Có Phải Em Mùa Thu Hà Nội – Cảm Âm Sáo Trúc Chuẩn Nhất

Cảm Âm Có Phải Em Mùa Thu Hà Nội (Hồng Nhung)  Sáo Trúc Hoàng Anh Hay Nhất

Cảm Âm Chuẩn Nhất Nốt Nhạc Sáo Trúc “Có Phải Em Mùa Thu Hà Nội Hồng Nhung”

Tháng tám mùa thu lá rơi vàng chưa nhi

MI sol RE MIDO la DO misol

Từ độ người đi thương nhớ âm thầm

fa fa fa la si DO la sol

Có phải em là mùa thu Hà Nội

DO la FA REDO MI la sol

Tuổi phong sương ta cũng gắng đi tìm

la DO RE MI FA MI RE DO

Có phải em màu thu xưa

DO sol DO RE RE

Có bóng mùa thu thức ta lòng sang mùa

MI sol RE MI DO la DO mi sol

Một ngày về xuôi chân ghe Thăng Long buồn

fa fa fa la la la si DO la la la sol

Có phải em là mùa thu Hà Nội

DO la FA DO DO MI la sol

Ngày sang thu anh lót lá em nằm

la si DO RE RE FA MI RE DO

Bên trời xa sương tóc bay

DO sol DO RE RE DO

Thôi thì có em đời ta hi vọng

FA DO SOL FA DO MI la sol

Thôi thì có em sương khói môi mềm

RE si MI RE MI FA MI RE DO

Có phải em là mùa thu Hà Nội

DO sol DO sol sol DO sol do

Nghe đấu đây là mưa và mi xanh

fa fa fa fa sol DO RE RE

Nghe đâu đay hồn Trưng Vương sóng hát

RE RE RE DO RE RE RE FA SOL

Có chắc mùa thu lá rơi vàng tiếng gọi

MI sol RE MI DO la la DO mi sol

Lệ mừng gặp nhau xôn xao phím dương cầm

fa fa fa la la la si DO la sol

Có phải em là mùa thu Hà Nội

DO la FA DO DO MI la sol

Ngìn năm sau ta níu bóng quay về

si DO RE MI FA MI RE DO

Ôi mùa thu của ước mơ

DO sol DO REMI DO

 

Cảm Âm   Nốt Nhạc số “Có Phải Em Mùa Thu Hà Nội Hồng Nhung”

