Còn Thương Thì Không Để Em Khóc – Cảm Âm Sáo Trúc Chuẩn Nhất

Cảm Âm Sáo Trúc Hoàng Anh Còn Thương Thì Không Để Em Khóc (miu Lê)  Sáo Trúc Hoàng Anh Hay Nhất

Cảm âm dạng Sáo Trúc Nốt Nhạc Sáo Trúc “Còn Thương Thì Không Để Em Khóc miu Lê”

[Ver 1]

Người thương em, không có

fa sol sol, la DO

Thì lấy đâu ra ai lo những ngày lạnh gió

Do2 FA MI RE RE RE DO la solla siDO

Người thương em giờ đang ở đâu không phải nơi này

fa sol la sol la FA SOL FA SOL FA DO

Chốn đông người thuộc về anh,em thuộc về nơi không người

fa2 MI DO la sol RE, la sol la DO la sol

Người em thương đã quên em chưa ?

fa sol la sol la DO DO

Còn nhớ em không anh ơi ?, em là người yêu của anh đây này

Do2 FA RE RE DO DO, DO la sol DO DO DO la sol

Là một cô gái dành cho anh tất,đánh đổi tương lai

fa fa sol la sol la FA SOL, SOL SOL FA MI

Mà phần anh để dành cho em lại là tàn tro nước mắt

Do2 DO MI FA FA DO DO DO FA SOL SOL

[ĐK]

Còn thương em thì không để cho em khóc, anh nhớ không ?

fa sol la sol la sol la si DO, DO RE DO

Còn thương em thì không để em một mình như vậy

fa sol la sol la sol la fa mi re do

Bầu trời cao kia đang muốn trêu em có phải không ?

Do re fa fa fa sol fa fa re sol

Mưa hay nước mắt,ở lại hay đi

sol sol DO RE, fa fa sol sol

Chẳng còn nghĩa lý gì…

mi mi famire

[Ver 2]

Người em thương còn thương em nữa không ?

fa sol la sol la DO DO RE DO

Họ nói khi đi xa nhau quay về sẽ hiểu nhau nhiều hơn

Do2 FA RE RE RE RE DO la sol si sol fa sol

Rồi người em thương bỏ em đi mãi mãi không trở về

fa fa la la sol la FA SOL SOL FA MI RE

Thật buồn cho em,người thương đi mất…

Do2 RE MI FA, DO RE FA SOL

[ĐK]

Còn thương em thì không để cho em khóc,có phải không ?

fa sol la sol la sol la si DO, DO RE DO

Còn thương em thì không để em một mình như vậy

fa sol la sol la sol la fa mi re do

Bầu trời cao kia đang muốn trêu em có phải không ?

Do re fa fa fa sol fa fa re sol

Mưa hay nước mắt,ở lại hay đi

sol sol DO RE, fa fa sol sol

Anh có biết điều gì là em cần nhất không ?

sol sol la re re re fa re la sol

Cần lắm những lúc mỏi mệt anh ở cạnh lắng nghe

fa sol sol sol do do re do do sol fa

Anh hiểu em không ?

Re do re re

Anh chẳng hiểu em đâu

mi fa re mi fa

Anh hỡi

sol la

[ĐK]

Còn thương em thì không để cho em khóc, anh nhớ không ?

fa sol la sol la sol la si DO, DO RE DO

Còn thương em thì không để em một mình như vậy

fa sol la sol la sol la fa mi re do

Bầu trời cao kia đang muốn trêu em có phải không ?

Do re fa fa fa sol fa fa re sol

Mưa hay nước mắt,ở lại hay đi

sol sol DO RE, fa fa sol sol

Chẳng còn nghĩa lý gì…

mi mi famire

[ĐatG]

Phải làm sao âm thanh nỗi đau vang lên thật đau

Do re fa fa fa sol fa fa fa re sol

Im nghe tiếng khóc của người đang yêu

fa fa DO RE fa fa sol sol

Thảm hại khi yêu…

mi mi fa fa

 

Cảm âm dạng số  Nốt Nhạc số “Còn Thương Thì Không Để Em Khóc miu Lê”

[Ver 1]

Người thương em, không có

4 5 5, 6 1’

Thì lấy đâu ra ai lo những ngày lạnh gió

1’ 4’ 3’ 2’ 2’ 2’ 1’ 6 56 71’

Người thương em giờ đang ở đâu không phải nơi này

4 5 6 5 6 4’ 5’ 4’ 5’ 4’ 1’

Chốn đông người thuộc về anh,em thuộc về nơi không người

4’ 3’ 1’ 6 5 2’, 6 5 6 1’ 6 5

Người em thương đã quên em chưa ?

