Một Nửa Yêu Thương – Cảm Âm Sáo Trúc Chuẩn Nhất

Cảm Âm Một Nửa Yêu Thương (Juun Đăng Đặng)  Sáo Trúc Hoàng Anh Hay Nhất

Cảm Âm Chuẩn Nhất Nốt Nhạc Sáo Trúc “Một Nửa Yêu Thương Juun Đăng Đặng”

Năm tháng trong cuộc đời mình

sol la sol sol mi mi 

cứ ngỡ qua những chuyện tình

sol la sol sol mi mi 

Anh đã hiểu được điều gì nằm ở phía cuối nỗi đau

Do2 si DO mi mi mi mi mi la si la sol

Bầu trời trong xanh… nàng đẹp long lanh

la la DO RE…sol sol si DO 

và đôi môi anh đang nói rằng mình phải xa nhau

DO RE MI MI MI FA DO DO la RE RE 

Anh biết anh luôn hiểu được… 

sol la sol sol mi mi 

nơi trái tim em cần gì

sol la sol sol mi mi

Thật lòng đi.. anh chưa từng là con người em muốn

mi mi DO ..RE RE DO DO RE DO RE MI 

Anh cố gắng rất nhiều.. anh yêu em rất nhiều

mi2 FA FA FAMI RE..RE RE RE MI REDO

nhưng chừng đó, chẳng đủ để thay đổi

DO la DO, sol la la DO RE 

Yêu thương chưa bao giờ sai hết

Re2 RE RE RE DO RE MI

chưa bao giờ anh muốn quên

Re2 RE DO RE MI DO

Mà lời nói chia tay.. anh là người phải nói hôm nay

Do2 DO SOL FA MI ..RE sol RE MI FA MI MI

Có những đêm.. chỉ mong được thấy em trong lúc say

MI FA MI.. FA MI si RE RE RE MI REDO

Xem khi ấy.. người sẽ thật lòng bật tiếng kêu tên ai

Do2 la DO..la DO la la la SOL FA MI RE 

Yêu thương chưa bao giờ kết thúc

Re2 RE RE RE DO RE MI

Anh vẫn còn yêu đấy thôi

Re2 RE DO RE MIRE DO

Dù một nửa yêu thương kia nằm lại quá khứ xa xôi

Do2 DO SOL FA MI RE sol DO MI FA MI MI 

Những kỉ niệm chất trên con thuyền giấy nước cuốn trôi

MI FA MI FA MI DO si RE MI RE REDO

Từng có tất cả trong tay..

la DO SOL SOL FA FA 

Giờ đánh mất em anh thấy vô nghĩa… cuộc đời này

la DO SOL FA MI FA MI MIRE..DO si DO 

Hạnh phúc như muôn mảnh vỡ

mi la sol sol mi misol

tiếc nuối anh vội nhặt về

sol la sol sol mi mi 

rồi nhận lấy những vết cắt sâu.. tự mình anh đau

mi mi DO DO DO RE DO..DO DO RE MI

em buông lơi mất rồi… anh buông tay thế thôi

MI FA FA MI RE…RE RE RE MIRE DO 

Ai nhặt lấy những nụ cười ngày trước đây

Do2 la DO la la la MI RE 

Yêu thương chưa bao giờ sai hết

Re2 RE RE RE DO RE MI

chưa bao giờ anh muốn quên

Re2 RE DO RE MI DO

Mà lời nói chia tay.. anh là người phải nói hôm nay

Do2 DO SOL FA MI ..RE sol RE MI FA MI MI

Có những đêm.. chỉ mong được thấy em trong lúc say

MI FA MI.. FA MI si RE RE RE MI REDO

Xem khi ấy.. người sẽ thật lòng bật tiếng kêu tên ai

Do2 la DO..la DO la la la SOL FA MI RE 

Yêu thương chưa bao giờ kết thúc

Re2 RE RE RE DO RE MI

Anh vẫn còn yêu đấy thôi

Re2 RE DO RE MIRE DO

Dù một nửa yêu thương kia nằm lại quá khứ xa xôi

Do2 DO SOL FA MI RE sol DO MI FA MI MI 

Những kỉ niệm chất trên con thuyền giấy nước cuốn trôi

MI FA MI FA MI DO si RE MI RE REDO

Từng có tất cả trong tay..

