Đi Để Trở Về – Cảm Âm Sáo Trúc Chuẩn Nhất

Cảm Âm Đi Để Trở Về (Soobin Hoàng Sơn)  Sáo Trúc Hoàng Anh Hay Nhất

Cảm Âm Chuẩn Nhất Nốt Nhạc Sáo Trúc “Đi Để Trở Về Soobin Hoàng Sơn”

Tôi đang ở một nơi rất xa

do2 do2 do2 do2 re2 mi2 re2

Nơi không có khói bụi thành phố

si si si si sol mi la

Ở một nơi đẹp như mơ

mi mi fa mi fa sol

Trên cao êm êm mây trắng bay

do2 do2 do2 do2 re2 mi2 re2

Lặng nhìn biển rộng sóng vỗ…ô

si si si si re2 re2 do2

Cuộc đời tôi là những chuyến đi dài

la si do2 do2 mi2 mi2 re2 do2

Vượt suối đá,vượt núi dốc, dù chênh vênh có xá gì

do2 sol2 sol2, do2 sol2 sol2, do2 sol2 sol2 la2 la2 mi2

Có biết bao thứ tươi đẹp vẫn cứ ở đó đang chờ tôi

mi2 mi2 re2 mi2 re2 do2 fa2 fa2 mi2 fa2 mi2 do2 re2

Người xung quanh ở nơi đây, thật dễ mến sống mới gặp

do2 sol2 sol2, do2 sol2 sol2, do2 sol2 sol2 sol2 la2 mi2

Ánh mắt lấp lánh hiền hoà chào tôi, chào người bạn mới ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

mi2 mi2 mi2 mi2 re2 do2 la do2 si si si do2

[ĐK]

Từng chặng đường dài mà ta qua

mi2 mi2 mi2 mi2 mi2 sol2 sol2

Giờ ngồi một mình lại thấy nhớ

mi2 mi2 mi2 mi2 mi2 sol2 la2

Ngày ngày mặt trời rạng ngời vươn cao

mi2 mi2 mi2 mi2 mi2 mi2 fa2 fa2

Lên từng trên mái nhà

fa2 mi2 fa2 sol2 (mi2­do2­la)

Từng chặng đường dài mà ta qua

mi2 mi2 mi2 mi2 mi2 sol2 sol2

Đều để lại kỉ niệm quý giá

mi2 mi2 mi2 mi2 mi2 sol2 la2

Để lại 1 điều rằng càng đi xa

mi2 mi2 mi2 mi2 mi2 mi2 fa2 fa2

Ta càng thêm nhớ nhà

mi2 mi2 fa2 sol2 re2 do2

Đi thật xa để trở về

mi2 re2 mi2 re2 mi2 si

Đi thật xa để trở về

mi2 re2 mi2 re2 mi2 la

Có một nơi để trở về, đi đi để trở về

M2 re2 mi2 re2 do2 si, fa2 fa2 fa2 sol2 do2

Cuộc đời thật đẹp khi được đi muôn nơi xa xôi rộng lớn

mi2 mi2 mi2 mi2 sol2 mi2 sol2 mi2 mi2 sol2 sol2 re2 mi2

Nhưng ta vẫn có nơi để trở về sau mỗi chuyến đi

mi2 mi2 re2 mi2 re2 re2 la si re2 mi2 fa2 mi2

Điều kì diệu là con người ta đi xa hơn để trưởng thành hơn

mi2 mi2 mi2 mi2 sol2 mi2 sol2 sol2 sol2 sol2 re2 re2 re2 mi2

Không quên mang theo bên cạnh hành trang nỗi nhớ gia đình

mi2 mi2 mi2 mi2 re2 do2 la do2 mi2 mi2 re2 do2

 

Cảm Âm   Nốt Nhạc số “Đi Để Trở Về Soobin Hoàng Sơn”

Tôi đang ở một nơi rất xa

1’ 1’ 1’ 1’ 2’ 3’ 2’

Nơi không có khói bụi thành phố

7 7 7 7 5 3 6

Ở một nơi đẹp như mơ

3 3 4 3 4 5

Trên cao êm êm mây trắng bay

1’ 1’ 1’ 1’ 2’ 3’ 2’

Lặng nhìn biển rộng sóng vỗ…ô

7 7 7 7 2’ 2’ 1’

Cuộc đời tôi là những chuyến đi dài

6 7 1’ 1’ 3’ 3’ 2’ 1’

Vượt suối đá,vượt núi dốc, dù chênh vênh có xá gì

1’ 5’ 5’, 1’ 5’ 5’, 1’ 5’ 5’ 6’ 6’ 3’

Có biết bao thứ tươi đẹp vẫn cứ ở đó đang chờ tôi

3’ 3’ 2’ 3’ 2’ 1’ 4’ 4’ 3’ 4’ 3’ 1’ 2’

Người xung quanh ở nơi đây, thật dễ mến sống mới gặp

1’ 5’ 5’,1’ 5’ 5’, 1’ 5’ 5’ 5’ 6’ 3’

Ánh mắt lấp lánh hiền hoà chào tôi, chào người bạn mới ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

3’ 3’ 3’ 3’ 2’ 1’ 6 1’ 7 7 7 1’

[ĐK]

Từng chặng đường dài mà ta qua

3’ 3’ 3’ 3’ 3’ 5’ 5’

Giờ ngồi một mình lại thấy nhớ

3’ 3’ 3’ 3’ 3’ 5’ 6’

Ngày ngày mặt trời rạng ngời vươn cao

3’ 3’ 3’ 3’ 3’ 3’ 4’ 4’

Lên từng trên mái nhà

4’ 3’ 4’ 5’ (3’ 1’ 7)

