Tâm Sự Tuổi 30 – Cảm Âm Sáo Trúc Chuẩn Nhất

Cảm Âm Tâm Sự Tuổi 30 (Trịnh Thăng Bình)  Sáo Trúc Hoàng Anh Hay Nhất

Cảm Âm Chuẩn Nhất Nốt Nhạc Sáo Trúc “Tâm Sự Tuổi 30 Trịnh Thăng Bình”

Do2 Do2 Do2 Do2 Do2 Do2 Re2 Re2

Từng ngày mệt nhoài, muộn phiền trôi qua

sol Re2 Do2 Re2 mi2 Re2 Do2 Do2

Giật mình nhìn lại thấy anh đã già

sol sol mi2 mi2 mi2 fa2 mi2 Do2 Do2 si Do2

Lâu rồi cũng chẳng biết nhớ nhung yêu thương một người

Do2 Do2 Do2 Do2 Do2 Do2 Do2 Re2 Re2

Rồi bỗng một ngày như trở về tuổi 20

sol Do2 mi2 fa2 fa2 fa2 Do2 Do2 Do2

Là khi anh thấy ánh mắt và nụ cười

la sol Do2 mi2 mi2 mi2 fa2 mi2 Do2 Do2 si Do2 Do2 si

Em làm con tim anh trở nên hoang mang loạn nhịp liên hồi

sol la Do2 Do2 Re2 Do2 mi2

Lại sợ em sẽ từ chối

Do2 Do2 Do2 Do2 Xi Xi Xi lasol la

Nên anh mới viết ra tâm tư lòng này…

Do2

Là..

 

Re2 mi2 Re2 Do2 Do2 Do2 Do2 la sol

Anh đã đi hết một phần ba cuộc đời,

sol Re2 mi2 Re2 Do2 Do2 Do2 Re2 Re2

Mà sao trái tim vẫn còn một mình chơi vơi

Re2 mi2 sol2 Do2 Do2 Do2 Do2 lasol Do2

Nhiều lần muốn đôi chân dừng lại nghỉ ngơi

Re2 mi2 fa2 mi2 Re2 Re2 fa2 mi2 Re2

Do anh khó hay là người khó em ơi

Re2 mi2 Re2 Do2 Do2 Do2 Do2 la sol

Muốn kể cho em nghe bao nhiêu là điều

sol Re2 mi2 Re2 Do2 Do2 Do2 Do2 Re2 Re2

Mà không biết em sẽ hiểu lòng này bao nhiêu

Re2 mi2 sol2 Do2 Do2 Do2 Do2 lasol Do2

Về ký ức và những câu chuyện tình yêu

mi2 fa2 mi2 Re2

Nhưng nói chung là…

mi2 fa2 mi2 Do2 Re2 Do2

Anh lỡ yêu em rất nhiều !

(tương tự)

Từng ngày mệt nhoài, muộn phiền trôi qua

Giật mình nhìn lại thấy anh đã già

Lâu rồi cũng chẳng biết nhớ nhung yêu thương một người

Rồi bỗng một ngày như trở về tuổi 20

Là khi anh thấy ánh mắt và nụ cười

Em làm con tim anh trở nên hoang mang loạn nhịp liên hồi

Lại sợ em sẽ từ chối

Nên anh mới viết ra tâm tư lòng này…

Là..

Anh đã đi hết một phần ba cuộc đời,

Mà sao trái tim vẫn còn một mình chơi vơi

Nhiều lần muốn đôi chân dừng lại nghỉ ngơi

Do anh khó hay là người khó em ơi

Muốn kể cho em nghe bao nhiêu là điều

Mà không biết em sẽ hiểu lòng này bao nhiêu

Về ký ức và những câu chuyện tình yêu

Nhưng nói chung là…

Anh lỡ yêu em rất nhiều !

 

mi2 fa2 mi2 Re2 Re2 Re2 si la

Anh đã đi hết một phần ba cuộc đời,

la mi2 fa2 mi2 Re2 Re2 Re2 Re2 mi2 mi2

Mà sao trái tim vẫn còn một mình chơi vơi

mi2 fa2 la2 Re2 Re2 Re2 Re2 sila Re2

Nhiều lần muốn đôi chân dừng lại nghỉ ngơi

mi2 fa2 sol2 fa2 mi2 mi2 sol2 fa2 mi2

Do anh khó hay là người khó em ơi

mi2 fa2 mi2 Re2 Re2 Re2 Re2 si la

Muốn kể cho em nghe bao nhiêu là điều

la mi2 fa2 mi2 Re2 Re2 Re2 Re2 mi2 mi2

Mà không biết em sẽ hiểu lòng này bao nhiêu

mi2 fa2 la2 Re2 Re2 Re2 sila Re2

Về ký ức và những câu chuyện tình yêu

fa2 sol2 fa2 mi2

Nhưng nói chung là…

fa2 sol2 fa2 Re2 mi2 Re2

Anh lỡ yêu em rất nhiều !

