Bản Tình Ca Mùa Đông – Cảm Âm Sáo Trúc Chuẩn Nhất

Cảm Âm Bản Tình Ca Mùa dong Sáo Trúc Hoàng Anh Hay Nhất

Cảm Âm Chuẩn Nhất Nốt Nhạc Sáo Trúc “Bản Tình Ca Mùa dong”

la si DO DO DO DO DO DO RE
Còn lại đây bao yêu thương bao nhung nhớ

sol la si si si si si DO la
Còn lại đây bao cô đơn, xót xa

fa sol la la la la sol sol si si mi
Còn lại ta như chơi vơi, mang bao kỷ niệm với nỗi buồn

sol MI FA SOL MI DO
Mùa thu không có lá rơi

la si DO DO DO RE RE FA MI
Còn mình ta như chơi vơi nghe con tim ta nát tan

Re2 MI FA FA FA MI RE DO si
Tình yêu đó mãi mãi không quay trở lại

siDORE MI FA MI FA MI RE DO si la
Và em như cánh chim vút bay mãi nơi phương nào

la si DO RE RE RE si si la sol sol la si DORE DO DO RE MI
Chỉ còn mùa đông vây quanh ta hát với ta rằng bản tình ca nghe ôi sao buốt giá

 

Re2 MI FA FA FA MI RE DO si
Tình yêu đó mãi mãi không quay trở lại

siDo2Re2 mi2 fa2 mi2 fa2 mi2 Re2 Do2 si la
Và em như cánh chim vút bay mãi nơi phương nào

la si Do2 Re2 Re2 Re2 Re2 si si la sol sol la si si si si Do2 solla
Chỉ còn mùa đông vây quanh ta hát với ta rằng bản tình ca, nghe ôi sao xót xa

mi2 Re2 Re2 Do2 Re2 sol..sol2 fa2 fa2 Re2 Re2
Nói đi em người ơi dù…đã xa nhau thật rồi

si Do2 Re2 Re2 Re2 Re2 mi2 mi2 mi2 mi2 fa2 mi
dù cho em không yêu tôi, cho con tim tôi nát tan…….

 

Re2 mi2 fa2 fa2 fa2 mi2 Re2 Do2 si
Tình yêu đó mãi mãi không quay trở lại

siDo2Re2 mi2 fa2 mi2 fa2 mi2 Re2 Do2 si la
Và em như cánh chim vút bay mãi nơi phương nào

la si Do2 Re2 Re2 Re2 si si la sol sol la si Do2Re2 Do2 Do2 Re2 mi2
Chỉ còn mùa Dong vây quanh ta hát với ta rằng bản tình ca nghe ôi sao buốt giá

Re2 mi2 fa2 fa2 fa2 mi2 Re2 Do2 si
Tình yêu đó mãi mãi không quay trở lại

siDo2Re2 mi2 fa2 mi2 fa2 mi2 Re2 Do2 si la
Và em như cánh chim vút bay mãi nơi phương nào

la si Do2 Re2 Re2 Re2 Re2 si si la sol sol la si si si si Do2 solla
Chỉ còn mùa Dong vây quanh ta hát với ta rằng bản tình ca, nghe ôi sao xót xa

 

Cảm Âm   Nốt Nhạc số “Bản Tình Ca Mùa dong”

6 7 1’ 1’ 1’ 1’ 1’ 1’ 2’
Còn lại đây bao yêu thương bao nhung nhớ

5 6 7 7 7 7 7 1’ 6
Còn lại đây bao cô đơn, xót xa

4 5 6 6 6 6 5 5 7 7 3
Còn lại ta như chơi vơi, mang bao kỷ niệm với nỗi buồn

5 3’4’ 5’ 3’ 1’
Mùa thu không có lá rơi

6 7 1’ 1’ 1’ 2’ 2’ 4’ 3’
Còn mình ta như chơi vơi nghe con tim ta nát tan

2’ 3’ 4’ 4’ 4’ 3’ 2’ 1’ 7
Tình yêu đó mãi mãi không quay trở lại

71’2’ 3’ 4’ 3’ 4’ 3’ 2’ 1’ 7 6
Và em như cánh chim vút bay mãi nơi phương nào

6 7 1’ 2’ 2’ 2’ 7 7 6 5 5 6 7 1’2’ 1’ 1’ 2’ 3’

Chỉ còn mùa đông vây quanh ta hát với ta rằng bản tình ca nghe ôi sao buốt giá

 

2’ 3’ 4’ 4’ 4’ 3’ 2’ 1’ 7
Tình yêu đó mãi mãi không quay trở lại

71’2’ 3’ 4’ 3’ 4’ 3’ 2’ 1’ 7 6
Và em như cánh chim vút bay mãi nơi phương nào

7 6 1’ 2’ 2’ 2’ 2’ 7 7 6 5 5 6 7 7 7 7 1’ 56
Chỉ còn mùa đông vây quanh ta hát với ta rằng bản tình ca, nghe ôi sao xót xa

3’ 2’ 2’ 1’ 2’ 5..5’ 4’ 4’ 2’ 2’
Nói đi em người ơi dù…đã xa nhau thật rồi

7 1’ 2’ 2’ 2’ 2’ 3’ 3’ 3’ 3’ 4’ 3
dù cho em không yêu tôi, cho con tim tôi nát tan…….