Từng chặng đường dài mà ta qua

3’ 3’ 3’ 3’ 3’ 5’ 5’

Đều để lại kỉ niệm quý giá

3’ 3’ 3’ 3’ 3’ 5’ 6’

Để lại 1 điều rằng càng đi xa

3’ 3’ 3’ 3’ 3’ 3’ 4’ 4’

Ta càng thêm nhớ nhà

3’ 3’ 4’ 5’ 2’ 1’

Đi thật xa để trở về

3’ 2’ 3’ 2’ 3’ 7

Đi thật xa để trở về

3’ 2’ 3’ 2’ 3’ 6

Có một nơi để trở về, đi đi để trở về

3’ 2’ 3’ 2’ 1’ 7, 4’ 4’ 4’ 5’ 1’

Cuộc đời thật đẹp khi được đi muôn nơi xa xôi rộng lớn

3’ 3’ 3’ 3’ 5’ 3’ 5’ 3’ 3’ 5’ 5’ 2’ 3’

Nhưng ta vẫn có nơi để trở về sau mỗi chuyến đi

3’ 3’ 2’ 3’ 2’ 2’ 6 7 2’ 3’ 4’ 3’

Điều kì diệu là con người ta đi xa hơn để trưởng thành hơn

3’ 3’ 3’ 3’ 5’ 3’ 5’ 5’ 5’ 5’ 2’ 2’ 2’ 3’

Không quên mang theo bên cạnh hành trang nỗi nhớ gia đình

3’ 3’ 3’ 3’ 2’ 1’ 6 1’ 3’ 3’ 2’ 1’

 

Cảm âm dạng chữ Nốt Nhạc chữ “Đi Để Trở Về Soobin Hoàng Sơn”

Tôi đang ở một nơi rất xa

C’ C’ C’ C’ D’ E’ D’

Nơi không có khói bụi thành phố

B B B B G E A

Ở một nơi đẹp như mơ

E E F E F G

Trên cao êm êm mây trắng bay

C’ C’ C’ C’ D’ E’ D’

Lặng nhìn biển rộng sóng vỗ…ô

B B B B D’ D’ C’

Cuộc đời tôi là những chuyến đi dài

A B C’ C’ E’ E’ D’ C’

Vượt suối đá,vượt núi dốc, dù chênh vênh có xá gì

C’ G’ G’, C’ G’ G’, C’ G’ G’ A’ A’ E’

Có biết bao thứ tươi đẹp vẫn cứ ở đó đang chờ tôi

E’ E’ D’ E’ D’ C’ F’ F’ E’ F’ E’ C’ D’

Người xung quanh ở nơi đây, thật dễ mến sống mới gặp

C’ G’ G’, C’ G’ G’, C’ G’ G’ G’ A’ E’

Ánh mắt lấp lánh hiền hoà chào tôi, chào người bạn mới ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

E’ E’ E’ E’ D’ C’ A C’ B B B C’

[ĐK]

Từng chặng đường dài mà ta qua

E’ E’ E’ E’ E’ G’ G’

Giờ ngồi một mình lại thấy nhớ

E’ E’ E’ E’ E’ G’ A’

Ngày ngày mặt trời rạng ngời vươn cao

E’ E’ E’ E’ E’ E’ F’ F’

Lên từng trên mái nhà

F’ E’ F’ G’ (E’ C’ A)

Từng chặng đường dài mà ta qua

E’ E’ E’ E’ E’ G’ G’

Đều để lại kỉ niệm quý giá

E’ E’ E’ E’ E’ G’ A’

Để lại 1 điều rằng càng đi xa

E’ E’ E’ E’ E’ E’ F’ F’

Ta càng thêm nhớ nhà

E’ E’ F’ G’ D’ C’

Đi thật xa để trở về

E’ D’ E’ D’ E’ B

Đi thật xa để trở về

E’ D’ E’ D’ E’ A

Có một nơi để trở về, đi đi để trở về

E’ D’ E’ D’ C’ B, F’ F’ F’ G’ C’

Cuộc đời thật đẹp khi được đi muôn nơi xa xôi rộng lớn

E’ E’ E’ E’ G’ E’ G’ E’ E’ G’ G’ D’ E’

Nhưng ta vẫn có nơi để trở về sau mỗi chuyến đi

E’ E’ D’ E’ D’ D’ A B D’ E’ F’ E’

Điều kì diệu là con người ta đi xa hơn để trưởng thành hơn

E’ E’ E’ E’ G’ E’ G’ G’ G’ G’ D’ D’ D’ E’

Không quên mang theo bên cạnh hành trang nỗi nhớ gia đình

E’ E’ E’ E’ D’ C’ A C’ E’ E’ D’ C’

Trên đây là Cm âm Đi Để Trở Về Sáo Trúc Hoàng Anh . Cám ơn các bạn ủng hộ Sáo Trúc Hoàng Anh https://saotruchoanganh.com này một cách tốt nhất và hay nhất .

Chúc cả nhà vui vẻ, và chơi sáo được dễ dàng nhất, nhớ like và chia sẻ giúp tớ nha hoặc đóng góp về bản cảm âm này các bạn comment xuống bên dưới nhé.
Cảm Âm Chuẩn Nhất Cm âm Đi Để Trở Về!

Cảm Âm

 

    

 

     

     

     

   

 

Đổi Trả Miễn Phí

Đổi trả miễn phí tất cả sản phẩm nếu không vừa ý

Money Back Guarantee

Hoàn trả 100% tiền nếu khách hàng chưa hài lòng

Tặng Kèm Khóa Học

Tặng ngay khóa học phù hợp với khách hàng khi mua sáo trúc