la DO SOL SOL FA FA 

Giờ đánh mất em anh thấy vô nghĩa…

la DO SOL FA MI FA MI MIRE

Yêu thương sẽ không cần lên tiếng

Re2 RE RE RE DO RE MI

Sẽ không cần những lý do

Re2 RE DO RE MI RE DO 

Chỉ cần biết con tim mình ngày qua cứ nhớ mong ai

Do2 DO SOL FA MI RE sol DO FA FA MI MI 

Hai chúng ta chẳng có lỗi gì khi để mất nhau

mi2 FA MI FA MI RE si RE RE MI REDO

Nhưng chỉ là… vòng tay anh chẳng đủ lớn để giữ em

Do2 sol la…la DO DO la la LA  LA SI LASOL

Yêu thương chưa bao giờ kết thúc

Re2 RE RE RE DO RE MI

Anh vẫn còn yêu đấy thôi

Re2 RE DO RE MIRE DO

Dù một nửa yêu thương kia nằm lại quá khứ xa xôi

Do2 DO SOL FA MI RE sol DO MI FA MI MI 

Những kỉ niệm chất trên con thuyền giấy nước cuốn trôi

MI FA MI FA MI DO si RE MI RE REDO

Từng có tất cả trong tay..

la DO SOL SOL FA FA 

Giờ đánh mất em anh thấy vô nghĩa… cuộc đời này

la DO SOL FA MI FA MI MIRE..DO si DO

 

Cảm Âm   Nốt Nhạc số “Một Nửa Yêu Thương Juun Đăng Đặng”

Năm tháng trong cuộc đời mình

5 6 5 5 3 3

cứ ngỡ qua những chuyện tình

5 6 5 5 3 3

Anh đã hiểu được điều gì nằm ở phía cuối nỗi đau

1’ 7 1’ 3 3 3 3 3 6 7 6 5

Bầu trời trong xanh… nàng đẹp long lanh

6 6 1’ 2’..5 5 7 1’

và đôi môi anh đang nói rằng mình phải xa nhau

1’ 2’ 3’ 3’ 3’ 4’ 1’ 1’ 6 2’ 2’

Anh biết anh luôn hiểu được… 

5 6 5 5 3 3 

nơi trái tim em cần gì

5 6 5 5 3 3

Thật lòng đi.. anh chưa từng là con người em muốn

3 3 1’..2’ 2’ 1’ 1’ 2’ 1’ 2’ 3’

Anh cố gắng rất nhiều.. anh yêu em rất nhiều

3’ 4’ 4’ 4’3’ 2’..2’ 2’ 2’ 3’ 2’1’

nhưng chừng đó, chẳng đủ để thay đổi

1’ 6 1’, 5 6 6 1’ 2’

Yêu thương chưa bao giờ sai hết

2’ 2’ 2’ 2’ 1’ 2’ 3’

chưa bao giờ anh muốn quên

2’ 2’ 1’ 2’ 3’ 1’

Mà lời nói chia tay.. anh là người phải nói hôm nay

1’ 1’ 5’ 4’ 3’…2’ 5 2’ 3’ 4’ 3’ 3’

Có những đêm.. chỉ mong được thấy em trong lúc say

3’ 4’ 3’..4’ 3’ 7 2’ 2’ 2’ 3’ 2’1’

Xem khi ấy.. người sẽ thật lòng bật tiếng kêu tên ai

1’ 6 1’..6 1’ 6 6 6 5’ 4’ 3’ 2’

Yêu thương chưa bao giờ kết thúc

2’ 2’ 2’ 2’ 1’ 2’ 3’

Anh vẫn còn yêu đấy thôi

2’ 2’ 1’ 2’ 3’2’ 1’

Dù một nửa yêu thương kia nằm lại quá khứ xa xôi

1’ 1’ 5’ 4’ 3’ 2’ 5 1’ 3’ 4’ 3’3’

Những kỉ niệm chất trên con thuyền giấy nước cuốn trôi

3’ 4’ 3’ 4’ 3’ 1’ 7 2’ 3’ 2’ 2’1’

Từng có tất cả trong tay..

6 1’ 5’ 5’ 4’ 4’

Giờ đánh mất em anh thấy vô nghĩa… cuộc đời này

6 1’ 5’ 4’ 3’ 4’ 3’ 3’2’..1’ 7 1’

Hạnh phúc như muôn mảnh vỡ

3 6 5 5 3 35

tiếc nuối anh vội nhặt về

5 6 5 5 3 3

rồi nhận lấy những vết cắt sâu.. tự mình anh đau

3 3 1’ 1’ 1’ 2’ 1’..1’ 1’ 2’ 3’

em buông lơi mất rồi… anh buông tay thế thôi

3’ 4’ 4’ 3’ 2’..2’ 2’ 2’ 3’2’ 1’

Ai nhặt lấy những nụ cười ngày trước đây

1’ 6 1’ 6 6 6 3’ 2’

Yêu thương chưa bao giờ sai hết

2’ 2’ 2’ 2’ 1’ 2’ 3’

chưa bao giờ anh muốn quên

2’ 2’ 1’ 2’ 3’ 1’

Mà lời nói chia tay.. anh là người phải nói hôm nay

1’ 1’ 5’ 4’ 3’..2’ 5 2’ 3’ 4’3’ 3’

