Đừng Yêu Nữa Em Mệt Rồi – Cảm Âm Sáo Trúc Chuẩn Nhất

Đừng Yêu Nữa Em Mệt Rồi (min)  Sáo Trúc Hoàng Anh Hay Nhất

Cảm Âm Chuẩn Nhất Nốt Nhạc Sáo Trúc “Đừng Yêu Nữa Em Mệt Rồi min”

Đã bao giờ anh nghe

sol fa mi sol sol

Có vài điều khi yêu

fa mi re sol sol

Một là không nói dối

mi fa sol DO DO

Hai là không nói dối nhiều lần

Do2 si DO MI MI si si

Cớ sao toàn thấy nước mắt

Do2 si la MI MI MI

Cớ sao toàn những vết cắt

si la sol RE RE RE

Có lẽ nào đến lúc

la sol fa DO DO

Khi hai ta đã hết yêu

Do2 si la sol la sol

 

Cứ đi rồi sẽ đến

sol fa mi sol sol

Cứ im lặng sẽ qua

fa mi re la sol

Một người như thế đấy

mi fa sol DO DO

Yêu là yêu đến hết đời này

Do2 si DO MI MI si si

Em không là thế giới ấy

Do2 si la MI MI MI

Em thật là nhỏ bé thôi

si la sol RE MI RE

Tại sao em cứ ấp úng mãi

la si DO FA FA FA

Không bao giờ nói ra

FA MI RE DO MI RE

 

Có lẽ em yêu anh nhiều quá

sol2 SOL FA MI RE DO MI

Nên là em chẳng dám buông ra

mi2 RE MI FA MI RE RE

Có lẽ anh thấy em mạnh mẽ

sol2 SOL FA MI RE DO MI

Nên là anh chẳng muốn vỗ về

mi2 RE MI LA LA SOL MI

Yêu anh bằng trọn con tim ấy

mi2 RE DO DO LA LA SI

Đớn đau nhiều lắm anh biết không?

si2 LA SOL LA SOL LA MI

Cứ cho đi rồi nhận ra

sol2 FA MI DO la DO 

Tim em vỡ đôi thêm đau

RE MI FA MI Do2 RE

 

Có lẽ không nên yêu nhiều thế

sol2 SOL FA MI RE DO MI

Bởi tình yêu sẽ nói em nghe

mi2 RE MI FA MI RE RE

Với trái tim ưu tư vụn vỡ

sol2 SOL FA MI RE DO MI

Nên làm quen với những bơ vơ

mi2 RE MI LA LA SOL SOL

Có khi chỉ vì anh không xứng đáng

mi2 RE DO DO LA LA SI

Với ba chữ YÊU nữa rồi

si2 LA SOL LA SOL LA MI

Thế thôi em xin dừng lại

sol2 FA MI DO la DO

Đừng yêu nữa nhé anh ơi

RE MI FA MI RE RE

Em mệt rồi…

Do2 si DO

 

Cứ đi rồi sẽ đến

sol fa mi sol sol

Cứ im lặng sẽ qua

fa mi re la sol

Một người như thế đấy

mi fa sol DO DO

Yêu là yêu đến hết đời này

Do2 si DO MI MI si si

Em không là thế giới ấy

Do2 si la MI MI MI

Em thật là nhỏ bé thôi

si la sol RE MI RE

Tại sao em cứ ấp úng mãi

la si DO FA FA FA FA

Không bao giờ nói ra

MI RE DO MI RE

Có lẽ em yêu anh nhiều quá

sol2 SOL FA MI RE DO MI

Nên là em chẳng dám buông ra

mi2 RE MI FA MI RE RE

Có lẽ anh thấy em mạnh mẽ

sol2 SOL FA MI RE DO MI

Nên là anh chẳng muốn vỗ về

mi2 RE MI LA LA SOL MI

Yêu anh bằng trọn con tim ấy

mi2 RE DO DO LA LA SI

Đớn đau nhiều lắm anh biết không?

si2 LA SOL LA SOL LA MI

 

