Một Cõi Đi Về – Cảm Âm Sáo Trúc Chuẩn Nhất

Cảm Âm Một Cõi Đi Về Sáo Trúc Hoàng Anh Hay Nhất

Cảm Âm Chuẩn Nhất Nốt Nhạc Sáo Trúc “Một Cõi Đi Về Trịnh Công Sơn”

Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi

mi2 MI MI RE la FA MI MI

Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt

Re2 RE RE RE RE la mi mi

Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt

Do2 DO DO DO DO la re re 

Rọi suốt trăm năm một cõi đi về

Re RE DO DO mi DO si la

 

Lời nào của cây lời nào cỏ lạ

sol sol sol DO sol sol mi mi 

Một chiều ngồi say, một đời thật nhẹ ngày qua

mi mi mi la mi mi re re, mi la 

Vừa tàn mùa xuân rồi tàn mùa hạ

Do2 DO DOMI DO DO la la 

Một ngày đầu thu nghe chân ngựa về chốn xa

si si si RE si si mi mi DO la 

 

Mây che trên đầu và nắng trên vai

mi2 MI MI RE la FA MI MI

doi chân ta đi sông còn ở lại

Re2 RE RE RE RE la mi mi 

Con tinh yêu thương vô tình chợt gọi

Do2 DO DO DO DO la re re

Lại thấy trong ta hiện bóng con người

Re RE DO DO mi DO si la

 

Nghe mưa nơi nầy lại nhớ mưa xa

mi2 MI MI RE la FA MI MI

Mưa bay trong ta bay từng hạt nhỏ

Re2 RE RE RE RE la mi mi 

Trăm năm vô biên chưa từng hội ngộ

Do2 DO DO DO DO la re re

Chẳng biết nơi nao là chốn quê nhà

Re RE DO DO mi DO si la

 

Đường chạy vòng quanh một vòng tiều tụy

sol sol sol DO sol sol mi mi 

Một bờ cỏ non một bờ mộng mị ngày xưa

mi mi mi la mi mi re re, mi la 

Từng lời tà dương là lời mộ địa

Do2 DO DOMI DO DO la la 

Từng lời bể sông nghe ra từ độ suối khe

si si si RE si si mi mi DO la 

 

Trong khi ta về lại nhớ ta đi

mi2 MI MI RE la FA MI MI

doi tay nhân gian chưa từng độ lượng

Re2 RE RE RE RE la mi mi 

Ngọn gió hoang vu thổi buốt xuân thì…

Re RE DO DO mi DO si la

 

Cảm Âm   Nốt Nhạc số “Một Cõi Đi Về Trịnh Công Sơn”

Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi

3’ 3’ 3’ 2’ 6 4’ 3’ 3’

Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt

2’ 2’ 2’ 2’ 2’ 6 3 3

Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt

1’ 1’ 1’ 1’ 1’ 6 2 2

Rọi suốt trăm năm một cõi đi về

2 2’1’ 1’ 3 1’ 7 6

 

Lời nào của cây lời nào cỏ lạ

5 5 5 1’ 5 5 3 3

Một chiều ngồi say, một đời thật nhẹ ngày qua

3 3 3 6 3 3 2 2, 3 6

Vừa tàn mùa xuân rồi tàn mùa hạ

1’ 1’ 1’ 3’ 1’ 1’ 6 6

Một ngày đầu thu nghe chân ngựa về chốn xa

7 7 7 2’ 7 7 3 3 1’ 6

 

Mây che trên đầu và nắng trên vai

3’ 3’ 3’ 2’ 6 4’ 3’ 3’

doi chân ta đi sông còn ở lại

2’ 2’ 2’ 2’ 2’ 6 3 3 

Con tinh yêu thương vô tình chợt gọi

1’ 1’ 1’ 1’ 1’ 6 2 2

Lại thấy trong ta hiện bóng con người

2 2’ 1’ 1’ 3 1’ 7 6

 

Nghe mưa nơi nầy lại nhớ mưa xa

3’ 3’ 3’ 2’ 6 4’ 3’ 3’

Mưa bay trong ta bay từng hạt nhỏ

2’ 2’ 2’ 2’ 2’ 6 3 3

Trăm năm vô biên chưa từng hội ngộ

1’ 1’ 1’ 1’ 1’ 6 2 2

Chẳng biết nơi nao là chốn quê nhà

2 2’ 1’ 1’ 3 1’ 7 6

 