 

Cảm Âm   Nốt Nhạc số “Tâm Sự Tuổi 30 Trịnh Thăng Bình”

1’ 1’ 1’ 1’ 1’ 1’ 2’ 2’

Từng ngày mệt nhoài, muộn phiền trôi qua

5 2’ 1’ 2’ 3’ 2’ 1’ 1’

Giật mình nhìn lại thấy anh đã già

5 5 3’ 3’ 3’ 4’ 3’ 1’ 1’ 7 1’

Lâu rồi cũng chẳng biết nhớ nhung yêu thương một người

1’ 1’ 1’ 1’ 1’ 1’ 1’ 2’ 2’

Rồi bỗng một ngày như trở về tuổi 20

5 1’ 3’ 4’ 4’ 4’ 1’ 1’ 1’

Là khi anh thấy ánh mắt và nụ cười

6 5 1’ 3’ 3’ 3’ 4’ 3’ 1’ 1’ 7 1’ 1’ 7

Em làm con tim anh trở nên hoang mang loạn nhịp liên hồi

5 6 1’ 1’ 2’ 1’ 3’

Lại sợ em sẽ từ chối

1’ 1’ 1’ 1’ 7 7 7 65 6

Nên anh mới viết ra tâm tư lòng này…

1′

Là..

 

2’ 3’ 2’ 1’ 1’ 1’ 1’ 6 5

Anh đã đi hết một phần ba cuộc đời,

5 2’ 3’ 2’ 1’ 1’ 1’ 2’ 2’

Mà sao trái tim vẫn còn một mình chơi vơi

2’ 3’ 5’ 1’ 1’ 1’ 1’ 65 1’

Nhiều lần muốn đôi chân dừng lại nghỉ ngơi

2’ 3’ 4’ 3’ 2’ 2’ 4’ 3’ 2’

Do anh khó hay là người khó em ơi

2’ 3’ 2’ 1’ 1’ 1’ 1’ 6 5

Muốn kể cho em nghe bao nhiêu là điều

5 2’ 3’ 2’ 1’ 1’ 1’ 1’ 2’ 2’

Mà không biết em sẽ hiểu lòng này bao nhiêu

2’ 3’ 5’ 1’ 1’ 1’ 1’ 65 1’

Về ký ức và những câu chuyện tình yêu

3’ 4’ 3’ 2’

Nhưng nói chung là…

3’ 4’ 3’ 1’ 2’ 1’

Anh lỡ yêu em rất nhiều !

(tương tự)

Từng ngày mệt nhoài, muộn phiền trôi qua

Giật mình nhìn lại thấy anh đã già

Lâu rồi cũng chẳng biết nhớ nhung yêu thương một người

Rồi bỗng một ngày như trở về tuổi 20

Là khi anh thấy ánh mắt và nụ cười

Em làm con tim anh trở nên hoang mang loạn nhịp liên hồi

Lại sợ em sẽ từ chối

Nên anh mới viết ra tâm tư lòng này…

Là..

Anh đã đi hết một phần ba cuộc đời,

Mà sao trái tim vẫn còn một mình chơi vơi

Nhiều lần muốn đôi chân dừng lại nghỉ ngơi

Do anh khó hay là người khó em ơi

Muốn kể cho em nghe bao nhiêu là điều

Mà không biết em sẽ hiểu lòng này bao nhiêu

Về ký ức và những câu chuyện tình yêu

Nhưng nói chung là…

Anh lỡ yêu em rất nhiều !

 

3’ 4’ 3’ 2’ 2’ 2’ 7 6

Anh đã đi hết một phần ba cuộc đời,

6 3’ 4’ 3’ 2’ 2’ 2’ 2’ 3’ 3’

Mà sao trái tim vẫn còn một mình chơi vơi

3’ 4’ 6’ 2’ 2’ 2’ 2’ 76 2’

Nhiều lần muốn đôi chân dừng lại nghỉ ngơi

3’ 4’ 5’ 4’ 3’ 3’ 5’ 4’ 3′

Do anh khó hay là người khó em ơi

3’ 4’ 3’ 2’ 2’ 2’ 2’ 7 6

Muốn kể cho em nghe bao nhiêu là điều

6 3’ 4’ 3’ 2’ 2’ 2’ 2’ 3’ 3’

Mà không biết em sẽ hiểu lòng này bao nhiêu

3’ 4’ 6’ 2’ 2’ 2’ 76 2’

Về ký ức và những câu chuyện tình yêu

4’ 5’ 4’ 3’

Nhưng nói chung là…

4’ 5’ 4’ 2’ 3’ 2’

Anh lỡ yêu em rất nhiều !

