Đường Tôi Chở Em Về – Cảm Âm Sáo Trúc Chuẩn Nhất

Cảm Âm Đường Tôi Chở Em Về (Bùi Trường Linh)  Sáo Trúc Hoàng Anh Hay Nhất

Cảm âm Sáo Trúc – Nốt Nhạc Sáo Trúc “Đường Tôi Chở Em Về Bùi Trường Linh”

Xe đạp lách cách tôi vẫn chưa quen

la sol DO DO, la si la sol

Đường thì tối chơi vơi còn tôi vẫn cứ đứng đợi

do do RE DO la, fa sol la si DO fa 

Em nhẹ bước đến mi đã thôi hoen

la sol DO DO, la si la sol

Trời trở gió heo may vì tôi đã lỡ yêu em.

do do RE DO la, fa sol la si la sol 

Cũng may đường về nhà em quá xa

DO la , do do do fa RE DO

Tôi mới được trông ngóng em buông lời hát

la si la si DO, fa fa do la

Nhớ thương ngại ngùng nhìn em thoáng qua

DO la , do do do fa RE DO 

Hạ ơi đừng trôi mãi, mặc kệ em với tôi đi về.

la si la si DO, fa sol la si la sol fa

 

[ĐK]

Mới chỉ nhìn em khóc

RE re fa la RE

Tôi bỗng chợt nhận ra đã yêu em rồi

fa fa mi fa sol RE DO sol fa 

Sáng trong cho mây ngừng trôi

DO si la sol fa sol

Rọi ánh mắt em trong lòng tôi.

DO RE MI RE DO sol la 

Ngập ngừng chưa nói

RE fa la RE

Mai sau để cho anh ngóng em đi về

fa fa mi fa sol RE DO sol fa

Khoảng khắc tôi chưa nên câu

do DO si si la sol

Hàng mi ướt run run buông dài theo cơn gió.

la si DO si si la sol,  

theo cơn gió. Vén nhẹ tà áo

la si DO RE, fa mi RE

Trên con đường tôi đi với em

fa fa mi fa sol RE DO

Dù phía trước có mưa rào

fa FA FA FA mi re

Trên đường hai ta sẽ qua

mi do sol la si la

Chỉ muốn em dành tặng cho tôi

fa RE fa mi mi fa sol 

Những ngây thơ đầu

RE DO sol fa

Được dỗ dành em khi em buồn

do DO la si si la fa

Đứng chờ em đưa em về từng ngày.

si la si la sol fa sol fa 

Đường này là đường cho tôi

do do do do mi fa

Chở em mãi thôi không ngừng

do fa RE DO la sol

Đường tôi đi cùng em mãi thôi không ngừng

do re mi do mi RE DO sol fa

Chợt hiện lên dòng suy nghĩ tôi chưa từng

do re mi do fa RE DO la sol 

Kể em nghe lời yêu biết đâu?….

do re mi do mi RE DO

Thôi đừng !….

la fa

Đợi chờ em như chờ ánh nắng lên

do do fa fa do fa RE DO

Chờ cho lại nghe tiếng con tim thổn thức

la si la si DO fa fa do la 

Nhẹ nhàng hương hoa gần đến sát bên

do do fa fa do fa RE DO

Nhẹ theo chiều phai gió dựa vai tôi mỗi khi về.

la si la si do fa sol la si la sol

 

[Coda]

Sẽ chẳng cần lên tiếng

RE re fa la RE

Tâm tư này để tối cất riêng cho mình

fa fa mi fa sol RE DO sol fa

Rồi vẫn đạp xe như bao ngày

do DO la si si la fa

Hạ vẫn dần trôi nhớ thương em.

do DO la si , FA MI RE

Tôi đưa em về bầu trời sao sáng lên

DO si la sol,sol la si RE DO

Rọi ánh mắt em trong lòng tôi

DO RE MI RE la sol la

Nhớ thương em lỡ mai sau này

FA MI RE, DO si la sol

Mình chẳng thể mãi đón đưa

sol la si RE DO

Lại cứ thế ngóng trông.

sol la si RE DO

Đường này là đường cho tôi chở em mãi thôi không dừng

Đường tôi đi cùng em mãi thôi không ngừng

Chợt hiện lên dòng suy nghĩ tôi chưa từng

Kể em nghe lời yêu biết đâu?…. 

Đường này là đường cho tôi chở em mãi thôi không ngừng

Đường tôi đi cùng em mãi thôi không ngừng

Chợt hiện lên dòng suy nghĩ tôi chưa từng

Kể em nghe lời yêu biết đâu?….

Thôi đừng !….

