Bánh Mì Không – Cảm Âm Sáo Trúc Chuẩn Nhất

Cảm Âm Bánh Mì Không (Đạt G x Du Uyên Tone C5 ) Sáo Trúc Hoàng Anh Hay Nhất

Cảm Âm Chuẩn Nhất Nốt Nhạc Sáo Trúc “Bánh Mỳ Không – Đạt G x Du Uyên

Khi mà không còn yêu thì đêm nào ta cũng say vì

la sol la sol la fa la sol la sol la fa

không còn ai gọi ta về mau thật mau (đau thật đau)…

la sol la sol la sol la sol laDO

Căn nhà ta cùng thuê ở,giờ đây đã có người thuê rồi,

la sol la sol la sol, sol la sol la sol la sol

người ta nhìn thật hạnh phúc,bọn mình bơ vơ (thời mình ngu ngơ)…

re la la sol la DO, do do re fa (do do re fa )

Em thì quá bận với những khoản lo,

Re2 DO RE DO RE MI FA MI

nhiều hôm ở công ty trễ lương thì tối ăn bánh mì

RE MI RE MI MI FA MI mi FA MI FA DO

(bánh mì không,không có thịt luôn )

Tay cầm đơn cầu mong anh có công việc mới phụ em lúc khó khăn,

Re2 DO RE DO RE MI FA RE DO MI RE MI MI FA MI

những ngày tháng rất căng

FA MI FA SOL FA

ĐK

Nhớ xưa còn nói nếu lúc mình giàu,

la2 SOL FA LA LA LA RE RE

hai ta có nhà lầu rồi thêm xe hơi có đủ tất cả màu

SOL SOL LA DO DO la MI MI MI MI FA FA DO DO

Chiếc xe cùi bắp bể bánh ngoài đường,

la2 SOL FA LA LA LA RE RE

hai ta thấy bình thường,dù mồ hôi tuôn rơi nhưng có nhau đời thêm vui

SOL SOL LA DO DO, la la FA FA FA FA SOL FA MI FA FA

Nhớ xưa mình thích những món lề đường,

la2 SOL FA LA LA LA RE RE

hủ tiếu gõ và mì gói nước sôi thêm cái trứng gà

FA LA LA RE RE MI FA MI RE DO DO DO la DO

Đến nay điều ước cũng đã thành thật

la2 SOL FA LA LA LA RE RE

Thành phố mỗi lúc càng chật,ta mất nhau,dễ gì gặp lại nhau…

Do2 SOL SOL SOL DO DO, MI FA RE, RE la la la DO

Rap

Rối ren như trật tự giao đường phố

Lạc nhau rồi,thôi đừng cố

Đèn xanh,đèn đỏ rồi tới vàng

Dừng hay là chạy thì chuyện buồn ta vẫn mang

Tiếng rao thân thuộc của những quán quen xưa

Mỗi lần nghe thế lòng như cắt,như cưa

Nhiều tiền anh biết bọn mình được ấm no mà

Tiền nhiều như thế nên tình cảm mình hoá tro

Ta sợ mình đói nên lao vào kiếm ăn

Rồi trái tim ta lạnh,lạnh hơn một phiến băng

Ta vẫn chưa rõ tại sao mình thay đổi

Không ăn cùng nhau,nhiều công việc nên hay vội

Có những bản nhạc không nên hát cùng nhau

Vì khi bài nhạc cất lên thì cả hai người cùng đau

Lúc nghèo rất vui, những năm tháng thăng trầm ấy

Chứ không phải giống bây giờ, anh mặc vest còn em diện váy đâu

Ver 2

Em thì quá bận với những khoản lo,

nhiều hôm ở công ty trễ lương thì tối ăn bánh mì

(bánh mì không,không có thịt luôn )

Tay cầm đơn cầu mong anh có công việc mới phụ em lúc khó khăn,

những ngày tháng rất căng…

 

ĐK

Nhớ xưa còn nói nếu lúc mình giàu,

la2 SOL FA LA LA LA RE RE

hai ta có nhà lầu rồi thêm xe hơi có đủ tất cả màu

SOL SOL LA DO DO la MI MI MI MI FA FA DO DO

Chiếc xe cùi bắp bể bánh ngoài đường,

la2 SOL FA LA LA LA RE RE

hai ta thấy bình thường,dù mồ hôi tuôn rơi nhưng có nhau đời thêm vui

SOL SOL LA DO DO, la la FA FA FA FA SOL FA MI FA FA

 

