Muộn Màng Là Từ Lúc – Cảm Âm Sáo Trúc Chuẩn Nhất

Cảm Âm Muộn Màng Là Từ Lúc (Mỹ Tâm)  Sáo Trúc Hoàng Anh Hay Nhất

Cảm Âm Chuẩn Nhất Nốt Nhạc Sáo Trúc “Muộn Màng Là Từ Lúc Mỹ Tâm”

doi khi em vẫn mong rằng mình đừng có nhau bao giờ

fa2 fa2 fa2 sol2 fa2 , la la la fa2 mi2 Re2 Do2

doi khi em cố tin thiên đàng ta có sẽ không thể tan.

fa2 fa2 fa2 sol2 fa2,fa2 mi2 fa2 si2 fa2 mi2 Re2 mi2

Quên nhau ta cố quên nhưng càng thêm nhớ thêm thương nhiều,

si2 si2 si2 Do3 si2, la2 la2 la2 si2, la2 sol2 fa2

Nước mắt cũng đã khô chẳng còn để khóc nỗi đau còn.

si2 si2 si2 Do3 si2, la2 sol2 la3 si2 ,la2 sol2 fa2

Muộn màng là từ lúc ta chưa gặp gỡ

la Do2 Re2 fa2 Do3 Re3 si2 fa2 Re3

Muộn màng là từ lúc ban sơ vừa quen.

la Do2 Re2 fa2 si2 la2 la2 sol2 la2

Nghẹn ngào là từ lúc yêu thương vừa chớm,

la Do2 Re2 fa2 Do3 Re3 si2 fa2 Re3

Ta hẹn nhau cuối đời nói lời chia tay.

Re3 si2 Re3 Do3 si2 si2 si2 si si

Rồi muộn màng ta nói lỡ yêu và nhớ,

la Do2 Re2 fa2 Do3 Re3 si2 fa2 Re3

Rồi vội vàng ta ngỡ sẽ xa được nhau.

la Do2 Re2 fa2 si2 la2 la2 sol2 la2

Để rồi ta thương nhớ nhớ thương từng đêm,

la Do2 Re2 fa2 Do3 Re3 si2 fa2 Re3

Nếu mình không thể quên, thôi thì đừng quên.

Re3 si2 Re3 Do3 si2 si2 si2 si2 si2

Rồi muộn màng ta nói lỡ yêu và nhớ,

la Do2 Re2 fa2 Do3 Re3 si2 fa2 Re3

Rồi vội vàng ta ngỡ sẽ xa được nhau.

la Do2 Re2 fa2 si2 la2 la2 sol2 la2

Để rồi ta xa cách nhưng không thể xa,

la Do2 Re2 fa2 Do3 Re3 si2 fa2 Re3

Hay là ta sẽ thôi, thôi đừng chia xa.

Re3 si2 Re3 Do3 si2 si2 si2 si2 si2

Thôi thì ta sẽ không bao giờ chia xa…

 

Cảm Âm Nốt Nhạc số “Muộn Màng Là Từ Lúc Mỹ Tâm”

doi khi em vẫn mong rằng mình đừng có nhau bao giờ

4’ 4’ 4’ 5’ 4’, 6 6 6 4’ 3’ 2’ 1’

doi khi em cố tin thiên đàng ta có sẽ không thể tan.

4’ 4’ 4’  5’ 4’, 4’ 3’ 4’ 7’ 4’ 3’ 2’ 3’

Quên nhau ta cố quên nhưng càng thêm nhớ thêm thương nhiều,

7’ 7’ 7’ 1’’ 7’, 6’ 6’ 6’ 7’, 6’ 5’ 4’

Nước mắt cũng đã khô chẳng còn để khóc nỗi đau còn.

7’ 7’ 7’ 1’’ 7’, 6’ 5’ 6’’ 7’, 6’ 5’ 4’

Muộn màng là từ lúc ta chưa gặp gỡ

6 1’ 2’ 4’ 1’’ 2’’ 7’ 4’ 2’’

Muộn màng là từ lúc ban sơ vừa quen.

6 1’ 2’ 4’ 7’ 6’ 6’ 5’ 6’

Nghẹn ngào là từ lúc yêu thương vừa chớm,

6 1’ 2’ 4’ 1’’ 2’’ 7’ 4’ 2’’

Ta hẹn nhau cuối đời nói lời chia tay.

2’’ 7’ 2’’ 1’’ 7’ 7’ 7’ 7 7

Rồi muộn màng ta nói lỡ yêu và nhớ,

6 1’ 2’ 4’ 1’’ 2’’ 7’ 4’ 2’’

Rồi vội vàng ta ngỡ sẽ xa được nhau.

