Bức Bình Phong – Cảm Âm Sáo Trúc Chuẩn Nhất

Cảm Âm Bức Bình Phong (Trịnh Thăng Bình)  Sáo Trúc Hoàng Anh Hay Nhất

Cảm Âm Chuẩn Nhất Nốt Nhạc Sáo Trúc “Bức Bình Phong Trịnh Thăng Bình”

Chẳng biết bao lâu ta chưa hỏi thăm nhau như lúc trước
Do2 DO la la sol sol fa sol sol sol la la

Bởi lẽ hai ta đã có mộng riêng cho nhau để bước
Do2 DO la la sol sol fa sol sol sol la la

Giống như áng mây trời… với cơn gió không lời… lặng lẽ rời đi như chưa từng quen biết nhau
si la si la fa si la si la fa Re fa sol la la sol la si sol

Khả dĩ hôm nay tam sinh tiền định cho đôi lữ khách
Do2 DO la la sol sol fa sol sol sol la la

Thiên ý cho ta một đêm hữu duyên
Re2 MI DO DO la DO RE DO

Nhật lệ sương tàn đêm hương
Do2 RE FA Do2 RE FA

Hai ta chia đôi đoạn đường.
sol2 SOL SOL SOL FA FA

Yêu đương điều kiêng kỵ nhất là lừa dối nhau
Re2 RE DO RE FA LA Re2 FA LA SOL

Xa nhau điều tuyệt kỵ nhất là quên mất nhau
Do2 DO la DO MI SOL la DO SOL FA

Đừng như nét bút kia trên mặt hồ
fa2 SOL LA DO3 LA LA SOL SOL

Vẽ để rồi tan mau
Do3 LA SOL LA LA

Ta ôm đoạn hồi ức đấy dệt thành nỗi đau
Re2 RE DO RE FA LA Re2 FA LA SOL

Người cam lòng tìm bằng hữu để trốn tránh nỗi sầu
Do2 DO la DO MI SOL sol2 SOL LA SOL FA

Tịch nhiên không ai nói gì
fa2 SOL LA DO3 re3 FA

Cứ lẳng lặng bước đi…
Do3 DO3 FA SOL FA

[Đoạn dạo]
Tâm hoa đã héo khô trông mong chờ người

la2 SOL LA DO3 LA SOL FA DO RE
Dạ nguyệt cũng đã phai mờ

sol2 LA LA DO3 LA SOL
Mộng trung cũng đã luyến lưu nay nhiều năm

la2 SOL LA DO3 LA SOL FA DO RE
Vẫn chưa một câu hỏi thăm

la2 SOL FA SOL LA SOL
Trực lai trực khứ như thiếu bức bình phong

la2 SOL LA DO3 LA SOL FA DO RE
Bi như một khúc nguyệt cầm

sol2 LA LA DO3 LA SOL
Khiến cho hồn lãng nhân nay càng đau lòng

la2 SOL LA DO3 LA SOL FA SOL FA

[Lời 2 như lời 1]

Cho ta nghìn ly để say thì ta vẫn chưa biết chắc
Nhưng sao giờ đây, lại say vì uống nhầm một ánh mắt
Rối hết tâm can ưu tư vì nàng
Cứ trách móc sao ta lại quá ngổn ngang

Khả dĩ hôm nay tam sinh tiền định cho đôi lữ khách
Lưu thuỷ vô tình lạc hoa hữu ý
Hạ nhật sang… loạn tâm can
Tương tư ta trao về nàng

Yêu đương điều kiêng kỵ nhất là lừa dối nhau
Xa nhau điều tuyệt kỵ nhất là quên mất nhau
Đừng như nét bút kia trên mặt hồ
Vẽ để rồi tan mau
Ta ôm đoạn hồi ức đấy dệt thành nỗi đau
Người cam lòng tìm bằng hữu để trốn tránh nỗi sầu
Tịch nhiên không ai nói gì
Cứ lẳng lặng bước đi…

Yêu đương điều kiêng kỵ nhất là lừa dối nhau
Xa nhau điều tuyệt kỵ nhất là quên mất nhau
Đừng như nét bút kia trên mặt hồ
Vẽ để rồi tan mau
Ta ôm đoạn hồi ức đấy dệt thành nỗi đau
Tơ vương tựa uyên ương đấy thật không như ý
Mộng ước nay không thành trách sao duyên mình còn mong manh

 

Cảm Âm   Nốt Nhạc số “Bức Bình Phong Trịnh Thăng Bình”

