Cố Giang Tình – Cảm Âm Sáo Trúc Chuẩn Nhất

Cảm Âm Cố Giang Tình (Phát Hồ X Jokes Bii Ft Dinhlong)  Sáo Trúc Hoàng Anh Hay Nhất

Cảm Âm Chuẩn Nhất Nốt Nhạc Sáo Trúc “Cố Giang Tình Phát Hồ X Jokes Bii Ft Dinhlong”

Trái ngang, vỡ tan ai đưa con đò sang

sol2 MI, RE MI RE RE RE DO RE

Bến xưa vẫn mong, trông ngóng trong vô vọng

sol2 RE DO RE, RE SOL RE DO la

Đắng cay còn đây, sao buông xuôi đôi bàn tay

sol2 MI RE MI, RE RE RE RE DO RE

Má hồng hây hây thẹn thùng bên anh giờ đâu chẳng thấy

mi2 la DO RE DO DO RE RE DO RE DO REMI

Trót yêu nhau từ thời mộng mơ, tựa vần thơ ghi vào trang vở

sol2 MI MI la la RE MI, la RE MI MI RE MI SOL

Thuở ban sơ thẹn thùng thương nhớ bằng tất cả ngây thơ

la2 SOL MI sol DO RE MI la RE MI RE DO

Lối em đi thì ngày một khác,

la2 SOL MI la la RE MI

ngọt ngào  không thấy chỉ toàn chua chát

la la RE MI SOL la RE MIRE

Xuân sắc em tôi sao giờ đây hao gầy xơ xác

sol2 LA SOL MI MI RE MI RE DO RE MI

siết đôi tay ngậm ngùi nơi đây, nhìn trời mây duyên mình ai lấy

la2 SOL MI la la RE MI, la RE MI MI RE MI SOL

Tiếng ai than thở lòng hiu vắng, làn sương khói bao vây

la2 SOL MI la la RE MI, la RE MI RE DO

Trách do thân phận anh chẳng thể lo em hương sắc trời

la2 SOL MI RE MI la la LA LA LA SI SOL

Mong ngày tới em vui cùng tình nhân mới

sol2 MI SOL SOL SOL MI MI SOL LA

[ĐK]

Khóc cho nhau một lần rồi thôi không gặp nhau nữa đâu

Do3 SI LA SOL MI RE MI MI RE MI LA SOL

Bến sông xưa nơi mình thường ngồi, cạnh bên nhau rất lâu

la2 SOL MI RE DO la DO, sol DO RE SOL MI

Áng mây bay ngang trời tựa như, ân tình trôi thế thôi

Do3 SI LA SOL MI RE MI, MI RE MI LA SOL

Lòng không nói nhưng sâu bên trong tim đau nhói mỉm chặt môi

mi2 SOL LA SOL SOL SOL SOL SOL LA LA SOL LA

[2ndVERSE]

Phút chia ly nhìn nhau rời đi ta cố, không được rưng hàng mi

Do3 SI LA SOL LA SOL LA LA DO3, LA SOL LA SOL LA

Ngấm bao nhiêu sầu bi tại vì anh cứ mãi thương nhớ li bì

Do3 SI LA SOL LA SOL LA SOL LA SOL SOL LA SOL MI

Lá vẫn vương hạt sương mà sao nay cố nhân người thương đâu mất

Do3 SI LA SOL LA SOL LA la DO3 LA SOL LA SOL LA

Vất vả hứa hẹn chi giờ đây cũng phải đem vùi sâu chôn cất

Do3 SI LA SOL LA SOL LA mi3 re3 DO3 re3 DO3 re3

Quay lại điệp khúc

[CODA]

Phía trước nơi hiên nhà còn mỗi ta à ha á ha

Do3 SI LA SOL MI MI SOL FA MI FA SOL FA

Thiên ý ngỡ như rằng cũng cách xa ha hà ha há

si2 DO3 SI SOL MI RE SOL FA RE DO RE MI

Dáng ai trông xế tà và mắt trong xanh mùa hạ

Do3 SI LA SOL MI MI DO3 SI LA SOL LA

Liệu có quên tất cả để hóa lạ và xa…

la2 mi3 re3 mi3 LA LA mi3 LA DO3 re3

 

Cảm Âm   Nốt Nhạc số “Cố Giang Tình Phát Hồ X Jokes Bii Ft Dinhlong”

Trái ngang, vỡ tan ai đưa con đò sang

5’ 3’, 2’ 3’ 2’ 2’ 2’ 1’ 2’

Bến xưa vẫn mong, trông ngóng trong vô vọng

5’ 2’ 1’ 2’, 2’ 5’ 2’ 1’ 6

Đắng cay còn đây, sao buông xuôi đôi bàn tay

5’ 3’ 2’ 3’, 2’ 2’ 2’ 2’ 1’ 2’