Nhớ xưa mình thích những món lề đường,

la2 SOL FA LA LA LA RE RE

hủ tiếu gõ và mì gói nước sôi thêm cái trứng gà

FA LA LA RE RE MI FA MI RE DO DO DO la DO

Đến nay điều ước cũng đã thành thật

la2 SOL FA LA LA LA RE RE

thành phố mỗi lúc càng trật,ta mất nhau,câu chuyện cười thật đau…

Do2 SOL SOL SOL DO DO, MI FA RE, RE la la la DO

Outtro

Em thì quá bận với những khoản lo,

Re2 DO RE DO RE MI FA MI

nhiều hôm ở công ty trễ lương thì tối ăn bánh mì

RE MI RE MI MI FA MI do DO si la sol

(bánh mì không,không có thịt luôn )

Tay cầm đơn cầu mong anh có công việc mới phụ em lúc khó khăn,

Re2 DO RE DO RE MI FA MI RE MI RE MI RE MI MI SOL FA

những ngày tháng rất căng…

FA MI FA SOL FA

 

Cảm Âm    Nốt Nhạc số “Bánh Mỳ Không – Đạt G x Du Uyên

Khi mà không còn yêu thì đêm nào ta cũng say vì

6 5 6 5 6 4 6 5 6 5 6 4

không còn ai gọi ta về mau thật mau (đau thật đau)…

6 5 6 5 6 5 6 5 61’

Căn nhà ta cùng thuê ở,giờ đây đã có người thuê rồi,

6 5 6 5 6 5, 5 6 5 6 5 6 5

người ta nhìn thật hạnh phúc,bọn mình bơ vơ (thời mình ngu ngơ)…

2 6 6 5 6 1’, 1 1 2 4 (1 1  2 4)

Em thì quá bận với những khoản lo,

2’ 1’ 2’ 1’ 2’ 3’ 4’ 3’

nhiều hôm ở công ty trễ lương thì tối ăn bánh mì

2’ 3’ 2’ 3’ 3’ 4’ 3’ 3’ 4’ 3’ 4’ 1’

(bánh mì không,không có thịt luôn )

Tay cầm đơn cầu mong anh có công việc mới phụ em lúc khó khăn,

2’ 1’ 2’ 1’ 2’ 3’ 4’  2’ 1’ 3’ 2’ 3’ 3’ 4’ 3’

những ngày tháng rất căng

4′ 3′ 4′ 5′ 4′

ĐK

Nhớ xưa còn nói nếu lúc mình giàu,

6’ 5’ 4’ 6’ 6’ 6’ 2’ 2’

hai ta có nhà lầu rồi thêm xe hơi có đủ tất cả màu

5’ 5’ 6’ 1’ 1’ 6 3’ 3’ 3’ 3’ 4’ 4’ 1’ 1’

Chiếc xe cùi bắp bể bánh ngoài đường,

6’ 5’ 4’ 6’ 6’ 6’ 2’ 2’

hai ta thấy bình thường,dù mồ hôi tuôn rơi nhưng có nhau đời thêm vui

5’ 5’ 6’ 1’ 1’ 6 3’ 3’ 3’ 3’ 4’ 4’ 1’ 1′

Nhớ xưa mình thích những món lề đường,

6’ 5’ 4’ 6’ 6’ 6’  2’ 2’

hủ tiếu gõ và mì gói nước sôi thêm cái trứng gà

4’ 6’ 6’ 2’ 2’ 3’ 4’ 3’ 2’ 1’ 1’ 1’ 6 1’

Đến nay điều ước cũng đã thành thật

6’ 5’ 4’ 6’ 6’ 6’ 2’ 2’

Thành phố mỗi lúc càng chật,ta mất nhau,dễ gì gặp lại nhau…

1’ 5’ 5’ 5’ 1’ 1’, 3’ 4’ 2’, 2’ 6 6 6 1’

Rap

Rối ren như trật tự giao đường phố

Lạc nhau rồi,thôi đừng cố

Đèn xanh,đèn đỏ rồi tới vàng

Dừng hay là chạy thì chuyện buồn ta vẫn mang

Tiếng rao thân thuộc của những quán quen xưa

Mỗi lần nghe thế lòng như cắt,như cưa

Nhiều tiền anh biết bọn mình được ấm no mà

Tiền nhiều như thế nên tình cảm mình hoá tro

Ta sợ mình đói nên lao vào kiếm ăn

Rồi trái tim ta lạnh,lạnh hơn một phiến băng

Ta vẫn chưa rõ tại sao mình thay đổi

Không ăn cùng nhau,nhiều công việc nên hay vội

Có những bản nhạc không nên hát cùng nhau

Vì khi bài nhạc cất lên thì cả hai người cùng đau

Lúc nghèo rất vui, những năm tháng thăng trầm ấy

Chứ không phải giống bây giờ, anh mặc vest còn em diện váy đâu

Ver 2

Em thì quá bận với những khoản lo,

nhiều hôm ở công ty trễ lương thì tối ăn bánh mì

(bánh mì không,không có thịt luôn )

