Chưa Bao Giờ – Cảm Âm Sáo Trúc Chuẩn Nhất

Cảm Âm Chưa Bao Giờ (Trung Quân)  Sáo Trúc Hoàng Anh Hay Nhất

Cảm Âm Chuẩn Nhất Nốt Nhạc Sáo Trúc “Chưa Bao Giờ Trung Quân”

[Verse 1]

Đã có lúc, anh mong tim mình bé lại
la la la sol sol fa mi DO mi
Để nỗi nhớ em không thể nào thêm nữa
DO DO DO si la fa fa sol la
Đã có lúc anh mong ngừng thời gian trôi
la la la sol sol re mi DO DO
Để những dấu yêu sẽ không phai mờ
DO DO RE si la sol mi re

[Prechorus 1]

Nếu không hát lên nặng lòng da diết
RE DO RE DO sol sol la si
Nếu không nói ra làm sao biết
DO la DO la sol la RE
Anh thương em (a á a à)
RE RE RE (RE MI RE DO)
Anh sẽ nói em nghe những điều chưa bao giờ
MI MI FA MI MI RE DO RE DO la

[Chorus 1]

Bình minh khuất lấp sau màn đêm như nỗi lòng anh
mi fa DO RE la sol la DO la sol la
Chất chứa lâu nay em đâu nào hay biết
DO DO si si la sol fa sol la
Hoàng hôn tắt nắng hay vì anh không hiểu được em
mi fa DO RE la sol la DO la sol la
Dập tan bao yêu dấu lụi tàn
DO RE RE MI FA MI RE

[Verse 2]

Cất tiếng hát nghe sao lòng nhẹ cơn sầu
la la la sol sol re mi DO mi
Dẫu có chút vương, chút ân tình chôn giấu
DO DO DO si la fa fa sol la
Đếm những nhớ thương thầm lặng trên tay
la la la sol re mi DO DO
Nghe sao buốt thêm ướt đôi vai gầy
DO DO RE si la sol mi re

[Prechorus 2]

Nếu không hát lên nặng lòng da diết
RE DO RE DO sol sol la si
Nếu không nói ra làm sao biết
DO la DO la sol la RE
Anh thương em (a á a à)
RE RE RE (RE MI RE DO)
Anh sẽ nói em nghe những điều chưa bao giờ
MI MI FA MI MI RE DO RE DO la

[Chorus 2]

Bình minh khuất lấp sau màn đêm như nỗi lòng anh
mi fa DO RE la sol la DO la sol la
Chất chứa lâu nay em đâu nào hay biết
DO DO si si la sol fa sol la
Hoàng hôn tắt nắng hay vì anh không hiểu được em
mi fa DO RE la sol la DO la sol la
Dập tan bao yêu dấu lụi tàn
DO RE RE MI FA MI RE

[Bright]

Vì anh câm nín chôn sâu yêu thương anh trao đến em
la RE MI FA MI MI RE RE DO DO RE DO
Lặng nhìn em lướt qua bên đời
DO DO RE FA MI RE DO
Một mai ai biết cơn mê đưa em vào vòng tay mới
la RE MI FA MI MI RE RE DO DO RE MI
Anh sẽ chờ phía sau giấc mơ của em
MI FA RE FA MI MI RE DO RE
Anh sẽ chờ để nói những điều chưa bao giờ
MI FA RE FA MI RE DO RE DO la

 

Cảm Âm   Nốt Nhạc số “Chưa Bao Giờ Trung Quân”

[Verse 1]

Đã có lúc, anh mong tim mình bé lại
6 6 6 5 5 4 3 1’ 3
Để nỗi nhớ em không thể nào thêm nữa
1’ 1’ 1’ 7 6 4 4 5 6
Đã có lúc anh mong ngừng thời gian trôi
6 6 6 5 5 2 3 1’ 1’
Để những dấu yêu sẽ không phai mờ
1’ 1’ 2’ 7 6 5 3 2

[Prechorus 1]

Nếu không hát lên nặng lòng da diết
2’ 1’ 2’ 1’ 5 5 6 7
Nếu không nói ra làm sao biết
1’ 6 1’ 6 5 6 2’
Anh thương em (a á a à)
2’ 2’ 2’ (2’ 3’ 2’ 1’)
Anh sẽ nói em nghe những điều chưa bao giờ
3’ 3’ 4’ 3’ 3’ 2’ 1’ 2’ 1’ 6

[Chorus 1]

Bình minh khuất lấp sau màn đêm như nỗi lòng anh
3 4 1’ 2’ 6 5 6 1’ 6 5 6
Chất chứa lâu nay em đâu nào hay biết
1’ 1’ 7 7 6 5 4 5 6
Hoàng hôn tắt nắng hay vì anh không hiểu được em
3 4 1’ 2’ 6 5 6 1’ 6 5 6
Dập tan bao yêu dấu lụi tàn
1’ 2’ 2’ 3’ 4’ 3’ 2’

[Verse 2]

Cất tiếng hát nghe sao lòng nhẹ cơn sầu
6 6 6 5 5 2 3 1’ 3
Dẫu có chút vương, chút ân tình chôn giấu
1’ 1’ 1’ 7 6 4 4 5 6
Đếm những nhớ thương thầm lặng trên tay
6 6 6 5 2 3 1’ 1’
Nghe sao buốt thêm ướt đôi vai gầy
1’ 1’ 2’ 7 6 5 3 2

[Prechorus 2]

Nếu không hát lên nặng lòng da diết
2’ 1’ 2’ 1’ 5 5 6 7
Nếu không nói ra làm sao biết
1’ 6 1’ 6 5 6 2’
Anh thương em (a á a à)
2’ 2’ 2’ (2’ 3’ 2’ 1’)
Anh sẽ nói em nghe những điều chưa bao giờ
3’ 3’ 4’ 3’ 3’ 2’ 1’ 2’ 1’ 6