Cứ cho đi rồi nhận ra

sol2 FA MI DO la DO 

Tim em vỡ đôi thêm đau

RE MI FA MI Do2 RE

Có lẽ không nên yêu nhiều thế

sol2 SOL FA MI RE DO MI

Bởi tình yêu sẽ nói em nghe

mi2 RE MI FA MI RE RE

Với trái tim ưu tư vụn vỡ

sol2 SOL FA MI RE DO MI

Nên làm quen với những bơ vơ

mi2 RE MI LA LA SOL SOL

Có khi chỉ vì anh không xứng đáng

mi2 RE DO DO LA LA SI

Với ba chữ YÊU nữa rồi

si2 LA SOL LA SOL LA MI

Thế thôi em xin dừng lại

sol2 FA MI DO la DO

Đừng yêu nữa nhé anh ơi

RE MI FA MI RE RE

Em mệt rồi…

Do2 si DO

 

doi khi em nghĩ

la2 LA LA SI

Thật lòng em muốn cám ơn anh

sol2 SOL LA SI SI SOL SOL

Vì đã bên em ngày qua

mi2 SI SOL SOL MI LA

Dừng lại thôi

mi2 FA SOL

Chỉ mong tìm lại một chút bình yên

la2 SOL DO DO LA MI DO RE

Có lẽ không nên yêu nhiều thế

sol2 SOL FA MI RE DO MI

Bởi tình yêu sẽ nói em nghe

mi2 RE MI FA MI RE RE

Với trái tim ưu tư vụn vỡ

sol2 SOL FA MI RE DO MI

Nên làm quen với những bơ vơ

mi2 RE MI LA LA SOL SOL

Có khi chỉ vì anh không xứng đáng

mi2 RE DO DO LA LA SI

Với ba chữ YÊU nữa rồi

si2 LA SOL LA SOL LA MI

Thế thôi em xin dừng lại

sol2 FA MI DO la DO

Đừng yêu nữa nhé anh ơi

RE MI FA MI RE RE

Em mệt rồi…

Do2 si DO

 

Cảm Âm   Nốt Nhạc số “Đừng Yêu Nữa Em Mệt Rồi min”

Đã bao giờ anh nghe

5 4 3 5 5 

Có vài điều khi yêu

4 3 2 5 5

Một là không nói dối

3 4 5 1’ 1’

Hai là không nói dối nhiều lần

1’ 7 1’ 3’ 3’ 7 7

Cớ sao toàn thấy nước mắt

1’ 7 6 3’ 3’ 3’

Cớ sao toàn những vết cắt

7 6 5 2’ 2’ 2’

Có lẽ nào đến lúc

6 5 4 1’ 1’

Khi hai ta đã hết yêu

1’ 7 6 5 6 5

 

Cứ đi rồi sẽ đến

5 4 3 5 5

Cứ im lặng sẽ qua

4 3 2 6 5

Một người như thế đấy

3 4 5 1’ 1’

Yêu là yêu đến hết đời này

1’ 7 1’ 3’ 3’ 7 7

Em không là thế giới ấy

1’ 7 6 3’ 3’ 3’

Em thật là nhỏ bé thôi

7 6 5 2’ 3’ 2’

Tại sao em cứ ấp úng mãi

6 7 1’ 4’ 4’ 4’

Không bao giờ nói ra

4’ 3’ 2’ 1’ 3’ 2’

 

Có lẽ em yêu anh nhiều quá

5’ 5’ 4’ 3’ 2’ 1’ 3’

Nên là em chẳng dám buông ra

3’ 2’ 3’ 4’ 3’ 2’ 2’

Có lẽ anh thấy em mạnh mẽ

5’ 5’ 4’  3’ 2’ 1’ 3’

Nên là anh chẳng muốn vỗ về

3’ 2’ 3’ 6’ 6’  5’ 3’

Yêu anh bằng trọn con tim ấy

3’ 2’ 1’ 1’ 6’ 6’ 7’

Đớn đau nhiều lắm anh biết không?