4 5 6 5 6 1’ 1’

Còn nhớ em không anh ơi ?, em là người yêu của anh đây này

1’ 4’ 2’ 2’ 1’ 1’, 1’ 6 5 1’ 1’ 1’ 6 5

Là một cô gái dành cho anh tất,đánh đổi tương lai

4 4 5 6 5 6 4’ 5’, 5’ 5’ 4’ 3’

Mà phần anh để dành cho em lại là tàn tro nước mắt

1’ 1’ 3’ 4’ 4’ 1’ 1’ 1’ 4’ 5’ 5’

[ĐK]

Còn thương em thì không để cho em khóc, anh nhớ không ?

4 5 6 5 6 5 6 7 1’, 1’ 2’ 1’

Còn thương em thì không để em một mình như vậy

4 5 6 5 6 5 6 4 3 2 1

Bầu trời cao kia đang muốn trêu em có phải không ?

1 2 4 4 4 5 4 4 2 5

Mưa hay nước mắt,ở lại hay đi

5 5 1’ 2’, 4 4 5 5

Chẳng còn nghĩa lý gì…

3 3 432

[Ver 2]

Người em thương còn thương em nữa không ?

4 5 6 5 6 1’ 1’ 2’ 1’

Họ nói khi đi xa nhau quay về sẽ hiểu nhau nhiều hơn

1’ 4’ 2’ 2’ 2’ 2’ 1’ 6 5 7 5 4 5

Rồi người em thương bỏ em đi mãi mãi không trở về

4 4 6 6 5 6 4’ 5’ 5’ 4’ 3’ 2’

Thật buồn cho em,người thương đi mất…

1’ 2’ 3’ 4’, 1’ 2’ 4’ 5’

[ĐK]

Còn thương em thì không để cho em khóc,có phải không ?

4 5 6 5 6 5 6 7 1’, 1’ 2’ 1’

Còn thương em thì không để em một mình như vậy

4 5 6 5 6 5 6 4 3 2 1

Bầu trời cao kia đang muốn trêu em có phải không ?

1 2 4 4 4  5 4 4 2 5

Mưa hay nước mắt,ở lại hay đi

5 5 1’ 2’, 4 4 5 5

Anh có biết điều gì là em cần nhất không ?

5 5 6 2 2 2 4 2 6 5 

Cần lắm những lúc mỏi mệt anh ở cạnh lắng nghe

4 5 5 5 1 1 2 1 1 5 4

Anh hiểu em không ?

2 1 2 2

Anh chẳng hiểu em đâu

3 4 2 3 4

Anh hỡi

5 6

[ĐK]

Còn thương em thì không để cho em khóc, anh nhớ không ?

4 5 6 5 6 5 6 7 1’, 1’ 2’ 1’

Còn thương em thì không để em một mình như vậy

4 5 6 5 6 5 6 4 3 2 1

Bầu trời cao kia đang muốn trêu em có phải không ?

1 2 4 4 4 5 4 4 2 5

Mưa hay nước mắt,ở lại hay đi

5 5 1’ 2’, 4 4 5 5 

Chẳng còn nghĩa lý gì…

3 3 432

[ĐatG]

Phải làm sao âm thanh nỗi đau vang lên thật đau

1 2 4 4 4 5 4 4 4 2 5

Im nghe tiếng khóc của người đang yêu

4 4 1’ 2’  4 4 5 5 

Thảm hại khi yêu…

3 3 4 4

 

Cảm âm dạng chữ  Nốt Nhạc chữ “Còn Thương Thì Không Để Em Khóc miu Lê”

[Ver 1]

Người thương em, không có

F G G, A C’

Thì lấy đâu ra ai lo những ngày lạnh gió

C’ F’ E’ D’ D’ D’ C’ A GA BC’

Người thương em giờ đang ở đâu không phải nơi này

F G A G A F’ G’ F’ G’ F’ C’

Chốn đông người thuộc về anh,em thuộc về nơi không người

F’ E’ C’ A G D’, A G A C’ A G

Người em thương đã quên em chưa ?

