Quê Nhà – Cảm Âm Sáo Trúc Chuẩn Nhất

5/5 - (1012 votes)

Cảm Âm Quê Nhà (Tùng Dương)  Sáo Trúc Hoàng Anh Hay Nhất

Cảm Âm Chuẩn Nhất Nốt Nhạc Sáo Trúc “Quê Nhà Tùng Dương”

Quê nhà tôi ơi xứ Đoài xa vắng

sol re sol sol sol re solla si

Khói chiều mênh mông sông Đà buông nắng

Re2 sol DO DO DO sol RE RE

Nhớ thương làng quê lũy tre bờ đê

fa2 RE la RE re RE sol si

Ước mơ trở về nghe mẹ hiền ru bên thềm đá cũ.

Re2 RE sol la sol re la la DO la RE RE

Quê nhà tôi ơi con đường qua ngõ

sol re sol sol sol re solla si

Bóng mẹ liêu xiêu trong chiều buông gió

Re2 sol DO DO DO sol RE RE

Nhớ thương đàn con biết phương trời nao

fa2 RE la RE re RE sol si

Áo nâu mùa dong thương mình lận đận đêm buồn mẹ ru…

Re2 RE sol la sol mi re re sol mi re sol

À ơi hoa bay lên trời cây chi ở lại

sol la si si la sol sol mi re re

À ơi hoa cải lên trời rau răm ở lại chịu lời đắng cay

sol la si si la RE sila sol sol sol mi re do re solla sol

À ơi em đi lấy chồng anh vẫn một mình

sol la si si la sol sol mi re re

À ơi táo rụng sân đình thương anh một mình, một mình nhớ em.

sol la si si la RE sila sol sol sol mi re do re solla sol

(nhạc)

Quê nhà tôi ơi Ba Vì xanh tím

sol re sol sol sol re solla si

Nón chiều che ngang mắt chiều hoang vắng

Re2 sol DO DO DO sol RE RE

Những đêm mùa dong khói hương trầm bay

fa2 RE la RE re RE sol si

Bóng cha ngồi đây ngọn đèn lung lay bức tường vôi trắng.

Re2 RE sol la sol re la la DO la RE RE

Quê nhà tôi ơi quê người con gái

sol re sol sol sol re solla si

Tóc dài, da nâu giấu tình yêu dấu

Re2 sol DO DO DO sol RE RE

Mắt đen về đâu, mắt đen của tôi

fa2 RE la RE re RE sol si

Mắt đen chờ ai, tháng ngày mỏi mòn, mối tình long đong.

Re2 RE sol la sol mi re re sol mi re sol

À ơi hoa bay lên trời cây chi ở lại

sol la si si la sol sol mi re re

À ơi hoa cải lên trời rau răm ở lại chịu lời đắng cay

sol la si si la RE SIBla sol sol sol mi re do re solla sol

À ơi em đi lấy chồng anh vẫn một mình

sol la si si la sol sol mi re re

À ơi táo rụng sân đình thương anh một mình, một mình nhớ em.

sol la si si la RE sila sol sol sol mi re do re solla sol

À ơi hoa bay lên trời cây chi ở lại

sol la si si la sol sol mi re re

À ơi hoa cải lên trời rau răm ở lại chịu lời đắng cay

sol la si si la RE sila sol sol sol mi re do re solla sol

À ơi em đi lấy chồng anh vẫn một mình

sol la si si la sol sol mi re re

À ơi táo rụng sân đình thương anh một mình, một mình nhớ em.

sol la si si la RE sila sol sol sol mi re do re solla sol

À ơi hoa bay lên trời

À ơi hoa cải bay đi

Rau răm, rau răm thôi đành, thôi…. đành….. ở…. lại

 

Cảm Âm Nốt Nhạc số “Quê Nhà Tùng Dương”

Quê nhà tôi ơi xứ Đoài xa vắng

5 2 5 5 5 2 56 7

Khói chiều mênh mông sông Đà buông nắng

2’ 5 1’ 1’ 1’ 5 2’ 2’

Nhớ thương làng quê lũy tre bờ đê

4’ 2’ 6 2’ 2 2’ 5 7

Ước mơ trở về nghe mẹ hiền ru bên thềm đá cũ.