7’ 6’ 5’ 6’ 5’ 6’ 3’

Cứ cho đi rồi nhận ra

5’ 4’ 3’ 1’ 6 1’

Tim em vỡ đôi thêm đau

2’ 3’ 4’ 3’ 1’ 2’

 

Có lẽ không nên yêu nhiều thế

5’ 5’ 4’ 3’ 2’ 1’ 3’

Bởi tình yêu sẽ nói em nghe

3’ 2’ 3’ 4’ 3’ 2’ 2’

Với trái tim ưu tư vụn vỡ

5’ 5’ 4’ 3’ 2’ 1’ 3’

Nên làm quen với những bơ vơ

3’ 2’ 3’ 6’ 6’ 5’ 5’ 

Có khi chỉ vì anh không xứng đáng

3’ 2’ 1’ 1’ 6’ 6’ 7’

Với ba chữ YÊU nữa rồi

7’ 6’ 5’ 6’ 5’ 6’ 3’

Thế thôi em xin dừng lại

5’ 4’ 3’ 1’ 6 1’

Đừng yêu nữa nhé anh ơi

2’ 3’ 4’ 3’ 2’ 2’

Em mệt rồi…

1’ 7 1’

 

Cứ đi rồi sẽ đến

5 4 3 5 5

Cứ im lặng sẽ qua

4 3 2 6 5

Một người như thế đấy

3 4 5 1’ 1’

Yêu là yêu đến hết đời này

1’ 7 1’ 3’ 3’ 7 7 

Em không là thế giới ấy

1’ 7 6 3’ 3’ 3’

Em thật là nhỏ bé thôi

7 6 5 2’ 3’ 2’

Tại sao em cứ ấp úng mãi

6 7 1’ 4’ 4’ 4’ 4’

Không bao giờ nói ra

3’ 2’ 1’ 3’ 2’

Có lẽ em yêu anh nhiều quá

5’ 5’ 4’ 3’ 2’ 1’ 3’

Nên là em chẳng dám buông ra

3’ 2’ 3’ 4’ 3’ 2’ 2’ 

Có lẽ anh thấy em mạnh mẽ

5’ 5’ 4’ 3’ 2’ 1’ 3’

Nên là anh chẳng muốn vỗ về

3’ 2’ 3’ 6’ 6’ 5’ 3’

Yêu anh bằng trọn con tim ấy

3’ 2’ 1’ 1’ 6’ 6’ 7’

Đớn đau nhiều lắm anh biết không?

7’ 6’ 5’ 6’ 5’ 6’ 3’

 

Cứ cho đi rồi nhận ra

5’ 4’ 3’ 1’ 6 1’ 

Tim em vỡ đôi thêm đau

2’ 3’ 4’  3’ 1’ 2’

Có lẽ không nên yêu nhiều thế

5’ 5’ 4’ 3’ 2’ 1’ 3’

Bởi tình yêu sẽ nói em nghe

3’ 2’ 3’ 4’ 3’ 2’ 2’

Với trái tim ưu tư vụn vỡ

5’ 5’ 4’ 3’ 2’ 1’ 3’

Nên làm quen với những bơ vơ

3’ 2’ 3’ 6’ 6’ 5’ 5’

Có khi chỉ vì anh không xứng đáng

3’ 2’ 1’ 1’ 6’ 6’ 7’

Với ba chữ YÊU nữa rồi

7’ 6’ 5’ 6’ 5’ 6’ 3’

Thế thôi em xin dừng lại

5’ 4’ 3’ 1’ 6 1’

Đừng yêu nữa nhé anh ơi

2’ 3’ 4’ 3’ 2’ 2’ 

Em mệt rồi…

1’ 7 1’

 

doi khi em nghĩ

6’ 6’ 6’ 7’

Thật lòng em muốn cám ơn anh

5’ 5’ 6’ 7’ 7’ 5’ 5’

Vì đã bên em ngày qua

3’ 7’ 5’ 5’ 3’ 6’

Dừng lại thôi

3’ 4’ 5’

Chỉ mong tìm lại một chút bình yên

6’ 5’ 1’ 1’ 6’ 3’ 1’ 2’

