Đừng Như Thói Quen – Cảm Âm Sáo Trúc Chuẩn Nhất

Cảm Âm Đừng Như Thói Quen (Jaykki, Sara Lưu)  Sáo Trúc Hoàng Anh Hay Nhất

Cảm Âm Chuẩn Nhất Nốt Nhạc Sáo Trúc “Đừng Như Thói Quen Jaykki, Sara Lưu”

Em từng là duy nhất
L S L R2 M2
Là cả khoảng trời trong anh
L R2 D2 F S L
Nhưng đến bây giờ anh vẫn như vậy
L SI L S, S L S F
Chỉ là cần một khoảng trống
F S F S S L

Yêu chậm lại một chút
L S L R2 M2
Để biết ta cần nhau hơn
L R2 D2 F S L
Anh cũng rất sợ ta phải xa nhau
L SI L S S L S F
Nhưng tình yêu không như lúc trước
R2 D2 R2 R2 R2 M2 M2

Đừng để thời gian bên nhau là thói quen
L R2 M2 F2 F2 F2 F2 S2 L2 M2
Là ở cạnh bên nhưng rất xa xôi
D2 D2 D2 R2 M2 F2 R2 D2
Từng ngày cảm giác trong tim cứ thế phai đi
L L D2 D2 SI SI, SI SI L L
Lạc nhau ta đâu có hay
D2 R2 R2 R2 S2 M2

Đừng để yêu thương kia giờ là nỗi đau
L R2 M2 F2 F2 F2 F2 S2 L2 M2
Cô đơn về nơi căn phòng ấy
F2 M2 R2 F2 S2 F2 L2
Dành tất cả thanh xuân để thương một người
S2 L2 SI2 L2 S2 R2 L2 S2 F2
Giờ chỉ còn là giấc mơ
F2 S2 F2 S2 SI2 L2

Nếu như một ngày có quay trở lại
L2 S2 F2 F2 L2 S2 F2 F2
Liệu vẫn còn đâu lời yêu lúc xưa
F2 S2 F2 S2 F2 S2 SI2 L2
Em dành tất cả thanh xuân chỉ để yêu anh thôi
S2 S2 L2 SI2 L2 S2 R2 L2 S2 F2 F2

Sao giờ chẳng thể nào chạm tới
F2 S2 F2 S2 F2 M2 R2 L2


Sao ta chẳng thể hiểu cho nhau
Anh vẫn mong bên em
Chỉ là phút giây có khi mỏi mệt
Biết nỗi nhớ chẳng thể kéo ký ức quay về
Nên tập quên dù biết sẽ đau

 

Đừng để thời gian bên nhau là thói quen
L R2 M2 F2 F2 F2 F2 S2 L2 M2
Là ở cạnh bên nhưng rất xa xôi
D2 D2 D2 R2 M2 F2 R2 D2
Từng ngày cảm giác trong tim cứ thế phai đi
L L D2 D2 SI SI, SI SI L L
Lạc nhau ta đâu có hay
D2 R2 R2 R2 S2 M2

Đừng để yêu thương kia giờ là nỗi đau
L R2 M2 F2 F2 F2 F2 S2 L2 M2
Cô đơn về nơi căn phòng ấy
F2 M2 R2 F2 S2 F2 L2
Dành tất cả thanh xuân để thương một người
S2 L2 SI2 L2 S2 R2 L2 S2 F2
Giờ chỉ còn là giấc mơ
F2 S2 F2 S2 SI2 L2

 

Cảm Âm   Nốt Nhạc số “Đừng Như Thói Quen Jaykki, Sara Lưu”

Em từng là duy nhất
6 5 6 2’ 3’
Là cả khoảng trời trong anh
6 2’ 1’ 4 5 6
Nhưng đến bây giờ anh vẫn như vậy
6 7 6 5 5 6 5 4
Chỉ là cần một khoảng trống
4 5 4 5 5 6

Yêu chậm lại một chút
6 5 6 2’ 3’
Để biết ta cần nhau hơn
6 2’ 1’ 4 5 6
Anh cũng rất sợ ta phải xa nhau
6 7 6 5 5 6 5 4
Nhưng tình yêu không như lúc trước
2’ 1’ 2’ 2’ 2’ 3’ 3’

Đừng để thời gian bên nhau là thói quen
6  2’ 3’ 4’ 4’ 4’ 4’ 5’ 6’ 3’
Là ở cạnh bên nhưng rất xa xôi
1’ 1’ 1’ 2’ 3’ 4’ 2’ 1’
Từng ngày cảm giác trong tim cứ thế phai đi
6 6 1’ 1’ 7 7, 7 7 6 6
Lạc nhau ta đâu có hay
1’ 2’ 2’ 2’ 5’ 3’

Đừng để yêu thương kia giờ là nỗi đau
6 2’ 3’ 4’ 4’ 4’ 4’ 5’ 6’ 3’
Cô đơn về nơi căn phòng ấy
4’ 3’ 2’ 4’ 5’ 4’ 6’
Dành tất cả thanh xuân để thương một người
5’ 6’ 7’ 6’ 5’ 2’ 6’ 5’ 4’
Giờ chỉ còn là giấc mơ
4’ 5’ 4’ 5’ 7’ 6

Nếu như một ngày có quay trở lại
6’ 5’ 4’ 4’ 6’ 5’ 4’ 4’
Liệu vẫn còn đâu lời yêu lúc xưa
4’ 5’ 4’ 5’ 4’ 5’ 7’ 6’
Em dành tất cả thanh xuân chỉ để yêu anh thôi
5’ 5’ 6’ 7’ 6’ 5’ 2’ 6’ 5’ 4’ 4’

