Yêu Từ Đâu Mà Ra – Cảm Âm Sáo Trúc Chuẩn Nhất

Cảm Âm Yêu Từ Đâu Mà Ra (Lil Zpoet)  Sáo Trúc Hoàng Anh Hay Nhất

Cảm Âm Chuẩn Nhất Nốt Nhạc Sáo Trúc “Yêu Từ Đâu Mà Ra Lil Zpoet”

Yêu từ đâu mà ra
do2 si do2 si do2
Khi chia xa vòng tay của nhau chỉ khiến ta thêm buồn đau hoho
si, si si la si la si la si si si la si (sol mi sol)
Yêu cho nhau ngọt ngào
do2 do2 do2 la la
Nơi…môi hôn rồi chào
si si si sol sol
Để sau lưng nhau là chẳng lời nào
sol sol la si, si si sol sol (si la)
Yêu cho thêm niềm đau khi…yêu ta đã không vì nhau
do2 do2 do2 si do2 , do2 do2 do2 mi2 re2 do2 re2
Để giờ ( no no )
do2 si

Nắng mang em đi rồi em để lại đớn đau muôn phần.
mi2 re2 do2 si la, la mi la mi2 re2 do2 si
Đã Lỡ buông nhau rã rời.thôi thì ta phải đành cách xa.
re2 re2 do2 si la sol, sol mi sol mi sol re2 do2
Nhớ nhau bao nhiêu phần cũng đâu thể tìm thấy nhau
mi2 re2 do2 si la, la la la mi mi2 re2 (mi2)
Cách xa nhau làm gì để giờ đây phải chịu đớn đơn muôn phần
re2 do2 si la sol, sol mi sol mi sol re2 do2 si la
Nắng còn vương vai, biết rằng ta sai, ta chẳng còn tương lai, em nỡ lòng yêu ai
mi2 la si do2, re2 sol la si, si re2 sol la si, si re2 sol si do2
Nắng còn vương vai, biết rằng ta sai, ta chẳng còn tương lai, em nỡ lòng yêu ai…
Cơn mưa rơi nghe hững hờ
mi mi mi re mi re
Em mang đến toàn bất ngờ
mi mi mi re mi re
Có ai.vẫn mong.có trông.có chờ
mi re mi re mi re mi do


Vẫn vương,Có mưa, Vẫn trông,Vẫn chờ
mi re mi re mi re mi do
Em ngang qua thật hững hờ
mi mi mi re mi re
Như tức nước anh vỡ bờ
mi mi mi re mi re
Có mơ,Thấy em,Bóng ai,Nhớ em,
mi re mi re mi re mi do
Nhớ câu,Love youmiss youTừng hẹn thề
mi re mi re mi re do re do
Nhớ đôi vai em gầy cô gái ấy ở dưới góc phố nên thơ
mi2 re2 do2 si la, la la la mi la mi2 mi2 re2 re2
Lỡ yêu em như vầy . Nhưng tại sao nàng lại phá nát cơn mơ ….
re2 do2 si la sol, sol mi sol mi sol re2 re2 do2 do2
Biết yêu sao cho vừa . vì tình yêu nàng đâu có muốn răng tơ
mi2 re2 do2 si la, la mi la mi la mi2 mi2 re2 re2
Thế gian tình là gì mây mù răng đường khuya khuất lối đôi ta…
re2 do2 si la sol, sol mi sol mi sol re2 re2 do2 do2
Hỏi thế gian tình là gì
la mi2 re2 do2 si la
Bỏ hết thế giới là vì nàng
sol re2 do2 si la sol sol
khiến anh luôn thẫn thờ
re2 do2 si la sol
Chính anh cũng bất ngờ
re2 do2 si do2 la

 

Cảm Âm   Nốt Nhạc số “Yêu Từ Đâu Mà Ra Lil Zpoet”