Có lẽ không nên yêu nhiều thế

5’ 5’ 4’ 3’ 2’ 1’ 3’

Bởi tình yêu sẽ nói em nghe

3’ 2’ 3’ 4’ 3’ 2’ 2’

Với trái tim ưu tư vụn vỡ

5’ 5’ 4’ 3’ 2’ 1’ 3’

Nên làm quen với những bơ vơ

3’ 2’ 3’ 6’ 6’ 5’ 5’

Có khi chỉ vì anh không xứng đáng

3’ 2’ 1’ 1’ 6’ 6’ 7’

Với ba chữ YÊU nữa rồi

7’ 6’ 5’ 6’ 5’ 6’ 3’

Thế thôi em xin dừng lại

5’ 4’ 3’ 1’ 6 1’

Đừng yêu nữa nhé anh ơi

2’ 3’ 4’ 3’ 2’ 2’

Em mệt rồi…

1’ 7 1’

 

Cảm âm dạng chữ Nốt Nhạc chữ “Đừng Yêu Nữa Em Mệt Rồi min”

Đã bao giờ anh nghe

G F E G G

Có vài điều khi yêu

F E D G G

Một là không nói dối

E F G C’ C’

Hai là không nói dối nhiều lần

C’ B C’ E’ E’ B B

Cớ sao toàn thấy nước mắt

C’ B A E’ E’ E’

Cớ sao toàn những vết cắt

B A G D’ D’ D’

Có lẽ nào đến lúc

A G F C’ C’

Khi hai ta đã hết yêu

C’ B A G A G

 

Cứ đi rồi sẽ đến

G F E G G

Cứ im lặng sẽ qua

F E D A G

Một người như thế đấy

E F G C’ C’

Yêu là yêu đến hết đời này

C’ B C’ E’ E’ B B

Em không là thế giới ấy

C’ B A E’ E’ E’

Em thật là nhỏ bé thôi

B A G D’ E’ D’

Tại sao em cứ ấp úng mãi

A B C’ F’ F’ F’

Không bao giờ nói ra

F’ E’ D’ C’ E’ D’

 

Có lẽ em yêu anh nhiều quá

G’ G’ F’ E’ D’ C’ E’

Nên là em chẳng dám buông ra

E’ D’ E’ F’ E’ D’ D’

Có lẽ anh thấy em mạnh mẽ

G’ G’ F’ E’ D’ C’ E’

Nên là anh chẳng muốn vỗ về

E’ D’ E’ A’ A’ G’ E’

Yêu anh bằng trọn con tim ấy

E’ D’ C’ C’ A’ A’ B’

Đớn đau nhiều lắm anh biết không?

B’ A’ G’ A’ G’ A’ E’

Cứ cho đi rồi nhận ra

G’ F’ E’ C’ A C’

Tim em vỡ đôi thêm đau

D’ E’ F’ E’ C’ D’

 

Có lẽ không nên yêu nhiều thế

G’ G’ F’ E’ D’ C’ E’

Bởi tình yêu sẽ nói em nghe

E’ D’ E’ F’ E’ D’ D’

Với trái tim ưu tư vụn vỡ

G’ G’ F’ E’ D’ C’ E’

Nên làm quen với những bơ vơ

E’ D’ E’ A’ A’ G’ G’

Có khi chỉ vì anh không xứng đáng

E’ D’ C’ C’ A’ A’ B’

Với ba chữ YÊU nữa rồi

B’ A’ G’ A’ G’ A’ E’

Thế thôi em xin dừng lại

G’ F’ E’ C’ A C’

Đừng yêu nữa nhé anh ơi

D’ E’ F’ E’ D’ D’

Em mệt rồi…

C’ B C’

 

Cứ đi rồi sẽ đến

G F E G G

Cứ im lặng sẽ qua

F E D A G

Một người như thế đấy

E F G C’ C’

Yêu là yêu đến hết đời này

C’ B C’ E’ E’ B B

Em không là thế giới ấy

C’ B A E’ E’ E’

