Yêu Được Không – Cảm Âm Sáo Trúc Chuẩn Nhất

5/5 - (1012 bình chọn)

Cảm Âm Yêu Được Không (Đức Phúc)  Sáo Trúc Hoàng Anh Hay Nhất

Cảm Âm Chuẩn Nhất Nốt Nhạc Sáo Trúc “Yêu Được Không Đức Phúc”

Đường xa lá rơi đón mùa thu

Do2 RE MI RE MI la DO

Nắng âm áp nhạc ru…

(RE)MI RE MI la DO

Nhớ em đếm từng giờ dù trong giấc mơ

mi2 RE MI la la DO RE LA SOL

Vờ như chẳng nhìn thấy một ai

Do2 RE MI RE MI la DO

Chỉ có mỗi mình em

(RE)MI RE MI si DO

Rồi dạo bước tay nắm thẹn thùng trời mây mỉm cười

Do2 RE MI RE MI (sol) la la DO RE la sol

Tình yêu tới đôi lúc hằng đêm

Do2 RE MI RE MI la DO

Ánh trăng đến mà xem

(RE)MI RE MI la DO

Phải chăng cứ hờn ghen là ta đã yêu

mi2 RE MI la DO DO MI LA SOL 

Đừng cười với bất cứ 1 ai

Do2 RE MI RE MI si DO

Dẫu anh biết là sai

Re2 DO RE si DO

Ngại ngùng anh chỉ muốn thể hiện tình yêu

Do2 DO RE RE MI la la DO RE

to lớn … 

MI SOL

Người sẽ bên anh nhé

sol DO RE MI SOL

Chẳng bao giờ cách xa

sol DO RE MI RE

Người sẽ bên anh mãi

sol DO RE MI SOL

Chẳng điều gì có thể sánh vai

sol DO DO DO DO LA SOL

Trái tim nay thề suốt kiếp

mi2 RE DO la MI MI

Mình bước tiếp tình yêu này sẽ thành câu

la MI MI sol la sol RE si DO

Nắng mưa nhuộm màu nối tiếp

mi2 RE la sol MI MI

Lời sẽ hết dù đâu ai biết được

la MI MI DO RE MI SOL RE 

Người chẳng bên ai khác

sol DO RE MI SOL

Đừng bao giờ đổi thay

sol DO RE MI RE

Nhìn em “Yêu biết mấy!”

sol DO RE MI SOL

Mệnh đôi ta như trời với mây

sol DO DO DO DO LA SOL

Nắm tay em mặc váy cưới

mi2 RE DO la MI MI

Nguyện ước tiếp từ bây giờ đến về sau

la MI MI sol la RE si DO

Với anh khi  này chỉ có

mi2 RE DO la MI MI

Dù sóng gió làm em vui mỗi ngày

la MI MI RE MI FA SOL RE

[Ver2]

Tình yêu đến khi ta ngủ quên

Do2 RE MI RE MI la DO

Đến khi nắng kề bên

(RE)MI RE MI la DO

Đến khi bất chợt đợi chờ ai mỗi đêm

mi2 RE MI LA sol DO RE LA SOL

Tình yêu xóa cảm giác tủi thân

Do2 RE MI RE MI la DO

Muốn ai đó ở gần

mi2 RE MI si DO

Tình yêu lấy đi phút ngờ nghệch ngơ ngác mỗi ngày.

Do2 RE MI RE MI sol la DO la sol

Tình yêu xa khi ta giận nhau

Do2 RE MI RE MI la DO

Xa khi mắt lệ sầu

(RE)MI RE MI la DO

Xa khi trước mặt mà chẳng tìm thấy đâu

mi2 RE MI sol DO RE MI LA SOL

Tình yêu mới khi  bắt đầu yêu

Do2 RE MI RE MI la RE

Mới khi nghĩ thật nhiều

sol2 SOL LA DO DO

Rồi ai đó sẽ biết rằng tình yêu là như thế !

