Là 1 Thằng Con Trai – Cảm Âm Sáo Trúc Chuẩn Nhất

Cảm Âm Là 1 Thằng Con Trai Sáo Trúc Hoàng Anh Hay Nhất

Cảm Âm Chuẩn Nhất Nốt Nhạc Sáo Trúc “Là Một Thằng Con Trai”

Là 1 thằng con trai nghèo như anh màu trắng đôi bàn tay

MI MI SOL  LA  LA  SOL LA  LA  SOL DO2 LA SOL LA

Rượu này không say vậy uống cho vơi đầy

MI SOL LA LA  SOL DO2 LA SOL MI

Rồi mình kể nhau nghe chuyện đêm mưa chẳng có ô mà che

MI MI SOL LA LA  SOL LA LA  SOL DO2 LA SOL LA

Phố xá đêm ai vô tình thôi cũng vì

MI2 MI2 RE2 DO2 LA SOL DO2 RE2 LA

[ĐK]

Vì rằng ngày mai mái mai mai em bước đi cùng ai??

LA LA LA MI2 SOL2 MI2 RE2  RE2 MI2 RE2 LA DO2

Anh lẻ loi  bờ môi khẻ rung anh buồn ư ự ừ ư….

RE2 MI2 RE2 LA RE2 MI2 RE2 LA SOL (MI RE MI SOL LA)

Tiếng pháo vu quy muốn giữ em đừng đi

MI2 SOL2 MI2 RE2  RE2 MI2 RE2 LA DO2

Nhưng cớ sao mình chẳng nói nhau câu gì

RE2 MI2 RE2 LA RE2 MI2 RE2 SI LA

Vì rằng ngày mai mái mai mai em bước đi cùng ai??

LA LA LA MI2 SOL2 MI2 RE2  RE2 MI2 RE2 LA DO2

Anh lẻ loi  bờ môi khẻ rung anh buồn ư ự ừ ư….

RE2 MI2 RE2 LA RE2 MI2 RE2 LA SOL (MI RE MI SOL LA)

Tiếng pháo vu quy muốn giữ em đừng đi

MI2 SOL2 MI2 RE2  RE2 MI2 RE2 LA DO2

Nhưng cớ sao mình chẳng nói nhau câu gì 

RE2 MI2 RE2 LA RE2 MI2 RE2 SI LA

[RAP VERSION]

Vung tay hỉ nộ ái ố 

cái số trời định rất tiếc là thân cô hồ đồ viết lên trang tình yêu này vô bổ

Khổ cả chặng đường khi tờ giấy này photo

Dù có nổi nhớ muốn kêu tên 

MI MI2 MI2 MI2 MI2 RE2 RE2

Nhưng kí ức mãi không quay

RE2 RE2 RE2 MI2 DO2 DO2

giờ này còn được gì, người là hoa dã quỳ , chẳng thể hóa diệu kì.

DO2 DO2 DO2 SI LA, SI SI SI LA SOL , DO2 DO2 DO2 SI LA

LẦN 2

Từng là 1 thằng con trai nghèo như anh màu trắng đôi bàn tay

MI MI MI SOL  LA  LA  SOL LA  LA  SOL DO2 LA SOL LA

Rượu này không say vậy uống cho vơi đầy

MI SOL LA LA  SOL DO2 LA SOL MI

Rồi mình kể nhau nghe chuyện đêm mưa chẳng có ô mà che

MI MI SOL LA LA  SOL LA LA  SOL DO2 LA SOL LA

Phố xá đêm ai vô tình thôi cũng vì

MI2 MI2 RE2 DO2 LA SOL DO2 RE2 LA

[ĐK]

Vì rằng ngày mai mái mai mai em bước đi cùng ai??

LA LA LA MI2 SOL2 MI2 RE2  RE2 MI2 RE2 LA DO2

Anh lẻ loi  bờ môi khẻ rung anh buồn ư ự ừ ư….

RE2 MI2 RE2 LA RE2 MI2 RE2 LA SOL (MI RE MI SOL)

Tiếng pháo vu quy muốn giữ em đừng đi

MI2 SOL2 MI2 RE2  RE2 MI2 RE2 LA DO2

Nhưng cớ sao mình chẳng nói nhau câu gì

RE2 MI2 RE2 LA RE2 MI2 RE2 SI LA

Vì rằng ngày mai mái mai mai em bước đi cùng ai??

