Có Chàng Trai Viết Lên Cây – Cảm Âm Sáo Trúc Chuẩn Nhất

Cảm Âm Có Chàng Trai Viết Lên Cây (Phan Mạnh Quỳnh) Sáo Trúc Hoàng Anh Hay Nhất

Cảm âm Có Chàng Trai Viết Lên Cây Phan Mạnh Quỳnh

Cảm Âm Có Chàng Trai Viết Lên Cây Nốt Nhạc Chữ

 

Cảm Âm Chuẩn Nhất Nốt Nhạc Sáo Trúc “Có Chàng trai viết lên cây”

Có chàng trai viết lên cây

la1 Son1 la1 do2 la1 la1

Lời yêu thương cô gái ấy.

Son1 la1 la1 la1 do2 do2

Mối tình như gió như mây,

la1 Son1 la1 do2 la1 la1

Nhiều năm trôi qua vẫn thấy

Son1 la1 la1 la1 do2 do2

Giống như bức tranh vẽ bằng dịu êm ngày thơ

la1 Son1 la1 Son1 la1 re1 re1 fa1 re1 Son1 re1

Có khi trong tiềm thức ngỡ là mơ.

la1 Son1 la1 Son1 la1 la1 re1 fa1

Câu chuyện đã rất xa xôi,

la1 Son1 la1 do2 la1 la1

Niềm riêng không ai biết tới,

Son1 la1 la1 la1 do2 do2

Hai người sống ở hai nơi,

la1 Son1 la1 do2 la1 la1

Từ lâu không đi sát lối.

Son1 la1 la1 la1 do2 do2

Chỉ thương có người vẫn hoài gìn giữ nhiều luyến lưu….

la1 Son1 la1 Son1 la1 re1 re1 fa1 re1 Son1re1

mỗi khi nhớ đôi mắt biếc…như Thời chưa biết buồn đau.

la1 Son1 la1 Son1 la1 do2 Son1 fa1 Son1 la1 re1 fa1

[ĐK]

Ngày cô ấy đi theo chân mẹ cha,

do2 mi2 Son2 fa2 fa2 fa2 mi2 fa2

Chàng trai bơ vơ từ xa trong tim hụt hẫng như mất một thứ gì,

do2 fa2 fa2 fa2 mi2 fa2 fa2 fa2 do2 Son2 mi2 mi2 re2 mi2 si1

Không ai hiểu thấu vì, tình yêu những đứa trẻ con thì,

mi2 mi2 re2 mi2 do2, la1 re2 fa2 fa2 la1 fa2 re2

vu vơ nhanh qua đâu nghĩ gieo Tương tư đến dài như thế.

fa2 fa2 fa2 fa2 fa2 Son2 do2 do2 do2 do2 sib1 do2 re2

Đời muôn ngả mang số kiếp đổi thay,

do2 mi2 Son2 fa2 fa2 fa2 mi2 fa2

Rồi khi tình cờ gặp lại hai thân phận khác dẫu tên người vẫn vậy,

do2 fa2 fa2 fa2 fa2 fa2 Son2 Son2 fa2 la2 mi2 mi2 re2 mi2 la1

Có một người vẫn vậy.

mi2 mi2 re2 mi2 do2

Thì ra xa nhau là mất thôi,

si1 re2 Son2 Son2 la1 fa2 re2

Tay không chung đôi chỉ giấc mơ vẫn còn bồi hồi trọn đời…

fa2 fa2 fa2 fa2 fa2 Son2 do2 do2 do2 si1 si1 fa1 fa1

[Đoạn 2]

Có chàng trai lúc xuân xanh,

la1 Son1 la1 do2 la1 la1

Ngược xuôi bon chen đất khách,

Son1 la1 la1 la1 do2 do2

Mối tình cứ thế phai nhanh,

la1 Son1 la1 do2 la1 la1

Dường như thôi không nghĩ đến.

Son1 la1 la1 la1 do2 do2

Ít lâu có cô gái làm dịu êm hồn đã khô,

la1 Son1 la1 Son1 la1 re1 re1 fa1 re1 Son1re1

Dẫu không có đôi mắt giống mùa thu

la1 Son1 la1 Son1 la1 la1 re1 fa1

Câu chuyện đáng lẽ xa xôi,

la1 Son1 la1 do2 la1 la1

Niềm riêng không ai nhắc tới,

Son1 la1 la1 la1 do2 do2

Nhưng rồi ngăn cách xa khơi,

la1 Son1 la1 do2 la1 la1

Một hôm cơn mưa dẫn lối.