Sao giờ chẳng thể nào chạm tới
4’ 5’ 4’ 5’ 4’ 3’ 2’ 6’


Sao ta chẳng thể hiểu cho nhau
Anh vẫn mong bên em
Chỉ là phút giây có khi mỏi mệt
Biết nỗi nhớ chẳng thể kéo ký ức quay về
Nên tập quên dù biết sẽ đau

 

Đừng để thời gian bên nhau là thói quen
6 2’ 3’ 4’ 4’ 4’ 4’ 5’ 6’ 3’
Là ở cạnh bên nhưng rất xa xôi
1’ 1’ 1’ 2’ 3’ 4’ 2’ 1’
Từng ngày cảm giác trong tim cứ thế phai đi
6 6 1’ 1’ 7 7, 7 7 6 6
Lạc nhau ta đâu có hay
1’ 2’ 2’ 2’ 5’ 3’

Đừng để yêu thương kia giờ là nỗi đau
6 2’ 3’ 4’ 4’ 4’ 4’ 5’ 6’ 3’
Cô đơn về nơi căn phòng ấy
4’ 3’ 2’ 4’ 5’ 4’ 6’
Dành tất cả thanh xuân để thương một người
5’ 6’ 7’ 6’ 5’ 2’ 6’ 5’ 4’
Giờ chỉ còn là giấc mơ
4’ 5’ 4’ 5’ 7’ 6’

 

Cảm âm dạng chữ  Nốt Nhạc chữ “Đừng Như Thói Quen Jaykki, Sara Lưu”

Em từng là duy nhất
A G A D’ E’
Là cả khoảng trời trong anh
A D’ C’ F G A
Nhưng đến bây giờ anh vẫn như vậy
A B A G, G A G F
Chỉ là cần một khoảng trống
F G F G G A

Yêu chậm lại một chút
A G A D’ E’
Để biết ta cần nhau hơn
A D’ C’ F G A
Anh cũng rất sợ ta phải xa nhau
A B A G G A G F
Nhưng tình yêu không như lúc trước
D’ C’ D’ D’ D’ E’ E’

Đừng để thời gian bên nhau là thói quen
A D’ E’ F’ F’ F’ F’ G’ A’ E’
Là ở cạnh bên nhưng rất xa xôi
C’ C’ C’ D’ E’ F’ D’ C’
Từng ngày cảm giác trong tim cứ thế phai đi
A A C’ C’ B B, B B A A
Lạc nhau ta đâu có hay

C’ D’ D’ D’ G’ E’

Đừng để yêu thương kia giờ là nỗi đau
A D’ E’ F’ F’ F’ F’ G’ A’ E’
Cô đơn về nơi căn phòng ấy
F’ E’ D’ F’ G’ F’ A’
Dành tất cả thanh xuân để thương một người
G’ A’ B’ A’ G’ D’ A’ G’ F’
Giờ chỉ còn là giấc mơ
F’ G’ F’ G’ B’ A’

Nếu như một ngày có quay trở lại
A’ G’ F’ F’ A’ G’ F’ F’
Liệu vẫn còn đâu lời yêu lúc xưa
F’ G’ F’ G’ F’ G’ B’ A’
Em dành tất cả thanh xuân chỉ để yêu anh thôi
G’ G’ A’ B’ A’ G’ D’ A’ G’ F’ F’

Sao giờ chẳng thể nào chạm tới
F’ G’ F’ G’ F’ E’ D’ A’


Sao ta chẳng thể hiểu cho nhau
Anh vẫn mong bên em
Chỉ là phút giây có khi mỏi mệt
Biết nỗi nhớ chẳng thể kéo ký ức quay về
Nên tập quên dù biết sẽ đau

 

Đừng để thời gian bên nhau là thói quen
A D’ E’ F’ F’ F’ F’ G’ A’ E’
Là ở cạnh bên nhưng rất xa xôi
C’ C’ C’ D’ E’ F’ D’ C’
Từng ngày cảm giác trong tim cứ thế phai đi
A A C’ C’ B B, B B A A
Lạc nhau ta đâu có hay
C’ D’ D’ D’ G’ E’

Đừng để yêu thương kia giờ là nỗi đau
A D’ E’ F’ F’ F’ F’ G’ A’ E’
Cô đơn về nơi căn phòng ấy
F’ E’ D’ F’ G’ F’ A’
Dành tất cả thanh xuân để thương một người
G’ A’ B’ A’ G’ D’ A’ G’ F’
Giờ chỉ còn là giấc mơ

F’ G’ F’ G’ B’ A’

Trên đây là Cm âm Đừng Như Thói Quen Sáo Trúc Hoàng Anh . Cám ơn các bạn ủng hộ Sáo Trúc Hoàng Anh https://saotruchoanganh.com này một cách tốt nhất và hay nhất .

Chúc cả nhà vui vẻ, và chơi sáo được dễ dàng nhất, nhớ like và chia sẻ giúp tớ nha hoặc đóng góp về bản cảm âm này các bạn comment xuống bên dưới nhé.
Cảm Âm Chuẩn Nhất Cm âm Đừng Như Thói Quen!

Cảm Âm

 

    

 

     

     

     

   

 

Đổi Trả Miễn Phí

Đổi trả miễn phí tất cả sản phẩm nếu không vừa ý

Money Back Guarantee

Hoàn trả 100% tiền nếu khách hàng chưa hài lòng

Tặng Kèm Khóa Học

Tặng ngay khóa học phù hợp với khách hàng khi mua sáo trúc