Tháng tám mùa thu lá rơi vàng chưa nhi

3′ 5 2′ 3’1′ 6 1′ 35

Từ độ người đi thương nhớ âm thầm

4 4 4 6 7 1′ 6 5

Có phải em là mùa thu Hà Nội

1′ 6 4′ 2’1′ 3′ 6 5

Tuổi phong sương ta cũng gắng đi tìm

6 1′ 2′ 3′ 4′ 3′ 2′ 1′

Có phải em màu thu xưa

1′ 5 1′ 2′ 2′

Có bóng mùa thu thức ta lòng sang mùa

3′ 5 2′ 3′ 1′ 6 1′ 3 5

Một ngày về xuôi chân ghe Thăng Long buồn

4 4 4 6 6 6 7 1′ 6 6 6 5

Có phải em là mùa thu Hà Nội

1′ 6 4′ 1′ 1′ 3′ 6 5

Ngày sang thu anh lót lá em nằm

6 7 1′ 2′ 2′ 4′ 3′ 2′ 1′

Bên trời xa sương tóc bay

1′ 5 1′ 2′ 2′ 1′

Thôi thì có em đời ta hi vọng

4′ 1′ 5′ 4′ 1′ 3′ 6 5

Thôi thì có em sương khói môi mềm

2′ 7 3′ 2′ 3′ 4′ 3′ 2′ 1′

Có phải em là mùa thu Hà Nội

1′ 5 1′ 5 5 1′ 5 1

Nghe đấu đây là mưa và mi xanh

4 4 4 4 5 1′ 2′ 2′

Nghe đâu đay hồn Trưng Vương sóng hát

2′ 2′ 2′ 1′ 2′ 2′ 2′ 4′ 5′

Có chắc mùa thu lá rơi vàng tiếng gọi

3′ 5 2′ 3′ 1′ 6 6 1′ 3 5

Lệ mừng gặp nhau xôn xao phím dương cầm

4 4 4 6 6 6 7 1′ 6 5

Có phải em là mùa thu Hà Nội

1′ 6 4′ 1′ 1′ 3′ 6 5

Ngìn năm sau ta níu bóng quay về

7 1′ 2′ 3′ 4′ 3′ 2′ 1′

Ôi mùa thu của ước mơ

1′ 5 1′ 2’3′ 1′

 

Cảm âm dạng chữ  Nốt Nhạc chữ “Có Phải Em Mùa Thu Hà Nội Hồng Nhung”

Tháng tám mùa thu lá rơi vàng chưa nhi

E’ G D’ E’C’ A C’ EG

Từ độ người đi thương nhớ âm thầm

F F F A B C’ A G

Có phải em là mùa thu Hà Nội

C’ A F’ D’C’ E’ A G

Tuổi phong sương ta cũng gắng đi tìm

A C’ D’ E’ F’ E’ D’ C’

Có phải em màu thu xưa

C’ G C’ D’ D’

Có bóng mùa thu thức ta lòng sang mùa

E’ G D’ E’ C’ A C’ E G

Một ngày về xuôi chân ghe Thăng Long buồn

F F F A A A B C’ A A A G

Có phải em là mùa thu Hà Nội

C’ A F’ C’ C’ E’ A G

Ngày sang thu anh lót lá em nằm

A B C’ D’ D’ F’ E’ D’ C’

Bên trời xa sương tóc bay

C’ G C’ D’ D’ C’

Thôi thì có em đời ta hi vọng

F’ C’ G’ F’ C’ E’ A G

Thôi thì có em sương khói môi mềm

D’ B E’ D’ E’ F’ E’ D’ C’

Có phải em là mùa thu Hà Nội

C’ G C’ G G C’ G C

Nghe đấu đây là mưa và mi xanh

F F F F G C’ D’ D’

Nghe đâu đay hồn Trưng Vương sóng hát

D’ D’ D’ C’ D’ D’ D’ F’ G’

Có chắc mùa thu lá rơi vàng tiếng gọi

E’ G D’ E’ C’ A A C’ E G

Lệ mừng gặp nhau xôn xao phím dương cầm

F F F A A A B C’ A G

Có phải em là mùa thu Hà Nội

C’ A F’ C’ C’ E’ A G

Ngìn năm sau ta níu bóng quay về

B C’ D’ E’ F’ E’ D’ C’

Ôi mùa thu của ước mơ

C’ G C’ D’E’ C’

Trên đây là Cm âm Có Phải Em Mùa Thu Hà Nội Kalimba . Cám ơn các bạn ủng hộ Sáo Trúc Hoàng Anh https://saotruchoanganh.com này một cách tốt nhất và hay nhất .

Chúc cả nhà vui vẻ, và chơi sáo được dễ dàng nhất, nhớ like và chia sẻ giúp tớ nha hoặc đóng góp về bản cảm âm này các bạn comment xuống bên dưới nhé.

Cảm Âm Chuẩn Nhất Cm âm Có Phải Em Mùa Thu Hà Nội này nhé !

Cảm Âm

 

    

 

     

     

     

   

 

Đổi Trả Miễn Phí

Đổi trả miễn phí tất cả sản phẩm nếu không vừa ý

Money Back Guarantee

Hoàn trả 100% tiền nếu khách hàng chưa hài lòng

Tặng Kèm Khóa Học

Tặng ngay khóa học phù hợp với khách hàng khi mua sáo trúc