Là Bạn Không Thể Yêu – Cảm Âm Sáo Trúc Chuẩn Nhất

5/5 - (1012 bình chọn)

Cảm Âm Là Bạn Không Thể Yêu ( Lou Hoàng)  Sáo Trúc Hoàng Anh Hay Nhất

Cảm âm dạng Sáo Trúc Nốt Nhạc Sáo Trúc “Là bạn không thể yêu

Yêu là giây phút

si la si DO 

Hai người dưng tìm đến bên nhau

si sol la si DO si si

Không cần gì, chỉ cần trái tim rung động

sol fa fa, fa fa la sol fa re

Cần thêm một sự quan tâm

Re fa re fa sol sol

Còn thương

Do la 

Là chung bước tiếp trên con đường

la si DO DO si la fa

Sau bao khó khăn qua, vẫn luôn ở lại

si si DO si si, DO si fa fa 

Dù cho những lúc lầm lỗi

fa sol si si fa DO

Không làm ta xa nhau

fa re fa sol sol la

Tình yêu ấy là những đậm sâu

si DO DO si SOL MI FA 

Cứa lên con tìm cô đơn mỗi đêm thâu

Re2 RE DO DO si si DO si sol

Tại vì mình là bạn không thể yêu

si DO DO DO DO SOL LASOLFA

Này em có biết rằng

fa2 SOL LA LA RE 

Còn một người chờ em nơi đó

Re2 RE DO RE RE FA SOL SOL

 

Gió mang ngàn yêu thương nơi đây

Do2 SIB la DO DO FA FA 

Cất bước đi xa

la2 LA SOL SOLFA

Niềm nhớ thương trong đêm lạnh giá

Re2 FA MI DO DO si DO 

Nỗi đau u sầu

Do2 si sol fala

Người ơi em có nhớ đến anh không?

sol la si si DO DO sol sol 

Tiếng dương cầm ngân vang

Do2 si la DO DO 

Theo em khuất lối xa xăm

FA FA la2 LA SOL SOLFA

Nhìn bóng em tan theo làn mây

Re2 FA MI RE DO si DO 

Chỉ còn những đắng cay

Do2 DO SOL LA SOLFA

Tháng năm ngày dài chia đôi

Do2 si la si FA FA

Giấc mơ ngày nào xa xôi

Do2 si la si SOL SOL

 

Đau là những nước mắt sâu trong lòng

la si DO DO si la fa

Nhưng không nói cho ai

si si DO si si 

Mỗi đêm thở dài, tình yêu ấy sẽ còn mãi

Do2 sol fa fa, fa sol la la sol RE

Bao giờ cho nguôi ngoai

fa re fa sol sol 

Thời gian qua là những đậm sâu

si DO DO DO SOL MI FA

Cứa lên con tìm cô đơn mỗi đêm thâu

Re2 RE DO DO si si DO si sol

Tại vì mình là bạn không thể yêu

si DO DO DO DO SOL LASOLFA

Này em có biết rằng

fa2 SOL LA LA RE 

Còn một người chờ em nơi đó

Re2 RE DO RE RE FA SOL SOL

 

Gió mang ngàn yêu thương nơi đây

Do2 si la DO DO FA FA 

Cất bước đi xa

la2 LA SOL SOLFA

Niềm nhớ thương trong đêm lạnh giá

Re2 FA MI DO DO si DO 

Nỗi đau u sầu

Do2 si sol fala

Người ơi em có nhớ đến anh không?

sol la si si DO DO sol sol 

Tiếng dương cầm ngân vang

Do2 si la DO DO 

Theo em khuất lối xa xăm

FA FA la2 LA SOL SOLFA

Nhìn bóng em tan theo làn mây

Re2 FA MI RE DO si DO 

Chỉ còn những đắng cay

Do2 DO SOL LA SOLFA

Tháng năm ngày dài chia đôi

Do2 si la si FA FA

Giấc mơ ngày nào xa xôi

Do2 si la si SOL SOL

 

