Đom Đóm – Cảm Âm Sáo Trúc Chuẩn Nhất

Cảm Âm Đom Đóm (Jack)  Sáo Trúc Hoàng Anh Hay Nhất

Cảm Âm Chuẩn Nhất Nốt Nhạc Sáo Trúc “Đom Đóm – Jack”

[Lời 1]

Người giờ còn đây không? Thuyền này còn liệu sang sông?

Đo Đo Do Re Re, sol sol sol Do Re DRe

Buổi chiều dài mênh mông, lòng người giờ hòa hay đông

Do Do Do Re Resol, sol sol sol Do Re mi la DRe Do

Hồng mắt em cả bầu trời đỏ hoen

la sol sol Do Re Do

Ta như đứa trẻ ngây thơ, quên đi tháng ngày ngu ngơ

sol sol sol mi fa sol, sol sol sol mi fa sol

Người là ngàn mây bay, mình là giọt sầu chia tay

Do Do Do Re DRe, sol sol sol Do Re DRe Do

Người cạn bầu không say, còn mình giãi bày trong đây

Do Do Do Re DRe,  sol sol sol Do Re Rmi

Này gió ơi, đừng vội vàng, lắng nghe được không?

la Do Re Do, sol sol sol Do Re Do,  lasol Do

[Điệp Khúc]

Gió ơi xin đừng lấy em đi

sol miRe Do lasol sol mi Re

Hãy mang em về chốn xuân thì

sol miRe Do lasol sol miRe Do

Ngày nào còn bồi hồi tóc xanh

la la la la la mi Re

Ngày nào còn trò chuyện vớ anh

sol sol sol sol sol mi Re mi

Em nói em thương anh mà

sol mi Re Do la

Nói em yêu em mà

sol mi Re Do la

Cớ sao ta lại hóa chia xa

lasol miRe Do lasol sol mi Re

Đóa phong lan lặng lẽ mơ màng

sol miRe Do lasol sol miRe Do

Nàng dịu dàng tựa đèn phố Vinh

la la la la la mi Re

Đẹp rạng ngời chẳng cần cố Xinh, hư ư ư ư ư

sol sol sol sol sol mi Re, mi Re Do la Do

[Lời 2]

Hạt ngọc rơi rớt trên mái nhà, sau luống cà, và thế là …

sol la Do sol Re mi sol. Re mi sol, Re mi sol

Xa nhau, xa nhau, thôi thì nỗi nhớ hà cớ gì người mang? Woo..

sol sol sol sol, sol fa mi sol mi sol fa mi sol

Bên nhau không lâu, như là người thấy tờ giấy này nghìn trang …

sol sol sol sol. sol fa mi sol mi sol fa mi sol

Vậy hãy để màu nắng phiêu du, phiêu du trên đỉnh đầu

sol solsol mi Re Re, Do Do la sol sol

Và sẽ nói em nghe, em nghe, câu chuyện này là…

sol sol mi Re Re, Do Do la sol sol sol

Cả bầu trời vàng, đỏ, tím, xanh xanh

sol sol sol sol sol mi Re Re

Em luôn tồn tại ở trong trái tim anh

sol sol mi sol sol Re Do Do

Thưở thiếu niên thời tay nắm tay, cành lá me vàng ôm đắm say

Do Đsol miRe Re , mi sol miRe mi, Do Dsol miRe Re, mi misol mi Re

Nhẹ nhàng lá rơi, đọng lại vấn vương ven đường

Do Do sol mi Re Do, Do Do sol mi Re Do ( la sol la Do Re mi )

[Điệp khúc]

Gió ơi xin đừng lấy em đi

sol miRe Do lasol sol mi Re

Hãy mang em về chốn xuân thì

sol miRe Do lasol sol miRe Do

Ngày nào còn bồi hồi tóc xanh

la la la la la mi Re

Ngày nào còn trò chuyện vớ anh

sol sol sol sol sol mi Re mi

Em nói em thương anh mà

sol mi Re Do la

Nói em yêu em mà

sol mi Re Do la

Cớ sao ta lại hóa chia xa

lasol miRe Do lasol sol mi Re

Đóa phong lan lặng lẽ mơ màng

sol miRe Do lasol sol miRe Do

Nàng dịu dàng tựa đèn phố Vinh

la la la la la mi Re

Đẹp rạng ngời chẳng cần cố Xinh, hư ư ư ư ư

sol sol sol sol sol mi Re, mi Re Do la Do

Yêu em nhiều

Do la sol

Lòng này nhói đau, thương em nhiều, cạn tình biển sâu

sol sol mi Re, Do lasol sol, mi mi Re Do

Biển sâu anh hát

la Do Re

Nếu có ước muốn ngược thời gian

sol sol sol sol Do Do Re,

Nhắm mắt cố xóa dòng đời này ái phong trần vỡ tan

sol sol sol sol Do Do Do Dolsol mi Re Resolmi mi

Đành lòng sao em xé nát tan tâm can.. họa kì thư theo bóng trăng vàng

sol la Do Do Re mi sol mi Re, sol solla Re, Re sol Re Do

Giá như bây giờ, giá như em ở đây , đây

mi Re Do la,  mi Re Do la Re, mi

 

Cảm Âm Chuẩn Nhất Nốt Nhạc Sáo Trúc “Đom Đóm – Jack”

[Lời 1]

Người giờ còn đây không? Thuyền này còn liệu sang sông?