Cảm âm số – Nốt Nhạc số “Đường Tôi Chở Em Về Bùi Trường Linh”

Xe đạp lách cách tôi vẫn chưa quen

6 5 1’ 1’, 6 7 6 5

Đường thì tối chơi vơi còn tôi vẫn cứ đứng đợi

1 1 2’ 1’ 6, 4 5 6 7 1’ 4

Em nhẹ bước đến mi đã thôi hoen

6 5 1’ 1’, 6 7 6 5

Trời trở gió heo may vì tôi đã lỡ yêu em.

1 1 2’ 1’ 6, 4 5 6 7 6 5

Cũng may đường về nhà em quá xa

1’ 6, 1 1 1 4 2’ 1’

Tôi mới được trông ngóng em buông lời hát

6 7 6 7 1’, 4 4 1 6

Nhớ thương ngại ngùng nhìn em thoáng qua

1’ 6, 1 1 1 4 2’ 1’

Hạ ơi đừng trôi mãi, mặc kệ em với tôi đi về.

6 7 6 7 1’, 4 5 6 7 6 5 4

 

[ĐK]

Mới chỉ nhìn em khóc

2’ 2 4 6 2’

Tôi bỗng chợt nhận ra đã yêu em rồi

4 4 3 4 5 2’ 1’ 5 4

Sáng trong cho mây ngừng trôi

1’ 7 6 5 4 5

Rọi ánh mắt em trong lòng tôi.

1’ 2’ 3’ 2’ 1’ 5 6

Ngập ngừng chưa nói

2’ 4 6 2’

Mai sau để cho anh ngóng em đi về

4 4 3 4 5 2’ 1’ 5 4

Khoảng khắc tôi chưa nên câu

1 1’ 7 7 6 5

Hàng mi ướt run run buông dài theo cơn gió.

6 7 1’ 7 7 6 5

theo cơn gió. Vén nhẹ tà áo

6 7 1’ 2’, 4 3 2’

Trên con đường tôi đi với em

4 4 3 4 5 2’ 1’

Dù phía trước có mưa rào

4 4’ 4’ 4’  3 2

Trên đường hai ta sẽ qua

3 1 5 6 7 6

Chỉ muốn em dành tặng cho tôi

4 2’ 4 3 3 4 5

Những ngây thơ đầu

2’ 1’ 5 4

Được dỗ dành em khi em buồn

1 1’ 6 7 7 6 4

Đứng chờ em đưa em về từng ngày.

7 6 7 6 5 4 5 4

Đường này là đường cho tôi

1 1 1 1 3 4

Chở em mãi thôi không ngừng

1 4 2’ 1’ 6 5

Đường tôi đi cùng em mãi thôi không ngừng

1 2 3 1 3 2’ 1’ 5 4

Chợt hiện lên dòng suy nghĩ tôi chưa từng

1 2 3 1 4 2’ 1’ 6 5

Kể em nghe lời yêu biết đâu?….

1 2 3 1 3 2’ 1’

Thôi đừng !….

6 4

Đợi chờ em như chờ ánh nắng lên

1 1 4 4 1 4 2’ 1’

Chờ cho lại nghe tiếng con tim thổn thức

6 7 6 7 1’ 4  4 1 6

Nhẹ nhàng hương hoa gần đến sát bên

1 1 4 4 1 4 2’ 1’

Nhẹ theo chiều phai gió dựa vai tôi mỗi khi về.

6 7 6 7 1 4 5 6 7 6 5

 

[Coda]

Sẽ chẳng cần lên tiếng

2’ 2 4 6 2’

Tâm tư này để tối cất riêng cho mình

4 4 3 4 5 2’ 1’ 5 4

Rồi vẫn đạp xe như bao ngày

1 1’ 6 7 7 6 4

Hạ vẫn dần trôi nhớ thương em.

1 1’ 6 7, 4’ 3’ 2’

Tôi đưa em về bầu trời sao sáng lên

1’ 7 6 5, 5 6 7 2’ 1’

Rọi ánh mắt em trong lòng tôi

1’ 2’ 3’ 2’ 6 5 6

Nhớ thương em lỡ mai sau này

4’ 3’ 2’, 1’ 7 6 5

Mình chẳng thể mãi đón đưa

5 6 7 2’ 1’

Lại cứ thế ngóng trông.

5 6 7 2’ 1’

Đường này là đường cho tôi chở em mãi thôi không dừng

Đường tôi đi cùng em mãi thôi không ngừng

Chợt hiện lên dòng suy nghĩ tôi chưa từng

Kể em nghe lời yêu biết đâu?…. 

Đường này là đường cho tôi chở em mãi thôi không ngừng

Đường tôi đi cùng em mãi thôi không ngừng

Chợt hiện lên dòng suy nghĩ tôi chưa từng

Kể em nghe lời yêu biết đâu?….

Thôi đừng !….

Cảm âm chữ – Nốt Nhạc chữ “Đường Tôi Chở Em Về Bùi Trường Linh”

Xe đạp lách cách tôi vẫn chưa quen

A G C’ C’, A B A G

Đường thì tối chơi vơi còn tôi vẫn cứ đứng đợi

C C D’ C’ A, F G A B C’ F

Em nhẹ bước đến mi đã thôi hoen

A G C’ C’, A B A G

Trời trở gió heo may vì tôi đã lỡ yêu em.