[Điệp Khúc]

Gió mang ngàn yêu thương nơi đây

Do2 si la DO DO FA FA 

Cất bước đi xa

la2 LA SOL SOLFA

Niềm nhớ thương trong đêm lạnh giá

Re2 FA MI DO DO si DO 

Nỗi đau u sầu

Do2 si sol fala

Người ơi em có nhớ đến anh không?

sol la si si DO DO sol sol 

Tiếng dương cầm ngân vang

Do2 si la DO DO 

Theo em khuất lối xa xăm

FA FA la2 LA SOL SOLFA

Nhìn bóng em tan theo làn mây

Re2 FA MI RE DO si DO 

Chỉ còn những đắng cay

Do2 DO SOL LA SOLFA

Tháng năm ngày dài chia đôi

Do2 si la si FA FA

Giấc mơ ngày nào xa xôi

Do2 si la si SOL SOL

 

Cảm âm dạng số  Nốt Nhạc số “Là bạn không thể yêu

Yêu là giây phút

7 6 7 1’

Hai người dưng tìm đến bên nhau

7 5 6 7 1’ 7 7

Không cần gì, chỉ cần trái tim rung động

5 4 4, 4 4 6 5 4 2

Cần thêm một sự quan tâm

2 4 2 4 5 5

Còn thương

1 6

Là chung bước tiếp trên con đường

6 7 1’ 1’ 7 6 4

Sau bao khó khăn qua, vẫn luôn ở lại

7 7 1’ 7 7, 1’ 7 4 4

Dù cho những lúc lầm lỗi

4 5 7 7 4 1’

Không làm ta xa nhau

4 2 4 5 5 6

Tình yêu ấy là những đậm sâu

7 1’ 1’ 7 5’ 3’ 4’

Cứa lên con tìm cô đơn mỗi đêm thâu

2’ 2’ 1’ 1’ 7 7 1’ 7 5

Tại vì mình là bạn không thể yêu

7 1’ 1’ 1’ 1’ 5’ 6’5’4’

Này em có biết rằng

4’ 5’ 6’ 6’ 2’

Còn một người chờ em nơi đó

2’ 2’ 1’ 2’ 2’ 4’ 5’ 5’

 

Gió mang ngàn yêu thương nơi đây

1’ 7 6 1’ 1’ 4’ 4’

Cất bước đi xa

6’ 6’ 5’ 5’4’

Niềm nhớ thương trong đêm lạnh giá

2’ 4’ 3’ 1’ 1’ 7 1’

Nỗi đau u sầu

1′ 7 5 46

Người ơi em có nhớ đến anh không?

5 6 7 7 1’ 1’ 5 5 

Tiếng dương cầm ngân vang

1’ 7 6 1’ 1’ 

Theo em khuất lối xa xăm

4’ 4’ 6’ 6’ 5’ 5’4’

Nhìn bóng em tan theo làn mây

2’ 4’ 3’ 2’ 1’ 7 1’

Chỉ còn những đắng cay

1’ 1’ 5’ 6’ 5’4’

Tháng năm ngày dài chia đôi

1’ 7 6 7 4’ 4’

Giấc mơ ngày nào xa xôi

1’ 7 6 7 5’ 5’

 

Đau là những nước mắt sâu trong lòng

6 7 1’ 1’ 7 6 4

Nhưng không nói cho ai

7 7 1’ 7 7 

Mỗi đêm thở dài, tình yêu ấy sẽ còn mãi

1’ 5 4 4, 4 5 6 6 5 2’

Bao giờ cho nguôi ngoai

4 2 4 5 5 

Thời gian qua là những đậm sâu

7 1’ 1’ 1’ 5’ 3’ 4’

Cứa lên con tìm cô đơn mỗi đêm thâu

2’ 2’ 1’ 1’ 7 7 1’ 7 5

Tại vì mình là bạn không thể yêu

7 1’ 1’ 1’ 1’ 5’ 6’5’4’

