Dừng Thương – Cảm Âm Sáo Trúc Chuẩn Nhất

5/5 - (1012 bình chọn)

Cảm Âm Dừng Thương (Datkka)  Sáo Trúc Hoàng Anh Hay Nhất

Cảm Âm Chuẩn Nhất Nốt Nhạc Sáo Trúc “Dừng Thương Datkka”

Ngày mà em đến đã làm cho trái tim hi vọng

Do2 DO RE MI MI RE MI SOL MI RE DO

Dịu dàng hương hoa đang khẽ nô đùa mái tóc em

la sol si DO DO si DO si DO MI RE 

Nụ cười duyên dáng cho lòng anh nhớ thương em nhiều

Do2 DO RE MI MI RE MI SOL MI RE DO

Rồi ngày em đi, cho lòng anh dường như vỡ tan

sol la si DO, DO la DO si DO MI RE 

Là vì em đã hết thương tôi rồi, 

Do2 DO RE MI SOL MI RE DO 

giờ em đã có ai bên đợi

DO RE MI SOL MI RE DO

Tôi đợi chi một người không thương

Do2 sol DO sol la si DO 

Tôi chờ chi người làm tôi đau 

Do2 sol DO sol la DO RE

Giờ đây nếu có quay trở về,

Do2 RE MI SOL MI RE DO 

thì con tim đã thôi mong chờ  

DO RE MI SOL MI RE DO 

Em về đi… mong chờ chi…

Do2 lasol DO…DO sol RE

Vỡ tan tình ta…

mi2 RE la DO

[Rap]

Anh biết rằng em đã chẳng còn nhung nhớ, 

về những kỉ niệm chuyện tình của xa xưa

Nhưng anh vẫn giữ trong lòng nhiều hi vọng

Hỏi lòng rằng mình khoảng cách đủ xa chưa ?

Ừ thì em đã hết thương anh rồi  

Dẫu biết vậy nhưng chẳng thể ngừng mong

Em ra đi lòng anh nhiều trăn trở 

như sương trĩu nặng, chiếc lá vẫn hờn đong 

Anh, chẳng thể nói cho em nghe 

nên gửi tâm tư vào trong một đoạn nhạc

Chẳng mong rằng hai đứa sẽ giàu sang, 

cơm trắng dưa cà có nhau dù đạm bạc

Mọi chuyện giờ có lẽ đã đổi thay, 

em theo người còn anh hoài mong mỏi

Mây trời cứ để gió kia thổi bay, 

nhưng riêng tình anh chông mong hoài không đổi

 

 

Ngày mà em đến đã làm cho trái tim hi vọng

Do2 DO RE MI MI RE MI SOL MI RE DO

Dịu dàng hương hoa đang khẽ nô đùa mái tóc em

la sol si DO DO si DO si DO MI RE 

Nụ cười duyên dáng cho lòng anh nhớ thương em nhiều

Do2 DO RE MI MI RE MI SOL MI RE DO

Rồi ngày em đi, cho lòng anh dường như vỡ tan

sol la si DO, DO la DO si DO MI RE 

Là vì em đã hết thương tôi rồi, 

Do2 DO RE MI SOL MI RE DO 

giờ em đã có ai bên đợi

DO RE MI SOL MI RE DO

Tôi đợi chi một người không thương

Do2 sol DO sol la si DO 

Tôi chờ chi người làm tôi đau 

Do2 sol DO sol la DO RE

Giờ đây nếu có quay trở về,

Do2 RE MI SOL MI RE DO 

thì con tim đã thôi mong chờ  

DO RE MI SOL MI RE DO 

Em về đi… mong chờ chi…

Do2 lasol DO…DO sol RE

Ánh mắt đôi môi còn đó, 

sol2 LA SOL MI RE MI

nhưng mà sao lòng em khuất xa 

MI RE MI RE MI SOL DO 

Níu kéo em không được nữa, bởi vì em đã yêu ai rồi

sol2 LA SOL MI RE MI, MI RE MI SOL MI RE DO

Còn mình anh với đêm, bầu bạn cùng với cô đơn

sol la DO MI REDO, sol sol sol MI RE MIRE DO

Chúc em hạnh phúc bên người em ước mơ… 

mi2 RE DO MI DO lasol DO REMI RE  x2

Vỡ tan tình ta…

mi2 RE la DO

 

Cảm Âm   Nốt Nhạc số “Dừng Thương Datkka”

Ngày mà em đến đã làm cho trái tim hi vọng

1’ 1’ 2’ 3’ 3’ 2’ 3’ 5’ 3’ 2’ 1’

Dịu dàng hương hoa đang khẽ nô đùa mái tóc em

6 5 7  1’ 1’ 7 1’ 7 1’ 3’ 2’