C C D’ C’ A, F G A B A G

Cũng may đường về nhà em quá xa

C’ A, C C C F D’ C’

Tôi mới được trông ngóng em buông lời hát

A B A B C’, F F C A

Nhớ thương ngại ngùng nhìn em thoáng qua

C’ A, C C C F D’ C’

Hạ ơi đừng trôi mãi, mặc kệ em với tôi đi về.

A B A B C’, F G A B A G F

 

[ĐK]

Mới chỉ nhìn em khóc

D’ D F A D’

Tôi bỗng chợt nhận ra đã yêu em rồi

F F E F G D’ C’ G F

Sáng trong cho mây ngừng trôi

C’ B A G F G

Rọi ánh mắt em trong lòng tôi.

C’ D’ E’ D’ C’ G A

Ngập ngừng chưa nói

D’ F A D’

Mai sau để cho anh ngóng em đi về

F F E F G D’ C’ G F

Khoảng khắc tôi chưa nên câu

C C’ B B A G

Hàng mi ướt run run buông dài theo cơn gió.

A B C’ B B A G,

theo cơn gió. Vén nhẹ tà áo

A B C’ D’, F E D’

Trên con đường tôi đi với em

F F E F G D’ C’

Dù phía trước có mưa rào

F F’ F’ F’ E D

Trên đường hai ta sẽ qua

E C G A B A

Chỉ muốn em dành tặng cho tôi

F D’ F E E F G

Những ngây thơ đầu

D’ C’ G F

Được dỗ dành em khi em buồn

C C’ A B B A F

Đứng chờ em đưa em về từng ngày.

B A B A G F G F

Đường này là đường cho tôi

C C C C E F

Chở em mãi thôi không ngừng

C F D’ C’ A G

Đường tôi đi cùng em mãi thôi không ngừng

C D E C E D’ C’ G F

Chợt hiện lên dòng suy nghĩ tôi chưa từng

C D E C F D’ C’ A G

Kể em nghe lời yêu biết đâu?….

C D E C E D’ C’

Thôi đừng !….

A F

Đợi chờ em như chờ ánh nắng lên

C C F F C F D’ C’

Chờ cho lại nghe tiếng con tim thổn thức

A B A B C’ F F C A

Nhẹ nhàng hương hoa gần đến sát bên

C C F F C F D’ C’

Nhẹ theo chiều phai gió dựa vai tôi mỗi khi về.

A B A B C F G A B A G

 

[Coda]

Sẽ chẳng cần lên tiếng

D’ D F A D’

Tâm tư này để tối cất riêng cho mình

F F E F G D’ C’ G F

Rồi vẫn đạp xe như bao ngày

C C’ A B B A F

Hạ vẫn dần trôi nhớ thương em.

C C’ A B, F’ E’ D’

Tôi đưa em về bầu trời sao sáng lên

C’ B A G, G A B D’ C’

Rọi ánh mắt em trong lòng tôi

C’ D’ E’ D’ A G A

Nhớ thương em lỡ mai sau này

F’ E’ D’, C’ B A G

Mình chẳng thể mãi đón đưa

G A B D’ C’

Lại cứ thế ngóng trông.

G A B D’ C’

Đường này là đường cho tôi chở em mãi thôi không dừng

Đường tôi đi cùng em mãi thôi không ngừng

Chợt hiện lên dòng suy nghĩ tôi chưa từng

Kể em nghe lời yêu biết đâu?…. 

Đường này là đường cho tôi chở em mãi thôi không ngừng

Đường tôi đi cùng em mãi thôi không ngừng

Chợt hiện lên dòng suy nghĩ tôi chưa từng

Kể em nghe lời yêu biết đâu?….

Thôi đừng !….

Trên đây là Cm âm Đường Tôi Chở Em Về Kalimba . Cám ơn các bạn ủng hộ Sáo Trúc Hoàng Anh https://saotruchoanganh.com nha

Chúc cả nhà vui vẻ, và chơi sáo được dễ dàng nhất, nhớ like và chia sẻ giúp tớ nha hoặc đóng góp về bản cảm âm này các bạn comment xuống bên dưới nhé.

Cảm Âm Chuẩn Nhất Cm âm Đường Tôi Chở Em Về này nhé !

Cảm Âm

 

    

 

     

     

     

   

 

Đổi Trả Miễn Phí

Đổi trả miễn phí tất cả sản phẩm nếu không vừa ý

Money Back Guarantee

Hoàn trả 100% tiền nếu khách hàng chưa hài lòng

Tặng Kèm Khóa Học

Tặng ngay khóa học phù hợp với khách hàng khi mua sáo trúc