sol2la2 la2
Gió thôi gợn sóng trả lại mặt hồ yên ả
la2 sol2 sol2 la2 sol2 sol2 re2 mi2 sol2 mi2

Có những nỗi nhớ lấn át
re2mi2 mi2 mi2 re2mi2 mi2 mi2
Chẳng biết vui bao giờ để nở nụ cười buồn
do3 si2 la2 re2 mi2 mi2 re2mi2 mi2 mi2 mi2
Trái tim em bây giờ chẳng khác,
do3 si2 la2 re2 do2 sol2la2 la2
Có cả thế giới nhưng trong lòng lại chơi vơi
la2 sol2 sol2 la2 sol2 sol2 re2 mi2 sol2 sol2
Vì anh chính là cả cuộc đời
la2 si2 do3 si2 la2 sol2 la2

[Điệp Khúc]

Từ lâu tôi nghĩ rằng bao ngốc nghếch
la do2 re2 mi2 la do2 re2 mi2
chịu đựng vì yêu ai cũng trải qua
la do2 re2 mi2 mi2 mi2 fa2 re2
Người yêu dỗi hờn hay trách móc là quan tâm đến ta
si do2 re2 sol2 si do2 re2 sol2 si do2 re2 do2
Chẳng hiểu sao hai đứa cứ xa dần
mi2 sol2 la2 la2 do3 la2 sol2 mi2
Thương nhưng vẫn không sao lại gần nữa
la2 la2 do3 la2 sol2 re2 mi2 re3do3si2

Nhắm mắt nhớ phút đắm đuối
re2mi2 mi2 mi2 re2mi2 mi2 mi2
Lúc đôi môi anh thì thầm gọi nhẹ “babe”
do3 si2 la2 re2 mi2 mi2 re2mi2 mi2 mi2 mi2
Thắm thiết hôn từ sau
do3 si2 la2 sol2 la2
Có những cảm giác ám ảnh chẳng thề phai màu
sol2 sol2 sol2 la2 sol2 sol2 re2 mi2 sol2 mi2

Nhưng không ta đã kết thúc
re2mi2 mi2 re2mi2 mi2 re2mi2 mi2
Chẳng thể nói ra lời thật lòng muộn màng để nói câu
do3 si2 la2 sol2 re2mi2 mi2 re2mi2 mi2 mi2 do3 si2 la2
Em xin lỗi
sol2 sol2 la2
Buông xuôi quá khứ chấp nhận vùi bao nhớ thương
sol2 sol2 sol2 la2 sol2 sol2 re2 mi2 sol2 mi2
Dù ngọt đắng cũng chỉ vì anh
la2 si2 do3 si2 la2 sol2 la2

 

Cảm âm số Nốt Nhạc số “Sống Xa Anh Chẳng Dễ Dàng Bảo Anh”

Nhìn vào hư không ngước vô định vào xa xăm
6 6 2’ 3’ 3’ 2’ 1’ 7’ 7’ 2’ 3’ 3’
Thở dài tiếc nuối biết bao ân hận với một người
6 6 2’ 3’ 3’ 2’ 1’ 7 6 7 6 5
Nặng lời nhau đau vỡ trái tim người tổn thương đi rồi
6 6 2’3’ 3’ 5’ 5’ 3’ 2′ 3′ 5’ 5’ 3’

Nhận ra phải sống xa anh chẳng dễ dàng chẳng dễ dàng

2’ 3’ 5’ 6’ 5’ 5’ 2’ 4’5’ 3’ 7 1’ 6’

Ong đã biết cần hoa lấy mật
4’ 3’ 4’ 3’ 4’ 5’ 2’
Biết đợi nắng, sưởi ấm mỗi ngày
3’ 2’ 3’ 2’ 3’ 5’ 1’
Em giờ không trẻ con như trước
2’ 1’ 2’ 1’ 2’ 3’ 4’
sẽ không để lạc nhau dù một bước

3’ 2’ 3’ 2’ 3’ 3’ 6’ 7’

[Đoạn Kết ]

