Tình Cũ Bao Giờ Cũng Tốt Hơn – Cảm Âm Sáo Trúc Chuẩn Nhất

5/5 - (1012 votes)

Cảm Âm Tình Cũ Bao Giờ Cũng Tốt Hơn Sáo Trúc Hoàng Anh Hay Nhất

Cảm Âm Chuẩn Nhất Nốt Nhạc số ” Tình cũ bao giờ cũng tốt hơn”

Anh nói anh yêu cô ta

Do2 RE DO DO la sol

Anh đã chọn người thứ ba

sol la fa fa DO la

Để lại trong em

Do re fa fa

Niềm đau khó phai nhoà

fa sol la sol fa

Giờ em thành người cũ anh à

Re si la si DO la sol

Anh có biết em rất đau?

Do2 RE RE DO la sol

Anh đã chọn người đến sau

sol la fa fa DO la 

Cuộc tình chia đôi

Do re fa fa

Bàn tay đã buông rồi

fa sol la sol fa

Thì anh nên yêu một người mới

Do si si si la si DO

Hãy yêu một người

Do2 si la la 

Mới hơn em đi

Do2 si la sol

Để xem người mới có tốt hơn

fa sol fa RE RE RE DO

Để xem cô ấy có quan tâm

la DO RE FA RE DO

Giống như cách mà em đã từng

si la si la si DO sol

Hãy yêu một người

Do2 si la la

Mới hơn em đi

Do2 si la sol

Để biết tình cũ luôn tốt hơn

fa sol fa RE DO RE DO

Cả thanh xuân ta đã bên nhau

la DO RE RE FA RE DO

Yêu nhau và hiểu nhau

la la fa fa sol

Như ta đã từng

la la si fa

Cô ấy quan tâm anh không?

Do2 RE DO DO la sol

Như cách mà em quan tâm?

sol la fa sol la la

Người làm anh vui

Re re fa fa

Bên anh lúc anh buồn

sol sol la sol fa

Giờ ai ở cạnh anh lúc này?

Do si la si si DO sol

Cô ấy sẽ không hiểu được

Do2 RE RE DO la sol

Tình yêu là sự hy sinh

sol la fa fa sol la

Một lần khi yêu

Do re fa fa

Là sẽ đau rất nhiều

fa la sol la fa

Vì anh

Do lasi

Em nguyện như thế

si la si DO

Hãy yêu một người

Do2 si la la 

Mới hơn em đi

Do2 si la sol

Để xem người mới có tốt hơn

fa sol fa RE RE RE DO

Để xem cô ấy có quan tâm

la DO RE FA RE DO

Giống như cách mà em đã từng

si la si la si DO sol

Hãy yêu một người

Do2 si la la

Mới hơn em đi

Do2 si la sol

Để biết tình cũ luôn tốt hơn

fa sol fa RE DO RE DO

Cả thanh xuân ta đã bên nhau

la DO RE RE FA RE DO

Yêu nhau và hiểu nhau

la la fa fa sol

Như ta đã từng

la la si fa

Người ơi biết không

Re2 MI SOL FA

Em vẫn mong anh sẽ nhận ra

fa2 SOL FA FA DO DO la RE

Rằng em đã hi sinh

la si DO si si

Vì anh quá nhiều

si DO RE sol

Giờ đây đau đớn bao nhiêu

Do2 RE RE FA RE DO

Hãy yêu một người

Do2 si la la 

Mới hơn em đi

Do2 si la sol

Để xem người mới có tốt hơn

fa sol fa RE RE RE DO

Để xem cô ấy có quan tâm

la DO RE FA RE DO

Giống như cách mà em đã từng

si la si la si DO sol

Hãy yêu một người

Do2 si la la

Mới hơn em đi

Do2 si la sol

Để biết tình cũ luôn tốt hơn

fa sol fa RE DO RE DO

Cả thanh xuân ta đã bên nhau

la DO RE RE FA RE DO

Yêu nhau và hiểu nhau

la la fa fa sol

Như ta đã từng

la la si fa

 

Cảm Âm Nốt Nhạc số ” Tình cũ bao giờ cũng tốt hơn”

Anh nói anh yêu cô ta

1’ 2’ 1’ 1’ 6 5

Anh đã chọn người thứ ba

5 6 4 4 1’ 6

Để lại trong em

1 2 4 4

Niềm đau khó phai nhoà

4 5 6 5 4

Giờ em thành người cũ anh à

2 7 6 7 1’ 6 5

Anh có biết em rất đau?