Má hồng hây hây thẹn thùng bên anh giờ đâu chẳng thấy

3’ 6 1’ 2’ 1’ 1’ 2’ 2’ 1’ 2’ 1’ 2’3’

Trót yêu nhau từ thời mộng mơ, tựa vần thơ ghi vào trang vở

5’ 3’ 3’ 6 6 2’ 3’, 6 2’ 3’ 3’ 2’ 3’ 5’

Thuở ban sơ thẹn thùng thương nhớ bằng tất cả ngây thơ

6’ 5’ 3’ 5 1’ 2’ 3’ 6 2’ 3’ 2’ 1’

Lối em đi thì ngày một khác,

6’ 5 ‘3’ 6 6 2’ 3’

ngọt ngào  không thấy chỉ toàn chua chát

6 6 2’ 3’ 5’ 6 2’ 3’2’

Xuân sắc em tôi sao giờ đây hao gầy xơ xác

5’ 6’ 5’ 3’ 3’ 2’ 3’ 2’ 1’ 2’ 3’

siết đôi tay ngậm ngùi nơi đây, nhìn trời mây duyên mình ai lấy

6’ 5’ 3’ 6 6 2’ 3’, 6 2’ 3’ 3’ 2’ 3’ 5’

Tiếng ai than thở lòng hiu vắng, làn sương khói bao vây

6’ 5’ 3’ 6 6 2’ 3’, 6 2’ 3’ 2’ 1’

Trách do thân phận anh chẳng thể lo em hương sắc trời

6’ 5’ 3’ 2’ 3’ 6 6 6’ 6’ 6’ 7’ 5’

Mong ngày tới em vui cùng tình nhân mới

5’ 3’ 5’ 5’ 5’ 3’ 3’ 5’ 6′

[ĐK]

Khóc cho nhau một lần rồi thôi không gặp nhau nữa đâu

1’’ 7’ 6’ 5’ 3’ 2’ 3’ 3’ 2’ 3’ 6’ 5’

Bến sông xưa nơi mình thường ngồi, cạnh bên nhau rất lâu

6’ 5’ 3’ 2’ 1’ 6 1’, 5 1’ 2’ 5’ 3’

Áng mây bay ngang trời tựa như, ân tình trôi thế thôi

1’’ 7’ 6’ 5’ 3’ 2’ 3’, 3’ 2’ 3’ 6’ 5’

Lòng không nói nhưng sâu bên trong tim đau nhói mỉm chặt môi

3’ 5’ 6’ 5’ 5’ 5’ 5’ 5’ 6’ 6’ 5’ 6’

[2ndVERSE]

Phút chia ly nhìn nhau rời đi ta cố, không được rưng hàng mi

1’’ 7’ 6’ 5’ 6’ 5’ 6’ 6’ 1’’, 6’ 5’ 6’ 5’ 6’

Ngấm bao nhiêu sầu bi tại vì anh cứ mãi thương nhớ li bì

1’’ 7’ 6’ 5’ 6’ 5’ 6’ 5’ 6’ 5’ 5’ 6’ 5’ 3’

Lá vẫn vương hạt sương mà sao nay cố nhân người thương đâu mất

1’’ 7’ 6’ 5’ 6’ 5’ 6’ 6 1’’ 6’ 5’ 6’ 5’ 6′

Vất vả hứa hẹn chi giờ đây cũng phải đem vùi sâu chôn cất

1’’ 7’ 6’ 5’ 6’ 5’ 6’ 3’’ 2’’ 1’’ 2’’ 1’’ 2’’

Quay lại điệp khúc

[CODA]

Phía trước nơi hiên nhà còn mỗi ta à ha á ha

1’’ 7’ 6’ 5’ 3’ 3’ 5’ 4’ 3’ 4’ 5’ 4’

Thiên ý ngỡ như rằng cũng cách xa ha hà ha há

7’ 1’’ 7’ 5’ 3’ 2’ 5’ 4’ 2’ 1’ 2’ 3’

Dáng ai trông xế tà và mắt trong xanh mùa hạ

1’’ 7’ 6’ 5’ 3’ 3’ 1’’ 7’ 6’ 5’ 6’

Liệu có quên tất cả để hóa lạ và xa…

6’ 3’’ 2’’ 3’’ 6’ 6’ 3’’ 6’ 1’’ 2’’

 

Cảm âm dạng chữ  Nốt Nhạc chữ “Cố Giang Tình Phát Hồ X Jokes Bii Ft Dinhlong”

Trái ngang, vỡ tan ai đưa con đò sang

G’ E’, D’ E’ D’ D’ D’ C’ D’

Bến xưa vẫn mong, trông ngóng trong vô vọng

G’ D’ C’ D’, D’ G’ D’ C’ A

Đắng cay còn đây, sao buông xuôi đôi bàn tay

G’ E’ D’ E’, D’ D’ D’ D’ C’ D’