Son1 la1 la1 la1 do2 do2

Thấy cô gái năm ấy khiến thổn thức như lúc đầu,

la1 Son1 la1 Son1 la1 re2 la1 do2 la1 do2 fa1 re1

Vẫn nơi đó đôi mắt biếc nhưng giờ đã biết buồn đau.

la1 Son1 la1 Son1 la1 do2 Son1 fa1 Son1 la1 re1 fa1

[ĐK]

Ngày cô ấy đi theo chân mẹ cha,

do2 mi2 Son2 fa2 fa2 fa2 mi2 fa2

Chàng trai bơ vơ từ xa trong tim hụt hẫng như mất một thứ gì,

do2 fa2 fa2 fa2 mi2 fa2 fa2 fa2 do2 Son2 mi2 mi2 re2 mi2 si1

Không ai hiểu thấu vì, tình yêu những đứa trẻ con thì,

mi2 mi2 re2 mi2 do2, la1 re2 fa2 fa2 la1 fa2 re2

vu vơ nhanh qua đâu nghĩ gieo Tương tư đến dài như thế.

FA2 FA2 FA2 FA2 FA2 SON2 ĐÔ2 ĐÔ2 ĐÔ2 ĐÔ2 si1 ĐÔ2 RÊ2

Đời muôn ngả mang số kiếp đổi thay,

do2 mi2 Son2 fa2 fa2 fa2 mi2 fa2

Rồi khi tình cờ gặp lại hai thân phận khác dẫu tên người vẫn vậy,

do2 fa2 fa2 fa2 fa2 fa2 Son2 Son2 fa2 la2 mi2 mi2 re2 mi2 la1

Có một người vẫn vậy.

mi2 mi2 re2 mi2 do2

Thì ra xa nhau là mất thôi,

si1 re2 Son2 Son2 la1 fa2 re2

Tay không chung đôi chỉ giấc mơ vẫn còn bồi hồi trọn đời…

fa2 fa2 fa2 fa2 fa2 Son2 do2 do2 do2 si1 si1 fa1 fa1

Có chàng trai viết lên cây

la1 Son1 la1 do2 la1 la1

Lời yêu thương cô gái ấy.

Son1 la1 la1 la1 do2 do2

Có chàng trai viết lên cây

la1 Son1 la1 do2 la1 la1

Lời yêu thương cô gái ấy.

Son1 la1 la1 la1 do2 do2

 

 

Cảm Âm   Nốt Nhạc số “Có Chàng trai viết lên cây”

Có chàng trai viết lên cây

6 5 6 1’ 6 6

Lời yêu thương cô gái ấy.

5 6 6 6 1’ 1’

Mối tình như gió như mây,

6 5 6 1’ 6 6

Nhiều năm trôi qua vẫn thấy

5 6 6 6 1’ 1’

Giống như bức tranh vẽ bằng dịu êm ngày thơ

6 5 6 5 6 2 2 4 2 5 2

Có khi trong tiềm thức ngỡ là mơ.

6 5 6  5 6 6 2 4

Câu chuyện đã rất xa xôi,

6 5 6 1’ 6 6

Niềm riêng không ai biết tới,

5 6 6 6 1’ 1’

Hai người sống ở hai nơi,

6 5 6 1’ 6 6

Từ lâu không đi sát lối.

5 6 6 6 1’ 1’

Chỉ thương có người vẫn hoài gìn giữ nhiều luyến lưu….

6 5 6 5 6 2 2 4 2 5 2

mỗi khi nhớ đôi mắt biếc…như Thời chưa biết buồn đau.

6 5 6 5 6 1’ 5 4 5 6 2 4

[ĐK]

Ngày cô ấy đi theo chân mẹ cha,

1’ 3’ 5’ 4’ 4’ 4’ 3’ 4’

Chàng trai bơ vơ từ xa trong tim hụt hẫng như mất một thứ gì,

1’ 4’ 4’ 4’ 3’ 4’ 4’ 4’ 1’ 5’ 3’ 3’ 2’ 3’ 7

Không ai hiểu thấu vì, tình yêu những đứa trẻ con thì,

3’ 3’ 2’ 3’ 1’, 6 2’ 4’ 4’ 6 4’ 2’

vu vơ nhanh qua đâu nghĩ gieo Tương tư đến dài như thế.

4’ 4’ 4’ 4’ 4’ 5’ 1’ 1’ 1’ 1’ 7 1’ 2’

Đời muôn ngả mang số kiếp đổi thay,

1’ 3’ 5’ 4’ 4’ 4’ 3’ 4’

Rồi khi tình cờ gặp lại hai thân phận khác dẫu tên người vẫn vậy,

1’ 4’ 4’ 4’ 4’ 4’ 5’ 5’ 4’ 6’ 3’ 3’ 2’ 3’ 6

Có một người vẫn vậy.