LA LA LA MI2 SOL2 MI2 RE2  RE2 MI2 RE2 LA DO2

Anh lẻ loi  bờ môi khẻ rung anh buồn ư ự ừ ư….

RE2 MI2 RE2 LA RE2 MI2 RE2 LA SOL (MI RE MI SOL)

Tiếng pháo vu quy muốn giữ em đừng đi

(mi sol la si do re)MI2 SOL2 MI2 RE2  RE2 MI2 RE2 LA DO2

Nhưng cớ sao mình chẳng nói nhau câu gì 

RE2 MI2 RE2 LA RE2 MI2 RE2 SI LA

[CUỐI]

Chào nhé , anh chúc yên bình

LA MI2 , RE2  SOL2 RE2 DO2

Sau tất cả ta vẫn là người nhà

RE2 MI2 LA RE2 MI2 LA LA SOL

Và đừng khóc , xin giữ món quà

LA  LA MI2 , RE2  SOL2 RE2 DO2

Cho mối tình , cho ước mơ của mình

RE2 MI2 LA RE2 MI2 LA SOL LA

[DK]

Vì rằng ngày mai mái mai mai em bước đi cùng ai??

LA LA LA MI2 SOL2 MI2 RE2  RE2 MI2 RE2 LA DO2

Anh lẻ loi  bờ môi khẻ rung anh buồn ư ự ừ ư….

RE2 MI2 RE2 LA RE2 MI2 RE2 LA SOL (MI RE MI SOL)

Tiếng pháo vu quy muốn giữ em đừng đi

MI2 SOL2 MI2 RE2  RE2 MI2 RE2 LA DO2

Nhưng cớ sao mình chẳng nói nhau câu gì

RE2 MI2 RE2 LA RE2 MI2 RE2 SI LA

 

Cảm Âm   Nốt Nhạc số “Là Một Thằng Con Trai”

Là 1 thằng con trai nghèo như anh màu trắng đôi bàn tay

3 3 5 6 6 5 6 6 5 1’ 6 5 6

Rượu này không say vậy uống cho vơi đầy

3 5 6 6 5 1’ 6 5 3

Rồi mình kể nhau nghe chuyện đêm mưa chẳng có ô mà che

3 3 5 6 6 5 6 6 5 1’ 6 5 6

Phố xá đêm ai vô tình thôi cũng vì

3’ 3’ 2’ 1’ 6 5 1’ 2’ 6

[ĐK]

Vì rằng ngày mai mái mai mai em bước đi cùng ai??

6 6 6 3’ 5’ 3’ 2’ 2’ 3’ 2’ 6 1’

Anh lẻ loi  bờ môi khẻ rung anh buồn ư ự ừ ư….

2’ 3’ 2’ 6 2’ 3’ 2’ 6 5 (3 2 3 5 6)

Tiếng pháo vu quy muốn giữ em đừng đi

3’ 5’ 3’ 2’ 2’ 3’ 2’ 6 1’

Nhưng cớ sao mình chẳng nói nhau câu gì

2’ 3’ 2’ 6 2’ 3’ 2’ 7 6

Vì rằng ngày mai mái mai mai em bước đi cùng ai??

6 6 6 3’ 5’ 3’ 2’ 2’ 3’ 2’ 6 1’

Anh lẻ loi  bờ môi khẻ rung anh buồn ư ự ừ ư….

2’ 3’ 2’ 6 2’ 3’ 2’ 6 5 (3 2 3 5 6)

Tiếng pháo vu quy muốn giữ em đừng đi

3’ 5’ 3’ 2’ 2’ 3’ 2’ 6 1’

Nhưng cớ sao mình chẳng nói nhau câu gì 

2’ 3’ 2’ 6 2’ 3’ 2’ 7 6

[RAP VERSION]

Vung tay hỉ nộ ái ố 

cái số trời định rất tiếc là thân cô hồ đồ viết lên trang tình yêu này vô bổ

Khổ cả chặng đường khi tờ giấy này photo

Dù có nổi nhớ muốn kêu tên 

3 3’ 3’ 3’ 3’ 2’ 2’

Nhưng kí ức mãi không quay

2’ 2’ 2’ 3’ 1’ 1’

giờ này còn được gì, người là hoa dã quỳ , chẳng thể hóa diệu kì.