[Chorus 2]

Bình minh khuất lấp sau màn đêm như nỗi lòng anh
3 4 1’ 2’ 6 5 6 1’ 6 5 6
Chất chứa lâu nay em đâu nào hay biết
1’ 1’ 7 7 6 5 4 5 6
Hoàng hôn tắt nắng hay vì anh không hiểu được em
3 4 1’ 2’ 6 5 6 1’ 6 5 6
Dập tan bao yêu dấu lụi tàn
1’ 2’ 2’ 3’ 4’ 3’ 2’

[Bright]

Vì anh câm nín chôn sâu yêu thương anh trao đến em
6 2’ 3’ 4’ 3’ 3’ 2’ 2’ 1’ 1’ 2’ 1’ 
Lặng nhìn em lướt qua bên đời
1’ 1’ 2’ 4’ 3’ 2’ 1’
Một mai ai biết cơn mê đưa em vào vòng tay mới
6 2’ 3’ 4’ 3’ 3’ 2’ 2’ 1’ 1’ 2’ 3’
Anh sẽ chờ phía sau giấc mơ của em
3’ 4’ 2’ 4’ 3’ 3’ 2’ 1’ 2’ 
Anh sẽ chờ để nói những điều chưa bao giờ
3’ 4’ 2’ 4’ 3’ 2’ 1’ 2’ 1’ 6

 

Cảm âm dạng chữ  Nốt Nhạc chữ “Chưa Bao Giờ Trung Quân”

[Verse 1]

Đã có lúc, anh mong tim mình bé lại
A A A G G F E C’ E
Để nỗi nhớ em không thể nào thêm nữa
C’ C’ C’ B A F F G A
Đã có lúc anh mong ngừng thời gian trôi
A A A G G D’ E’ C’ C’
Để những dấu yêu sẽ không phai mờ

C’ C’ D’ B A G E D

[Prechorus 1]

Nếu không hát lên nặng lòng da diết
D’ C’ D’ C’ G G A B
Nếu không nói ra làm sao biết
C’ A C’ A G A D’
Anh thương em (a á a à)
D’ D’ D’ (D’ E’ D’ C’)
Anh sẽ nói em nghe những điều chưa bao giờ

E’ E F’ E’ E’ D’ C’ D’ C’ A

[Chorus 1]

Bình minh khuất lấp sau màn đêm như nỗi lòng anh
E F C’ D’ A G A C’ A G A
Chất chứa lâu nay em đâu nào hay biết
C’ C’ B B A G F G F
Hoàng hôn tắt nắng hay vì anh không hiểu được em
E F’ C’ D’ A G A C’ A G A
Dập tan bao yêu dấu lụi tàn

C’ D’ D’ E’ F’ E’ D’

[Verse 2]

Cất tiếng hát nghe sao lòng nhẹ cơn sầu
A A A G G D E C’ E
Dẫu có chút vương, chút ân tình chôn giấu
C’ C’ C’ B A F F G A
Đếm những nhớ thương thầm lặng trên tay
A A A G D E C’ C’
Nghe sao buốt thêm ướt đôi vai gầy

C’ C’ D’ B A G E D

[Prechorus 2]

Nếu không hát lên nặng lòng da diết
D’ C’ D’ C’ G G A B
Nếu không nói ra làm sao biết
C’ A C’ A G A D’
Anh thương em (a á a à)
D’ D’ D’ (D’ E’ D’ C’)
Anh sẽ nói em nghe những điều chưa bao giờ

E’ E’ F’ E’ E’ D’ C’ D’ C A

[Chorus 2]

Bình minh khuất lấp sau màn đêm như nỗi lòng anh
E F C’ D’ A G A C’ A G A
Chất chứa lâu nay em đâu nào hay biết
C’ C’ B B A G F G A
Hoàng hôn tắt nắng hay vì anh không hiểu được em
E F C’ D’ A G A C’ A G A
Dập tan bao yêu dấu lụi tàn

C’ D’ D’ E’ F’ E’ D’

[Bright]

Vì anh câm nín chôn sâu yêu thương anh trao đến em
A D’ E’ F’ E’ E’ D’ D’ C’ C’ D’ C’
Lặng nhìn em lướt qua bên đời
C’ C’ D’ F’ E’ D’ C
Một mai ai biết cơn mê đưa em vào vòng tay mới
A D’ E’ F’ E’ E’ D’ D’ C’ C’ D’ E’
Anh sẽ chờ phía sau giấc mơ của em
E’ F’ D’ F’ E’ E’ D’ C’ D’
Anh sẽ chờ để nói những điều chưa bao giờ

E’ F’ D’ F’ E’ D’ C’ D’ C’ A

Trên đây là Cm âm Chưa Bao Giờ Sáo Trúc Hoàng Anh . Cám ơn các bạn ủng hộ Sáo Trúc Hoàng Anh https://saotruchoanganh.com này một cách tốt nhất và hay nhất .

Chúc cả nhà vui vẻ, và chơi sáo được dễ dàng nhất, nhớ like và chia sẻ giúp tớ nha hoặc đóng góp về bản cảm âm này các bạn comment xuống bên dưới nhé.
Cảm Âm Chuẩn Nhất Cm âm Chưa Bao Giờ!

Cảm Âm

 

    

 

     

     

     

   

 

Đổi Trả Miễn Phí

Đổi trả miễn phí tất cả sản phẩm nếu không vừa ý

Money Back Guarantee

Hoàn trả 100% tiền nếu khách hàng chưa hài lòng

Tặng Kèm Khóa Học

Tặng ngay khóa học phù hợp với khách hàng khi mua sáo trúc