Cơn Mưa Tình Yêu – Cảm Âm Sáo Trúc Chuẩn Nhất

Cảm âm Cơn Mưa Tình Yêu (Phương Linh, Hà Anh Tuấn)  Sáo Trúc Hoàng Anh Hay Nhất

Cảm Âm Chuẩn Nhất Nốt Nhạc Sáo Trúc “Cơn Mưa Tình Yêu – Phương Linh, Hà Anh Tuấn”

Người yêu ơi cỏ mềm đã héo khô

mi fa sol, mi mi la si sol

Mặt hồ lá xác xơ những con đường vắng sương mờ

mi mi RE RE DO DO si la DO si sol

Từng bước chân cuốn đi mùa thu xa lắm

Do sol fa fa mi re mi sol DO

Để nỗi buồn cứ thế đến bao giờ?

Do mi re, la la la mi re

Và cơn mưa ngoài trời đêm gió lạnh

mi fa sol, mi mi la si sol

Giật mình nhớ tới anh hãy chờ em anh nhé

mi mi RE RE DO Do2 si DO MI SOL

Và hãy cho nhau sát lại nụ hôn như bất ngờ

sol SOL FA MI FA la la xi DO MI sol

Ngọt ngào như vô tình yêu anh ngàn lần hơn nữa.

sol la si DO fa DO DO si si DO RE

Một phút anh ngẩn ngơ, một phút em thầm mơ

sol RE DO si DO, sol RE DO si DO

Đừng vội làm cơn mưa dâng kín trong lòng em

la la la MI MI FA RE RE DO RE

Để trái tim ngù quên, để nỗi đau triền miên

sol RE DO si DO, SOL RE DO si DO

Từng giọt buồn đánh rơi trên hàng mi ướt mềm.

mi2 MI MI SOL FA FA MI FA SOL RE

Thổn thức ta nhìn nhau, hẹn ước cho ngày sau

sol RE DO si DO, sol RE DO si DO

Trọn đời mình bên nhau nhé anh tình yêu

la la la MI MI FA RE DO RE

Vì chính em mà thôi, vì yêu anh mất rồi

sol RE DO si DO, sol MI MI SOL la

Sớm mai dành cho nhau tia nắng đầu tiên rạng ngời.

fa2 FA MI FA FA RE MI DO RE DO DO

Người yêu ơi cỏ mềm đã héo khô

mi fa sol, mi mi la si sol

Mặt hồ lá xác xơ những con đường vắng sương mờ

mi mi RE RE DO DO si la DO si sol

Từng bước chân cuốn đi mùa thu xa lắm

Do sol fa fa mi re mi sol DO

Để nỗi buồn cứ thế đến bao giờ?

Do mi re, la la la mi re

Và cơn mưa ngoài trời đêm gió lạnh

mi fa sol, mi mi la si sol

Giật mình nhớ tới anh hãy chờ em anh nhé

mi mi RE RE DO Do2 si DO MI SOL

Và hãy cho nhau sát lại nụ hôn như bất ngờ

sol SOL FA MI FA la la xi DO MI sol

Ngọt ngào như vô tình yêu anh ngàn lần hơn nữa.

sol la si DO fa DO DO si si DO RE

Một phút anh ngẩn ngơ, một phút em thầm mơ

sol RE DO si DO, sol RE DO si DO

Đừng vội làm cơn mưa dâng kín trong lòng em

la la la MI MI FA RE RE DO RE

Để trái tim ngù quên, để nỗi đau triền miên

sol RE DO si DO, SOL RE DO si DO

Từng giọt buồn đánh rơi trên hàng mi ướt mềm.

mi2 MI MI SOL FA FA MI FA SOL RE

Thổn thức ta nhìn nhau, hẹn ước cho ngày sau

sol RE DO si DO, sol RE DO si DO

Trọn đời mình bên nhau nhé anh tình yêu

la la la MI MI FA RE DO RE

Vì chính em mà thôi, vì yêu anh mất rồi

sol RE DO si DO, sol MI MI SOL la

Sớm mai dành cho nhau tia nắng đầu tiên rạng ngời.