1’ 1’ 1’ 7 6, 7 7 7 6 5, 1’ 1’ 1’ 7 6

LẦN 2

Từng là 1 thằng con trai nghèo như anh màu trắng đôi bàn tay

3 3 3 5 6 6 5 6 6 5 1’ 6 5 6

Rượu này không say vậy uống cho vơi đầy

3 5 6 6 5 1’ 6 5 3

Rồi mình kể nhau nghe chuyện đêm mưa chẳng có ô mà che

3 3 5 6 6 5 6 6 5 1’ 6 5 6

Phố xá đêm ai vô tình thôi cũng vì

3’ 3’ 2’ 1’ 6 5 1’ 2’ 6

[ĐK]

Vì rằng ngày mai mái mai mai em bước đi cùng ai??

6 6 6 3’ 5’ 3’ 2’ 2’ 3’ 2’ 6 1’

Anh lẻ loi  bờ môi khẻ rung anh buồn ư ự ừ ư….

2’ 3’ 2’ 6 2’ 3’ 2’ 6 5 (3 2 3 5)

Tiếng pháo vu quy muốn giữ em đừng đi

3’ 5’ 3’ 2’ 2’ 3’ 2’ 6 1’

Nhưng cớ sao mình chẳng nói nhau câu gì

2’ 3’ 2’ 6 2’ 3’ 2’ 7 6

Vì rằng ngày mai mái mai mai em bước đi cùng ai??

6 6 6 3’ 5’ 3’ 2’ 2’ 3’ 2’ 6 1’

Anh lẻ loi  bờ môi khẻ rung anh buồn ư ự ừ ư….

2’ 3’ 2’ 6 2’ 3’ 2’ 6 5 (3 2 3 5)

Tiếng pháo vu quy muốn giữ em đừng đi

(3 5 6 7 1 2) 3’ 5’ 3’ 2’ 2’ 3’ 2’ 6 1’

Nhưng cớ sao mình chẳng nói nhau câu gì 

2’ 3’ 2’ 6 2’ 3’ 2’ 7 6

[CUỐI]

Chào nhé , anh chúc yên bình

6 3’, 2’ 5’ 2’ 1’

Sau tất cả ta vẫn là người nhà

2’ 3’ 6 2’ 3’ 6 6 5

Và đừng khóc , xin giữ món quà

6 6 3’ 2′ 5’ 2’ 1’

Cho mối tình , cho ước mơ của mình

2’ 3’ 6 2’ 3’ 6 5 6

[DK]

Vì rằng ngày mai mái mai mai em bước đi cùng ai??

6 6 6 3’ 5’ 3’ 2’ 2’ 3’ 2’ 6 1’

Anh lẻ loi  bờ môi khẻ rung anh buồn ư ự ừ ư….

2’ 3’ 2’ 6 2’ 3’ 2’ 6 5 (3 2 3 5)

Tiếng pháo vu quy muốn giữ em đừng đi

3’ 5’ 3’ 2’ 2’ 3’ 2’ 6 1’

Nhưng cớ sao mình chẳng nói nhau câu gì

2’ 3’ 2’ 6 2’ 3’ 2’ 7 6

 

Cảm âm dạng chữ  Nốt Nhạc chữ “Là Một Thằng Con Trai”

Là 1 thằng con trai nghèo như anh màu trắng đôi bàn tay

E E G A A G A A G C’ A G A

Rượu này không say vậy uống cho vơi đầy

E G A A G C’ A G E

Rồi mình kể nhau nghe chuyện đêm mưa chẳng có ô mà che

E E G A A G A A G C’ A G A

Phố xá đêm ai vô tình thôi cũng vì

E’ E’ D’ C’ A G C’ D’ A

[ĐK]

Vì rằng ngày mai mái mai mai em bước đi cùng ai??

A A A E’ G’ E’ D’ D’ E’ D’ A C’

Anh lẻ loi  bờ môi khẻ rung anh buồn ư ự ừ ư….

D’ E’ D’ A D’ E’ D’ A G (E D E G A)

Tiếng pháo vu quy muốn giữ em đừng đi

E’ G’ E’ D’ D’ E’ D’ A C’

Nhưng cớ sao mình chẳng nói nhau câu gì

D’ E’ D’ A D’ E’ D’ B A

Vì rằng ngày mai mái mai mai em bước đi cùng ai??

A A A E’ G’ E’ D’ D’ E’ D’ A C’

Anh lẻ loi  bờ môi khẻ rung anh buồn ư ự ừ ư….