2’ 2’ 5 6 5 2 6 6 1’ 6 2’ 2’

Quê nhà tôi ơi con đường qua ngõ

5 2 5 5 5 2 56 7

Bóng mẹ liêu xiêu trong chiều buông gió

2’ 5 1’ 1’ 1’ 5 2’ 2’

Nhớ thương đàn con biết phương trời nao

4’ 2’ 6 2’ 2 2’ 5 7

Áo nâu mùa dong thương mình lận đận đêm buồn mẹ ru…

2’ 2’ 5 6 5 3 2 2 5 3 2 5

À ơi hoa bay lên trời cây chi ở lại

5 6 7 7 6 5 5 3 2 2

À ơi hoa cải lên trời rau răm ở lại chịu lời đắng cay

5 6 7 7 6 2’ 76 5 5 5 3 2 1 2 56 5

À ơi em đi lấy chồng anh vẫn một mình

5 6 7 7 6 5 5 3 2 2

À ơi táo rụng sân đình thương anh một mình, một mình nhớ em.

5 6 7 7 6 2’ 76 5 5 5 3 2 1 2 56 5

(nhạc)

Quê nhà tôi ơi Ba Vì xanh tím

5 2 5 5 5 2 56 7

Nón chiều che ngang mắt chiều hoang vắng

2’ 5 1’ 1’ 1’ 5 2’ 2’

Những đêm mùa dong khói hương trầm bay

4’ 2’ 6 2’ 2 2’ 5 7

Bóng cha ngồi đây ngọn đèn lung lay bức tường vôi trắng.

2’ 2’ 5 6 5 2 6 6 1’ 6 2’ 2’

Quê nhà tôi ơi quê người con gái

5 2 5 5 5 2 56 7

Tóc dài, da nâu giấu tình yêu dấu

2’ 5 1’ 1’ 1’ 5 2’ 2’

Mắt đen về đâu, mắt đen của tôi

4’ 2’ 6 2’ 2 2’ 5 7

Mắt đen chờ ai, tháng ngày mỏi mòn, mối tình long đong.

2’ 2’ 5 6 5 3 2 2 5 3 2 5

À ơi hoa bay lên trời cây chi ở lại

5 6 7 7 6 5 5 3 2 2

À ơi hoa cải lên trời rau răm ở lại chịu lời đắng cay

5 6 7 7 6 2’ 76 5 5 5 3 2 1 2 56 5

À ơi em đi lấy chồng anh vẫn một mình

5 6 7 7 6 5 5 3 2 2

À ơi táo rụng sân đình thương anh một mình, một mình nhớ em.

5 6 7 7 6 2’ 76 5 5 5 3 2 1 2 56 5

À ơi hoa bay lên trời cây chi ở lại

5 6 7 7 6 5 5 3 2 2

À ơi hoa cải lên trời rau răm ở lại chịu lời đắng cay

5 6 7 7 6 2’ 76 5 5 5 3 2 1 2 56 5

À ơi em đi lấy chồng anh vẫn một mình

5 6 7 7 6 5 5 3 2 2

À ơi táo rụng sân đình thương anh một mình, một mình nhớ em.

5 6 7 7 6 2’ 76 5 5 5 3 2 1 2 56 5

À ơi hoa bay lên trời

À ơi hoa cải bay đi

Rau răm, rau răm thôi đành, thôi…. đành….. ở…. lại

 

Cảm âm dạng chữ  Nốt Nhạc chữ “Quê Nhà Tùng Dương”

Quê nhà tôi ơi xứ Đoài xa vắng

G D G G G D GA B

Khói chiều mênh mông sông Đà buông nắng

D’ G C’ C’ C’ G D’ D’

Nhớ thương làng quê lũy tre bờ đê

F’ D’ A D’ D D’ G B

Ước mơ trở về nghe mẹ hiền ru bên thềm đá cũ.