Nếu quá khứ có trở lại
2’ 3’ 3’ 3’ 2’ 3’ 3’ 3’
Hứa với anh sẽ chẳng còn sự khờ dại và
1’’ 7’ 6’ 2’ 3’ 3’ 2’ 3’ 3’ 3’ 3’
Sẽ yêu anh êm đềm vững chãi
1’’ 7’ 6’ 2’ 1’ 5’6’ 6’
Gió thôi gợn sóng trả lại mặt hồ yên ả

6’ 5’ 5’ 6’5’ 5’ 2’ 3’ 5’ 3’

Có những nỗi nhớ lấn át
2’3’ 3’ 3’ 2’3’ 3’ 3’
Chẳng biết vui bao giờ để nở nụ cười buồn
1’’ 7’ 6’ 2’ 3’ 3’ 2’3’ 3’ 3’ 3’
Trái tim em bây giờ chẳng khác,
1’’ 7’ 6’ 2’ 1’ 5’6’ 6’
Có cả thế giới nhưng trong lòng lại chơi vơi
6’ 5’ 5’ 6’ 5’ 5’ 2’ 3’ 5’ 5’
Vì anh chính là cả cuộc đời

6’ 7’ 1’’ 7’ 6’ 5’ 6’

[Điệp Khúc]

Từ lâu tôi nghĩ rằng bao ngốc nghếch
6 1’ 2’ 3’ 6 1’ 2’ 3’

chịu đựng vì yêu ai cũng trải qua
6 1’ 2’ 3’ 3’ 3’ 4’ 2’
Người yêu dỗi hờn hay trách móc là quan tâm đến ta
7 1’ 2’ 5’ 7 1’ 2’ 5’ 7 1’ 2’ 1’
Chẳng hiểu sao hai đứa cứ xa dần
3’ 5’ 6’ 6’ 1’’ 6’ 5’ 3’
Thương nhưng vẫn không sao lại gần nữa

6’ 6’ 1’’ 6’ 5’ 2’ 3’ 2’’1’’7’

Nhắm mắt nhớ phút đắm đuối
2’ 3’ 3’ 3’ 2’ 3’ 3’ 3’
Lúc đôi môi anh thì thầm gọi nhẹ “babe”
1’’ 7’ 6’ 2’ 3’ 3’ 2’3’ 3’ 3’ 3’
Thắm thiết hôn từ sau
1’’ 7’ 6’ 5’ 6’
Có những cảm giác ám ảnh chẳng thề phai màu

5’ 5’ 5’ 6’ 5’ 5’ 2’ 3’ 5’ 3’

Nhưng không ta đã kết thúc
2’3’ 3’ 2’3’ 3’ 2’3’ 3’
Chẳng thể nói ra lời thật lòng muộn màng để nói câu
1″ 7’ 6’ 5’ 2’3’ 3’ 2’3’ 3’ 3’ 1’’ 7’ 6’

Em xin lỗi
5’ 5’ 6’
Buông xuôi quá khứ chấp nhận vùi bao nhớ thương
5’ 5’ 5’ 6’ 5’ 5’ 2’ 3’ 5’ 3’
Dù ngọt đắng cũng chỉ vì anh

6’ 7’ 1’’ 7’ 6’ 5’ 6’

 

Cảm âm chữ  Nốt Nhạc chữ “Sống Xa Anh Chẳng Dễ Dàng Bảo Anh”

Nhìn vào hư không ngước vô định vào xa xăm
A A D’E’ E’ D’ C’ B’ B’ D’E’ E’
Thở dài tiếc nuối biết bao ân hận với một người
A A D’E’ E’ D’ C’ B A B A G
Nặng lời nhau đau vỡ trái tim người tổn thương đi rồi
A A D’E’ E’ G’ G’ E’ D’ E’ G’ G’ E’
Nhận ra phải sống xa anh chẳng dễ dàng chẳng dễ dàng
D’ E’ G’ A’ G’ G’ D’ F’G’ E’ B C’ A