Do2 RE MI RE MI la DO MI SOL LA SOL

Người sẽ bên anh nhé

sol DO RE MI SOL

Chẳng bao giờ cách xa

sol DO RE MI RE

Người sẽ bên anh mãi

sol DO RE MI SOL

Chẳng điều gì có thể sánh vai

sol DO DO DO DO LA SOL

Trái tim nay thề suốt kiếp

mi2 RE DO la MI MI

Mình bước tiếp tình yêu này sẽ thành câu

la MI MI sol la sol RE si DO

Nắng mưa nhuộm màu nối tiếp

mi2 RE la sol MI MI

Lời sẽ hết dù đâu ai biết được

la MI MI DO RE MI SOL RE 

Người chẳng bên ai khác

sol DO RE MI SOL

Đừng bao giờ đổi thay

sol DO RE MI RE

Nhìn em “Yêu biết mấy!”

sol DO RE MI SOL

Mệnh đôi ta như trời với mây

sol DO DO DO DO LA SOL

Nắm tay em mặc váy cưới

mi2 RE DO la MI MI

Nguyện ước tiếp từ bây giờ đến về sau

la MI MI sol la RE si DO

Với anh khi  này chỉ có

mi2 RE DO la MI MI

Dù sóng gió làm em vui mỗi ngày

la MI MI RE MI FA SOL RE

[Bridge]

Yêu được không 

Do2 si DO

Vốn dĩ sóng gió có quá khó để đi qua 

la2 LA LA LA LA LA LA LA SOL SOL

Bao lần chia xa không ai muốn buông đâu mà…

fa2 MI FA SOL SOL SOL LA FA RE DO

Và Ánh sáng em mang là thiên đường

la SOL SOL FA FA DO MI DO

Cùng Ánh nắng cho anh sự kiên cường

la SOL SOL FA FA DO RE DO

Để cuộc tình mình là mãi mãi

fa2 FA FA FA SOL DO3 re3

 

Cảm Âm Nốt Nhạc số “Yêu Được Không Đức Phúc”

Đường xa lá rơi đón mùa thu

1’ 2’ 3’ 2’ 3’ 6 1’

Nắng âm áp nhạc ru…

(2’)3’ 2’ 3’ 6 1’

Nhớ em đếm từng giờ dù trong giấc mơ

3’ 2’ 3’ 6 6 1’ 2’ 6’ 5’

Vờ như chẳng nhìn thấy một ai

1’ 2’ 3’ 2’ 3’ 6 1’

Chỉ có mỗi mình em

(2’) 3’ 2’ 3’ 7 1’

Rồi dạo bước tay nắm thẹn thùng trời mây mỉm cười

1’ 2’ 3’ 2’ 3’ (5) 6 6 1’ 2’ 6 5

Tình yêu tới đôi lúc hằng đêm

1’ 2’ 3’ 2’ 3’ 6 1’

Ánh trăng đến mà xem

(2’) 3’ 2’ 3’ 6 1’

Phải chăng cứ hờn ghen là ta đã yêu

3’ 2’ 3’ 6 1’ 1’ 3’ 6’ 5’

Đừng cười với bất cứ 1 ai

1’ 2’ 3’ 2’ 3’ 7 1’

Dẫu anh biết là sai

2’ 1’ 2’ 7 1’

Ngại ngùng anh chỉ muốn thể hiện tình yêu

1’ 1’ 2’ 2’ 3’ 6 6 1’ 2’

to lớn … 

3’ 5’

Người sẽ bên anh nhé

5 1’ 2’ 3’ 5’

Chẳng bao giờ cách xa

5 1’ 2’ 3’ 2’ 

Người sẽ bên anh mãi

5 1’ 2’ 3’ 5’

Chẳng điều gì có thể sánh vai

5 1’ 1’ 1’ 1’ 1’ 6’ 5’

Trái tim nay thề suốt kiếp

3’ 2’ 1’ 6 3’ 3’

Mình bước tiếp tình yêu này sẽ thành câu

6 3’ 3’ 5 6 5 2’ 7 1’

Nắng mưa nhuộm màu nối tiếp

3’ 2’ 6 5 3’ 3’

Lời sẽ hết dù đâu ai biết được

6 3’ 3’ 1’ 2’ 3’ 5’ 2’

Người chẳng bên ai khác

5 1’ 2’ 3’ 5’

Đừng bao giờ đổi thay

5 1’ 2’ 3’ 2’

Nhìn em “Yêu biết mấy!”