Má hồng hây hây thẹn thùng bên anh giờ đâu chẳng thấy

E’ A C’ D’ C’ C’ D’ D’ C’ D’ C’ D’E’

Trót yêu nhau từ thời mộng mơ, tựa vần thơ ghi vào trang vở

G’ E’ E’ A A D’ E’, A D’ E’ E’ D’ E’ G’

Thuở ban sơ thẹn thùng thương nhớ bằng tất cả ngây thơ

A’ G’ E’ G C’ D’ E’ A D’ E’ D’ C’

Lối em đi thì ngày một khác,

A’ G’ E’ A A D’ E’

ngọt ngào  không thấy chỉ toàn chua chát

A A D’ E’ G’ A D’ E’D’

Xuân sắc em tôi sao giờ đây hao gầy xơ xác

G’ A’ G’ E’ E’ D’ E’ D’ C’ D’ E’

siết đôi tay ngậm ngùi nơi đây, nhìn trời mây duyên mình ai lấy

A’ G’ E’ A A D’ E’, A D’ E’ E’ D’ E’ G’

Tiếng ai than thở lòng hiu vắng, làn sương khói bao vây

A’ G’ E’ A A D’ E’, A D’ E’ D’ C’

Trách do thân phận anh chẳng thể lo em hương sắc trời

A’ G’ E’ D’ E’ A A A’ A’ A’ B’ G’

Mong ngày tới em vui cùng tình nhân mới

G’ E’ G’ G’ G’ E’ E’ G’ A’

[ĐK]

Khóc cho nhau một lần rồi thôi không gặp nhau nữa đâu

C’’ B’ A’ G’ E’ D’ E’ E’ D’ E’ A’ G’

Bến sông xưa nơi mình thường ngồi, cạnh bên nhau rất lâu

A’ G’ E’ D’ C’ A C’, G C’ D’ G’ E’

Áng mây bay ngang trời tựa như, ân tình trôi thế thôi

C’’ B’ A’ G’ E’ D’ E’, E’ D’ E’ A’ G’

Lòng không nói nhưng sâu bên trong tim đau nhói mỉm chặt môi

E’ G’ A’ G’ G’ G’ G’ G’ A’ A’ G’ A’

[2ndVERSE]

Phút chia ly nhìn nhau rời đi ta cố, không được rưng hàng mi

C’’ B’ A’ G’ A’ G’ A’ A’ C’’, A’ G’ A’ G’ A’

Ngấm bao nhiêu sầu bi tại vì anh cứ mãi thương nhớ li bì

C’’ B’ A’ G’ A’ G’ A’ G’ A’ G’ G’ A’ G’ E’

Lá vẫn vương hạt sương mà sao nay cố nhân người thương đâu mất

C’’ B’ A’ G’ A’ G’ A’ A C’’ A’ G’ A’ G’ A’

Vất vả hứa hẹn chi giờ đây cũng phải đem vùi sâu chôn cất

C’’ B’ A’ G’ A’ G’ A’ E’’ D’’ C’’ D’’ C’’ D’’

Quay lại điệp khúc

[CODA]

Phía trước nơi hiên nhà còn mỗi ta à ha á ha

C’’ B’ A’ G’ E’ E’ G’ F’ E’ F’ G’ F’

Thiên ý ngỡ như rằng cũng cách xa ha hà ha há

B’ C’’ B’ G’ E’ D’ G’ F’ D’ C’ D’ E’

Dáng ai trông xế tà và mắt trong xanh mùa hạ

C’’ B’ A’ G’ E’ E’ C’’ B’ A’ G’ A’

Liệu có quên tất cả để hóa lạ và xa…

A’ E’’ D’’ E’’ A’ A’ E’’ A’ C’’ D’’

Trên đây là Cm âm Cố Giang Tình Sáo Trúc Hoàng Anh . Cám ơn các bạn ủng hộ Sáo Trúc Hoàng Anh https://saotruchoanganh.com này một cách tốt nhất và hay nhất .

Chúc cả nhà vui vẻ, và chơi sáo được dễ dàng nhất, nhớ like và chia sẻ giúp tớ nha hoặc đóng góp về bản cảm âm này các bạn comment xuống bên dưới nhé.
Cảm Âm Chuẩn Nhất Cm âm Cố Giang Tình!

Cảm Âm

 

     

 

     

     

     

   

 

Đổi Trả Miễn Phí

Đổi trả miễn phí tất cả sản phẩm nếu không vừa ý

Money Back Guarantee

Hoàn trả 100% tiền nếu khách hàng chưa hài lòng

Tặng Kèm Khóa Học

Tặng ngay khóa học phù hợp với khách hàng khi mua sáo trúc