F G A G A C’ C’

Còn nhớ em không anh ơi ?, em là người yêu của anh đây này

C’ F’ D’ D’ C’ C’, C’ A G C’ C’ C’ A G

Là một cô gái dành cho anh tất,đánh đổi tương lai

F F G A G A F’ G’, G’ G’ F’ E’

Mà phần anh để dành cho em lại là tàn tro nước mắt

C’ C’ E’ F’ F’ C’ C’ C’ F’ G’ G’

[ĐK]

Còn thương em thì không để cho em khóc, anh nhớ không ?

F G A G A G A B C’, C’ D’ C’

Còn thương em thì không để em một mình như vậy

F G A G A G A F E D C

Bầu trời cao kia đang muốn trêu em có phải không ?

C D F F F G F F D G

Mưa hay nước mắt,ở lại hay đi

G G C’ D’, F F G G

Chẳng còn nghĩa lý gì…

E E FED

[Ver 2]

Người em thương còn thương em nữa không ?

F G A G A C’ C’ D’ C’

Họ nói khi đi xa nhau quay về sẽ hiểu nhau nhiều hơn

C’ F’ D’ D’ D’ D’ C’ A G B G F G

Rồi người em thương bỏ em đi mãi mãi không trở về

F F A A G A F’ G’ G’ F’ E’ D’

Thật buồn cho em,người thương đi mất…

C’ D’ E’ F’, C’ D’ F’ G’

[ĐK]

Còn thương em thì không để cho em khóc,có phải không ?

F G A G A G A B C’, C’ D’ C’

Còn thương em thì không để em một mình như vậy

F G A G A G A F E D C

Bầu trời cao kia đang muốn trêu em có phải không ?

C D F F F G F F D G

Mưa hay nước mắt,ở lại hay đi

G G C’ D’, F F G G

Anh có biết điều gì là em cần nhất không ?

G G A D D D F D A G

Cần lắm những lúc mỏi mệt anh ở cạnh lắng nghe

F G G G C C D C C G F

Anh hiểu em không ?

D C D D

Anh chẳng hiểu em đâu

E F D E F

Anh hỡi

G A

[ĐK]

Còn thương em thì không để cho em khóc, anh nhớ không ?

F G A G A G A B C’, C’ D’ C’

Còn thương em thì không để em một mình như vậy

F G A G A G A F E D C

Bầu trời cao kia đang muốn trêu em có phải không ?

C D F F F G F F D G

Mưa hay nước mắt,ở lại hay đi

G G C’ D’, F F G G

Chẳng còn nghĩa lý gì…

E E FED

[ĐatG]

Phải làm sao âm thanh nỗi đau vang lên thật đau

C D F F F G F F F D G

Im nghe tiếng khóc của người đang yêu

F F C’ D’ F F G G

Thảm hại khi yêu…

E E F F

Trên đây là Cm âm Còn Thương Thì Không Để Cho Em Khóc Sáo Trúc Hoàng Anh . Cám ơn các bạn ủng hộ Sáo Trúc Hoàng Anh https://saotruchoanganh.com này một cách tốt nhất và hay nhất .

Chúc cả nhà vui vẻ, và chơi sáo được dễ dàng nhất, nhớ like và chia sẻ giúp tớ nha hoặc đóng góp về bản cảm âm này các bạn comment xuống bên dưới nhé.
Cảm Âm Chuẩn Nhất Cm âm Còn Thương Thì Không Để Cho Em Khóc!

Cảm Âm

 

  

 

    

     

    

   

 

Đổi Trả Miễn Phí

Đổi trả miễn phí tất cả sản phẩm nếu không vừa ý

Money Back Guarantee

Hoàn trả 100% tiền nếu khách hàng chưa hài lòng

Tặng Kèm Khóa Học

Tặng ngay khóa học phù hợp với khách hàng khi mua sáo trúc