Nụ cười duyên dáng cho lòng anh nhớ thương em nhiều

1’ 1’ 2’ 3’ 3’ 2’ 3’ 5’ 3’ 2’ 1’

Rồi ngày em đi, cho lòng anh dường như vỡ tan

5 6 7 1’, 1’ 6 1’ 7 1’ 3’ 2’

Là vì em đã hết thương tôi rồi, 

1’ 1’ 2’ 3’ 5’ 3’ 2’ 1’

giờ em đã có ai bên đợi

1’ 2’ 3’  5’ 3’ 2’ 1’

Tôi đợi chi một người không thương

1’ 5 1’ 5 6 7 1’

Tôi chờ chi người làm tôi đau 

1’ 5 1’ 5 6 1’ 2’

Giờ đây nếu có quay trở về,

1’ 2’ 3’ 5’ 3’ 2’ 1′

thì con tim đã thôi mong chờ  

1’ 2’ 3’ 5’ 3’ 2’ 1’

Em về đi… mong chờ chi…

1’ 65 1’..1’ 5 2’

Vỡ tan tình ta…

3’ 2’ 6 1’

[Rap]

Anh biết rằng em đã chẳng còn nhung nhớ, 

về những kỉ niệm chuyện tình của xa xưa

Nhưng anh vẫn giữ trong lòng nhiều hi vọng

Hỏi lòng rằng mình khoảng cách đủ xa chưa ?

Ừ thì em đã hết thương anh rồi  

Dẫu biết vậy nhưng chẳng thể ngừng mong

Em ra đi lòng anh nhiều trăn trở 

như sương trĩu nặng, chiếc lá vẫn hờn đong 

Anh, chẳng thể nói cho em nghe 

nên gửi tâm tư vào trong một đoạn nhạc

Chẳng mong rằng hai đứa sẽ giàu sang, 

cơm trắng dưa cà có nhau dù đạm bạc

Mọi chuyện giờ có lẽ đã đổi thay, 

em theo người còn anh hoài mong mỏi

Mây trời cứ để gió kia thổi bay, 

nhưng riêng tình anh chông mong hoài không đổi

 

 

Ngày mà em đến đã làm cho trái tim hi vọng

1’ 1’ 2’ 3’ 3’ 2’ 3’ 5’ 3’ 2’ 1’

Dịu dàng hương hoa đang khẽ nô đùa mái tóc em

6 5 7 1’ 1’ 7 1’ 7 1’ 3’ 2’

Nụ cười duyên dáng cho lòng anh nhớ thương em nhiều

1’ 1’ 2’ 3’ 3’ 2’ 3’ 5’ 3’ 2’ 1’

Rồi ngày em đi, cho lòng anh dường như vỡ tan

5 6 7 1’, 1’ 6 1’ 7 1’ 3’ 2’

Là vì em đã hết thương tôi rồi, 

1’ 1’ 2’ 3’ 5’ 3’ 2’ 1’

giờ em đã có ai bên đợi

1’ 2’ 3’ 5’ 3’ 2’ 1’

Tôi đợi chi một người không thương

1’ 5 1’ 5 6 7 1’

Tôi chờ chi người làm tôi đau 

1’ 5 1’ 5 6 1’ 2

Giờ đây nếu có quay trở về,

1’ 2’ 3’ 5’ 3’ 2’ 1′

thì con tim đã thôi mong chờ  

1’ 2’ 3’ 5’ 3’ 2’ 1’

Em về đi… mong chờ chi…

1’ 65 1’…1’ 5 2’

Ánh mắt đôi môi còn đó, 

5’ 6’ 5’ 3’ 2’ 3’

nhưng mà sao lòng em khuất xa 

3’ 2’ 3’ 2’ 3’ 5’ 1’

Níu kéo em không được nữa, bởi vì em đã yêu ai rồi

5’ 6’ 5’ 3’ 2’ 3’, 3’ 2’ 3’ 5’ 3’ 2’ 1’

Còn mình anh với đêm, bầu bạn cùng với cô đơn

5 6 1’ 3’ 2’1’, 5 5 5 3’ 2’ 3’2’ 1’

Chúc em hạnh phúc bên người em ước mơ… 

3’ 2’ 1’ 3’ 1’ 65 1’ 2’3’ 2’ x2

Vỡ tan tình ta…

3’ 2’ 6 1’

 

Cảm âm dạng chữ  Nốt Nhạc chữ “Dừng Thương Datkka”

Ngày mà em đến đã làm cho trái tim hi vọng

C’ C’ D’ E’ E’ D’ E’ G’ E’ D’ C’

Dịu dàng hương hoa đang khẽ nô đùa mái tóc em

A G B C’ C’ B C’ B C’ E’ D’