Có những đêm.. chỉ mong được thấy em trong lúc say

3’ 4’ 3’..4’ 3’ 7 2’ 2’ 2’ 3’ 2’1’

Xem khi ấy.. người sẽ thật lòng bật tiếng kêu tên ai

1’ 6 1’..6 1’ 6 6 6 5’ 4’ 3’ 2’

Yêu thương chưa bao giờ kết thúc

2’ 2’ 2’ 2’ 1’ 2’ 3’

Anh vẫn còn yêu đấy thôi

2’ 2’ 1’ 2’ 3’2’ 1’

Dù một nửa yêu thương kia nằm lại quá khứ xa xôi

1’ 1’ 5’ 4’ 3’ 2’ 5 1’3’ 4’ 3’ 3’

Những kỉ niệm chất trên con thuyền giấy nước cuốn trôi

3’ 4’ 3’ 4’ 3’1’ 7 2’ 3’2’ 2’1’

Từng có tất cả trong tay..

6 1’ 5’ 5’ 4’ 4’

Giờ đánh mất em anh thấy vô nghĩa…

6 1’ 5’ 4’ 3’ 4’ 3’ 3’2’

Yêu thương sẽ không cần lên tiếng

2’ 2’ 2’ 2’ 1’ 2’ 3’

Sẽ không cần những lý do

2’ 2’ 1’ 2’ 3’ 2’ 1’

Chỉ cần biết con tim mình ngày qua cứ nhớ mong ai

1’ 1’ 5’ 4’ 3’ 2’ 5 1’ 4’ 4’ 3’ 3’ 

Hai chúng ta chẳng có lỗi gì khi để mất nhau

3’ 4’ 3’ 4’ 3’ 2’ 7 2’ 2’ 3’ 2’1’

Nhưng chỉ là… vòng tay anh chẳng đủ lớn để giữ em

1’ 5 6..6 1’ 1’ 6 6 6’ 6’ 7’ 6’5’

Yêu thương chưa bao giờ kết thúc

2’ 2’ 2’ 2’ 1’ 2’ 3’

Anh vẫn còn yêu đấy thôi

2’ 2’ 1’ 2’ 3’2’ 1’

Dù một nửa yêu thương kia nằm lại quá khứ xa xôi

1’ 1’ 5 ‘4’ 3’ 2’ 5 1’ 3’ 4’ 3’ 3’

Những kỉ niệm chất trên con thuyền giấy nước cuốn trôi

3’ 4’ 3’ 4’ 3’ 1’ 7 2’ 3’ 2’ 2’1’

Từng có tất cả trong tay..

6 1’ 5’ 5’ 4’ 4’ 

Giờ đánh mất em anh thấy vô nghĩa… cuộc đời này

6 1’ 5’ 4’ 3’ 4’ 3’ 3’2’..1’ 7 1’

 

Cảm âm dạng chữ Nốt Nhạc chữ “Một Nửa Yêu Thương Juun Đăng Đặng”

Năm tháng trong cuộc đời mình

G A G G E E

cứ ngỡ qua những chuyện tình

G A G G E E

Anh đã hiểu được điều gì nằm ở phía cuối nỗi đau

C’ B C’ E E E E E A B A G

Bầu trời trong xanh… nàng đẹp long lanh

A A C’ D’…G G B C’

và đôi môi anh đang nói rằng mình phải xa nhau

C’ D’ E’ E’ E’ F’ C’ C’ A D’ D’

Anh biết anh luôn hiểu được… 

G A G G E E

nơi trái tim em cần gì

G A G G E E

Thật lòng đi.. anh chưa từng là con người em muốn

E E C’…D’ D’ C’ C’ D’ C’ D’ E’

Anh cố gắng rất nhiều.. anh yêu em rất nhiều

E’ F’ F’ F’E’ D’…D’ D’ D’ E’ D’C’

nhưng chừng đó, chẳng đủ để thay đổi

C’ A C’, G A A C’ D’

Yêu thương chưa bao giờ sai hết

D’ D’ D’ D’ C’ D’ E’

chưa bao giờ anh muốn quên

D’ D’ C’ D’ E’ C’

Mà lời nói chia tay.. anh là người phải nói hôm nay

C’ C’ G’ F’ E’…D’ G D’ E’ F’ E’ E’

Có những đêm.. chỉ mong được thấy em trong lúc say

E’ F’ E’…F’ E’ B D’ D’ D’ E’ D’C’

Xem khi ấy.. người sẽ thật lòng bật tiếng kêu tên ai

C’ A C’…A C’ A A A G’ F’ E’ D’

Yêu thương chưa bao giờ kết thúc

D’ D’ D’ D’ C’ D’ E’

Anh vẫn còn yêu đấy thôi

D’ D’ C’ D’ E’D’ C’

Dù một nửa yêu thương kia nằm lại quá khứ xa xôi

C’ C’ G’ F’ E’ D’ G C’ E’ F’ E’ E’

Những kỉ niệm chất trên con thuyền giấy nước cuốn trôi

E’ F’ E’ F’ E’ C’ B D’ E’ D’ D’C’

Từng có tất cả trong tay..