5 1’ 2’ 3’ 5’

Mệnh đôi ta như trời với mây

5 1’ 1’ 1’ 1’ 6’ 5’

Nắm tay em mặc váy cưới

3’ 2’ 1’ 6 3’ 3’

Nguyện ước tiếp từ bây giờ đến về sau

6 3’ 3’ 5 6 2’ 7 1’

Với anh khi  này chỉ có

3’ 2’ 1’ 6 3’ 3’

Dù sóng gió làm em vui mỗi ngày

6 3’ 3’ 2’ 3’ 4’ 5’ 2’

[Ver2]

Tình yêu đến khi ta ngủ quên

1’ 2’ 3’ 2’ 3’ 6 1’

Đến khi nắng kề bên

(2’) 3’ 2’ 3’ 6 1’

Đến khi bất chợt đợi chờ ai mỗi đêm

3’ 2’ 3’ 6’ 5 1’ 2’ 6’ 5’

Tình yêu xóa cảm giác tủi thân

1’ 2’ 3’ 2’ 3’ 6 1’

Muốn ai đó ở gần

3’ 2’ 3’ 7 1’

Tình yêu lấy đi phút ngờ nghệch ngơ ngác mỗi ngày.

1’ 2’ 3’ 2’ 3’ 5 6 1’ 6 5

Tình yêu xa khi ta giận nhau

1’ 2’ 3’ 2’ 3’ 6 1’

Xa khi mắt lệ sầu

(2’) 3’ 2’ 3’ 6 1’

Xa khi trước mặt mà chẳng tìm thấy đâu

3’ 2’ 3’ 5 1’ 2’ 3’ 6’ 5’

Tình yêu mới khi  bắt đầu yêu

1’ 2’ 3’ 2’ 3’ 6 2’

Mới khi nghĩ thật nhiều

5’ 5’ 6’ 1’ 1’

Rồi ai đó sẽ biết rằng tình yêu là như thế !

1’ 2’ 3’ 2’ 3’ 6 1’ 3’ 5’ 6’ 5’

Người sẽ bên anh nhé

5 1’ 2’ 3’ 5’

Chẳng bao giờ cách xa

5 1’ 2’ 3’ 2’

Người sẽ bên anh mãi

5 1’ 2’ 3’ 5’

Chẳng điều gì có thể sánh vai

5 1’ 1’ 1’ 1’ 6’ 5’

Trái tim nay thề suốt kiếp

3’ 2’ 1’ 6 3’ 3’

Mình bước tiếp tình yêu này sẽ thành câu

6 3’ 3’ 5 6 5 2’ 7 1’

Nắng mưa nhuộm màu nối tiếp

3’ 2’ 6 5 3’ 3’

Lời sẽ hết dù đâu ai biết được

6 3’ 3’ 1’ 2’ 3’ 5’ 2’

Người chẳng bên ai khác

5 1’ 2’ 3’ 5’ 

Đừng bao giờ đổi thay

5 1’ 2’ 3’ 2’

Nhìn em “Yêu biết mấy!”