Này em có biết rằng

4’ 5’ 6’ 6’ 2’

Còn một người chờ em nơi đó

2’ 2’ 1’ 2’ 2’ 4’ 5’ 5’

 

Gió mang ngàn yêu thương nơi đây

1’ 7 6 1’ 1’ 4’ 4’

Cất bước đi xa

6’ 6’ 5’ 5’4’

Niềm nhớ thương trong đêm lạnh giá

2’ 4’ 3’ 1’ 1’ 7 1’

Nỗi đau u sầu

1’ 7 5 46

Người ơi em có nhớ đến anh không?

5 6 7 7  1’ 1’ 5 5

Tiếng dương cầm ngân vang

1’ 7 6 1’ 1’

Theo em khuất lối xa xăm

4’ 4’ 6’ 6’ 5’ 5’4’

Nhìn bóng em tan theo làn mây

2’ 4’ 3’ 2’ 1’ 7 1’

Chỉ còn những đắng cay

1’ 1’ 5’ 6’ 5’4’

Tháng năm ngày dài chia đôi

1’ 7 6 7 4’ 4’

Giấc mơ ngày nào xa xôi

1’ 7 6 7 5’ 5’ 

 

[Điệp Khúc]

Gió mang ngàn yêu thương nơi đây

1’ 7 6 1’ 1’ 4’ 4’

Cất bước đi xa

6’ 6’ 5’ 5’4’

Niềm nhớ thương trong đêm lạnh giá

2’ 4’ 3’ 1’ 1’  7 1’

Nỗi đau u sầu

1’ 7 5 46

Người ơi em có nhớ đến anh không?

5 6 7 7 1’ 1’ 5 5

Tiếng dương cầm ngân vang

1’ 7 6 1’ 1’

Theo em khuất lối xa xăm

4’ 4’ 6’ 6’ 5’ 5’4’

Nhìn bóng em tan theo làn mây

2’ 4’ 3’ 2’ 1’ 7 1’

Chỉ còn những đắng cay

1’ 1’ 5’ 6’ 5’ 4’

Tháng năm ngày dài chia đôi

1’ 7 6 7 4’ 4’

Giấc mơ ngày nào xa xôi

1’ 7 6 7 5’ 5’

 

Cảm âm dạng chữ  Nốt Nhạc chữ “Là bạn không thể yêu

Yêu là giây phút

B A B C’

Hai người dưng tìm đến bên nhau

B G A B C’ B B

Không cần gì, chỉ cần trái tim rung động

G F F, F F A G F D

Cần thêm một sự quan tâm

D F D F G G

Còn thương

C A

Là chung bước tiếp trên con đường

A B C’ C’ B A F

Sau bao khó khăn qua, vẫn luôn ở lại

B B C’ B B, C’ B F F

Dù cho những lúc lầm lỗi

F G B B F C’

Không làm ta xa nhau

F D F G G A

Tình yêu ấy là những đậm sâu

B C’ C’ B G’ E’ F’

Cứa lên con tìm cô đơn mỗi đêm thâu

D’ D’ C’ C’ B B C’ B G

Tại vì mình là bạn không thể yêu

B C’ C’ C’ C’  G’ A’G’F’

Này em có biết rằng

F’ G’ A’ A’ D’

Còn một người chờ em nơi đó

D’ D’ C’ D’ D’F’ G’ G’

 

Gió mang ngàn yêu thương nơi đây

C’ B A C’ C’ F’ F’

Cất bước đi xa

A’ A’ G’ G’F’

Niềm nhớ thương trong đêm lạnh giá

D’ F’ E’ C’ C’ B C’

Nỗi đau u sầu

C’ B G FA

Người ơi em có nhớ đến anh không?