Ong đã biết cần hoa lấy mật
F’ E’ F’ E’ F’ G’ D’
Biết đợi nắng, sưởi ấm mỗi ngày
E’ D’ E’ D’ E’ G’ C’
Em giờ không trẻ con như trước
D’ C’ D’ C’ D’ E’ F’
sẽ không để lạc nhau dù một bước
E’ D’ E’ D’ E’ E’ A’ B’

[Đoạn Kết ]

Nếu quá khứ có trở lại
D’E’ E’ E’ D’E’ E’ E’
Hứa với anh sẽ chẳng còn sự khờ dại và
C’’ B’ A’ D’ E’ E’ D’E’ E’ E’ E’
Sẽ yêu anh êm đềm vững chãi
C’’ B’ A’ D’ C’ G’A’ A’
Gió thôi gợn sóng trả lại mặt hồ yên ả
A’ G’ G’ A’ G’ G’ D’ E’ G’ E’

Có những nỗi nhớ lấn át
D’E’ E’ E’ D’E’ E’ E’
Chẳng biết vui bao giờ để nở nụ cười buồn
C’’ B’ A’ D’ E’ E’ D’E’ E’ E’ E’
Trái tim em bây giờ chẳng khác,
C’’ B’ A’ D’ C’ G’A’ A’
Có cả thế giới nhưng trong lòng lại chơi vơi
A’ G’ G’ A’ G’ G’ D’ E’ G’ G’ 
Vì anh chính là cả cuộc đời
A’ B’ C’’ B’ A’ G’ A’

[Điệp Khúc]

Từ lâu tôi nghĩ rằng bao ngốc nghếch
A C’ D’ E’ A C’ D’ E’
chịu đựng vì yêu ai cũng trải qua
A C’ D’ E’ E’ E’ F’ D’
Người yêu dỗi hờn hay trách móc là quan tâm đến ta
B C’ D’ G’ B C’ D’ G’ B C’ D’ C’
Chẳng hiểu sao hai đứa cứ xa dần
E’ G’ A’ A’ C’’ A’ G’ E’
Thương nhưng vẫn không sao lại gần nữa
A’ A’ C’’ A’ G’ D’ E’ D’’C’’B’

Nhắm mắt nhớ phút đắm đuối
D’E’ E’ E’ D’E’ E’ E’
Lúc đôi môi anh thì thầm gọi nhẹ “babe”
C’’ B’ A’ D’ E’ E’ D’E’ E’ E’ E’
Thắm thiết hôn từ sau
C’’ B’ A’ G’ A’
Có những cảm giác ám ảnh chẳng thề phai màu
G’ G’ G’ A’ G’ G’ D’ E’ G’ E’

Nhưng không ta đã kết thúc
D’E’ E’ D’E’ E’ D’E’ E’
Chẳng thể nói ra lời thật lòng muộn màng để nói câu
C’’ B’ A’ G’ D’E’ E’ D’E’ E’ E’ C’’ B’ A’
Em xin lỗi
G’ G’ A’
Buông xuôi quá khứ chấp nhận vùi bao nhớ thương
G’ G’ G’ A’ G’ G’ D’ E’ G’ E’
Dù ngọt đắng cũng chỉ vì anh
A’ B’ C’’ B’ A’ G’ A’

Trên đây là Cm âm Sống Xa Anh Chẳng Dễ Dàng Sáo Trúc Hoàng Anh . Cám ơn các bạn ủng hộ Sáo Trúc Hoàng Anh https://saotruchoanganh.com này một cách tốt nhất và hay nhất .

Chúc cả nhà vui vẻ, và chơi sáo được dễ dàng nhất, nhớ like và chia sẻ giúp tớ nha hoặc đóng góp về bản cảm âm này các bạn comment xuống bên dưới nhé.
Cảm Âm Chuẩn Nhất Cm âm Sống Xa Anh Chẳng Dễ Dàng!

Cảm Âm

 

     

 

     

     

     

   

 

Đổi Trả Miễn Phí

Đổi trả miễn phí tất cả sản phẩm nếu không vừa ý

Money Back Guarantee

Hoàn trả 100% tiền nếu khách hàng chưa hài lòng

Tặng Kèm Khóa Học

Tặng ngay khóa học phù hợp với khách hàng khi mua sáo trúc