5 1’ 2’ 3’ 5’

Mệnh đôi ta như trời với mây

5 1’ 1’ 1’ 1’ 6’ 5’

Nắm tay em mặc váy cưới

3’ 2’ 1’ 6 3’ 3’ 

Nguyện ước tiếp từ bây giờ đến về sau

6 3’ 3’ 5 6 2’ 7 1’

Với anh khi  này chỉ có

3’ 2’ 1’ 6 3’ 3’

Dù sóng gió làm em vui mỗi ngày

6 3’ 3’ 2’ 3’ 4’ 5’ 2’

[Bridge]

Yêu được không 

1’ 7 1’

Vốn dĩ sóng gió có quá khó để đi qua 

6’ 6’ 6’ 6’ 6’ 6’ 6’ 6’ 5’ 5’

Bao lần chia xa không ai muốn buông đâu mà…

4’ 3’ 4’ 5’ 5’ 5’ 6’ 4’ 2’ 1’

Và Ánh sáng em mang là thiên đường

6 5’ 5’ 4’ 4’ 1’ 3’ 1’

Cùng Ánh nắng cho anh sự kiên cường

6 5’ 5’ 4’ 4’ 1’ 2’ 1’

Để cuộc tình mình là mãi mãi

4’ 4’ 4’ 4’ 5’ 1’’ 2’’

 

Cảm âm dạng chữ  Nốt Nhạc chữ “Yêu Được Không Đức Phúc”

Đường xa lá rơi đón mùa thu

C’ D’ E’ D’ E’ A C’

Nắng âm áp nhạc ru…

(D’) E’ D’ E’ A C’

Nhớ em đếm từng giờ dù trong giấc mơ

E’ D’ E’ A A C’ D’ A’ G’

Vờ như chẳng nhìn thấy một ai

C’ D’ E’ D’ E’ A C’

Chỉ có mỗi mình em

(D’)E’ D’ E’ B C’

Rồi dạo bước tay nắm thẹn thùng trời mây mỉm cười

C’ D’ E’ D’ E’ (G) A A C’ D’ A G

Tình yêu tới đôi lúc hằng đêm

C’ D’ E’ D’ E’ A C’

Ánh trăng đến mà xem

(D’) E’ D’ E’ A C’

Phải chăng cứ hờn ghen là ta đã yêu

E’ D’ E’ A C’ C’ E’ A’ G’

Đừng cười với bất cứ 1 ai

C’ D’ E’ D’ E’ B C’

Dẫu anh biết là sai

D’ C’ D’ B C’

Ngại ngùng anh chỉ muốn thể hiện tình yêu

C’ C’ D’ D’ E’ A A C’ D’

to lớn … 

E’ G’

Người sẽ bên anh nhé

G C’ D’ E’ G’

Chẳng bao giờ cách xa

G C’ D’ E’ D’

Người sẽ bên anh mãi

G C’ D’ E’ G’

Chẳng điều gì có thể sánh vai

G C’ C’ C’ C’ A’ G’

Trái tim nay thề suốt kiếp

E’ D’ C’ A E’ E’

Mình bước tiếp tình yêu này sẽ thành câu

A E’ E’ G A G D’ B C’

Nắng mưa nhuộm màu nối tiếp

E’ D’ A G E’ E’

Lời sẽ hết dù đâu ai biết được

A E’ E’ C’ D’ E’ G’ D’

Người chẳng bên ai khác

G C’ D’ E’ G’

Đừng bao giờ đổi thay

G C’ D’ E’ D’

Nhìn em “Yêu biết mấy!”

G C’ D’ E’ G’

Mệnh đôi ta như trời với mây

G C’ C’ C’ C’ A’ G’

Nắm tay em mặc váy cưới

E’ D’ C’ A E’ E’

Nguyện ước tiếp từ bây giờ đến về sau

A E’ E’ G A D’ B C’

Với anh khi  này chỉ có

E’ D’ C’ A E’ E’

Dù sóng gió làm em vui mỗi ngày

A E’ E’ D’ E’ F’ G’ D’

[Ver2]

Tình yêu đến khi ta ngủ quên

C’ D’ E’ D’ E’ A C’

Đến khi nắng kề bên

(D’)E’ D’ E’ A C’

Đến khi bất chợt đợi chờ ai mỗi đêm

E’ D’ E’ A’ G C’ D’ A’ G’

Tình yêu xóa cảm giác tủi thân

C’ D’ E’ D’ E’ A C’

Muốn ai đó ở gần

E’ D’ E’ B C’

Tình yêu lấy đi phút ngờ nghệch ngơ ngác mỗi ngày.