1 1 1 2 2, 5 5 5 1 2 12

Buổi chiều dài mênh mông, lòng người giờ hòa hay đông

1 1 1 2 25, 5 5 5 1 2 3 6 12 1

Hồng mắt em cả bầu trời đỏ hoen

6 5 5 1 2 1

Ta như đứa trẻ ngây thơ, quên đi tháng ngày ngu ngơ

5 5 5 3 4 5, 5 5 5 3 4 5

Người là ngàn mây bay, mình là giọt sầu chia tay

1 1 1 2 12, 5 5 5 1 2 12 1

Người cạn bầu không say, còn mình giãi bày trong đây

1 1 1 2 12, 5 5 5 1 2 23

Này gió ơi, đừng vội vàng, lắng nghe được không?

6 1 2 1, 5 5 5 1 2 1, 65 1

[Điệp Khúc]

Gió ơi xin đừng lấy em đi

5 32 1 65 5 3 2

Hãy mang em về chốn xuân thì

5 32 1 6 5 5 32 1

Ngày nào còn bồi hồi tóc xanh

6 6 6 6 6 3 2

Ngày nào còn trò chuyện vớ anh

5 5 5 5 5 3 2 3

Em nói em thương anh mà

5 3 2 1 6

Nói em yêu em mà

5 3 2 1 6

Cớ sao ta lại hóa chia xa

65 32 1 65 5 3 2

Đóa phong lan lặng lẽ mơ màng

5 32 1 65 5 32 1

Nàng dịu dàng tựa đèn phố Vinh

6 6 6 6 6 3 2

Đẹp rạng ngời chẳng cần cố Xinh, hư ư ư ư ư

5 5 5 5 5 3 2, 3 2 1 6 1

[Lời 2]

Hạt ngọc rơi rớt trên mái nhà, sau luống cà, và thế là …

5 6 1 5 2 3 5, 2 3 5, 2 3 5

Xa nhau, xa nhau, thôi thì nỗi nhớ hà cớ gì người mang? Woo..

5 5 5 5, 5 4 3 5 3 5 4 3 5

Bên nhau không lâu, như là người thấy tờ giấy này nghìn trang …

5 5 5 5, 5 4 3 5 3 5 4 3 5

Vậy hãy để màu nắng phiêu du, phiêu du trên đỉnh đầu

5 55 3 2 2, 1 1 6 5 5

Và sẽ nói em nghe, em nghe, câu chuyện này là…

5 5 3 2 2, 1 1 6 5 5 5

Cả bầu trời vàng, đỏ, tím, xanh xanh

5 5 5 5 5 3 2 2

Em luôn tồn tại ở trong trái tim anh

5 5 3 5 5 2 1 1

Thưở thiếu niên thời tay nắm tay, cành lá me vàng ôm đắm say

1 15 32 2, 3 5 32 3, 1 15 32 2, 3 35 3 2

Nhẹ nhàng lá rơi, đọng lại vấn vương ven đường

1 1 5 3 2 1, 1 1 5 3 2 1 (6 5 6 1 2 3)

[Điệp khúc]

Gió ơi xin đừng lấy em đi

5 32 1 65 5 3 2

Hãy mang em về chốn xuân thì

5 32 1 65 5 32 1

Ngày nào còn bồi hồi tóc xanh

6 6 6 6 6 3 2

Ngày nào còn trò chuyện vớ anh

5 5 5 5 5 3 2 3

Em nói em thương anh mà

5 3 2 1 6

Nói em yêu em mà

5 3 2 1 6

Cớ sao ta lại hóa chia xa

65 32 1 65 5 3 2

Đóa phong lan lặng lẽ mơ màng

5 32 1 65 5 32 1

Nàng dịu dàng tựa đèn phố Vinh

6 6 6 6 6 3 2

Đẹp rạng ngời chẳng cần cố Xinh, hư ư ư ư ư

5 5 5 5 5 3 2, 3 2 1 6 1

Yêu em nhiều

1 6 5

Lòng này nhói đau, thương em nhiều, cạn tình biển sâu

5 5 3 2, 1 65 5, 3 3 2 1

Biển sâu anh hát

6 1 2

Nếu có ước muốn ngược thời gian

5 5 5 5 1 1 2

Nhắm mắt cố xóa dòng đời này ái phong trần vỡ tan

5 5 5 5 1 1 1 15 3 2 253 3

Đành lòng sao em xé nát tan tâm can.. họa kì thư theo bóng trăng vàng

5 6 1 1 2 3 5 3 2, 5 56 2, 2 5 2 1

Giá như bây giờ, giá như em ở đây , đây

3 2 1 6, 3 2 1 6 2, 3

 

Cảm âm dạng chữ Nốt Nhạc chữ “Đom Đóm – Jack”

[Lời 1]

Người giờ còn đây không? Thuyền này còn liệu sang sông?