Chẳng biết bao lâu ta chưa hỏi thăm nhau như lúc trước

1’ 1’ 6 6 5  5 4 5 5 5 6 6 

Bởi lẽ hai ta đã có mộng riêng cho nhau để bước

1’ 1’ 6 6 5  5 4 5 5 5 6 6

Giống như áng mây trời… với cơn gió không lời… lặng lẽ rời đi như chưa từng quen biết nhau

7 6 7 6 4 7 6 7 6 4 2 4 5 6 6 5 6 7 5

Khả dĩ hôm nay tam sinh tiền định cho đôi lữ khách

1’ 1’ 6 6 5 5 4 5 5 5 6 6 

Thiên ý cho ta một đêm hữu duyên

2’ 3’ 1’ 1’ 6 1’ 2’ 1’

Nhật lệ sương tàn đêm hương

1’ 2’ 4’ 1’ 2’ 4’

Hai ta chia đôi đoạn đường.

5’ 5’ 5’ 5’ 4’ 4’

Yêu đương điều kiêng kỵ nhất là lừa dối nhau

2’ 2’  1’ 2’ 4’ 6’ 2’  4’ 6’ 5’

Xa nhau điều tuyệt kỵ nhất là quên mất nhau

1’ 1’ 6 1’ 3’ 5’ 6 1’ 5’ 4’

Đừng như nét bút kia trên mặt hồ

4’ 5’ 6’ 1’’ 6’ 6’ 5’ 5’

Vẽ để rồi tan mau

1’’ 6’ 5’ 6’ 6’

Ta ôm đoạn hồi ức đấy dệt thành nỗi đau

2’ 2’ 1’ 2’ 4’ 6’ 2’ 4’ 6’ 5’

Người cam lòng tìm bằng hữu để trốn tránh nỗi sầu

1’ 1’ 6 1’ 3’ 5’ 5’ 5’ 6’ 5’ 4’

Tịch nhiên không ai nói gì

4’ 5’ 6’ 1’’ 2’’ 4’

Cứ lẳng lặng bước đi…

1’’ 1’’ 4’ 5’ 4’

[Đoạn dạo]
Tâm hoa đã héo khô trông mong chờ người

6’ 5’ 6’ 1’’ 6’ 5’ 4’ 1’ 2’
Dạ nguyệt cũng đã phai mờ

5’ 6’ 6’ 1’’ 6’ 5’
Mộng trung cũng đã luyến lưu nay nhiều năm

6’ 5’ 6’ 1’’ 6’ 5’ 4’ 1’2’
Vẫn chưa một câu hỏi thăm

6’ 5’ 4’ 5’ 6’ 5’
Trực lai trực khứ như thiếu bức bình phong

6’ 5’ 6’ 1’’ 6’ 5’ 4’ 1’ 2’
Bi như một khúc nguyệt cầm

5’ 6’ 6’ 1’’ 6’ 5’
Khiến cho hồn lãng nhân nay càng đau lòng

6’ 5’ 6’ 1’’ 6’ 5’ 4’ 5’ 4’

[Lời 2 như lời 1]

Cho ta nghìn ly để say thì ta vẫn chưa biết chắc
Nhưng sao giờ đây, lại say vì uống nhầm một ánh mắt
Rối hết tâm can ưu tư vì nàng
Cứ trách móc sao ta lại quá ngổn ngang

Khả dĩ hôm nay tam sinh tiền định cho đôi lữ khách
Lưu thuỷ vô tình lạc hoa hữu ý
Hạ nhật sang… loạn tâm can
Tương tư ta trao về nàng

Yêu đương điều kiêng kỵ nhất là lừa dối nhau
Xa nhau điều tuyệt kỵ nhất là quên mất nhau
Đừng như nét bút kia trên mặt hồ
Vẽ để rồi tan mau
Ta ôm đoạn hồi ức đấy dệt thành nỗi đau
Người cam lòng tìm bằng hữu để trốn tránh nỗi sầu
Tịch nhiên không ai nói gì
Cứ lẳng lặng bước đi…

Yêu đương điều kiêng kỵ nhất là lừa dối nhau
Xa nhau điều tuyệt kỵ nhất là quên mất nhau
Đừng như nét bút kia trên mặt hồ
Vẽ để rồi tan mau
Ta ôm đoạn hồi ức đấy dệt thành nỗi đau
Tơ vương tựa uyên ương đấy thật không như ý
Mộng ước nay không thành trách sao duyên mình còn mong manh

 

Cảm âm dạng chữ  Nốt Nhạc chữ “Bức Bình Phong Trịnh Thăng Bình”

Chẳng biết bao lâu ta chưa hỏi thăm nhau như lúc trước

C’ C’ A A G G F G G G A A

Bởi lẽ hai ta đã có mộng riêng cho nhau để bước

C’ C’ A A G G F G G G A A 

Giống như áng mây trời… với cơn gió không lời… lặng lẽ rời đi như chưa từng quen biết nhau

B A B A F B A B A F D F G A A G A B G

Khả dĩ hôm nay tam sinh tiền định cho đôi lữ khách

C’ C’ A A G G F G G G A A

Thiên ý cho ta một đêm hữu duyên

D’ E’ C’ C’ A C’ D’ C’

Nhật lệ sương tàn đêm hương

C’ D’ F’ C’ D’ F’

Hai ta chia đôi đoạn đường.