G A B B C’ C’ G G

Tiếng dương cầm ngân vang

C’ B A C’ C’

Theo em khuất lối xa xăm

F’ F’ A’ A’ G’ G’F’

Nhìn bóng em tan theo làn mây

D’ F’ E’ D’ C’ B C’

Chỉ còn những đắng cay

C’ C’ G’ A’ G’F’

Tháng năm ngày dài chia đôi

C’ B A B F’ F’

Giấc mơ ngày nào xa xôi

C’ B A B G’ G’

 

Đau là những nước mắt sâu trong lòng

A B C’ C’ B A F

Nhưng không nói cho ai

B B C’ B B

Mỗi đêm thở dài, tình yêu ấy sẽ còn mãi

C’ G F F, F G A A G D’

Bao giờ cho nguôi ngoai

F D F G G

Thời gian qua là những đậm sâu

B C’ C’ C’ G’ E’ F’

Cứa lên con tìm cô đơn mỗi đêm thâu

D’ D’ C’ C’ B B C’ B G

Tại vì mình là bạn không thể yêu

B C’ C’ C’ C’ G’ A’G’F’

Này em có biết rằng

F’ G’ A’ A’ D’

Còn một người chờ em nơi đó

D’ D’ C’ D’ D’ F’ G’ G’

 

Gió mang ngàn yêu thương nơi đây

C’ B A C’ C’ F’ F’

Cất bước đi xa

A’ A’ G’ G’F’

Niềm nhớ thương trong đêm lạnh giá

D’ F’ E’ C’ C’ B C’

Nỗi đau u sầu

C’ B G FA

Người ơi em có nhớ đến anh không?

G A B B C’ C’ G G

Tiếng dương cầm ngân vang

C’ B A C’ C’

Theo em khuất lối xa xăm

F’ F’ A’ A’ G’ G’F’

Nhìn bóng em tan theo làn mây

D’ F’ E’ D’ C’ B C’

Chỉ còn những đắng cay

C’ C’ G’ A’ G’F’

Tháng năm ngày dài chia đôi

C’ B A B F’ F’

Giấc mơ ngày nào xa xôi

C’ B A B G’ G’

 

[Điệp Khúc]

Gió mang ngàn yêu thương nơi đây

C’ B A C’ C’ F’ F’

Cất bước đi xa

A’ A’ G’ G’F’

Niềm nhớ thương trong đêm lạnh giá

D’ F’ E’ C’ C’ B C’

Nỗi đau u sầu

C’ B G FA

Người ơi em có nhớ đến anh không?

G A B B C’ C’ G G

Tiếng dương cầm ngân vang

C’ B A C’ C’

Theo em khuất lối xa xăm

F’ F’ A’ A’ G’ G’F’

Nhìn bóng em tan theo làn mây

D’ F’ E’ D’ C’ B C’

Chỉ còn những đắng cay

C’ C’ G’ A’ G’F’

Tháng năm ngày dài chia đôi

C’ B A B F’ F’

Giấc mơ ngày nào xa xôi

C’ B A B G’ G’

Trên đây là Cm âm Là Bạn Không Thể Yêu Sáo Trúc Hoàng Anh . Cám ơn các bạn ủng hộ Sáo Trúc Hoàng Anh https://saotruchoanganh.com này một cách tốt nhất và hay nhất .

Chúc cả nhà vui vẻ, và chơi sáo được dễ dàng nhất, nhớ like và chia sẻ giúp tớ nha hoặc đóng góp về bản cảm âm này các bạn comment xuống bên dưới nhé.
Cảm Âm Chuẩn Nhất Cm âm Là Bạn Không Thể Yêu!

Cảm Âm

 

  

 

      

     

    

   

 

Đổi Trả Miễn Phí

Đổi trả miễn phí tất cả sản phẩm nếu không vừa ý

Money Back Guarantee

Hoàn trả 100% tiền nếu khách hàng chưa hài lòng

Tặng Kèm Khóa Học

Tặng ngay khóa học phù hợp với khách hàng khi mua sáo trúc