Em thật là nhỏ bé thôi

B A G D’ E’ D’

Tại sao em cứ ấp úng mãi

A B C’ F’ F’ F’ F’

Không bao giờ nói ra

E’ D’ C’ E’ D’

Có lẽ em yêu anh nhiều quá

G’ G’ F’ E’ D’ C’ E’

Nên là em chẳng dám buông ra

E’ D’ E’ F’ E’ D’ D’

Có lẽ anh thấy em mạnh mẽ

G’ G’ F’ E’ D’ C’ E’

Nên là anh chẳng muốn vỗ về

E’ D’ E’ A’ A’ G’ E’

Yêu anh bằng trọn con tim ấy

E’ D’ C’ C’ A’ A’ B’

Đớn đau nhiều lắm anh biết không?

B’ A’ G’ A’ G’ A’ E’

 

Cứ cho đi rồi nhận ra

G’ F’ E’ C’ A C’

Tim em vỡ đôi thêm đau

D’ E’ F’ E’ C’ D’

Có lẽ không nên yêu nhiều thế

G’ G’ F’ E’ D’ C’ E’

Bởi tình yêu sẽ nói em nghe

E’ D’ E’ F’ E’ D’ D’

Với trái tim ưu tư vụn vỡ

G’ G’ F’ E’ D’ C’ E’

Nên làm quen với những bơ vơ

E’ D’ E’ A’ A’ G’ G’

Có khi chỉ vì anh không xứng đáng

E’ D’ C’ C’ A’ A’ B’

Với ba chữ YÊU nữa rồi

B’ A’ G’ A’ G’ A’ E’

Thế thôi em xin dừng lại

G’ F’ E’ C’ A C’

Đừng yêu nữa nhé anh ơi

D’ E’ F’ E’ D’ D’

Em mệt rồi…

C’ B C’

 

doi khi em nghĩ

A’ A’ A’ B’

Thật lòng em muốn cám ơn anh

G’ G’ A’ B’ B’ G’ G’

Vì đã bên em ngày qua

E’ B’ G’ G’ E’ A’

Dừng lại thôi

E’ F’ G’

Chỉ mong tìm lại một chút bình yên

A’ G’ C’ C’ A’ E’ C’ D’

Có lẽ không nên yêu nhiều thế

G’ G’ F’ E’ D’ C’ E’

Bởi tình yêu sẽ nói em nghe

E’ D’ E’ F’ E’ D’ D’

Với trái tim ưu tư vụn vỡ

G’ G’ F’ E’ D’ C’ E’

Nên làm quen với những bơ vơ

E’ D’ E’ A’ A ‘G’ G’

Có khi chỉ vì anh không xứng đáng

E’ D’ C’ C’ A’ A’ B’

Với ba chữ YÊU nữa rồi

B’ A’ G’ A’ G’ A’ E’

Thế thôi em xin dừng lại

G’ F’ E’ C’ A C’

Đừng yêu nữa nhé anh ơi

D’ E’ F’ E’ D’ D’

Em mệt rồi…

C’ B C’

Trên đây là Cm âm Đừng Yêu Nữa Em Mệt Rồi Sáo Trúc Hoàng Anh . Cám ơn các bạn ủng hộ Sáo Trúc Hoàng Anh https://saotruchoanganh.com này một cách tốt nhất và hay nhất .

Chúc cả nhà vui vẻ, và chơi sáo được dễ dàng nhất, nhớ like và chia sẻ giúp tớ nha hoặc đóng góp về bản cảm âm này các bạn comment xuống bên dưới nhé.
Cảm Âm Chuẩn Nhất Cm âm Đừng Yêu Nữa Em Mệt Rồi!

Cảm Âm

 

    

 

     

     

     

   

 

Đổi Trả Miễn Phí

Đổi trả miễn phí tất cả sản phẩm nếu không vừa ý

Money Back Guarantee

Hoàn trả 100% tiền nếu khách hàng chưa hài lòng

Tặng Kèm Khóa Học

Tặng ngay khóa học phù hợp với khách hàng khi mua sáo trúc