fa2 FA MI FA FA RE MI DO RE DO DO

Mưa xa dần hàng cây

Do2 si DO RE

Hạt mưa mơn man giây phút này

Ánh sao đưa ta về bên nhau…

Một phút anh ngẩn ngơ, một phút em thầm mơ

sol RE DO si DO, sol RE DO si DO

Đừng vội làm cơn mưa dâng kín trong lòng em

la la la MI MI FA RE RE DO RE

Để trái tim ngù quên, để nỗi đau triền miên

sol RE DO si DO, SOL RE DO si DO

Từng giọt buồn đánh rơi trên hàng mi ướt mềm.

mi2 MI MI SOL FA FA MI FA SOL RE

Thổn thức ta nhìn nhau, hẹn ước cho ngày sau

sol RE DO si DO, sol RE DO si DO

Trọn đời mình bên nhau nhé anh tình yêu

la la la MI MI FA RE DO RE

Vì chính em mà thôi, vì yêu anh mất rồi

sol RE DO si DO, sol MI MI SOL la

Sớm mai dành cho nhau tia nắng đầu tiên rạng ngời.

fa2 FA MI FA FA RE MI DO RE DO DO

 

Cảm Âm   Nốt Nhạc số “Cơn Mưa Tình Yêu – Phương Linh, Hà Anh Tuấn”

Người yêu ơi cỏ mềm đã héo khô

3 4 5, 3 3 6 7 5

Mặt hồ lá xác xơ những con đường vắng sương mờ

3 3 2’ 2’ 1’ 1’ 7 6 1’ 7 5

Từng bước chân cuốn đi mùa thu xa lắm

1 5 4 4 3 2 3 5 1’

Để nỗi buồn cứ thế đến bao giờ?

1 3 2, 6 6 6 3 2

Và cơn mưa ngoài trời đêm gió lạnh

3 4 5, 3 3 6 7 5

Giật mình nhớ tới anh hãy chờ em anh nhé

3 3 2’ 2’ 1’ 1’ 7 1’ 3’ 5’

Và hãy cho nhau sát lại nụ hôn như bất ngờ

5 5’ 4’ 3’ 4’ 6 6  7 1’ 3’ 5

Ngọt ngào như vô tình yêu anh ngàn lần hơn nữa.

5 6 7 1’ 4 1’ 1’ 7 7 1’ 2’

Một phút anh ngẩn ngơ, một phút em thầm mơ

5 2’ 1’ 7 1’, 5 2’ 1’ 7 1’

Đừng vội làm cơn mưa dâng kín trong lòng em

6 6 6 3’ 3’ 4’ 2’ 2’ 1’ 2’

Để trái tim ngù quên, để nỗi đau triền miên

5 2’ 1’ 7 1’, 5’ 2’ 1’ 7 1’

Từng giọt buồn đánh rơi trên hàng mi ướt mềm.

3’ 3’ 3’ 5’ 4’ 4’ 3’ 4’ 5’ 2’

Thổn thức ta nhìn nhau, hẹn ước cho ngày sau

5 2’ 1’ 7 1’, 5 2’ 1’ 7 1’

Trọn đời mình bên nhau nhé anh tình yêu

6 6 6 3’ 3’ 4’ 2’ 1’ 2’

Vì chính em mà thôi, vì yêu anh mất rồi

5 2’ 1’ 7 1’, 5 3’ 3’ 5’ 6

Sớm mai dành cho nhau tia nắng đầu tiên rạng ngời.

4’ 4’ 3’ 4’ 4’ 2’ 3’ 1’ 2’ 1’ 1’

Người yêu ơi cỏ mềm đã héo khô

3 4 5, 3 3 6 7 5

Mặt hồ lá xác xơ những con đường vắng sương mờ

3 3 2’ 2’ 1’ 1’ 7 6 1’ 7 5

Từng bước chân cuốn đi mùa thu xa lắm

1 5 4 4 3 2 3 5 1’

Để nỗi buồn cứ thế đến bao giờ?

1 3 2, 6 6 6 3 2

Và cơn mưa ngoài trời đêm gió lạnh

3 4 5, 3 3 6 7 5

Giật mình nhớ tới anh hãy chờ em anh nhé

3 3 2’ 2’ 1’ 1’ 7 1’ 3’ 5’

Và hãy cho nhau sát lại nụ hôn như bất ngờ

5 5’ 4’ 3’ 4’ 6 6 7 1’ 3’ 5

Ngọt ngào như vô tình yêu anh ngàn lần hơn nữa.