1’ 2’ 2’ 1’ 6 5

Anh đã chọn người đến sau

5 6 4 4 1’ 6

Cuộc tình chia đôi

1 2 4 4 

Bàn tay đã buông rồi

4 5 6 5 4

Thì anh nên yêu một người mới

1 7 7 7 6 7 1’

Hãy yêu một người

1’ 7 6 6

Mới hơn em đi

1’ 7 6 5

Để xem người mới có tốt hơn

4 5 4 2’ 2’ 2’ 1’

Để xem cô ấy có quan tâm

6 1’ 2’ 4’ 2’ 1

Giống như cách mà em đã từng

7 6 7 6 7 1’ 5

Hãy yêu một người

1’ 7 6 6

Mới hơn em đi

1’ 7 6 5

Để biết tình cũ luôn tốt hơn

4 5 4 2’ 1’ 2’ 1’

Cả thanh xuân ta đã bên nhau

6 1’ 2’ 2’ 4’ 2’ 1’

Yêu nhau và hiểu nhau

6 6  4 4 5

Như ta đã từng

6 6 7 4

Cô ấy quan tâm anh không?

1’ 2’ 1’ 1’ 6 5

Như cách mà em quan tâm?

5 6 4 5 6 6 

Người làm anh vui

2 2 4 4 

Bên anh lúc anh buồn

5 5 6 5 4

Giờ ai ở cạnh anh lúc này?

1 7 6 7 7 1’ 5

Cô ấy sẽ không hiểu được

1’ 2’ 2’ 1’ 6 5

Tình yêu là sự hy sinh

5 6 4 4 5 6

Một lần khi yêu

1 2 4 4

Là sẽ đau rất nhiều

4 6 5 6 4

Vì anh

1 67

Em nguyện như thế

7 6 7 1’

Hãy yêu một người

1’ 7 6 6

Mới hơn em đi

1’ 7 6 5

Để xem người mới có tốt hơn

4 5 4 2’ 2’ 2’ 1’

Để xem cô ấy có quan tâm

6 1’ 2’ 4’ 2’ 1’

Giống như cách mà em đã từng

7 6 7 6 7 1’ 5

Hãy yêu một người

1’ 7 6 6

Mới hơn em đi

1’ 7 6 5

Để biết tình cũ luôn tốt hơn

4 5 4 2’ 1’ 2’ 1’

Cả thanh xuân ta đã bên nhau

6 1’ 2’ 2’ 4’ 2’ 1’

Yêu nhau và hiểu nhau

6 6 4 4 5

Như ta đã từng

6 6 7 4

Người ơi biết không

2’ 3’ 5’ 4’

Em vẫn mong anh sẽ nhận ra

4’ 5’ 4’ 4’ 1’ 1’ 6 2’

Rằng em đã hi sinh

6 7 1’ 7 7

Vì anh quá nhiều

7 1’ 2’ 5

Giờ đây đau đớn bao nhiêu

1’ 2’ 2’ 4’ 2’ 1’

Hãy yêu một người

1’ 7 6 6

Mới hơn em đi

1’ 7 6 5

Để xem người mới có tốt hơn

4 5 4 2’ 2’ 2’ 1’

Để xem cô ấy có quan tâm

6 1’ 2’ 4’ 2’ 1’

Giống như cách mà em đã từng

7 6 7 6 7 1’ 5

Hãy yêu một người

1’ 7 6 6

Mới hơn em đi

1’ 7 6 5

Để biết tình cũ luôn tốt hơn

4 5 4 2’ 1’ 2’ 1’

Cả thanh xuân ta đã bên nhau

6 1’ 2’ 2’ 4’ 2’ 1’

Yêu nhau và hiểu nhau

6 6 4 4 5

Như ta đã từng

6 6 7 4

 

Cảm âm dạng chữ  Nốt Nhạc chữ “Tình cũ bao giờ cũng tốt hơn”

Anh nói anh yêu cô ta

C’ D’ C’ C’ A G

Anh đã chọn người thứ ba

G A F F C’ A

Để lại trong em

C D F F

Niềm đau khó phai nhoà

F G A G F

Giờ em thành người cũ anh à

D B A B C’ A G

Anh có biết em rất đau?