Yêu từ đâu mà ra
1’ 7 1’ 7 1’
Khi chia xa vòng tay của nhau chỉ khiến ta thêm buồn đau hoho
7, 7 7 6 7 6 7 6 7 7 7 6 7 (5 3 5)
Yêu cho nhau ngọt ngào
1’ 1’ 1’ 6 6
Nơi…môi hôn rồi chào
7 7 7 5 5 
Để sau lưng nhau là chẳng lời nào
5 5 6 7, 7 7 5 5 (7 6)
Yêu cho thêm niềm đau khi…yêu ta đã không vì nhau
1’ 1’ 1’ 7 1’, 1’ 1’ 1’ 3’ 2’ 1’ 2’
Để giờ ( no no )
1’ 7

Nắng mang em đi rồi em để lại đớn đau muôn phần.
3’ 2’ 1’ 7 6, 6 3 6 3’ 2’ 1’ 7
Đã Lỡ buông nhau rã rời.thôi thì ta phải đành cách xa.
2’ 2’ 1’ 7 6 5, 5 3 5 3 5 2’ 1’
Nhớ nhau bao nhiêu phần cũng đâu thể tìm thấy nhau
3’ 2’ 1’ 7 6, 6 6 6 3 3’ 2’ (3’)
Cách xa nhau làm gì để giờ đây phải chịu đớn đơn muôn phần
2’ 1’ 7 6 5, 5 3 5 3 5 2’ 1’ 7 6
Nắng còn vương vai, biết rằng ta sai, ta chẳng còn tương lai, em nỡ lòng yêu ai
3’ 6 7 1’, 2’ 5 6 7, 7 2’ 5 6 7, 7 2’ 5 7 1’
Nắng còn vương vai, biết rằng ta sai, ta chẳng còn tương lai, em nỡ lòng yêu ai…
Cơn mưa rơi nghe hững hờ
3 3 3 2 3 2
Em mang đến toàn bất ngờ
3 3 3 2 3 2
Có ai.vẫn mong.có trông.có chờ
3 2 3 2 3 2 3 1


Vẫn vương,Có mưa, Vẫn trông,Vẫn chờ
3 2 3 2 3 2 3 1
Em ngang qua thật hững hờ
3 3 3 2 3 2
Như tức nước anh vỡ bờ
3 3 3 2 3 2
Có mơ,Thấy em,Bóng ai,Nhớ em,
3 2 3 2 3 2 3 1
Nhớ câu,Love youmiss youTừng hẹn thề
3 2 3 2 3 2 1 2 1
Nhớ đôi vai em gầy cô gái ấy ở dưới góc phố nên thơ
3’ 2’ 1’ 7 6, 6 6 6 3 6 3’ 3’ 2’ 2’
Lỡ yêu em như vầy . Nhưng tại sao nàng lại phá nát cơn mơ ….
2’ 1’ 7 6 5, 5 3 5 3 5 2’ 2’ 1’ 1’
Biết yêu sao cho vừa . vì tình yêu nàng đâu có muốn răng tơ
3’ 2’ 1’ 7 6, 6 3 6 3 6 3’ 3’ 2’ 2’ 
Thế gian tình là gì mây mù răng đường khuya khuất lối đôi ta…
2’ 1’ 7 6 5,  5 3 5 3 5 2’ 2’ 1’ 1’
Hỏi thế gian tình là gì
6 3’ 2’ 1’ 7 6
Bỏ hết thế giới là vì nàng
5 2’ 1’ 7 6 5 5
khiến anh luôn thẫn thờ
2’ 1’ 7 6 5
Chính anh cũng bất ngờ
2’ 1’ 7 1’ 6

 

 

Cảm âm dạng chữ  Nốt Nhạc chữ “Yêu Từ Đâu Mà Ra Lil Zpoet”