C C C D D, G G G C D CD

Buổi chiều dài mênh mông, lòng người giờ hòa hay đông

C C C D DG, G G G C D E AD C

Hồng mắt em cả bầu trời đỏ hoen

A G G C D C

Ta như đứa trẻ ngây thơ, quên đi tháng ngày ngu ngơ

G G G E F G, G G G E F G

Người là ngàn mây bay, mình là giọt sầu chia tay

C C C DD, G G G C DD C

Người cạn bầu không say, còn mình giãi bày trong đây

C C C DD, G G G C DE

Này gió ơi, đừng vội vàng, lắng nghe được không?

A C D C, G G G C D C, AG C

[Điệp Khúc]

Gió ơi xin đừng lấy em đi

G ED C AG G E D

Hãy mang em về chốn xuân thì

G ED C AG G ED C

Ngày nào còn bồi hồi tóc xanh

A A A A A E D

Ngày nào còn trò chuyện vớ anh

G G G G G E D E

Em nói em thương anh mà

G E D C A

Nói em yêu em mà

G E D C A

Cớ sao ta lại hóa chia xa

AG ED C AG G E D

Đóa phong lan lặng lẽ mơ màng

G ED C AG G ED C

Nàng dịu dàng tựa đèn phố Vinh

A A A A A E D

Đẹp rạng ngời chẳng cần cố Xinh, hư ư ư ư ư

G G G G G E D, E D C A C

[Lời 2]

Hạt ngọc rơi rớt trên mái nhà, sau luống cà, và thế là …

G A C G D E G. D E G, D E G

Xa nhau, xa nhau, thôi thì nỗi nhớ hà cớ gì người mang? Woo..

G G G G, G F E G E G F E G

Bên nhau không lâu, như là người thấy tờ giấy này nghìn trang …

G G G G, G F E G E G F E G

Vậy hãy để màu nắng phiêu du, phiêu du trên đỉnh đầu

G G G E D D, C C A G G

Và sẽ nói em nghe, em nghe, câu chuyện này là…

G G E D D, C C A G G G

Cả bầu trời vàng, đỏ, tím, xanh xanh

G G G G G E D D

Em luôn tồn tại ở trong trái tim anh

G G E G G D C C

Thưở thiếu niên thời tay nắm tay, cành lá me vàng ôm đắm say

C G ED D, E G ED E, C G ED D, E EG E D

Nhẹ nhàng lá rơi, đọng lại vấn vương ven đường

C C G E D C, C C G E D C (A G A C D E)

[Điệp khúc]

Gió ơi xin đừng lấy em đi

G ED C AG G E D

Hãy mang em về chốn xuân thì

G ED C AG G ED C

Ngày nào còn bồi hồi tóc xanh

A A A A A E D

Ngày nào còn trò chuyện vớ anh

G G G G G E D E

Em nói em thương anh mà

G E D C A

Nói em yêu em mà

G E D C A

Cớ sao ta lại hóa chia xa

AG ED C AG G E D

Đóa phong lan lặng lẽ mơ màng

G ED C AG G ED C

Nàng dịu dàng tựa đèn phố Vinh

A A A A A E D

Đẹp rạng ngời chẳng cần cố Xinh, hư ư ư ư ư

G G G G G E D, E D C A C

Yêu em nhiều

C A G

Lòng này nhói đau, thương em nhiều, cạn tình biển sâu

G G E D, C A G G, E E D C

Biển sâu anh hát

A C D

Nếu có ước muốn ngược thời gian

G G G G C C D

Nhắm mắt cố xóa dòng đời này ái phong trần vỡ tan

G G G G C C C CG E D DGE E

Đành lòng sao em xé nát tan tâm can.. họa kì thư theo bóng trăng vàng

G A C C D E G E D, G GA D, D G D C

Giá như bây giờ, giá như em ở đây , đây

E D C A, E D C A D, E

Trên đây là Cm âm Đom Đóm Kalimba . Cám ơn các bạn ủng hộ Sáo Trúc Hoàng Anh https://saotruchoanganh.com này một cách tốt nhất và hay nhất .

Chúc cả nhà vui vẻ, và chơi sáo được dễ dàng nhất, nhớ like và chia sẻ giúp tớ nha hoặc đóng góp về bản cảm âm này các bạn comment xuống bên dưới nhé.
Cảm Âm Chuẩn Nhất Cm âm Đom Đóm !

Cảm Âm

 

     

 

     

     

     

   

 

Đổi Trả Miễn Phí

Đổi trả miễn phí tất cả sản phẩm nếu không vừa ý

Money Back Guarantee

Hoàn trả 100% tiền nếu khách hàng chưa hài lòng

Tặng Kèm Khóa Học

Tặng ngay khóa học phù hợp với khách hàng khi mua sáo trúc