Đường chạy vòng quanh một vòng tiều tụy

5 5 5 1’ 5 5 3 3

Một bờ cỏ non một bờ mộng mị ngày xưa

3 3 3 6 3 3 2 2, 3 6

Từng lời tà dương là lời mộ địa

1’ 1’ 1’ 3’ 1’ 1’ 6 6

Từng lời bể sông nghe ra từ độ suối khe

7 7 7 2’ 7 7 3 3 1’ 6

 

Trong khi ta về lại nhớ ta đi

3’ 3’ 3’ 2’ 6 4’ 3’ 3’

doi tay nhân gian chưa từng độ lượng

2’ 2’ 2’ 2’ 2’ 6 3 3

Ngọn gió hoang vu thổi buốt xuân thì…

2 2’ 1’ 1’ 3 1’ 7 6

 

Cảm âm dạng chữ  Nốt Nhạc chữ “Một Cõi Đi Về Trịnh Công Sơn”

Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi

E’ E’ E’ D’ A F’ E’ E’

Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt

D’ D’ D’ D’ D’ A E E

Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt

C’ C’ C’ C’ C’ A D D

Rọi suốt trăm năm một cõi đi về

D D’ C’ C’ E C’ B A

 

Lời nào của cây lời nào cỏ lạ

G G G C’ G G E E

Một chiều ngồi say, một đời thật nhẹ ngày qua

E E E A E E D D, E A

Vừa tàn mùa xuân rồi tàn mùa hạ

C’ C’ C’ E’ C’ C’ A A

Một ngày đầu thu nghe chân ngựa về chốn xa

B B B D’ B B E E C’ A

 

Mây che trên đầu và nắng trên vai

E’ E’ E’ D’ A F’ E’ E’

doi chân ta đi sông còn ở lại

D’ D’ D’ D’ D’ A E E

Con tinh yêu thương vô tình chợt gọi

C’ C’ C’ C’ C’ A D D

Lại thấy trong ta hiện bóng con người

D D’ C’ C’ E C’ B A

 

Nghe mưa nơi nầy lại nhớ mưa xa

E’ E’ E’ D’ A F’ E’ E’

Mưa bay trong ta bay từng hạt nhỏ

D’ D’ D’ D’ D’ A E E

Trăm năm vô biên chưa từng hội ngộ

C’ C’ C’ C’ C’ A D D

Chẳng biết nơi nao là chốn quê nhà

D D’ C’ C’ E C’ B A

 

Đường chạy vòng quanh một vòng tiều tụy

G G G C’ G G E E

Một bờ cỏ non một bờ mộng mị ngày xưa

E E E A E E D D, E A

Từng lời tà dương là lời mộ địa

C’ C’ C’ E’ C’ C’ A A

Từng lời bể sông nghe ra từ độ suối khe

B B B D’ B B E E C’ A

 

Trong khi ta về lại nhớ ta đi

E’ E’ E’ D’ A F’ E’ E’

doi tay nhân gian chưa từng độ lượng

D’ D’ D’ D’ D’ A E E

Ngọn gió hoang vu thổi buốt xuân thì…

D D’ C’ C’ E C’ B A

Trên đây là Cm âm Một Cõi Đi Về Sáo Trúc Hoàng Anh . Cám ơn các bạn ủng hộ Sáo Trúc Hoàng Anh https://saotruchoanganh.com này một cách tốt nhất và hay nhất .

Chúc cả nhà vui vẻ, và chơi sáo được dễ dàng nhất, nhớ like và chia sẻ giúp tớ nha hoặc đóng góp về bản cảm âm này các bạn comment xuống bên dưới nhé.
Cảm Âm Chuẩn Nhất Cm âm Một Cõi Đi Về!

Cảm Âm

 

    

 

     

     

     

   

 

Đổi Trả Miễn Phí

Đổi trả miễn phí tất cả sản phẩm nếu không vừa ý

Money Back Guarantee

Hoàn trả 100% tiền nếu khách hàng chưa hài lòng

Tặng Kèm Khóa Học

Tặng ngay khóa học phù hợp với khách hàng khi mua sáo trúc