Duyên Mình Lỡ – Cảm Âm Sáo Trúc Chuẩn Nhất

Cảm Âm Duyên Mình Lỡ Hương Tràm  Sáo Trúc Hoàng Anh Hay Nhất

Cảm Âm Chuẩn Nhất Nốt Nhạc Sáo Trúc “Duyên Mình Lỡ”

Mình chia tay nhau từ đây
la DO DO si la RE
Tổn thương trong em cũng nhiều rồi

la DO DO si la la son
Tình yêu này đâu có lỗi gì

la DO la DO RE MI si
Lỗi là thuộc về hai chúng ta

Do2 la mi la DO RE si
Yêu gặp nhau là duyên

Do2 la DO la RE
Khi hết duyên tự đi

Re2 MI RE si DO
Nghĩ vậy, cho nhẹ lòng hơn

Do2 la son mi son la

Đừng oán trách nữa nhé xin người hãy đừng than van
mi2 SOL LA LA LA SOL MI RE MI SOL SOL
Vì phía trước hai ta sẽ còn đoạn đường rất dài

mi2 SOL LA LA LA SOL SOL RE MI SOL RE
Tình yêu đó sẽ mãi chỉ là kỉ niệm thôi anh

mi2 SOL LA LA LA SOL SOL RE MI SI SI
Sẽ không còn những yêu thương cũng như giận hờn

Do3 SI LA SI LA SOL SOL MI RE MI 
Ngày mai nắng sẽ ấm sẽ làm một ngày tươi xanh

mi2 SOL LA LA LA SOL MI RE MI SOL SOL
Ngày mai sẽ bước tiếp con đường mà ta đã chọn

mi2 SOL LA LA LA SOL MI RE MI SOL RE
Để rồi khi quay lưng ngoảnh lại nhìn về quá khứ

mi2 SOL LA LA LA SOL SOL RE MI SI SI
Sẽ không còn những yêu thương cho nhẹ lòng hơn.

DO3 SI LA SI LA SOL SOL RE MI LA
Em yêu ơi, nếu như mình đã quyết định vậy

Do2 DO DO, DO si la DO si la son
Thì giờ anh cũng chẳng biết phải thế nào

la la si DO la MI RE si la
Chỉ còn lại đây tiếc nuối cùng xót xa

la la si DO LA LA LA LA son
Trách ai bây giờ

mi2 RE DO la

Mai này khi mọi chuyện qua đi
mi2 RE MI, DO DO RE RE
Tình ta sẽ phai dần

la DO si la son
Duyên mình lỡ, tình cũng đã xa

mi2 RE MI MI LA LA SOL
Gặp nhau xin đừng níu kéo

mi2 FA FA MI LA SI – DO3
Lên tone C5 
Mình chia tay nhau đi sẽ chẳng còn gì đâu anh

mi2 SOL LA LA LA SOL MI RE MI SOL SOL
Tình yêu đó đến lúc chúng ta cùng nhau khép lại

mi2 SOL LA LA LA SOL SOL RE MI SOL RE
Để rồi khi quay lưng ngoảnh lại nhìn về quá khứ

mi2 SOL LA LA LA SOL MI RE MI SI SI
Sẽ không còn những yêu thương …

DO3 SI LA re3 LA SOL SOL – SI
DO RE MI DO la MI RE DO si son la

 

Cảm Âm   Nốt Nhạc số “Duyên Mình Lỡ”

Mình chia tay nhau từ đây
6 1’ 1’ 7 6 2’
Tổn thương trong em cũng nhiều rồi

6 1’ 1’ 7 6 6 5
Tình yêu này đâu có lỗi gì

6 1’ 6 1’ 2’ 3’ 7
Lỗi là thuộc về hai chúng ta

1’ 6 3 6 1’ 2’ 7
Yêu gặp nhau là duyên

1’ 6 1’ 6 2’
Khi hết duyên tự đi

2’ 3’ 2’ 7 1’
Nghĩ vậy, cho nhẹ lòng hơn

1’ 6 5 3 5 6

Đừng oán trách nữa nhé xin người hãy đừng than van
3’ 5’ 6’ 6’ 6’ 5’ 3’ 2’ 3’ 5’ 5’
Vì phía trước hai ta sẽ còn đoạn đường rất dài

3’ 5’ 6’ 6’ 6’ 5’ 5’ 2’ 3’ 5’ 2’
Tình yêu đó sẽ mãi chỉ là kỉ niệm thôi anh

3’ 5’ 6’ 6’ 6’ 5’ 5’ 2’ 3’ 7’ 7’
Sẽ không còn những yêu thương cũng như giận hờn

1’’ 7’ 6’ 7’ 6’ 5’ 5’ 3’ 2’ 3’
Ngày mai nắng sẽ ấm sẽ làm một ngày tươi xanh

3’ 5’ 6’ 6’ 6’ 5’ 3’ 2’ 3’ 5’ 5’
Ngày mai sẽ bước tiếp con đường mà ta đã chọn

3’ 5’ 6’ 6’ 6’ 5’ 3’ 2’ 3’ 5’ 2’
Để rồi khi quay lưng ngoảnh lại nhìn về quá khứ

3’ 5’ 6’ 6’ 6’ 5’ 5’ 2’ 3’ 7’ 7’
Sẽ không còn những yêu thương cho nhẹ lòng hơn.