D’ E’ D’ A D’ E’ D’ A G (E D E G A)

Tiếng pháo vu quy muốn giữ em đừng đi

E’ G’ E’ D’ D’ E’ D’ A C’

Nhưng cớ sao mình chẳng nói nhau câu gì 

D’ E’ D’ A D’ E’ D’ B A

[RAP VERSION]

Vung tay hỉ nộ ái ố 

cái số trời định rất tiếc là thân cô hồ đồ viết lên trang tình yêu này vô bổ

Khổ cả chặng đường khi tờ giấy này photo

Dù có nổi nhớ muốn kêu tên 

E E’ E’ E’ E’ D’ D’

Nhưng kí ức mãi không quay

D’ D’ D’ E’ C’ C’

giờ này còn được gì, người là hoa dã quỳ , chẳng thể hóa diệu kì.

C’ C’ C’ B A, B B B A G, C’ C’ C’ B A

LẦN 2

Từng là 1 thằng con trai nghèo như anh màu trắng đôi bàn tay

E E E G A A G A A G C’ A G A

Rượu này không say vậy uống cho vơi đầy

E G A A G C’ A G E

Rồi mình kể nhau nghe chuyện đêm mưa chẳng có ô mà che

E E G A A G A A G C’ A G A

Phố xá đêm ai vô tình thôi cũng vì

E’ E’ D’ C’ A G C’ D’ A

[ĐK]

Vì rằng ngày mai mái mai mai em bước đi cùng ai??

A A A E’ G’ E’ D’ D’ E’ D’ A C’

Anh lẻ loi  bờ môi khẻ rung anh buồn ư ự ừ ư….

D’ E’ D’ A D’ E’ D’ A G (E D E G)

Tiếng pháo vu quy muốn giữ em đừng đi

E’ G’ E’ D’ D’ E’ D’ A C’

Nhưng cớ sao mình chẳng nói nhau câu gì

D’ E’ D’ A D’ E’ D’ B A

Vì rằng ngày mai mái mai mai em bước đi cùng ai??

A A A E’ G’ E’ D’ D’ E’ D’ A C’

Anh lẻ loi  bờ môi khẻ rung anh buồn ư ự ừ ư….

D’ E’ D’ A D’ E’ D’ A G (E D E G)

Tiếng pháo vu quy muốn giữ em đừng đi

(E G A B C D) E’ G’ E’ D’ D’ E’ D’ A C’

Nhưng cớ sao mình chẳng nói nhau câu gì 

D’ E’ D’ A D’ E’ D’ B A

[CUỐI]

Chào nhé , anh chúc yên bình

A E’, D’ G’ D’ C’

Sau tất cả ta vẫn là người nhà

D’ E’ A D’ E’ A A G

Và đừng khóc , xin giữ món quà

A A E’, D’ G’ D’ C’

Cho mối tình , cho ước mơ của mình

D’ E’ A D’ E’ A G A

[DK]

Vì rằng ngày mai mái mai mai em bước đi cùng ai??

A A A E’ G’ E’ D’ D’ E’ D’ A C’

Anh lẻ loi  bờ môi khẻ rung anh buồn ư ự ừ ư….

D’ E’ D’ A D’ E’ D’ A G (E D E G)

Tiếng pháo vu quy muốn giữ em đừng đi

E’ G’ E’ D’ D’ E’ D’ A C’

Nhưng cớ sao mình chẳng nói nhau câu gì

D’ E’ D’ A D’ E’ D’ B A

Bên trên là Cảm âm Là 1 Thằng Con Trai Sáo Trúc Hoàng Anh . thể giúp các bạn cover ca khúc này một cách tốt nhất và hay nhất .

Chúc cả nhà vui vẻ, và chơi sáo được dễ dàng nhất, nhớ like và chia sẻ giúp tớ nha hoặc đóng góp về bản cảm âm này các bạn comment xuống bên dưới nhé.
Cảm Âm Chuẩn Nhất Cảm âm Là 1 Thằng Con Trai!

 

Cảm Âm

 

    

 

     

     

     

   

 

Đổi Trả Miễn Phí

Đổi trả miễn phí tất cả sản phẩm nếu không vừa ý

Money Back Guarantee

Hoàn trả 100% tiền nếu khách hàng chưa hài lòng

Tặng Kèm Khóa Học

Tặng ngay khóa học phù hợp với khách hàng khi mua sáo trúc