C’ D’ E’ D’ E’ G A C’ A G

Tình yêu xa khi ta giận nhau

C’ D’ E’ D’ E’ A C’

Xa khi mắt lệ sầu

(D’)E’ D’ E’ A C’

Xa khi trước mặt mà chẳng tìm thấy đâu

E’ D’ E’ G C’ D’ E’ A’ G’

Tình yêu mới khi  bắt đầu yêu

C’ D’ E’ D’ E’ A D’

Mới khi nghĩ thật nhiều

G’ G’ A’ C’ C’

Rồi ai đó sẽ biết rằng tình yêu là như thế !

C’ D’ E’ D’ E’ A C’ E’ G’ A’ G’

Người sẽ bên anh nhé

G C’ D’ E’ G’

Chẳng bao giờ cách xa

G C’ D’ E’ D’

Người sẽ bên anh mãi

G C’ D’ E’ G’

Chẳng điều gì có thể sánh vai

G C’ C’ C’ C’ A’ G’

Trái tim nay thề suốt kiếp

E’ D’ C’ A E’ E’

Mình bước tiếp tình yêu này sẽ thành câu

A E’ E’ G A G D’ B C’

Nắng mưa nhuộm màu nối tiếp

E’ D’ A G E’ E’

Lời sẽ hết dù đâu ai biết được

A E’ E’ C’ D’ E’ G’ D’

Người chẳng bên ai khác

G C’ D’ E’ G’

Đừng bao giờ đổi thay

G C’ D’ E’ D’

Nhìn em “Yêu biết mấy!”

G C’ D’ E’ G’

Mệnh đôi ta như trời với mây

G C’ C’ C’ C’ A’ G’

Nắm tay em mặc váy cưới

E’ D’ C’ A E’ E’

Nguyện ước tiếp từ bây giờ đến về sau

A E’ E’ G A D’ B C’

Với anh khi  này chỉ có

E’ D’ C’ A E’ E’

Dù sóng gió làm em vui mỗi ngày

A E’ E’ D’ E’ F’ G’ D’

[Bridge]

Yêu được không 

C’ B C’

Vốn dĩ sóng gió có quá khó để đi qua 

A’ A’ A’ A’ A’ A’ A’ A’ G’ G’

Bao lần chia xa không ai muốn buông đâu mà…

F’ E’ F’ G’ G’ G’ A’ F’ D’ C’

Và Ánh sáng em mang là thiên đường

A G’ G’ F’ F’ C’ E’ C’

Cùng Ánh nắng cho anh sự kiên cường

A G’ G’ F’ F’ C’ D’ C’

Để cuộc tình mình là mãi mãi

F’ F’ F’ F’ G’ C’’ D’’

Trên đây là Cm âm Yêu Được Không Sáo Trúc Hoàng Anh . Cám ơn các bạn ủng hộ Sáo Trúc Hoàng Anh https://saotruchoanganh.com này một cách tốt nhất và hay nhất .

Chúc cả nhà vui vẻ, và chơi sáo được dễ dàng nhất, nhớ like và chia sẻ giúp tớ nha hoặc đóng góp về bản cảm âm này các bạn comment xuống bên dưới nhé.
Cảm Âm Chuẩn Nhất Cm âm Yêu Được Không!

Cảm Âm

 

    

 

     

     

     

   

 

Đổi Trả Miễn Phí

Đổi trả miễn phí tất cả sản phẩm nếu không vừa ý

Money Back Guarantee

Hoàn trả 100% tiền nếu khách hàng chưa hài lòng

Tặng Kèm Khóa Học

Tặng ngay khóa học phù hợp với khách hàng khi mua sáo trúc