1’’ 7’ 6’ 7’ 6’ 5’ 5’ 2’ 3’ 6’
Em yêu ơi, nếu như mình đã quyết định vậy

1’ 1’ 1’, 1’ 7 6 1’ 7 6 5
Thì giờ anh cũng chẳng biết phải thế nào

6 6 7 1’ 6 3’ 2’ 7 6
Chỉ còn lại đây tiếc nuối cùng xót xa

6 6 7 1’ 6’ 6’ 6’ 6’ 5
Trách ai bây giờ

3’ 2’ 1’ 6

Mai này khi mọi chuyện qua đi
3’ 2’ 3’, 1’ 1’ 2’ 2’
Tình ta sẽ phai dần

6 1’ 7 6 5
Duyên mình lỡ, tình cũng đã xa

3’ 2’ 3’ 3’ 6’ 6 ‘5’
Gặp nhau xin đừng níu kéo

3’ 4’ 4’ 3’ 6’ 7’1’’
Lên tone C5 
Mình chia tay nhau đi sẽ chẳng còn gì đâu anh

3’ 5’ 6’ 6’ 6’ 5’ 3’ 2’ 3’ 5’ 5’
Tình yêu đó đến lúc chúng ta cùng nhau khép lại

3’ 5’ 6’ 6’ 6’ 5’ 5’ 2’ 3’ 5’ 2’
Để rồi khi quay lưng ngoảnh lại nhìn về quá khứ

3’ 5’ 6’ 6’ 6’ 5’ 3’ 2’ 3’ 7’ 7’
Sẽ không còn những yêu thương …

1’’ 7’ 6’ 2’’ 6’ 5’ 5’7’
1’ 2’ 3’ 1’ 6 3’ 2’ 1’ 7 5 6

 

Cảm âm dạng chữ Nốt Nhạc chữ “Duyên Mình Lỡ”

Mình chia tay nhau từ đây
A C’ C’ B A D’
Tổn thương trong em cũng nhiều rồi

A C’ C’ B A A G
Tình yêu này đâu có lỗi gì

A C’ A C’ D’ E’ B
Lỗi là thuộc về hai chúng ta

C’ A E A C’ D’ B
Yêu gặp nhau là duyên

C’ A C’ A D’
Khi hết duyên tự đi

D’ E’ D’ B C’
Nghĩ vậy, cho nhẹ lòng hơn

C’ A G E G A

Đừng oán trách nữa nhé xin người hãy đừng than van
E’ G’ A’ A’ A’ G’ E’ D’ E’ G’ G’
Vì phía trước hai ta sẽ còn đoạn đường rất dài

E’ G’ A’ A’ A’ G’ G’ D’ E’ G’ D’
Tình yêu đó sẽ mãi chỉ là kỉ niệm thôi anh

E’ G’ A’ A’ A’ G’ G’ D’ E’ B’ B’
Sẽ không còn những yêu thương cũng như giận hờn

C’’ B’ A’ B’ A’ G’ G’ E’ D’ E’
Ngày mai nắng sẽ ấm sẽ làm một ngày tươi xanh

E’ G’ A’ A’ A’ G’ E’ D’ E’ G’ G’
Ngày mai sẽ bước tiếp con đường mà ta đã chọn

E’ G’ A’ A’ A’ G’ E’ D’ E’ G’ D’
Để rồi khi quay lưng ngoảnh lại nhìn về quá khứ

E’ G’ A’ A’ A’ G’ G’ D’ E’ B’ B’
Sẽ không còn những yêu thương cho nhẹ lòng hơn.

C’’ B’ A’ B’ A’ G’ G’ D’ E’ A’
Em yêu ơi, nếu như mình đã quyết định vậy

C’ C’ C’, C’ B A C’ B A G
Thì giờ anh cũng chẳng biết phải thế nào

A A B C’ A E’ D’ B A
Chỉ còn lại đây tiếc nuối cùng xót xa

A A B C’ A’ A’ A’ A’  G
Trách ai bây giờ

E’ D’ C’ A

Mai này khi mọi chuyện qua đi
E’ D’ E’, C’ C’ D’ D’
Tình ta sẽ phai dần

A C’ B A G
Duyên mình lỡ, tình cũng đã xa

E’ D’ E’ E’ A’ A’ G’
Gặp nhau xin đừng níu kéo

E’ F’ F’ E’ A’ B’C’’
Lên tone C5 
Mình chia tay nhau đi sẽ chẳng còn gì đâu anh

E’ G’ A’ A’ A’ G’ E’ D’ E’ G’ G’
Tình yêu đó đến lúc chúng ta cùng nhau khép lại

E’ G’ A’ A’ A’ G’ G’ D’ E’ G’ D’
Để rồi khi quay lưng ngoảnh lại nhìn về quá khứ

E’ G’ A’ A’ A’ G’ E’ D’ E’ B’ B’
Sẽ không còn những yêu thương …

C’’ B’ A’ D’’ A’ G’ G’B’
C’ D’ E’ C’ A E’ D’ C’ B G A

Trên đây là Cm âm Duyên Mình Lỡ Sáo Trúc Hoàng Anh . Cám ơn các bạn ủng hộ Sáo Trúc Hoàng Anh https://saotruchoanganh.com này một cách tốt nhất và hay nhất .

Chúc cả nhà vui vẻ, và chơi sáo được dễ dàng nhất, nhớ like và chia sẻ giúp tớ nha hoặc đóng góp về bản cảm âm này các bạn comment xuống bên dưới nhé.
Cảm Âm Chuẩn Nhất Cm âm Duyên Mình Lỡ!

Cảm Âm

 

     

 

     

     

     

   

 

Đổi Trả Miễn Phí

Đổi trả miễn phí tất cả sản phẩm nếu không vừa ý

Money Back Guarantee

Hoàn trả 100% tiền nếu khách hàng chưa hài lòng

Tặng Kèm Khóa Học

Tặng ngay khóa học phù hợp với khách hàng khi mua sáo trúc