5 6 7 1’ 4 1’ 1’ 7 7 1’ 2’

Một phút anh ngẩn ngơ, một phút em thầm mơ

5 2’ 1’ 7 1’, 5 2’ 1’ 7 1’

Đừng vội làm cơn mưa dâng kín trong lòng em

6 6 6 3’ 3’ 4’ 2’ 2’ 1’ 2’

Để trái tim ngù quên, để nỗi đau triền miên

5 2’ 1’ 7 1’, 5’ 2’ 1’ 7 1’

Từng giọt buồn đánh rơi trên hàng mi ướt mềm.

3’ 3’ 3’ 5’ 4’ 4’ 3’ 4’ 5’ 2’

Thổn thức ta nhìn nhau, hẹn ước cho ngày sau

5 2’ 1’ 7 1’, 5 2’ 1’ 7 1’

Trọn đời mình bên nhau nhé anh tình yêu

6 6 6 3’ 3’ 4’ 2’ 1’ 2’

Vì chính em mà thôi, vì yêu anh mất rồi

5 2’ 1’ 7 1’, 5 3’ 3’ 5’ 6

Sớm mai dành cho nhau tia nắng đầu tiên rạng ngời.

4’ 4’ 3’ 4’ 4’ 2’ 3’ 1’ 2’ 1’ 1’

Mưa xa dần hàng cây

1’ 7 1’ 2’

Hạt mưa mơn man giây phút này

Ánh sao đưa ta về bên nhau…

Một phút anh ngẩn ngơ, một phút em thầm mơ

5 2’ 1’ 7 1’, 5 2’ 1’ 7 1’

Đừng vội làm cơn mưa dâng kín trong lòng em

6 6 6 3’ 3’ 4’ 2’ 2’ 1’ 2’

Để trái tim ngù quên, để nỗi đau triền miên

5 2’ 1’ 7 1’, 5’ 2’ 1’  7 1’

Từng giọt buồn đánh rơi trên hàng mi ướt mềm.

3’ 3’ 3’ 5’ 4’ 4’ 3’ 4’ 5’ 2’

Thổn thức ta nhìn nhau, hẹn ước cho ngày sau

5 2’ 1’ 7 1’, 5 2’ 1’ 7 1’

Trọn đời mình bên nhau nhé anh tình yêu

6 6 6 3’ 3’ 4’ 2’ 1’ 2’

Vì chính em mà thôi, vì yêu anh mất rồi

5 2’ 1’ 7 1’, 5 3’ 3’ 5’ 6

Sớm mai dành cho nhau tia nắng đầu tiên rạng ngời.

4’ 4’ 3’ 4’ 4’ 2’ 3’ 1’ 2’ 1’ 1’

 

Cảm âm dạng chữ  Nốt Nhạc chữ “Cơn Mưa Tình Yêu – Phương Linh, Hà Anh Tuấn”

Người yêu ơi cỏ mềm đã héo khô

E F G, E E A B G

Mặt hồ lá xác xơ những con đường vắng sương mờ

E E D’ D’ C’ C’ B A C’ B G

Từng bước chân cuốn đi mùa thu xa lắm

C G F F E D E G C’

Để nỗi buồn cứ thế đến bao giờ?

C E D, A A A E D

Và cơn mưa ngoài trời đêm gió lạnh

E F G, E E A B G

Giật mình nhớ tới anh hãy chờ em anh nhé

E E D’ D’ C’ C’ B C’ E’ G’

Và hãy cho nhau sát lại nụ hôn như bất ngờ

G G’ F’ E’ F’ A A B C’ E’ G

Ngọt ngào như vô tình yêu anh ngàn lần hơn nữa.

G A B C’ F C’ C’ B B C’ D’

Một phút anh ngẩn ngơ, một phút em thầm mơ

G D’ C’ B C’, G D’ C’ B C’

Đừng vội làm cơn mưa dâng kín trong lòng em

A A A E’ E’ F’ D’ D’ C’ D’

Để trái tim ngù quên, để nỗi đau triền miên

G D’ C’ B C’, G’ D’ C’ B C’

Từng giọt buồn đánh rơi trên hàng mi ướt mềm.

E’ E’ E’ G’ F’ F’ E’ F’ G’ D’

Thổn thức ta nhìn nhau, hẹn ước cho ngày sau

G D’ C’ B C’, G D’ C’ B C’

Trọn đời mình bên nhau nhé anh tình yêu

A A A E’ E’ F’ D’ C’ D’

Vì chính em mà thôi, vì yêu anh mất rồi

G D’ C’ B C’, G E’ E’ G’ A

Sớm mai dành cho nhau tia nắng đầu tiên rạng ngời.