Tay cầm đơn cầu mong anh có công việc mới phụ em lúc khó khăn,

những ngày tháng rất căng…

 

ĐK

Nhớ xưa còn nói nếu lúc mình giàu,

6’ 5’ 4’ 6’ 6’ 6’ 2’ 2’

hai ta có nhà lầu rồi thêm xe hơi có đủ tất cả màu

5’ 5’ 6 ‘1’ 1’ 6 3’ 3’ 3’ 3’ 4’ 4’ 1’ 1’

Chiếc xe cùi bắp bể bánh ngoài đường,

6’ 5’ 4’ 6’ 6’ 6’ 2’ 2’

hai ta thấy bình thường,dù mồ hôi tuôn rơi nhưng có nhau đời thêm vui

5’ 5’ 6’ 1’ 1’, 6 6 4’ 4’ 4’ 4’ 5’ 4’ 3’ 4’ 4’

 

Nhớ xưa mình thích những món lề đường,

6’ 5’ 4’ 6’ 6’ 6’ 2’ 2’

hủ tiếu gõ và mì gói nước sôi thêm cái trứng gà

4’ 6’ 6’ 2’ 2’ 3’ 4’ 3’ 2’ 1’ 1’ 1’ 6 1’

Đến nay điều ước cũng đã thành thật

6’ 5’ 4’ 6’ 6’ 6’ 2’ 2’

thành phố mỗi lúc càng trật,ta mất nhau,câu chuyện cười thật đau…

1’ 5’ 5’ 5’ 1’ 1’, 3’ 4’ 2’, 2’ 6 6 6 1’

Outtro

Em thì quá bận với những khoản lo,

2’ 1’ 2’ 1’ 2’ 3’ 4’ 3’

nhiều hôm ở công ty trễ lương thì tối ăn bánh mì

2’ 3’ 2’ 3’ 3’ 4’ 3’ 1 1’ 7 6 5

(bánh mì không,không có thịt luôn )

Tay cầm đơn cầu mong anh có công việc mới phụ em lúc khó khăn,

2’ 1’ 2’ 1’ 2’ 3’ 4’ 3’ 2’ 3’ 2’ 3’ 2’ 3’ 3’ 5’ 4’

những ngày tháng rất căng…

4’ 3’ 4’ 5’ 4’

 

Cảm âm dạng chữ  Nốt Nhạc chữ “Bánh Mỳ Không – Đạt G x Du Uyên

Khi mà không còn yêu thì đêm nào ta cũng say vì

A G A G A F A G A G A F

không còn ai gọi ta về mau thật mau (đau thật đau)…

A G A G A G A G AC’

Căn nhà ta cùng thuê ở,giờ đây đã có người thuê rồi,

A G A G A G, G A G A G A G

người ta nhìn thật hạnh phúc,bọn mình bơ vơ (thời mình ngu ngơ)…

D A A G A C’, C C D F (C C D F)

Em thì quá bận với những khoản lo,

D’ C’ D’ C’ D’ E’ F’ E’

nhiều hôm ở công ty trễ lương thì tối ăn bánh mì

D’ E’ D’ E’ E’ F’ E’ E F’ E’ F’ C’

(bánh mì không,không có thịt luôn )

Tay cầm đơn cầu mong anh có công việc mới phụ em lúc khó khăn,

D’ C’ D’ C’ D’ E’ F’ D’ C’ E’ D’ E’ E’ D’ E’

những ngày tháng rất căng

F’ E’ F’ G’ F’

ĐK

Nhớ xưa còn nói nếu lúc mình giàu,

A’ G’ F’ A’ A’ A’ D’ D’

hai ta có nhà lầu rồi thêm xe hơi có đủ tất cả màu

G’ G’ A’ C’ C’ A E’ E’ E’ E’ F’ F’ C’ C’

Chiếc xe cùi bắp bể bánh ngoài đường,

A’ G’ F’ A’ A’ A’ D’ D’

hai ta thấy bình thường,dù mồ hôi tuôn rơi nhưng có nhau đời thêm vui

G’ G’ A’ C’ C’, A A F’ F’ F’ F’ G’ F’ E’ F’ F’