Nụ cười duyên dáng cho lòng anh nhớ thương em nhiều

C’ C’ D’ E’ E’ D’ E’ G’ E’ D’ C’

Rồi ngày em đi, cho lòng anh dường như vỡ tan

G A B C’, C’ A C’ B C’ E’ D’

Là vì em đã hết thương tôi rồi, 

C’ C’ D’ E’ G’ E’ D’ C’

giờ em đã có ai bên đợi

C’ D’ E’ G’ E’ D’ C’

Tôi đợi chi một người không thương

C’ G C’ G A B C’

Tôi chờ chi người làm tôi đau 

C’ G C’ G A C’ D’

Giờ đây nếu có quay trở về,

C’ D’ E’ G’ E’ D’ C’

thì con tim đã thôi mong chờ  

C’ D’ E’ G’ E’ D’ C’

Em về đi… mong chờ chi…

C’ AG C’…C’ G D’

Vỡ tan tình ta…

E’ D’ A C’

[Rap]

Anh biết rằng em đã chẳng còn nhung nhớ, 

về những kỉ niệm chuyện tình của xa xưa

Nhưng anh vẫn giữ trong lòng nhiều hi vọng

Hỏi lòng rằng mình khoảng cách đủ xa chưa ?

Ừ thì em đã hết thương anh rồi  

Dẫu biết vậy nhưng chẳng thể ngừng mong

Em ra đi lòng anh nhiều trăn trở 

như sương trĩu nặng, chiếc lá vẫn hờn đong 

Anh, chẳng thể nói cho em nghe 

nên gửi tâm tư vào trong một đoạn nhạc

Chẳng mong rằng hai đứa sẽ giàu sang, 

cơm trắng dưa cà có nhau dù đạm bạc

Mọi chuyện giờ có lẽ đã đổi thay, 

em theo người còn anh hoài mong mỏi

Mây trời cứ để gió kia thổi bay, 

nhưng riêng tình anh chông mong hoài không đổi

 

 

Ngày mà em đến đã làm cho trái tim hi vọng

C’ C’ D’ E’ E’ D’ E’ G’ E’ D’ C’

Dịu dàng hương hoa đang khẽ nô đùa mái tóc em

A G B C’ C’ B C’ B C’ E’ D’

Nụ cười duyên dáng cho lòng anh nhớ thương em nhiều

C’ C’ D’ E’ E’ D’ E’ G’ E’ D’ C’

Rồi ngày em đi, cho lòng anh dường như vỡ tan

G A B C’, C’ A C’ B C’ E’ D’

Là vì em đã hết thương tôi rồi, 

C’ C’ D’ E’ G’ E’ D’ C’

giờ em đã có ai bên đợi

C’ D’ E’ G’ E’ D’ C’

Tôi đợi chi một người không thương

C’ G C’ G A B C’

Tôi chờ chi người làm tôi đau 

C’ G C’ G A C’ D’

Giờ đây nếu có quay trở về,

C’ D’ E’ G’ E’ D’ C’

thì con tim đã thôi mong chờ  

C’ D’ E’ G’ E’ D’ C’

Em về đi… mong chờ chi…

C’ AG C’…C’ G D’

Ánh mắt đôi môi còn đó, 

G’ A’ G’ E’ D’ E’

nhưng mà sao lòng em khuất xa 

E’ D’ E’ D’ E’ G’ C’

Níu kéo em không được nữa, bởi vì em đã yêu ai rồi

G’ A’ G’ E’ D’ E’, E’ D’ E’ G’ E’ D’ C’

Còn mình anh với đêm, bầu bạn cùng với cô đơn

G A C’ E’ D’C’, G G G E’ D’ E’D’ C’

Chúc em hạnh phúc bên người em ước mơ… 

E’ D’ C’ E’ C’ AG C’ D’E’ D’   x2

Vỡ tan tình ta…

E’ D’ A C’

Trên đây là Cm âm Dừng Thương Sáo Trúc Hoàng Anh . Cám ơn các bạn ủng hộ Sáo Trúc Hoàng Anh https://saotruchoanganh.com nha

Chúc cả nhà vui vẻ, và chơi sáo được dễ dàng nhất, nhớ like và chia sẻ giúp tớ nha hoặc đóng góp về bản cảm âm này các bạn comment xuống bên dưới nhé.
Cảm Âm Chuẩn Nhất Cm âm Dừng Thương!

Cảm Âm

 

     

 

     

     

     

   

 

Đổi Trả Miễn Phí

Đổi trả miễn phí tất cả sản phẩm nếu không vừa ý

Money Back Guarantee

Hoàn trả 100% tiền nếu khách hàng chưa hài lòng

Tặng Kèm Khóa Học

Tặng ngay khóa học phù hợp với khách hàng khi mua sáo trúc