F’ F’ E’ F’ F’ D’ E’ C’ D’ C’ C’

Người yêu ơi cỏ mềm đã héo khô

E F G, E E A B G

Mặt hồ lá xác xơ những con đường vắng sương mờ

E E D’ D’ C’ C’ B A C’ B G

Từng bước chân cuốn đi mùa thu xa lắm

C G F F E D E G C’

Để nỗi buồn cứ thế đến bao giờ?

C E D, A A A E D

Và cơn mưa ngoài trời đêm gió lạnh

E F G, E E A B G

Giật mình nhớ tới anh hãy chờ em anh nhé

E E D’ D’ C’ C’ B C’ E’ G’

Và hãy cho nhau sát lại nụ hôn như bất ngờ

G G’ F’ E’ F’ A A B C’ E’ G

Ngọt ngào như vô tình yêu anh ngàn lần hơn nữa.

G A B C’ F C’ C’ B B C’ D’

Một phút anh ngẩn ngơ, một phút em thầm mơ

G D’ C’ B C’, G D’ C’ B C’

Đừng vội làm cơn mưa dâng kín trong lòng em

A A A E’ E’ F’ D’ D’ C’ D’

Để trái tim ngù quên, để nỗi đau triền miên

G D’ C’ B C’, G’ D’ C’ B C’

Từng giọt buồn đánh rơi trên hàng mi ướt mềm.

E’ E’ E’ G’ F’ F’ E’ F’ G’ D’

Thổn thức ta nhìn nhau, hẹn ước cho ngày sau

G D’ C’ B C’, G D’ C’ B C’

Trọn đời mình bên nhau nhé anh tình yêu

A A A E’ E’ F’ D’ C’ D’

Vì chính em mà thôi, vì yêu anh mất rồi

G D’ C’ B C’, G E’ E’ G’ A

Sớm mai dành cho nhau tia nắng đầu tiên rạng ngời.

F’ F’ E’ F’ F’ D’ E’ C’ D’ C’ C’

Mưa xa dần hàng cây

C’ B C’ D’

Hạt mưa mơn man giây phút này

Ánh sao đưa ta về bên nhau…

Một phút anh ngẩn ngơ, một phút em thầm mơ

G D’ C’ B C’, G D’ C’ B C’

Đừng vội làm cơn mưa dâng kín trong lòng em

A A A E’ E’ F’ D’ D’ C’ D’

Để trái tim ngù quên, để nỗi đau triền miên

G D’ C’ B C’, G’ D’ C’ B C’

Từng giọt buồn đánh rơi trên hàng mi ướt mềm.

E’ E’ E’ G’ F’ F’ E’ F’ G’ D’

Thổn thức ta nhìn nhau, hẹn ước cho ngày sau

G D’ C’ B C’, G D’ C’ B C’

Trọn đời mình bên nhau nhé anh tình yêu

A A A E’ E’ F’ D’ C’ D’

Vì chính em mà thôi, vì yêu anh mất rồi

G D’ C’ B C’, G E’ E’ G’ A

Sớm mai dành cho nhau tia nắng đầu tiên rạng ngời.

F’ F’ E’ F’ F’ D’ E’ C’ D’ C’ C’

Trên đây là Cm âm Cơn Mưa Tình Yêu Sáo Trúc Hoàng Anh . Cám ơn các bạn ủng hộ Sáo Trúc Hoàng Anh https://saotruchoanganh.com này một cách tốt nhất và hay nhất .

Chúc cả nhà vui vẻ, và chơi sáo được dễ dàng nhất, nhớ like và chia sẻ giúp tớ nha hoặc đóng góp về bản cảm âm này các bạn comment xuống bên dưới nhé.
Cảm Âm Chuẩn Nhất Cm âm Cơn Mưa Tình Yêu!

Cảm Âm

 

     

 

     

     

     

   

 

Đổi Trả Miễn Phí

Đổi trả miễn phí tất cả sản phẩm nếu không vừa ý

Money Back Guarantee

Hoàn trả 100% tiền nếu khách hàng chưa hài lòng

Tặng Kèm Khóa Học

Tặng ngay khóa học phù hợp với khách hàng khi mua sáo trúc