C’ D’ D’ C’ A G

Anh đã chọn người đến sau

G A F F C’ A

Cuộc tình chia đôi

C D F F

Bàn tay đã buông rồi

F G A G F

Thì anh nên yêu một người mới

C B B B A B C’

Hãy yêu một người

C’ B A A

Mới hơn em đi

C’ B A G

Để xem người mới có tốt hơn

F G F D’ D’ D’ C’

Để xem cô ấy có quan tâm

A C’ D’ F’ D’ C’

Giống như cách mà em đã từng

B A B A B C’ G

Hãy yêu một người

C’ B A A

Mới hơn em đi

C’ B A G

Để biết tình cũ luôn tốt hơn

F G F D’ C’ D’ C’

Cả thanh xuân ta đã bên nhau

A C’ D’ D’ F’ D’ C’

Yêu nhau và hiểu nhau

A A F F G

Như ta đã từng

A A B F

Cô ấy quan tâm anh không?

C’ D’ C’ C’ A G

Như cách mà em quan tâm?

G A F G A A

Người làm anh vui

D D F F

Bên anh lúc anh buồn

G G A G F

Giờ ai ở cạnh anh lúc này?

C B A B B C’ G

Cô ấy sẽ không hiểu được

C’ D’ D’ C’ A G

Tình yêu là sự hy sinh

G A F F G A

Một lần khi yêu

C D F F

Là sẽ đau rất nhiều

F A G A F

Vì anh

C AB

Em nguyện như thế

B A B C’

Hãy yêu một người

C’ B A A

Mới hơn em đi

C’ B A G

Để xem người mới có tốt hơn

F G F D’ D’ D’ C’

Để xem cô ấy có quan tâm

A C’ D’ F’ D’ C’

Giống như cách mà em đã từng

B A B A B C’ G

Hãy yêu một người

C’ B A A

Mới hơn em đi

C’ B A G

Để biết tình cũ luôn tốt hơn

F G F D’ C’ D’ C’

Cả thanh xuân ta đã bên nhau

A C’ D’ D’ F’ D’ C’

Yêu nhau và hiểu nhau

A A F F G

Như ta đã từng

A A B F

Người ơi biết không

D’ E’ G’ F’

Em vẫn mong anh sẽ nhận ra

F’ G’ F’ F’ C’ C’ A D’

Rằng em đã hi sinh

A B C’ B B

Vì anh quá nhiều

B C’ D’ G

Giờ đây đau đớn bao nhiêu

C’ D’ D’ F’ D’ C’

Hãy yêu một người

C’ B A A

Mới hơn em đi

C’ B A G

Để xem người mới có tốt hơn

F G F D’ D’ D’ D’ C’

Để xem cô ấy có quan tâm

A C’ D’ F’ D’ C’

Giống như cách mà em đã từng

B A B A C’ G

Hãy yêu một người

C’ B A A

Mới hơn em đi

C’ B A G

Để biết tình cũ luôn tốt hơn

F G F D’ C’ D’ C’

Cả thanh xuân ta đã bên nhau

A C’ D’ D’ F’ D’ C’

Yêu nhau và hiểu nhau

A A F F G

Như ta đã từng

A A B F

Trên đây là Cm âm Tình Cũ Bao Giờ Cũng Tốt Hơn Sáo Trúc Hoàng Anh . Cám ơn các bạn ủng hộ Sáo Trúc Hoàng Anh https://saotruchoanganh.com này một cách tốt nhất và hay nhất .

Chúc cả nhà vui vẻ, và chơi sáo được dễ dàng nhất, nhớ like và chia sẻ giúp tớ nha hoặc đóng góp về bản cảm âm này các bạn comment xuống bên dưới nhé.
Cảm Âm Chuẩn Nhất Cm âm Tình Cũ Bao Giờ Cũng Tốt Hơn!

Cảm Âm

 

  

 

    

     

    

   

 

Đổi Trả Miễn Phí

Đổi trả miễn phí tất cả sản phẩm nếu không vừa ý

Money Back Guarantee

Hoàn trả 100% tiền nếu khách hàng chưa hài lòng

Tặng Kèm Khóa Học

Tặng ngay khóa học phù hợp với khách hàng khi mua sáo trúc