 

2’ 3’ 4’ 4’ 4’ 3’ 2’ 1’ 7
Tình yêu đó mãi mãi không quay trở lại

71’2’ 3’ 4’ 3’ 4’ 3’ 2’ 1’ 7 6
Và em như cánh chim vút bay mãi nơi phương nào

6 7 1’ 2’ 2’ 2’ 7 7 6 5 5 6 7 1’2’ 1’ 1’ 2’ 3’
Chỉ còn mùa Dong vây quanh ta hát với ta rằng bản tình ca nghe ôi sao buốt giá

2’ 3’ 4’ 4’ 4’ 3’ 2’ 1’ 7
Tình yêu đó mãi mãi không quay trở lại

71’2’ 3’ 4’ 3’ 4’ 3’ 2’ 1’ 7 6
Và em như cánh chim vút bay mãi nơi phương nào

6 7 1’ 2’ 2’ 2’ 2’ 7 7 6 5 5 6 7 7 7 7 1’ 56
Chỉ còn mùa Dong vây quanh ta hát với ta rằng bản tình ca, nghe ôi sao xót xa

 

Cảm âm dạng chữ  Nốt Nhạc chữ “Bản Tình Ca Mùa dong”

A B C’ C’ C’ C’ C’ C’ D’
Còn lại đây bao yêu thương bao nhung nhớ

G A B B B B B C’ A
Còn lại đây bao cô đơn, xót xa

F G A A A A G G B B E
Còn lại ta như chơi vơi, mang bao kỷ niệm với nỗi buồn

G E’ F’ G’ E’ C’
Mùa thu không có lá rơi

A B C’ C’ C’ D’ D’ F’ E’
Còn mình ta như chơi vơi nghe con tim ta nát tan

D’ E’ F’ F’ F’ E’ D’ C’ B
Tình yêu đó mãi mãi không quay trở lại

BC’D’ E’ F’ E’ F’ E’ D’ C’ B A
Và em như cánh chim vút bay mãi nơi phương nào

A B C’ D’ D’ B B A G G A B C’D’ C’ C’ D’ E’
Chỉ còn mùa đông vây quanh ta hát với ta rằng bản tình ca nghe ôi sao buốt giá

 

D’ E’ F’ F’ F’ E’ D’ C’ B
Tình yêu đó mãi mãi không quay trở lại

BC’D’ E’ F’ E’ F’ E’ D’ C’ B A
Và em như cánh chim vút bay mãi nơi phương nào

A B C’ D’ D’ D’ D’ B B A G G A B B B B C’ GA
Chỉ còn mùa đông vây quanh ta hát với ta rằng bản tình ca, nghe ôi sao xót xa

E’ D’ D’ C’ D’ G..G’ F’ F’ D’ D’
Nói đi em người ơi dù…đã xa nhau thật rồi

B C’ D’ D’ D’ D’ E’ E’ E’ E’ F’ E
dù cho em không yêu tôi, cho con tim tôi nát tan…….

 

D’ E’ F’ F’ F’ E’ D’ C’ B
Tình yêu đó mãi mãi không quay trở lại

BC’D’ E’ F’ E’ F’ E’ D’ C’ B A
Và em như cánh chim vút bay mãi nơi phương nào

A B C’ D’ D’ D’ B B A G G A B C’D’ C’ C‘ D’ E’
Chỉ còn mùa Dong vây quanh ta hát với ta rằng bản tình ca nghe ôi sao buốt giá

D’ E’ F’ F’ F’ E’ D’ C’ B
Tình yêu đó mãi mãi không quay trở lại

BC’D’ E’ F’ E’ F’ E’ D’ C’ B A
Và em như cánh chim vút bay mãi nơi phương nào

A B C’ D’ D’ D’ D’ B B A G G A B B B B C’ GA

Chỉ còn mùa Dong vây quanh ta hát với ta rằng bản tình ca, nghe ôi sao xót xaTrên đây là Cm âm Bản Tình Ca Mùa dong Sáo Trúc Hoàng Anh . thể giúp các bạn cover ca khúc này một cách tốt nhất và hay nhất .

Chúc cả nhà vui vẻ, và chơi sáo được dễ dàng nhất, nhớ like và chia sẻ giúp tớ nha hoặc đóng góp về bản cảm âm này các bạn comment xuống bên dưới nhé.
Cảm Âm Chuẩn Nhất Cm âm Bản Tình Ca Mùa dong!

Cảm Âm

 

     

 

     

     

     

   

 

Đổi Trả Miễn Phí

Đổi trả miễn phí tất cả sản phẩm nếu không vừa ý

Money Back Guarantee

Hoàn trả 100% tiền nếu khách hàng chưa hài lòng

Tặng Kèm Khóa Học

Tặng ngay khóa học phù hợp với khách hàng khi mua sáo trúc