A C’ G’ G’ F’ F’

Giờ đánh mất em anh thấy vô nghĩa… cuộc đời này

A C’ G’ F’ E’ F’ E’ E’D’…C’ B C’

Hạnh phúc như muôn mảnh vỡ

E A G G E EG

tiếc nuối anh vội nhặt về

G A G G E E

rồi nhận lấy những vết cắt sâu.. tự mình anh đau

E E C’ C’ C’ D’ C’…C’ C’ D’ E’

em buông lơi mất rồi… anh buông tay thế thôi

E’ F’ F’ E’ D’…D’ D’ D’ E’D’ C’

Ai nhặt lấy những nụ cười ngày trước đây

C’ A C’ A A A E’ D’

Yêu thương chưa bao giờ sai hết

D’ D’ D’ D’ C’ D’ E’

chưa bao giờ anh muốn quên

D’ D’ C’ D’ E’ C’

Mà lời nói chia tay.. anh là người phải nói hôm nay

C’ C’ G’ F’ E…D’ G D’ E’ F’ E’ E’

Có những đêm.. chỉ mong được thấy em trong lúc say

E’ F’ E’…F’ E’ B D’ D’ D’ E’ D’C’

Xem khi ấy.. người sẽ thật lòng bật tiếng kêu tên ai

C’ A C’…A C’ A A A G’ F’ E’ D’

Yêu thương chưa bao giờ kết thúc

D’ D’ D’ D’ C’ D’ E’

Anh vẫn còn yêu đấy thôi

D’ D’ C’ D’ E’D’C’

Dù một nửa yêu thương kia nằm lại quá khứ xa xôi

C’ C’ G’ F’ E’ D’ G C’ E’ F’ E’ E’

Những kỉ niệm chất trên con thuyền giấy nước cuốn trôi

E’ F’ E’ F’ E’ C’ B D’ E’ D’ D’C’

Từng có tất cả trong tay..

A C’ G’ G’ F’ F’

Giờ đánh mất em anh thấy vô nghĩa…

A C’ G’ F’ E’ F’ E’ E’D’

Yêu thương sẽ không cần lên tiếng

D’ D’ D’ D’ C’ D’ E’

Sẽ không cần những lý do

D’ D’ C’ D’ E’ D’ C’

Chỉ cần biết con tim mình ngày qua cứ nhớ mong ai

C’ C’ G’ F’ E’ D’ G C’ F’ F’ E’ E’

Hai chúng ta chẳng có lỗi gì khi để mất nhau

E’ F’ E’ F’ E’ D’ B D’ D’ E’ D’C’

Nhưng chỉ là… vòng tay anh chẳng đủ lớn để giữ em

C’ G A…A C’ C’ A A A’ A’ B’ A’G’

Yêu thương chưa bao giờ kết thúc

D’ D’ D’ D’ C’ D’ E’

Anh vẫn còn yêu đấy thôi

D’ D’ C’ D’ E’D’ C’

Dù một nửa yêu thương kia nằm lại quá khứ xa xôi

C’ C’ G’ F’ E’ D’ G C’ E’ F’ E’ E’

Những kỉ niệm chất trên con thuyền giấy nước cuốn trôi

E’ F’ E’ F’ E’ C’ B D’ E’ D’ D’C’

Từng có tất cả trong tay..

A C’ G’ G’ F’ F’

Giờ đánh mất em anh thấy vô nghĩa… cuộc đời này

A C’ G’ F’ E’ F’ E’ E’D’…C’ B C’

Trên đây là Cm âm Như Một Nửa Yêu Thương Sáo Trúc Hoàng Anh . Cám ơn các bạn ủng hộ Sáo Trúc Hoàng Anh https://saotruchoanganh.com này một cách tốt nhất và hay nhất .

Chúc cả nhà vui vẻ, và chơi sáo được dễ dàng nhất, nhớ like và chia sẻ giúp tớ nha hoặc đóng góp về bản cảm âm này các bạn comment xuống bên dưới nhé.
Cảm Âm Chuẩn Nhất Cm âm Như Một Nửa Yêu Thương! 

Cảm Âm

 

 

     

 

     

     

     

   

 

Đổi Trả Miễn Phí

Đổi trả miễn phí tất cả sản phẩm nếu không vừa ý

Money Back Guarantee

Hoàn trả 100% tiền nếu khách hàng chưa hài lòng

Tặng Kèm Khóa Học

Tặng ngay khóa học phù hợp với khách hàng khi mua sáo trúc