Nàng Thơ Xứ Huế – Cảm Âm Sáo Trúc Chuẩn Nhất

Cảm Âm Nàng Thơ Xứ Huế Sáo Trúc Hoàng Anh Hay Nhất

Cảm Âm Chuẩn Nhất Nốt Nhạc Sáo Trúc “Nàng Thơ Xứ Huế”

[Intro]

Do re sol sol sol sol mire sol

sol la DO DO DO sol la DO

la DO la sol re la sol

sol la DO DO DO sol la DO

sol la MI RE SOL DO

la DO RE RE DO la la DO RE MI RE

Ngả nghiêng cho đời ngẩn ngơ

Do re sol sol sol sol do re sol

Ngả nghiêng nét đẹp Nàng thơ

Do re sol sol sol sol do re sol

Ngả nghiêng thấy hoa cười với ai?

RE MI MI RE la MI RE

Về đây sao nghe đời thảnh thơi

Do re sol sol sol sol do re sol

Dạ thưa ơi thấy thương

sol la DO DO RE DO

Đong đưa in nét dài có hay

(sol) la la sol la re la sol

Mây bay vương gió trời

sol sol sol la fa

Thương ai để nhớ

fa fa do re mi

Xin gửi vào tháng ngày ngả nghiêng

mi re re sol re do re sol

Này gió kể ai nghe nơi đây lạ thay

sol la sol la DO DO DO sol la DO

Chuyện nơi đây cánh thiên di mỏng manh

sol la DO RE DO DO (sol)la DO

Kìa ai hay Nàng thơ ấy lạc giữa đời

sol la la sol la DO re la sol

Này gió đẩy đưa hương sen tóc nàng buông

sol la DO RE DO DO (sol)la DO

Nhẹ nhàng thương ai chốn này

sol la RE RE RE DO

Ngả nghiêng điệu nam ai kể chuyện Nàng thơ

Do2 RE DO RE DO re sol la RE 

Thương nhớ thương…

Do2 RE DO

 

Cảm Âm Chuẩn Nhất Nốt Nhạc Sáo Trúc “Nàng Thơ Xứ Huế”

[Intro]

1 2 5 5 5 5 32 5

5 6 1’ 1’ 1’ 5 6 1’

6 1’ 6 5 2 6 5

5 6 1’ 1’ 1’ 5 6 1’

5 6 3’ 2’ 5’ 1’

6 1’ 2’ 2’ 1’ 6 6 1’ 2’ 3’ 2’

 

Ngả nghiêng cho đời ngẩn ngơ

1 2 5 5 5 5 1 2 5

Ngả nghiêng nét đẹp Nàng thơ

1 2 5 5 5 5 1 2 5

Ngả nghiêng thấy hoa cười với ai?

2’ 3’ 3’ 2’ 6 3’ 2’

Về đây sao nghe đời thảnh thơi

1 2 5 5 5 5 1 2 5

Dạ thưa ơi thấy thương

5 6 1’ 1’ 2’ 1’

Đong đưa in nét dài có hay

(5) 6 6 5 6 2 6 5

Mây bay vương gió trời

5 5 5 6 4

Thương ai để nhớ

4 4 1 2 3

Xin gửi vào tháng ngày ngả nghiêng

3 2 2 5 2 1 2 5

Này gió kể ai nghe nơi đây lạ thay

5 6 5 6 1’ 1’ 1’ 5 6 1’

Chuyện nơi đây cánh thiên di mỏng manh

5 6 1’ 2’ 1’ 1’ (5) 6 1’

Kìa ai hay Nàng thơ ấy lạc giữa đời

5 6 6 5 6 1’ 2 6 5

Này gió đẩy đưa hương sen tóc nàng buông

5 6 1’ 2’ 1’ 1’ (5) 6 1’

Nhẹ nhàng thương ai chốn này

5 6 2’ 2’ 2’ 1’

Ngả nghiêng điệu nam ai kể chuyện Nàng thơ

1’ 2’ 1’ 2’ 1’ 2 5 6 2’

Thương nhớ thương…

1’ 2’ 1’

 

Cảm âm dạng chữ  Nốt Nhạc chữ “Nàng Thơ Xứ Huế”

[Intro]

C D G G G G ED G
G A C’ C’ C’ G C’
A C’ A G D A G
G A C’ C’ C’ G A C’
G A E’ D’ G’ C’
A C’ D’ D’ C’ A A C’ D’ E’ D’

Ngả nghiêng cho đời ngẩn ngơ

C D G G G G C D G

Ngả nghiêng nét đẹp Nàng thơ

C D G G G G C D G

Ngả nghiêng thấy hoa cười với ai?

D’ E’ E’ D’ A E’ D’

Về đây sao nghe đời thảnh thơi

C D G G G G C D G

Dạ thưa ơi thấy thương

G A C’ C’ D’ C’

Đong đưa in nét dài có hay

(G) A A G A D A G

Mây bay vương gió trời

G G G A F

Thương ai để nhớ

F F C D E

Xin gửi vào tháng ngày ngả nghiêng

E D D G D C D G

Này gió kể ai nghe nơi đây lạ thay

G A G A C’ C’ C’ G A C’

Chuyện nơi đây cánh thiên di mỏng manh

G A C’ D’ C’ C’ (G) A C’

Kìa ai hay Nàng thơ ấy lạc giữa đời

G A A G A C’ D A G

Này gió đẩy đưa hương sen tóc nàng buông

G A C’ D’ C’ C’ (G) A C’

Nhẹ nhàng thương ai chốn này

G A D’ D’ D’ C’

Ngả nghiêng điệu nam ai kể chuyện Nàng thơ

C’ D’ C’ D’ C’ D G A D’

Thương nhớ thương…

C’ D’ C’

Trên đây là Cm âm Nàng Thơ Xứ Huế Sáo Trúc Hoàng Anh . thể giúp các bạn cover ca khúc này một cách tốt nhất và hay nhất .

Chúc cả nhà vui vẻ, và chơi sáo được dễ dàng nhất, nhớ like và chia sẻ giúp tớ nha hoặc đóng góp về bản cảm âm này các bạn comment xuống bên dưới nhé.
Cảm Âm Chuẩn Nhất Cm âm Nàng Thơ Xứ Huế!

 

Cảm Âm

 

     

 

     

     

     

   

 

Đổi Trả Miễn Phí

Đổi trả miễn phí tất cả sản phẩm nếu không vừa ý

Money Back Guarantee

Hoàn trả 100% tiền nếu khách hàng chưa hài lòng

Tặng Kèm Khóa Học

Tặng ngay khóa học phù hợp với khách hàng khi mua sáo trúc