6 1’ 2’ 4’ 7’ 6’ 6’ 5’ 6’

Để rồi ta thương nhớ nhớ thương từng đêm,

6 1’ 2’ 4’ 1’’ 2’’ 7’ 4’ 2’’

Nếu mình không thể quên, thôi thì đừng quên.

2’’ 7’ 2’’ 1’’ 7’ 7’ 7’ 7’ 7’

Rồi muộn màng ta nói lỡ yêu và nhớ,

6 1’ 2’ 4’ 1’’ 2’’ 7’ 4’ 2’’

Rồi vội vàng ta ngỡ sẽ xa được nhau.

6 1’ 2’ 4’ 7’ 6’ 6’ 5’ 6’

Để rồi ta xa cách nhưng không thể xa,

6 1’ 2’ 4’ 1’’ 2’’ 7’ 4’ 2’

Hay là ta sẽ thôi, thôi đừng chia xa.

2’’ 7’ 2’’ 1’’ 7’ 7’ 7’ 7’ 7’

Thôi thì ta sẽ không bao giờ chia xa…

 

Cảm âm dạng chữ  Nốt Nhạc chữ “Muộn Màng Là Từ Lúc Mỹ Tâm”

doi khi em vẫn mong rằng mình đừng có nhau bao giờ

F’ F’ F’ G’ F’, A A A F’ E’ D’ C’

doi khi em cố tin thiên đàng ta có sẽ không thể tan.

F’ F’ F’ G’ F’, F’ E’ B’ F’ E’ D’ E’

Quên nhau ta cố quên nhưng càng thêm nhớ thêm thương nhiều,

B’ B’ B’ C’’ B’, A’ A’ A’ B’, A’ G’ F’

Nước mắt cũng đã khô chẳng còn để khóc nỗi đau còn.

B’ B’ B’ C’’ B’, A’ G’ A’’ B’, A’ G’ F’

Muộn màng là từ lúc ta chưa gặp gỡ

A C’ D’ F’ C’’ D’’ B’ F’ D’’

Muộn màng là từ lúc ban sơ vừa quen.

A C’ D’ F’ B’ A’ A’ G’ A’

Nghẹn ngào là từ lúc yêu thương vừa chớm,

A C’ D’ F’ C’’ D’’ B’ F’ D’’

Ta hẹn nhau cuối đời nói lời chia tay.

D’’ B’ D’’ C’’ B’ B’ B’  B

Rồi muộn màng ta nói lỡ yêu và nhớ,

A C’ D’ F’ C’’ D’’ B’ F’ D’’

Rồi vội vàng ta ngỡ sẽ xa được nhau.

A C’ D’ F’ B’ A’ A’ G’ A’

Để rồi ta thương nhớ nhớ thương từng đêm,

A C’ D’ F’ C’’ D’’ B’ F’ D’’

Nếu mình không thể quên, thôi thì đừng quên.

D’’ B’ D’’ C’’ B’ B’ B’ B’ B’

Rồi muộn màng ta nói lỡ yêu và nhớ,

A C’ D’ F’ C’’ D’’ B’ F’ D’’

Rồi vội vàng ta ngỡ sẽ xa được nhau.

A C’ D’ F’ B’ A’ A’ G’ A’

Để rồi ta xa cách nhưng không thể xa,

A C’ D’ F’ C’’ D’’ B’ F’ D’’

Hay là ta sẽ thôi, thôi đừng chia xa.

D’’ B’ D’’ C’’ B’ B’ B’ B’ B’

Thôi thì ta sẽ không bao giờ chia xa…

Trên đây là Cm âm Muộn Màng Là Từ Lúc Sáo Trúc Hoàng Anh . Cám ơn các bạn ủng hộ Sáo Trúc Hoàng Anh https://saotruchoanganh.com này một cách tốt nhất và hay nhất .

Chúc cả nhà vui vẻ, và chơi sáo được dễ dàng nhất, nhớ like và chia sẻ giúp tớ nha hoặc đóng góp về bản cảm âm này các bạn comment xuống bên dưới nhé.
Cảm Âm Chuẩn Nhất Cm âm Muộn Màng Là Từ Lúc!

Cảm Âm

 

  

 

    

     

    

   

 

Đổi Trả Miễn Phí

Đổi trả miễn phí tất cả sản phẩm nếu không vừa ý

Money Back Guarantee

Hoàn trả 100% tiền nếu khách hàng chưa hài lòng

Tặng Kèm Khóa Học

Tặng ngay khóa học phù hợp với khách hàng khi mua sáo trúc