 

Cảm âm dạng chữ  Nốt Nhạc chữ “Tâm Sự Tuổi 30 Trịnh Thăng Bình”

C’ C’ C’ C’ C’ C’ D’ D’

Từng ngày mệt nhoài, muộn phiền trôi qua

G D’ C’ D’ E’ D’ C’ C’

Giật mình nhìn lại thấy anh đã già

G G E’ E’ E’ F’ E’ C’ C’ B C’

Lâu rồi cũng chẳng biết nhớ nhung yêu thương một người

C’ C’ C’ C’ C’ C’ C’ D’ D’

Rồi bỗng một ngày như trở về tuổi 20

G C’ E’ F’ F’ F’ C’ C’ C’

Là khi anh thấy ánh mắt và nụ cười

A G C’ E’ E’ E’ F’ E’ C’ C’ B C’ C’ B

Em làm con tim anh trở nên hoang mang loạn nhịp liên hồi

G A C’ C’ D’ C’ E’

Lại sợ em sẽ từ chối

C’ C’ C’ C’ B B B AG A

Nên anh mới viết ra tâm tư lòng này…

C’

Là..

 

D’ E’ D’ C’ C’ C’ C’ A G

Anh đã đi hết một phần ba cuộc đời,

G D’ E’ D’ C’ C’ C’ D’ D’

Mà sao trái tim vẫn còn một mình chơi vơi

D’ E’ G’ C’ C’ C’ C’ AG C’

Nhiều lần muốn đôi chân dừng lại nghỉ ngơi

D’ E’ F’ E’ D’ D’ F’ E’ D’

Do anh khó hay là người khó em ơi

D’ E’ D’ C’ C’ C’ C’ A G

Muốn kể cho em nghe bao nhiêu là điều

G D’ E’ D’ C’ C’ C’ C’ D’ D’

Mà không biết em sẽ hiểu lòng này bao nhiêu

D’ E’ G’ C’ C’ C’ C’ AG C’

Về ký ức và những câu chuyện tình yêu

E’ F’ E’ D’

Nhưng nói chung là…

E’ F’ E’ C’ D’ C’

Anh lỡ yêu em rất nhiều !

(tương tự)

Từng ngày mệt nhoài, muộn phiền trôi qua

Giật mình nhìn lại thấy anh đã già

Lâu rồi cũng chẳng biết nhớ nhung yêu thương một người

Rồi bỗng một ngày như trở về tuổi 20

Là khi anh thấy ánh mắt và nụ cười

Em làm con tim anh trở nên hoang mang loạn nhịp liên hồi

Lại sợ em sẽ từ chối

Nên anh mới viết ra tâm tư lòng này…

Là..

Anh đã đi hết một phần ba cuộc đời,

Mà sao trái tim vẫn còn một mình chơi vơi

Nhiều lần muốn đôi chân dừng lại nghỉ ngơi

Do anh khó hay là người khó em ơi

Muốn kể cho em nghe bao nhiêu là điều

Mà không biết em sẽ hiểu lòng này bao nhiêu

Về ký ức và những câu chuyện tình yêu

Nhưng nói chung là…

Anh lỡ yêu em rất nhiều !

 

E’ F’ E’ D’ D’ D’ B A

Anh đã đi hết một phần ba cuộc đời,

A E’ F’ E’ D’ D’ D’ D’ E’ E’

Mà sao trái tim vẫn còn một mình chơi vơi

E’ F’ A’ D’ D’ D’ D’ BA D’

Nhiều lần muốn đôi chân dừng lại nghỉ ngơi

E’ F’ G’ F’ E’ E’ G’ F’ E’

Do anh khó hay là người khó em ơi

E’ F’ E’ D’ D’ D’ D’ B A

Muốn kể cho em nghe bao nhiêu là điều

A E’ F’ E’ D’ D’ D’ D’ E’ E’

Mà không biết em sẽ hiểu lòng này bao nhiêu

E’ F’ A’ D’ D’ D’ BA D’

Về ký ức và những câu chuyện tình yêu

F’ G’ F’ E’

Nhưng nói chung là…

F’ G’ F’ D’ E’ D’

Anh lỡ yêu em rất nhiều !

Trên đây là Cm âm Tâm Sự Tuổi 30 Sáo Trúc Hoàng Anh . Cám ơn các bạn ủng hộ Sáo Trúc Hoàng Anh https://saotruchoanganh.com này một cách tốt nhất và hay nhất .

Chúc cả nhà vui vẻ, và chơi sáo được dễ dàng nhất, nhớ like và chia sẻ giúp tớ nha hoặc đóng góp về bản cảm âm này các bạn comment xuống bên dưới nhé.
Cảm Âm Chuẩn Nhất Cm âm Tâm Sự Tuổi 30!

Cảm Âm

 

    

 

     

     

     

   

 

Đổi Trả Miễn Phí

Đổi trả miễn phí tất cả sản phẩm nếu không vừa ý

Money Back Guarantee

Hoàn trả 100% tiền nếu khách hàng chưa hài lòng

Tặng Kèm Khóa Học

Tặng ngay khóa học phù hợp với khách hàng khi mua sáo trúc