3’ 3’ 2’ 3’ 1’

Thì ra xa nhau là mất thôi,

7 2’ 5’ 5’ 6 4’ 2’

Tay không chung đôi chỉ giấc mơ vẫn còn bồi hồi trọn đời…

4’ 4’ 4’ 4’ 4’ 5’ 1’ 1’ 1’ 7 7 4 4

[Đoạn 2]

Có chàng trai lúc xuân xanh,

6 5 6 1’ 6 6

Ngược xuôi bon chen đất khách,

5 6 6 6 1’ 1’

Mối tình cứ thế phai nhanh,

6 5 6 1’ 6 6

Dường như thôi không nghĩ đến.

5 6 6 6 1’ 1’

Ít lâu có cô gái làm dịu êm hồn đã khô,

6 5 6 5 6 2 2 4 2 5 2

Dẫu không có đôi mắt giống mùa thu

6 5 6 5 6 6 2 4

Câu chuyện đáng lẽ xa xôi,

6 5 6 1’ 6 6

Niềm riêng không ai nhắc tới,

5 6 6 6 1’ 1’

Nhưng rồi ngăn cách xa khơi,

6 5 6 1’ 6 6

Một hôm cơn mưa dẫn lối.

5 6 6 6 1’ 1’

Thấy cô gái năm ấy khiến thổn thức như lúc đầu,

6 5 6 5 6 2 6 1’ 6 1’ 4 2

Vẫn nơi đó đôi mắt biếc nhưng giờ đã biết buồn đau.

6 5 6 5 6 1’ 5 4 5 6 2 4

[ĐK]

Ngày cô ấy đi theo chân mẹ cha,

1’ 3’ 5’ 4’ 4’ 4’ 3’ 4’

Chàng trai bơ vơ từ xa trong tim hụt hẫng như mất một thứ gì,

1’ 4’ 4’ 4’  3’ 4’ 4’ 4’ 1’ 5’ 3’ 3’ 2’ 3’ 7

Không ai hiểu thấu vì, tình yêu những đứa trẻ con thì,

3’ 3’ 2’ 3’ 1’, 6 2’ 4’ 4’ 6 4’ 2’

vu vơ nhanh qua đâu nghĩ gieo Tương tư đến dài như thế.

4’ 4’ 4’ 4’ 4’ 5’ 1’ 1’ 1’ 1’ 7 1’ 2’

Đời muôn ngả mang số kiếp đổi thay,

1’ 3’ 5’ 4’ 4’ 3’ 4’

Rồi khi tình cờ gặp lại hai thân phận khác dẫu tên người vẫn vậy,

1’ 4’ 4’ 4’ 4’ 4’ 5’ 5’ 4’ 6’ 3’ 3’ 2’ 3’ 6

Có một người vẫn vậy.

3’ 3’ 2’ 3’ 1’

Thì ra xa nhau là mất thôi,

7 2’ 5’ 5’ 6 4’ 2’

Tay không chung đôi chỉ giấc mơ vẫn còn bồi hồi trọn đời…

4’ 4’ 4’ 4’ 4’ 5’ 1’ 1’ 1’ 7 7 4 4

Có chàng trai viết lên cây

6 5 6 1’ 6 6

Lời yêu thương cô gái ấy.

5 6 6 6 1’ 1’

Có chàng trai viết lên cây

6 5 6 1’ 6 6

Lời yêu thương cô gái ấy.

5 6 6 6 1’ 1’

Trên đây là Cm âm Có Chàng Trai Viết Lên Cây Sáo Trúc Hoàng Anh . Cám ơn các bạn ủng hộ Sáo Trúc Hoàng Anh https://saotruchoanganh.com nha

Chúc cả nhà vui vẻ, và chơi sáo được dễ dàng nhất, nhớ like và chia sẻ giúp tớ nha hoặc đóng góp về bản cảm âm này các bạn comment xuống bên dưới nhé.
Cảm Âm Chuẩn Nhất Cm âm Có Chàng Trai Viết Lên Cây!

Cảm Âm

 

    

 

     

     

     

   

 

Đổi Trả Miễn Phí

Đổi trả miễn phí tất cả sản phẩm nếu không vừa ý

Money Back Guarantee

Hoàn trả 100% tiền nếu khách hàng chưa hài lòng

Tặng Kèm Khóa Học

Tặng ngay khóa học phù hợp với khách hàng khi mua sáo trúc