Nhớ xưa mình thích những món lề đường,

A’ G’ F’ A’ A’ A’ D’ D’

hủ tiếu gõ và mì gói nước sôi thêm cái trứng gà

F’ A’ A’ D’ D’ E’ F’ E’ D’ C’ C’ C’ A C’

Đến nay điều ước cũng đã thành thật

A’ G’ F’ A’ A’ A’ D’ D’

Thành phố mỗi lúc càng chật,ta mất nhau,dễ gì gặp lại nhau…

C’ G’ G’ G’ C’ C’, E’ F’ D’, D’ A A A C’

Rap

Rối ren như trật tự giao đường phố

Lạc nhau rồi,thôi đừng cố

Đèn xanh,đèn đỏ rồi tới vàng

Dừng hay là chạy thì chuyện buồn ta vẫn mang

Tiếng rao thân thuộc của những quán quen xưa

Mỗi lần nghe thế lòng như cắt,như cưa

Nhiều tiền anh biết bọn mình được ấm no mà

Tiền nhiều như thế nên tình cảm mình hoá tro

Ta sợ mình đói nên lao vào kiếm ăn

Rồi trái tim ta lạnh,lạnh hơn một phiến băng

Ta vẫn chưa rõ tại sao mình thay đổi

Không ăn cùng nhau,nhiều công việc nên hay vội

Có những bản nhạc không nên hát cùng nhau

Vì khi bài nhạc cất lên thì cả hai người cùng đau

Lúc nghèo rất vui, những năm tháng thăng trầm ấy

Chứ không phải giống bây giờ, anh mặc vest còn em diện váy đâu

Ver 2

Em thì quá bận với những khoản lo,

nhiều hôm ở công ty trễ lương thì tối ăn bánh mì

(bánh mì không,không có thịt luôn )

Tay cầm đơn cầu mong anh có công việc mới phụ em lúc khó khăn,

những ngày tháng rất căng…

 

ĐK

Nhớ xưa còn nói nếu lúc mình giàu,

A’ G’ F’ A’ A’ A’ D’ D’

hai ta có nhà lầu rồi thêm xe hơi có đủ tất cả màu

G’ G’ A’ C’ C’ A E’ E’ E’ E’ F’ F’ C’ C’

Chiếc xe cùi bắp bể bánh ngoài đường,

A’ G’ F’ A’ A’ A’ D’ D’ 

hai ta thấy bình thường,dù mồ hôi tuôn rơi nhưng có nhau đời thêm vui

G’ G’ A’ C’ C’, A A F’ F’ F’ F’ G’ F’ E’ F’ F’ 

 

Nhớ xưa mình thích những món lề đường,

A’ G’ F’ A’ A’ A’ D’ D’ 

hủ tiếu gõ và mì gói nước sôi thêm cái trứng gà

F’ A’ A’ D’ D’ E’ F’ E’ D’ C’ C’ C’ A C’

Đến nay điều ước cũng đã thành thật

A’ G’ F’ A’ A’ A’ D’ D’

thành phố mỗi lúc càng trật,ta mất nhau,câu chuyện cười thật đau…

C’ G’ G’ G’ C’ C’, E’ F’ D’, D’ A A A C’

Outtro

Em thì quá bận với những khoản lo,

D’ C’ D’ C’ D’ E’ F’ E’

nhiều hôm ở công ty trễ lương thì tối ăn bánh mì

D’ E’ D’ E’ E’ F’ E’ C C’ B A G

(bánh mì không,không có thịt luôn )

Tay cầm đơn cầu mong anh có công việc mới phụ em lúc khó khăn,

D’ C’ D’ C’ D’ E’ F’ E’ D’ E’ D’ E’ D’ E’ E’ G’ F’

những ngày tháng rất căng…

F’ E’ F’ G’ F’

Trên đây là Cm âm Bánh Mì Không Sáo Trúc Hoàng Anh . Cám ơn các bạn ủng hộ Sáo Trúc Hoàng Anh https://saotruchoanganh.com này một cách tốt nhất và hay nhất .

Chúc cả nhà vui vẻ, và chơi sáo được dễ dàng nhất, nhớ like và chia sẻ giúp tớ nha hoặc đóng góp về bản cảm âm này các bạn comment xuống bên dưới nhé.
Cảm Âm Chuẩn Nhất Cm âm Bánh Mì Không!

Cảm Âm

 

  

 

    

     

    

   

 

Đổi Trả Miễn Phí

Đổi trả miễn phí tất cả sản phẩm nếu không vừa ý

Money Back Guarantee

Hoàn trả 100% tiền nếu khách hàng chưa hài lòng

Tặng Kèm Khóa Học

Tặng ngay khóa học phù hợp với khách hàng khi mua sáo trúc