G’ G’ G’ G’ F’ F’

Yêu đương điều kiêng kỵ nhất là lừa dối nhau

D’ D’ C’ D’ F’ A’ D’ F’ A’ G’

Xa nhau điều tuyệt kỵ nhất là quên mất nhau

C’ C’ A C’ E’ G’ A C’ G’ F’

Đừng như nét bút kia trên mặt hồ

F’ G’ A’ C’’ A’ A’ G’ G’

Vẽ để rồi tan mau

C’’ A’ G’ A’ A’

Ta ôm đoạn hồi ức đấy dệt thành nỗi đau

D’ D’ C’ D’ F’ A’ D’ F’ A’ G’

Người cam lòng tìm bằng hữu để trốn tránh nỗi sầu

C’ C’ A C’ E’ G’ G’ G’ A’ G’ F’

Tịch nhiên không ai nói gì

F’ G’ A’ C’’ D’’ F’

Cứ lẳng lặng bước đi…

C’’ C’’ F’ G’ F’

[Đoạn dạo]
Tâm hoa đã héo khô trông mong chờ người

A’ G’ A’ C’’ A’ G’ F’ C’ D’
Dạ nguyệt cũng đã phai mờ

G’ A’ A’ C’’ A’ G’
Mộng trung cũng đã luyến lưu nay nhiều năm

A’ G’ A’ C’’ A’ G’ F’ C’ D’
Vẫn chưa một câu hỏi thăm

A’ G’ F’ G’ A’ G’
Trực lai trực khứ như thiếu bức bình phong

A’ G’ A’ C’’ A’ G’ F’ C’ D’
Bi như một khúc nguyệt cầm

G’ A’ A’ C’’ A’ G’
Khiến cho hồn lãng nhân nay càng đau lòng

A’ G’ A’ C’’ A’ G’ F’ G’ F’

[Lời 2 như lời 1]

Cho ta nghìn ly để say thì ta vẫn chưa biết chắc
Nhưng sao giờ đây, lại say vì uống nhầm một ánh mắt
Rối hết tâm can ưu tư vì nàng
Cứ trách móc sao ta lại quá ngổn ngang

Khả dĩ hôm nay tam sinh tiền định cho đôi lữ khách
Lưu thuỷ vô tình lạc hoa hữu ý
Hạ nhật sang… loạn tâm can
Tương tư ta trao về nàng

Yêu đương điều kiêng kỵ nhất là lừa dối nhau
Xa nhau điều tuyệt kỵ nhất là quên mất nhau
Đừng như nét bút kia trên mặt hồ
Vẽ để rồi tan mau
Ta ôm đoạn hồi ức đấy dệt thành nỗi đau
Người cam lòng tìm bằng hữu để trốn tránh nỗi sầu
Tịch nhiên không ai nói gì
Cứ lẳng lặng bước đi…

Yêu đương điều kiêng kỵ nhất là lừa dối nhau
Xa nhau điều tuyệt kỵ nhất là quên mất nhau
Đừng như nét bút kia trên mặt hồ
Vẽ để rồi tan mau
Ta ôm đoạn hồi ức đấy dệt thành nỗi đau
Tơ vương tựa uyên ương đấy thật không như ý
Mộng ước nay không thành trách sao duyên mình còn mong manh

Trên đây là Cm âm Bức Bình Phong Sáo Trúc Hoàng Anh . Cám ơn các bạn ủng hộ Sáo Trúc Hoàng Anh https://saotruchoanganh.com này một cách tốt nhất và hay nhất .

Chúc cả nhà vui vẻ, và chơi sáo được dễ dàng nhất, nhớ like và chia sẻ giúp tớ nha hoặc đóng góp về bản cảm âm này các bạn comment xuống bên dưới nhé.
Cảm Âm Chuẩn Nhất Cm âm Bức Bình Phong!

Cảm Âm

 

    

 

     

     

     

   

 

Đổi Trả Miễn Phí

Đổi trả miễn phí tất cả sản phẩm nếu không vừa ý

Money Back Guarantee

Hoàn trả 100% tiền nếu khách hàng chưa hài lòng

Tặng Kèm Khóa Học

Tặng ngay khóa học phù hợp với khách hàng khi mua sáo trúc