D’ D’ G A G D A A C’ A D’ D’

Quê nhà tôi ơi con đường qua ngõ

G D G G G D GA B

Bóng mẹ liêu xiêu trong chiều buông gió

D’ G C’ C’ C’ G D’ D’

Nhớ thương đàn con biết phương trời nao

F’ D’ A D’ D D’ G B

Áo nâu mùa dong thương mình lận đận đêm buồn mẹ ru…

D’ D’ G A G E D D G E D G

À ơi hoa bay lên trời cây chi ở lại

G A B B A G G E D D

À ơi hoa cải lên trời rau răm ở lại chịu lời đắng cay

G A B B A D’ BA G G G E D C D GA G

À ơi em đi lấy chồng anh vẫn một mình

G A B B A G G E D D

À ơi táo rụng sân đình thương anh một mình, một mình nhớ em.

G A B B A D’ BA G G G E D C D GA G

(nhạc)

Quê nhà tôi ơi Ba Vì xanh tím

G D G G G D GA B

Nón chiều che ngang mắt chiều hoang vắng

D’ G C’ C’ C’ G D’ D’

Những đêm mùa dong khói hương trầm bay

F’ D’ A D’ D D’ G B

Bóng cha ngồi đây ngọn đèn lung lay bức tường vôi trắng.

D’ D’ G A G D A A C’ A D’ D’

Quê nhà tôi ơi quê người con gái

G D G G G D GA B

Tóc dài, da nâu giấu tình yêu dấu

D’ G C’ C’ C’ G D’ D’

Mắt đen về đâu, mắt đen của tôi

F’ D’ A D’ D D’ G B

Mắt đen chờ ai, tháng ngày mỏi mòn, mối tình long đong.

D’ D’ G A G E D D G E D G

À ơi hoa bay lên trời cây chi ở lại

G A B B A G G E D D

À ơi hoa cải lên trời rau răm ở lại chịu lời đắng cay

G A B B A D’ BA G G G E D C D GA G

À ơi em đi lấy chồng anh vẫn một mình

G A B B A G G E D D

À ơi táo rụng sân đình thương anh một mình, một mình nhớ em.

G A B B A D’ BA G G G E D C D GA G

À ơi hoa bay lên trời cây chi ở lại

G A B B A G G E D D

À ơi hoa cải lên trời rau răm ở lại chịu lời đắng cay

G A B B A D’ BA G G G E D C D GA G

À ơi em đi lấy chồng anh vẫn một mình

G A B B A G G E D D

À ơi táo rụng sân đình thương anh một mình, một mình nhớ em.

G A B B A D’ BA G G G E D C D GA G

À ơi hoa bay lên trời

À ơi hoa cải bay đi

Rau răm, rau răm thôi đành, thôi…. đành….. ở…. lại

Trên đây là Cm âm Quê Nhà Sáo Trúc Hoàng Anh . Cám ơn các bạn ủng hộ Sáo Trúc Hoàng Anh https://saotruchoanganh.com này một cách tốt nhất và hay nhất .

Chúc cả nhà vui vẻ, và chơi sáo được dễ dàng nhất, nhớ like và chia sẻ giúp tớ nha hoặc đóng góp về bản cảm âm này các bạn comment xuống bên dưới nhé.
Cảm Âm Chuẩn Nhất Cm âm Quê Nhà!

Cảm Âm

 

     

 

     

     

     

   

 

Đổi Trả Miễn Phí

Đổi trả miễn phí tất cả sản phẩm nếu không vừa ý

Money Back Guarantee

Hoàn trả 100% tiền nếu khách hàng chưa hài lòng

Tặng Kèm Khóa Học

Tặng ngay khóa học phù hợp với khách hàng khi mua sáo trúc