Yêu từ đâu mà ra
C’ B C’ B C’
Khi chia xa vòng tay của nhau chỉ khiến ta thêm buồn đau hoho
B, B B A B A B A B B B A B (G E G)
Yêu cho nhau ngọt ngào
C’ C’ C’ A A
Nơi…môi hôn rồi chào
B B B G G
Để sau lưng nhau là chẳng lời nào
G G A B, B B G G (B A)
Yêu cho thêm niềm đau khi…yêu ta đã không vì nhau
C’ C’ C’ B C’, C’ C’ C’ E’ D’ C’ D’
Để giờ ( no no )

C’ B

Nắng mang em đi rồi em để lại đớn đau muôn phần.
E’ D’ C’ B A, A E A E’ D’ C’ B
Đã Lỡ buông nhau rã rời.thôi thì ta phải đành cách xa.
D’ D’ C’ B A G, G E G E G D’ C’
Nhớ nhau bao nhiêu phần cũng đâu thể tìm thấy nhau
E’ D’ C’ B A, A A A E E’ D’ (E’)
Cách xa nhau làm gì để giờ đây phải chịu đớn đơn muôn phần
D’ C’ B A G, G E G E G D’ C’ B A
Nắng còn vương vai, biết rằng ta sai, ta chẳng còn tương lai, em nỡ lòng yêu ai
E’ A B C’, D’ G A B, B D’ G A B, B D’ G B C’
Nắng còn vương vai, biết rằng ta sai, ta chẳng còn tương lai, em nỡ lòng yêu ai…
Cơn mưa rơi nghe hững hờ
E E E D E D
Em mang đến toàn bất ngờ
E E E D E D
Có ai.vẫn mong.có trông.có chờ

E D E D E D E C


Vẫn vương,Có mưa, Vẫn trông,Vẫn chờ
E D E D E D E C
Em ngang qua thật hững hờ
E E E D E D
Như tức nước anh vỡ bờ
E E E D E D
Có mơ,Thấy em,Bóng ai,Nhớ em,
E D E D E D E C
Nhớ câu,Love youmiss youTừng hẹn thề
E D E D E D C D C
Nhớ đôi vai em gầy cô gái ấy ở dưới góc phố nên thơ
E’ D’ C’ B A, A A A E A E’ E’ D’ D’
Lỡ yêu em như vầy . Nhưng tại sao nàng lại phá nát cơn mơ ….
D’ C’ B A G, G E G E G D’ D’ C’ C’
Biết yêu sao cho vừa . vì tình yêu nàng đâu có muốn răng tơ
E’ D’ C’ B A, A E A E A E’ E’ D’ D’
Thế gian tình là gì mây mù răng đường khuya khuất lối đôi ta…
D’ C’ B A G, G E G E G D’ D’ C’ C’
Hỏi thế gian tình là gì
A E’ D’ C’ B A
Bỏ hết thế giới là vì nàng
G D’ C’ B A G G
khiến anh luôn thẫn thờ
D’ C’ B A G
Chính anh cũng bất ngờ

D’ C’ B C’ A

Trên đây là Cm âm Yêu Từ Đâu Mà Ra Sáo Trúc Hoàng Anh . Cám ơn các bạn ủng hộ Sáo Trúc Hoàng Anh https://saotruchoanganh.com nha

Chúc cả nhà vui vẻ, và chơi sáo được dễ dàng nhất, nhớ like và chia sẻ giúp tớ nha hoặc đóng góp về bản cảm âm này các bạn comment xuống bên dưới nhé.
Cảm Âm Chuẩn Nhất Cm âm Yêu Từ Đâu Mà Ra!

Cảm Âm

 

     

 

     

     

     

   

 

Đổi Trả Miễn Phí

Đổi trả miễn phí tất cả sản phẩm nếu không vừa ý

Money Back Guarantee

Hoàn trả 100% tiền nếu khách hàng chưa hài lòng

Tặng Kèm Khóa Học

Tặng ngay khóa học phù hợp với khách hàng khi mua sáo trúc